An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

ภาษาไทย

CENTER

ภาษาไทย
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Русский язык
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Sucrose

ใช้อาวุธ

วิชั่น

สังกัด

สื่อเวท

ลม

กองอัศวินแห่ง Favonius

นักเล่นแร่แปรธาตุผู้เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นในทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นนักวิจัยด้าน "การแปรธาตุชีวภาพ"

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

พลังชีวิตพื้นฐาน

9244

ป้องกันพื้นฐาน

703

พลังโจมตีพื้นฐาน

170

โบนัสความเสียหายลม

24%

Active Talents

โจมตีปกติ: Wind Spirit Creation
โจมตีปกติ

โจมตีปกติ

ทำการโจมตีด้วย Wind Spirit ต่อเนื่องมากสุดสี่ครั้ง เกิดเป็นความเสียหายลม

ชาร์จโจมตี

ใช้พลังกายบางส่วน หลังจากร่ายเสร็จ จะสร้างความเสียหายลมวงกว้าง

โจมตีพุ่งลงจากอากาศ

รวบรวมพลังของจิตวิญญาณแห่ง สายลม กระโจนจากกลางอากาศลงมายังพื้นดิน เพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในเส้นทางการโจมตี โดยจะสร้างความเสียหายลมวงกว้างเมื่อลงถึงพื้น

Lv.

ความเสียหายขั้น 1

33.5%

ความเสียหายขั้น 2

30.6%

ความเสียหายขั้น 3

38.4%

ความเสียหายขั้น 4

47.9%

ความเสียหายชาร์จโจมตี

120%

ชาร์จโจมตีใช้พลังกาย

50.0 หน่วย

ความเสียหายพุ่งลง

56.8%

ความเสียหายพุ่งถึงพื้นจากที่ต่ำ/สูง

114%/142%

Astable Anemohypostasis Creation - 6308
สกิลธาตุ
เรียก Wind Spirit ขนาดเล็กออกมา โดยจะดึงดูดศัตรูและวัตถุให้เข้ามายังตำแหน่งของ Wind Spirit จากนั้นโจมตีศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ให้ลอยขึ้น เพื่อสร้างความเสียหายลม

พูดไปก็น่าอาย แม้ว่าสิ่งมีชีวิตซึ่งมีรูปแบบของธาตุที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้สกิลจะสลายไปอย่าง รวดเร็ว แต่มันกลับมีประโยชน์มากเมื่อ ออกไปผจญภัย การทดลองที่ล้มเหลวก็สามารถทำให้เกิดสกิลที่มีประโยชน์ได้เหมือนกันนะ

Lv.

ความเสียหายสกิล

211%

คูลดาวน์

15.0 วิ

Forbidden Creation - Isomer 75 / Type II
ท่าไม้ตาย
Sucrose ขว้างส่วนผสมที่ไม่คงที่ออกมาซึ่งทำให้ เกิด Large Wind Spirit
ระหว่างช่วงเวลาที่คงอยู่ Large Wind Spirit จะดึงดูดศัตรูและวัตถุ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นโจมตีศัตรูที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้ลอยขึ้น เพื่อสร้างความเสียหายลม

การเปลี่ยนแปลงธาตุ

หาก Wind Spirit สัมผัสเข้ากับธาตุน้ำ/ธาตุไฟ/ธาตุน้ำแข็ง/ธาตุไฟฟ้าในระหว่างช่วงเวลาคงอยู่ของ สกิลจะทำให้ได้รับคุณลักษณะของธาตุนั้น ๆ ไปด้วยและสร้างความเสียหายของธาตุ ดังกล่าวเพิ่มเติม
การเปลี่ยนแปลงธาตุในระหว่างช่วงเวลาต่อเนื่องของสกิลนั้นจะเกิดขึ้นได้เพียง ครั้งเดียว

ครั้งหนึ่ง Sucrose นั้นเคยอยากที่จะตั้งชื่อให้แก่ Anemo Hypostase ที่แปรปรวนทุกตัว แต่ว่าวงศ์ของพวกมันได้ก้าวข้าม Baron Bunny อันดับที่ 893 ไปแล้วอย่างรวดเร็ว

Lv.

ความเสียหายต่อเนื่อง

148%

ความเสียหายธาตุเพิ่มเติม

44.0%

ระยะเวลาต่อเนื่อง

6.0 วิ

คูลดาวน์

20.0 วิ

พลังงานธาตุ

80

Passive Talents

Catalyst Conversion
ปลดล็อกเมื่อตัวละครเลื่อนขั้นถึงระดับ 1
เมื่อ Sucrose ทำให้เกิดปฏิกิริยาการกระจาย จะทำให้ตัวละครในทีมทั้งหมดที่เป็นธาตุเดียวกับธาตุที่ผสมกันจนเกิดการกระจายนั้น (ยกเว้น Sucrose) มีความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 50 หน่วย เป็นเวลา 8 วินาที
Mollis Favonius
ปลดล็อกเมื่อตัวละครเลื่อนขั้นถึงระดับ 4
เมื่อ Astable Anemohypostasis Creation - 6308 หรือ Forbidden Creation - Isomer 75 / Type II โจมตีโดนศัตรู ความชำนาญธาตุของตัวละครในทีมทั้งหมด (ยกเว้น Sucrose) จะเพิ่มขึ้นอีก 20% ของความชำนาญธาตุของ Sucrose เป็นเวลา 8 วินาที
Astable Invention
เมื่อสร้างวัสดุพัฒนาตัวละครและอาวุธ จะมีโอกาส 10% ที่จะได้รับผลผลิตเพิ่มเป็น 2 เท่า

กลุ่มดาว

Clustered Vacuum Field
กลุ่มดาว Lv.1
เพิ่มจำนวนการใช้ Astable Anemohypostasis Creation - 6308 ขึ้น 1 ครั้ง
Beth: Unbound Form
กลุ่มดาว Lv.2
เพิ่มระยะเวลา Forbidden Creation - Isomer 75 / Type II ขึ้น 2 วินาที
Flawless Achemistress
กลุ่มดาว Lv.3
เพิ่มเลเวลของสกิล Astable Anemohypostasis Creation - 6308 ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Alchemania
กลุ่มดาว Lv.4
เมื่อการโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีของ Sucrose ถูกศัตรูทุก ๆ 7 ครั้ง จะสุ่มลดเวลาคูลดาวน์ของ Astable Anemohypostasis Creation - 6308 ลง 1-7 วินาที
ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นมากสุดหนึ่งครั้ง ในทุก 0.1 วินาที
Caution: Standard Flask
กลุ่มดาว Lv.5
เพิ่มเลเวลของสกิล Forbidden Creation - Isomer 75 / Type II ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Chaotic Entropy
กลุ่มดาว Lv.6
หาก Forbidden Creation - Isomer 75 / Type II ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธาตุ ในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องของ สกิล ตัวละครทั้งหมดในทีม จะได้รับโบนัสความเสียหายของธาตุที่เกี่ยวข้อง 20%

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Whopperflower Nectar

1

Vayuda Turquoise Sliver

3

Windwheel Aster

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Whopperflower Nectar

2

Hurricane Seed

3

Vayuda Turquoise Fragment

10

Windwheel Aster

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Shimmering Nectar

4

Hurricane Seed

6

Vayuda Turquoise Fragment

20

Windwheel Aster

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Shimmering Nectar

8

Hurricane Seed

3

Vayuda Turquoise Chunk

30

Windwheel Aster

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Elemental Nectar

12

Hurricane Seed

6

Vayuda Turquoise Chunk

45

Windwheel Aster

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Elemental Nectar

20

Hurricane Seed

6

Vayuda Turquoise Gemstone

60

Windwheel Aster

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Whopperflower Nectar

3

Teachings of Freedom

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Shimmering Nectar

2

Guide to Freedom

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Shimmering Nectar

4

Guide to Freedom

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Shimmering Nectar

6

Guide to Freedom

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Shimmering Nectar

9

Guide to Freedom

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Elemental Nectar

1

Spirit Locket of Boreas

4

Philosophies of Freedom

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Elemental Nectar

1

Spirit Locket of Boreas

6

Philosophies of Freedom

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Elemental Nectar

2

Spirit Locket of Boreas

12

Philosophies of Freedom

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Elemental Nectar

2

Spirit Locket of Boreas

16

Philosophies of Freedom

1

Crown of Insight

This website is supported by ads.