An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Türkçe

CENTER

Türkçe
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Baizhu

Silah

Önsezi

İlişki

Katalizör

Doğa

Bubu Eczanesi

Bubu Eczanesinin sahibi. Genelde Changsheng adında beyaz bir yılanla beraber dolaşır. Tıp bilgisi engin, planları üstü kapalıdır.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Sv.

Temel Can

13348

Temel Savunma

500

Temel Saldırı

193

Can%

28.8%

Active Talents

Normal Saldırı: Altın Akupunktur İğneleri
Normal Saldırı

Normal Saldırı

Önündeki düşmanlara Doğa Hasarı veren en fazla 4 saldırı yapar.

Yüklü Saldırı

Kısa süre kullanıldıktan sonra belirli miktarda Dayanıklılık harcayarak önündeki düşmanlara Doğa Alan Hasarı verir.

Havadan Saldırı

Baizhu, Doğanın gücünü çağırarak havadayken yere doğru atılır ve yoluna çıkan tüm düşmanlara hasar verir. Yere vurduğunda Doğa Alan Hasarı verir.

Sv.

1 Vuruş Hasarı

37.4%

2 Vuruş Hasarı

36.4%

3 Vuruş Hasarı

22.5%x2

4 Vuruş Hasarı

54.1%

Yüklü Saldırı Hasarı

121.0%

Yüklü Saldırı Dayanıklılık Maliyeti

50.0

Havadan Saldırı Hasarı

56.8%

Havadan Saldırı Hasarı (Alçaktan/Yüksekten)

114%/142%

Kapsamlı Teşhis
Element Becerisi
Gezinerek yakındaki düşmanlara saldıran ve Doğa Hasarı veren bir Yılan Ruhu çıkarır.
Ruh, 3 saldırı yaptıktan sonra veya yakında düşman yoksa geri döner ve Baizhu'nun Maks. Canına bağlı olarak yakındaki tüm grup üyelerini iyileştirir.

Gerçek hastalık belirtilerini sahte belirtilerden ayırt edebilen hekimler, insanları belirtiler oluşmadan önce bile tedavi edebilir.

Sv.

Beceri Hasarı

79.2%

İyileştirme

8.00% Maks. Can+770

BS

10.0sn

Bütüncül İyileştirme
Element Patlaması
Güçlü Nabız durumuna girerek %250 verimlilikle Doğa Hasarı emen bir Kusursuz Kalkan oluşturur.
Baizhu, bu durumdayken her 2,5 saniyede bir yeni Kusursuz Kalkan oluşturur.

Kusursuz Kalkan, Baizhu'nun Maks. Canına bağlı olarak aktif karakterini iyileştirir ve Ruhdamarları oluşturarak düşmanlara saldırıp Doğa Hasarı verir. Bunlar yalnızca aşağıdaki şartlarda gerçekleşir:
  • Bir karakter Kusursuz Kalkan koruması altındayken yeni bir Kusursuz Kalkan oluşturulduğunda.
  • Kusursuz Kalkanın etkileri sonlandığında veya Kusursuz Kalkan kırıldığında.
Gökleri ve yeryüzünü idrak edenler, kötücül auralara karşı çi akışınızı koruyun. Zihninizi açık tutarsanız hiçbir şey size engel olamaz.

Sv.

Kusursuz Kalkan Hasar Emilimi

0.80% Maks. Can+77

Kusursuz Kalkan Süresi

2.5sn

Kusursuz Kalkan İyileştirmesi

5.20% Maks. Can+501

Ruhdamar Hasarı

97.1%

Güçlü Nabız Süresi

14.0sn

BS

20.0sn

Enerji Maliyeti

80

Passive Talents

Beş Ebedi Lütuf
1. Karakter Yükseltme Aşamasında açılır
Baizhu, aktif karakterin mevcut Canına bağlı olarak farklı etkiler kazanır:
  • Aktif karakterin Canı %50'nin altındaysa Baizhu %20 İyileştirme Bonusu kazanır.
  • Aktif karakterin Canı %50'ye eşit veya üstündeyse Baizhu %25 Doğa Hasarı Bonusu kazanır.
Her Şey Topraktan Doğar
4. Karakter Yükseltme Aşamasında açılır
Kusursuz Kalkan tarafından iyileştirilen karakterler, Yeşil Talihin Yılı etkisini kazanır. Baizhu'nun 50.000'e kadar sahip olduğu her 1.000 Maks. Can, iyileştirilen karakterlerin verdiği Yanma, Çiçeklenme, Aşırı Çiçeklenme ve Filizlenme tepkimelerinin Hasarını %2 artırırken Şiddetlenme ve Yayılma tepkimelerinin verdiği Hasar Bonusunu ise %0,8 artırır. Bu etki 6 saniye sürer.
Bitkisel Besin
Baizhu gruptayken mevcut aktif karakterin bazı toplanabilir eşyalarla etkileşime geçtiğinde Baizhu'nun Maks. Canının %2,5'i oranında iyileşir.

Takımyıldız

Dikkatli Gözlem
Takımyıldız Sv. 1
Kapsamlı Teşhis 1 defa daha kullanılabilir.
Hassas Muhakeme
Takımyıldız Sv. 2
Aktif karakterin, saldırısıyla yakında bir düşmana vurduğunda Baizhu, Yılan Ruhu: Düğüm çağırır.
Yılan Ruhu: Düğüm, 1 saldırı gerçekleştirip Baizhu'ya geri döner. Bu saldırı, Baizhu'nun Saldırısının %250'sini Doğa Hasarı olarak verir ve Baizhu'yu Kapsamlı Teşhisin Yılan Ruhunun normal iyileştirmesinin %20'si oranında iyileştirir.
Bu şekilde verilen Hasar, Element Becerisi Hasarı sayılır.
Bu etki her 5 saniyede bir tetiklenebilir.
Tüm Değerler Stabil
Takımyıldız Sv. 3
Bütüncül İyileştirme Seviyesini 3 artırır.
Maksimum yükseltme seviyesi 15'tir.
Kadim Algılama Sanatı
Takımyıldız Sv. 4
Baizhu, Bütüncül İyileştirme kullanıldıktan sonra 15 saniye boyunca yakındaki tüm grup üyelerinin Element Ustalığını 80 artırır.
Gizli Metcezir
Takımyıldız Sv. 5
Kapsamlı Teşhis Seviyesini 3 artırır.
Maksimum yükseltme seviyesi 15'tir.
Negatif Çi Arındırma
Takımyıldız Sv. 6
Bütüncül İyileştirmenin Ruhdamarları tarafından verilen Hasar, Baizhu'nun Maks. Canının %8'i oranında artar.
Ayrıca bir Yılan Ruhu veya Yılan Ruhu: Düğüm düşmanlara vurduğunda %100 ihtimalle Bütüncül İyileştirmeden bir Kusursuz Kalkan oluşturur. Her bir Yılan Ruhu veya Yılan Ruhu: Düğüm, bu etkiyi yalnızca bir defa tetikleyebilir.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Mantar Sporları

1

Nagadus Zümrüdü Tozu

3

Mor Ot

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Mantar Sporları

2

Karanlık Halka

3

Nagadus Zümrüdü Kırıntısı

10

Mor Ot

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Parlak Polen

4

Karanlık Halka

6

Nagadus Zümrüdü Kırıntısı

20

Mor Ot

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Parlak Polen

8

Karanlık Halka

3

Nagadus Zümrüdü Parçası

30

Mor Ot

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Kristal Toz Kutusu

12

Karanlık Halka

6

Nagadus Zümrüdü Parçası

45

Mor Ot

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Kristal Toz Kutusu

20

Karanlık Halka

6

Nagadus Zümrüdü Külçesi

60

Mor Ot

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Mantar Sporları

3

Altın Öğretisi

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Parlak Polen

2

Altın Rehberi

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Parlak Polen

4

Altın Rehberi

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Parlak Polen

6

Altın Rehberi

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Parlak Polen

9

Altın Rehberi

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Kristal Toz Kutusu

1

Dünyaya Yayılmış Eğrelti Otu

4

Altın Felsefesi

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Kristal Toz Kutusu

1

Dünyaya Yayılmış Eğrelti Otu

6

Altın Felsefesi

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Kristal Toz Kutusu

2

Dünyaya Yayılmış Eğrelti Otu

12

Altın Felsefesi

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Kristal Toz Kutusu

2

Dünyaya Yayılmış Eğrelti Otu

16

Altın Felsefesi

1

Bilgelik Tacı

This website is supported by ads.