An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Türkçe

CENTER

Türkçe
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Level

Refinement

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Amos'un Yayı

Type

Yay

Saldırı%

49.6%

Temel Saldırı

608

Normal ve Yüklü Saldırı Hasarını %12 artırır. Bir Normal veya Yüklü Saldırı yapıldıktan sonra, okun havada geçirdiği her 0,1 saniye için verilen hasar %8 daha artar, 5 kata kadar birikir.

Avcının Yolu

Type

Yay

Kritik Oranı

44.1%

Temel Saldırı

542

Tüm Element Hasarları için %12 Bonus sağlar. Karakter, bir düşmana Yüklü Saldırı ile vurduğunda Amansız Av etkisi kazanır. Bu etki, Yüklü Saldırı Hasarını Element Ustalığının %160'ı kadar artırır. Bu etki, 12 Yüklü Saldırı veya 10 saniye sonrasında kaybolur. Her 12 saniyede 1 defa Amansız Av kazanılabilir.

Bela Söndüren

Type

Mızrak

Saldırı%

16.5%

Temel Saldırı

741

Tüm Element Hasarları için %12 Bonus kazandırır. Bir Element Becerisi kullanıldığında 20 saniyeliğine Doruk Noktası kazanılır ve Saldırıyı saniyede %3,2 artırır. Bu Saldırı artışı 6 kademeye kadar birikebilir. Bu silahı kuşanan karakter savaş alanında değilken Doruk Noktası Saldırı artışı ikiye katlanır.

Binbir Gece Süzülen Rüyalar

Type

Katalizör

Element Ustalığı

265

Temel Saldırı

542

Kuşanan karakter dışındaki grup üyeleri, Element Türlerinin kuşanan karakterle aynı olup olmamasına bağlı olarak kuşanan karaktere güçlendirme sağlarlar. Element Türleri aynıysa kuşanan karakterin Element Ustalığı 32 artar. Aynı değilse kuşanan karakterin Element Türüne ait Element Hasarı Bonusu %10 artar. Yukarıda belirtilen etkilerin her biri 3 kademeye kadar birikebilir. Ayrıca, kuşanan karakter dışında yakında bulunan tüm grup üyelerinin Element Ustalığı 10% artar. Aynı silahtan birden fazla olması durumunda bu etkiler birikebilir.

Ebedi Mehtap

Type

Katalizör

Can%

49.6%

Temel Saldırı

608

İyileştirme Bonusu %10 artar, Normal Saldırı Hasarı bu silahı kuşanan karakterin %1 Maks. Canı kadar artar. Bir Element Patlaması kullandıktan sonra 12 saniye boyunca, düşmana isabet eden Normal Saldırılar 0,6 Enerji yeniler. Bu şekilde her 0,1 saniyede bir Enerji yenilenebilir.

Ezeli Yeşim Kanatlı Mızrak

Type

Mızrak

Kritik Oranı

22.1%

Temel Saldırı

674

Darbe vurduğunda, 6 saniyeliğine Saldırıyı %3,2 artırır. 7 kademeye kadar birikir. Bu etki sadece 0,3 saniyede bir uygulanabilir. En yüksek kademeye sahip olunduğunda verilen Hasar %12 artar.

Ezeli Yeşim Kılıcı

Type

Kılıç

Kritik Oranı

44.1%

Temel Saldırı

542

Canı %20 artırır. Ayrıca silahı kullanan karakterin Maks. Canının %1,2'si kadar bir Saldırı Bonusu sağlar.

Favonia Kartalı

Type

Kılıç

Fiziksel Hasar Bonusu

41.3%

Temel Saldırı

674

Saldırı %20 artar. Hasar alındığında tetiklenir: Batı'nın Şahini ruhu uyanır, direniş bayrağını dalgalandırır, %100 Saldırı kadar Can yeniler ve çevresindeki düşmanlara %200 Saldırı kadar hasar verir. Bu etki 15 saniyede bir uygulanabilir.

Gereği Düşünüldü

Type

Çift Elli Kılıç

Kritik Oranı

22.1%

Temel Saldırı

674

Saldırıyı %20 artırır. Grup üyeleri Kristalleşme tepkimelerinden Element Parçaları elde ettiğinde kuşanan karakter 1 Mühür kazanır ve Element Becerisi Hasarı %18 artar. Mühür 15sn sürer ve kuşanan karakterin aynı anda en fazla 2 Mührü olabilir. Tüm Mühürler, Element Becerisi Hasar verdikten 0,2sn sonra kaybolur.

Girdap Söndüren

Type

Mızrak

Saldırı%

49.6%

Temel Saldırı

608

Kalkan Gücünü %20 artırır. Düşmanlara isabet eden vuruşlar 8 saniyeliğine Saldırıyı %4 artırır. 5 kademeye kadar birikir ve 0,3 saniyede bir uygulanabilir. Bir kalkan tarafından korunurken bu Saldırı artışı etkisi %100 daha güçlü olur.

Göklerin Atlası

Type

Katalizör

Saldırı%

33.1%

Temel Saldırı

674

Element Hasarı Bonusunu %12 artırır. Normal Saldırı isabetleri %50 ihtimalle bulutların lütfunu kazanarak 15 saniye boyunca en yakındaki düşmanı arar ve %160 Saldırı kadar Hasar verir. 30 saniyede bir uygulanabilir.

Göklerin Gururu

Type

Çift Elli Kılıç

Enerji Yüklemesi

36.8%

Temel Saldırı

674

Tüm Hasarları %8 artırır. Bir Element Patlaması, Normal Saldırı veya Yüklü Saldırı düşmana isabet ettiğinde bir vakum kılıcı oluşturarak yoluna çıkan düşmanlara %80 Saldırı kadar Hasar verir. 20 saniyeye kadar veya 8 vakum kılıcı oluşturulana kadar devam eder.

Göklerin Kılıcı

Type

Kılıç

Enerji Yüklemesi

55.1%

Temel Saldırı

608

Kritik Oranı %4 artar. Bir Element Patlaması kullanıldığında Gök Delen Kudret kazanır: Hareket Hızını %10 artırır, Saldırı Hızını %10 artırır, ayrıca Normal ve Yüklü vuruşları %20 Saldırı kadar ek Hasar verir. Gök Delen Kudret süresi 12 saniyedir.

Göklerin Liri

Type

Yay

Kritik Oranı

22.1%

Temel Saldırı

674

Kritik Hasarı %20 artırır. Vuruşlar %60 ihtimalle küçük bir alanda etkili saldırıya dönüşerek %125 Fiziksel Saldırı kadar Hasar verir. 20% saniyede bir uygulanabilir.

Göklerin Omurgası

Type

Mızrak

Enerji Yüklemesi

36.8%

Temel Saldırı

674

Kritik Oranını %8, Normal Saldırı Hızını %12 artırır. Ayrıca düşmanlara isabet eden Normal ve Yüklü Saldırı vuruşları %50 ihtimalle bir vakum kılıcı tetikleyerek küçük bir alana %40 Saldırı kadar Hasar verir. Bu etki en fazla 2 saniyede bir uygulanabilir.

Hapseden Yıldırım

Type

Mızrak

Enerji Yüklemesi

55.1%

Temel Saldırı

608

Taban %100 Enerji Yüklemesinin üzerindeki oranın %28'i kadar Saldırı Bonusu verir. Bu şekilde en fazla %80 Saldırı Bonusu kazanılabilir. Bir Element Patlaması kullanıldığında 12 saniyeliğine %30 Enerji Yüklemesi kazanılır.

Haran Geppaku Futsu

Type

Kılıç

Kritik Oranı

33.1%

Temel Saldırı

608

Tüm element türleri için %12 Element Hasarı Bonusu elde edilir. Yakındaki diğer grup üyeleri bir Element Becerisi kullandığında, bu silahı kuşanan karakter 1 Dalgadiken kademesi kazanır. Maksimum 2 kademe birikebilir. Bu etki 0,3 saniyede bir tetiklenebilir. Bu silahı kuşanan karakter Element Becerisini kullandığında tüm Dalgadiken kademeleri tüketilerek Dalgalı Devrim etkisi devreye girer ve tüketilen her bir Dalgadiken kademesi 8 saniyeliğine Normal Saldırı Hasarını %20 artırır.

Homa'nın Asası

Type

Mızrak

Kritik Hasar

66.2%

Temel Saldırı

608

Canı %20 artırır. Ayrıca silahı kullanan karakterin Maks. Canının %0,8'i kadar bir Saldırı Bonusu sağlar. Silahı kuşanan karakterin Canı %50'nin altındaysa, bu Saldırı Bonusu ek %1 Maks. Can kadar artırılır.

Kagura'nın Hakikati

Type

Katalizör

Kritik Hasar

66.2%

Temel Saldırı

608

Bir Element Becerisi kullanıldığında Kagura Dansı etkisi devreye girer. 16 saniyeliğine bu silahı kullanan karakterin Element Beceri Hasarı %12 artar. En fazla 3 kademe birikebilir. Karakter 3 kademe biriktirdiğinde tüm elementler için %12 Element Hasarı Bonusu kazanır.

Khaj-Nisut Anahtarı

Type

Kılıç

Can%

66.2%

Temel Saldırı

542

Can %20 artar. Element Becerisi düşmanlara vurduğunda 20 saniyeliğine Büyük İlahi etkisi kazanılır. Bu etki, kuşanan karakterin Maks. Canının %0,12'si kadar Element Ustalığını artırır. Her 0,3 saniyede bir tetiklenebilir. 3 kademeye kadar birikebilir. 3 kademe biriktikten veya üçüncü kademenin süresi yenilendikten sonra 20 saniyeliğine yakındaki tüm grup üyelerinin Element Ustalığı, kuşanan karakterin Maks. Canının %0,2'si kadar artar.

Kurdun Mezar Taşı

Type

Çift Elli Kılıç

Saldırı%

49.6%

Temel Saldırı

608

Saldırıyı %20 artırır. Canı %30'un altında olan düşmanlara yapılan saldırılar isabet ettiğinde 12 saniyeliğine tüm grup üyelerinin Saldırısını %40 artırır. 30 saniyede bir uygulanabilir.

Kutsal Rüzgarların Kayıp Duası

Type

Katalizör

Kritik Oranı

33.1%

Temel Saldırı

608

Hareket Hızını %10 artırır. Savaştayken her 4 saniyede bir %8 Element Hasarı Bonusu kazandırır. 4 kademeye kadar birikir. Karakter yenilene veya savaştan ayrılana kadar devam eder.

Kutup Yıldızı

Type

Yay

Kritik Oranı

33.1%

Temel Saldırı

608

Element Becerisi ve Element Patlaması Hasarı %12 artar. Bir Normal Saldırı, Yüklü Saldırı, Element Becerisi veya Element Patlaması düşmana isabet ettiğinde, 12 saniyeliğine 1 kademe Kül Geceyıldızı kazanılır. Kül Geceyıldızı 1/2/3/4 kademeye ulaştığında, Saldırı %10/20/30/48 artar. Normal Saldırı, Yüklü Saldırı, Element Becerisi veya Element Patlaması ile oluşturulan Kül Geceyıldızı diğerlerinden bağımsız olarak sayılır.

Kötülüksavar

Type

Çift Elli Kılıç

Saldırı%

49.6%

Temel Saldırı

608

Kalkan Gücünü %20 artırır. Düşmanlara isabet eden vuruşlar 8 saniyeliğine Saldırıyı %4 artırır. 5 kademeye kadar birikir ve 0,3 saniyede bir uygulanabilir. Bir kalkan tarafından korunurken bu Saldırı artışı etkisi %100 daha güçlü olur.

Kırık Çamların Şarkısı

Type

Çift Elli Kılıç

Fiziksel Hasar Bonusu

20.7%

Temel Saldırı

741

"Milenyum Hareketi" koleksiyonunun rüzgarla birlikte hareket eden bir parçası. Saldırıyı %16 artırır, Normal ve Yüklü Saldırılar düşmanlara isabet ettiğinde karakter bir Fısıltılar Mührü kazanır. Bu etki 0,3 saniyede bir uygulanabilir. 4 adet Fısıltılar Mührüne sahip olduğunda, mühürlerin tamamı kullanılır ve çevredeki tüm grup üyeleri 12 saniyeliğine "Milenyum Hareketi: Sancak Marşı" kazanır. "Milenyum Hareketi: Sancak Marşı" ile Normal Saldırı Hızı %12, Saldırı %20 artar. Bu etki tetiklendikten sonra 20 saniye boyunca Fısıltılar Mührü kazanılamaz. "Milenyum Hareketi"nin etkileri arasından aynı türde güçlendirmeler birbirine eklenmez.

Kızıl Ayın Sureti

Type

Mızrak

Kritik Oranı

22.1%

Temel Saldırı

674

Bir Yüklü Saldırı bir düşmana isabet ettiğinde karakter, Maks. Canının %25'i kadar Hayat Bağı kazanır. Bu etki her 14 saniyede bir tetiklenebilir. Ayrıca kuşanan karakterin Hayat Bağı olduğunda karakter %12 Hasar Bonusu kazanır. Hayat Bağı değeri Maks. Canın %30'u kadar veya üzerindeyse karakter ek olarak %24 Hasar Bonusu daha kazanır.

Kızıl Kum Asası

Type

Mızrak

Kritik Oranı

44.1%

Temel Saldırı

542

Kuşanan karakter Element Ustalığının %52'si kadar bonus Saldırı kazanır. Element Becerisi düşmanlara vurduğunda 10 saniyeliğine Kızıl Kum Rüyası etkisi kazanılır: Kuşanan karakter Element Ustalığının %28'i kadar bonus Saldırı kazanır. 3 kademeye kadar birikebilir.

Kızıl Çölün İradesi

Type

Çift Elli Kılıç

Kritik Oranı

33.1%

Temel Saldırı

608

Karakterin Element Becerisi düşmana isabet ettiğinde 8 saniyeliğine karakterin Saldırısı %20 artar. Karakter Hasar aldıktan sonra 8 saniyeliğine Saldırısı %20 artar. Bahsi geçen 2 etki, karakter savaş alanında değilken bile tetiklenebilir. Ayrıca, karakter bir kalkan tarafından korunmadığında Maks. Canı %32 artar.

Nakit Akışı İzleyici

Type

Katalizör

Kritik Oranı

22.1%

Temel Saldırı

674

Saldırı %16 artar. Mevcut Can arttığında veya azaldığında 4 saniyeliğine Normal Saldırı Hasarı %16, Yüklü Saldırı Hasarı %14 artar. En fazla 3 kademeye kadar birikir. Bu etki her 0,3 saniyede bir tetiklenebilir. Kuşanan karakter 3 kademeye sahip olduğunda Saldırı Hızı %8 artar.

Sakin Suların İhtişamı

Type

Kılıç

Kritik Hasar

88.2%

Temel Saldırı

542

Kuşanan karakterin mevcut Canı artar veya azalırsa 6 saniyeliğine Element Becerisi Hasarı %8 artar. 3 kademeye kadar birikir. Bu etki 0,2 saniyede bir tetiklenebilir. Diğer grup üyelerinin mevcut Canı artar veya azalırsa 6 saniyeliğine kuşanan karakterin Maks. Canı %14 artar. 2 kademeye kadar birikir. Bu etki 0,2 saniyede bir tetiklenebilir. Yukarıdaki etkiler, kuşanan karakter savaş alanında olmasa da tetiklenebilir.

Son Ağıt

Type

Yay

Enerji Yüklemesi

55.1%

Temel Saldırı

608

"Milenyum Hareketi" koleksiyonunun rüzgarla birlikte hareket eden bir parçası. Element Ustalığını 60 artırır. Bu silahı kullanan karakterin Element Becerileri veya Element Patlamaları bir düşmanı vurduğunda karakter bir Hatıra Mührü kazanır. Bu etki 0,2 saniyede bir uygulanabilir ve ilgili karakter sahada değilken bile tetiklenir. 4 adet Hatıra Mührüne sahip olduğunda, mühürlerin tamamı kullanılır ve çevredeki tüm grup üyeleri 12 saniyeliğine "Milenyum Hareketi: Veda Şarkısı" kazanır. "Milenyum Hareketi: Veda Şarkısı" ile Element Ustalığı 100, Saldırı %20 artar. Bu etki tetiklendikten sonra 20 saniye boyunca Hatıra Mührü kazanılamaz. "Milenyum Hareketi"nin etkileri arasından aynı türde güçlendirmeler birbirine eklenmez.

Sonsuz Akış Kitabı

Type

Katalizör

Kritik Hasar

88.2%

Temel Saldırı

542

Can %16 artar. Mevcut Can arttığında veya azaldığında 4 saniyeliğine Yüklü Saldırı Hasarı %14 artar. En fazla 3 kademeye kadar birikir. Bu etki her 0,3 saniyede bir tetiklenebilir. Karakter 3 kademeye sahip olduğunda veya üçüncü kademenin süresi yenilendiğinde 16% Enerji yeniler. Bu Enerji yenileme etkisi her 12 saniyede bir tetiklenebilir.

Su Sureti

Type

Yay

Kritik Hasar

88.2%

Temel Saldırı

542

Can %16 artar. Yakında düşman varsa bu silahı kullanan kişinin Hasarı %20 artar. Karakter savaş alanında olmasa bile bu etki uygulanır.

Taşkıran Kızılboynuz

Type

Çift Elli Kılıç

Kritik Hasar

88.2%

Temel Saldırı

542

Savunmayı %28 artırır. Normal ve Yüklü Saldırı Hasarı %40 Savunma kadar artar.

Tozlu Hatıra

Type

Katalizör

Saldırı%

49.6%

Temel Saldırı

608

Kalkan Gücünü %20 artırır. Düşmanlara isabet eden vuruşlar 8 saniyeliğine Saldırıyı %4 artırır. 5 kademeye kadar birikir ve 0,3 saniyede bir uygulanabilir. Bir kalkan tarafından korunurken bu Saldırı artışı etkisi %100 daha güçlü olur.

Tulaytullah'ın Anısı

Type

Katalizör

Kritik Hasar

44.1%

Temel Saldırı

674

Normal Saldırı Hızı %10 artar. Saldırıyı yapan karakter Element Becerisi kullandıktan sonra 14 saniye boyunca her saniye Normal Saldırı Hasarı %4,8 artar. Bu süreç içinde Normal Saldırı ile düşmana vurduktan sonra Normal Saldırı Hasarı %9,6 artar. Bu artış her 0,3 saniyede bir tetiklenebilir. Bu etkinin tek bir süresi içinde Normal Saldırı Hasarı artış sınırı %48'dir. Karakter savaş alanından ayrılırsa bu etki sona erer ve tekrar Element Becerisi kullanmak bu becerinin sağladığı tüm Hasar güçlendirmelerini sıfırlar.

Turnam Selam Götür

Type

Katalizör

Saldırı%

16.5%

Temel Saldırı

741

Kuşanan karakter, düşmana Havadan Saldırı ile saldırdıktan sonra 20sn boyunca yakındaki tüm grup üyelerinin Havadan Saldırıları %28 daha fazla Hasar verir. Yakındaki grup üyeleri düşmana Havadan Saldırı ile vurduğunda kuşanan karakter 28% Enerji yeniler. Enerji, bu şekilde her 0,7 saniyede bir yenilenebilir. Bu Enerji yenileme etkisi, kuşanan karakter savaş alanında olmasa da tetiklenebilir.

Uraku Misugiri

Type

Kılıç

Kritik Hasar

88.2%

Temel Saldırı

542

Normal Saldırı Hasarı %16 artar ve Element Becerisi Hasarı %24 artar. Yakındaki bir aktif karakter Toprak Hasarı verdikten sonra 15sn boyunca yukarıdaki etkiler %100 artar. Buna ek olarak silahı kuşanan karakterin Savunması %20 artar.

Yaprak Kesen Işık

Type

Kılıç

Kritik Hasar

88.2%

Temel Saldırı

542

Kritik Oranı %4 artar. Normal Saldırılar, Element Hasarı verdikten sonra Normal Saldırı ve Element Becerilerinin Hasarını, Element Ustalığının %120'si oranında artıran Yaprak Kesen etkisi kazanılır. Bu etki, 28 defa Hasar verdiğinde veya 12 saniye sonra kaybolur. Yaprak Kesen her 12 saniyede bir tetiklenebilir.

Yeniden Dövülmüş Siskesen

Type

Kılıç

Kritik Hasar

44.1%

Temel Saldırı

674

Tüm elementler için %12 Element Hasarı Bonusu kazandırır ve Siskesen Arması gücünü bahşeder. Siskesen Arması 1/2/3 kademesine ulaştığında, karakterin Element Türüne göre %8/16/28 Element Hasarı Bonusu sağlar. Karakter, şu durumlarda 1 kademe Siskesen Arması elde eder: Normal Saldırı ile Element Hasarı verdiğinde (kademe 5sn sürelidir), Element Patlaması kullandığında (kademe 10sn sürelidir), Enerji %100'ün altında olduğunda (Enerji tamamlanana kadar). Her kademenin süresi ayrıca hesaplanır.

Yeşimlerin Mağrur Işıltısı

Type

Katalizör

Can%

49.6%

Temel Saldırı

608

Element Patlaması kullandıktan veya kalkan oluşturduktan sonra kuşanan karakter 3 saniyeliğine Ezeli Yeşim Nişanı etkisini kazanır. Her 2,5 saniyede bir 4.5 Enerji yeniler ve sahip olduğu her 1.000 Maks. Can başına kullandığı Element Türü için %0,3 Element Hasarı Bonusu kazanır. En fazla %12 Bonus kazanabilir. Ezeli Yeşim Nişanı, kuşanan karakter savaş alanında olmasa da tetiklenebilir.

Yıldırım Nabzı

Type

Yay

Kritik Hasar

66.2%

Temel Saldırı

608

Saldırıyı %20 artırır ve Yıldırım Arması gücünü bahşeder. Yıldırım Arması 1/2/3 kademeye ulaştığında, Normal Saldırı Hasarını %12/24/40 artırır. Karakter, aşağıdaki durumlarda 1 kademe Yıldırım Arması elde eder: Normal Saldırı ile Hasar verdiğinde (kademe 5sn sürelidir), Element Becerisi kullandığında (kademe 10sn sürelidir), Enerji %100'ün altında olduğunda (Enerji tamamlanana kadar). Her kademenin süresi ayrıca hesaplanır.

Zirvekesen

Type

Kılıç

Saldırı%

49.6%

Temel Saldırı

608

Kalkan Gücünü %20 artırır. Düşmanlara isabet eden vuruşlar 8 saniyeliğine Saldırıyı %4 artırır. 5 kademeye kadar birikir ve 0,3 saniyede bir uygulanabilir. Bir kalkan tarafından korunurken bu Saldırı artışı etkisi %100 daha güçlü olur.

Özgürlük Yemini

Type

Kılıç

Element Ustalığı

198

Temel Saldırı

608

"Milenyum Hareketi" koleksiyonunun rüzgarla birlikte hareket eden bir parçası. Hasarı %10 artırır. Bu silahı kuşanan karakter Element Tepkimesi tetiklerse bir İsyan Mührü kazanır. Bu etki 0,5 saniyede bir uygulanabilir ve kuşanan karakter sahada değilken bile tetiklenir. 2 adet İsyan Mührüne sahip olduğunda, ikisi de kullanılır ve çevredeki tüm grup üyeleri 12 saniyeliğine "Milenyum Hareketi: Direniş Şarkısı" kazanır. "Milenyum Hareketi: Direniş Şarkısı" ile Normal, Yüklü ve Havadan Saldırı Hasarı %16, Saldırı %20 artar. Bu etki tetiklendikten sonra 20 saniye boyunca İsyan Mührü kazanılamaz. "Milenyum Hareketi"nin etkileri arasından aynı türde güçlendirmeler birbirine eklenmez.

İlk Büyük Sihir

Type

Yay

Kritik Hasar

66.2%

Temel Saldırı

608

Yüklü Saldırılar ile verilen Hasar %16 artar. Kuşanan karakterle aynı Element Türüne sahip olan her bir grup üyesi için (kuşanan karakter dahil) 1 Numara kademesi kazanılır. Element Türü farklı olan her bir grup üyesi içinse 1 Oyun kademesi kazanılır. Kuşanan karakter 1/2/3 veya daha fazla Numara kademesine sahip olduğunda Saldırı %16/%32/%48 artar. 1/2/3 veya daha fazla Oyun kademesine sahip olduğunda ise Hareket Hızı %4/%7/%10 artar.

"Yüce Lordun Devasa Büyü Kılıcı"

Type

Çift Elli Kılıç

Enerji Yüklemesi

30.6%

Temel Saldırı

565

Saldırı %12 artar. Hepsi bu kadar değil tabii! Merusea Köyü'nde yardım ettiğin bütün Melusinaların desteği sana güç kazandırır! Yardım ettiğin Melusinaların sayısına göre Saldırın ek olarak %12'ye kadar artabilir.

Akkörelten

Type

Çift Elli Kılıç

Savunma%

51.7%

Temel Saldırı

510

Normal veya Yüklü Saldırılarla darbe vurduğunda, 6 saniyeliğine Saldırı ve Savunmayı %6 artırır. 4 kademeye kadar birikir. Bu etki 0,5 saniyede bir uygulanabilir.

Akuou'nun Kılıcı

Type

Çift Elli Kılıç

Saldırı%

41.3%

Temel Saldırı

510

Bu silahı kuşanan karakterin Element Patlaması Hasarı, tüm grubun toplam maksimum Enerji kapasitesindeki her puan için %0,12 artar. Bu yöntemle en fazla %40 Element Patlaması Hasarı kazanılabilir.

Algı Gözü

Type

Katalizör

Saldırı%

55.1%

Temel Saldırı

454

Normal ve Yüklü Saldırılar %50 ihtimalle bir Algı Yıldırımı ateşleyerek %240 Saldırı kadar Hasar verir. Bu yıldırım 4 defaya kadar düşmanlar arasında sekebilir. 240% saniyede bir uygulanabilir.

Amenoma Kageuchi

Type

Kılıç

Saldırı%

55.1%

Temel Saldırı

454

Bir Element Becerisi kullanıldıktan sonra 1 Süreklilik Tohumu kazandırır. Bu etki 5 saniyede bir tetiklenebilir. Süreklilik Tohumu süresi 30 saniyedir. Aynı anda 3 taneye kadar Süreklilik Tohumuna sahip olunabilir. Bir Element Patlaması kullanıldıktan sonra, tüm Süreklilik Tohumları tüketilir ve 2 saniye sonra tüketilen her tohum için karakter 6 Enerji yeniler.

Aslan Kükreyişi

Type

Kılıç

Saldırı%

41.3%

Temel Saldırı

510

Ateş veya Elektrikten etkilenen düşmanlara verilen Hasarı %20 artırır.

Buzözü Meyvesi

Type

Katalizör

Saldırı%

41.3%

Temel Saldırı

510

Bir düşmana Normal veya Yüklü Saldırılarla vurmak %60 ihtimalle düşmanın üzerine bir Hepbuzul Sarkıtı düşürerek %80 Saldırı kadar bir Alan Hasarı verir. Buz etkisi altındaki düşmanların aldığı hasar %200 Saldırı kadar olur. 10 saniyede bir uygulanabilir.

Cendre Nehri Kayıkçısı

Type

Kılıç

Enerji Yüklemesi

45.9%

Temel Saldırı

510

Element Becerisinin Kritik Oranını %8 artırır. Ek olarak bir Element Becerisi kullanıldıktan sonra 5 saniyeliğine Enerji Yüklemesini %16 artırır.

Dalgakesen Yüzgeci

Type

Mızrak

Saldırı%

13.8%

Temel Saldırı

620

Bu silahı kuşanan karakterin Element Patlaması Hasarı, tüm grubun toplam maksimum Enerji kapasitesindeki her puan için %0,12 artar. Bu yöntemle en fazla %40 Element Patlaması Hasarı kazanılabilir.

Dalgaların Gölgesi

Type

Çift Elli Kılıç

Saldırı%

41.3%

Temel Saldırı

510

Kuşanan karakterin Canı yenilendikten sonra 8 saniyeliğine Saldırısı %24 artar. Bu etki, karakter savaş alanında olmasa da tetiklenebilir.

Demir Kılıç

Type

Kılıç

Element Ustalığı

165

Temel Saldırı

510

Element Hasarı verildiğinde 6 saniyeliğine tüm Hasarlar %6 artar. 2 kademeye kadar birikir. Her 1 saniyede bir uygulanabilir.

Deniz Haritası

Type

Katalizör

Element Ustalığı

110

Temel Saldırı

565

Bir Element Tepkimesi tetiklendikten sonra 10 saniyeliğine %8 Element Hasarı Bonusu kazanılır. 2 kademeye kadar birikir.

Denizlerin Efendisi

Type

Çift Elli Kılıç

Saldırı%

55.1%

Temel Saldırı

454

Element Patlaması Hasarını %12 artırır. Element Patlaması düşmanlara isabet ettiğinde %100 ihtimalle %100 Saldırı kadar Alan Hasarı veren devasa bir orkinos saldırısı başlar. Bu etki 15 saniyede bir uygulanabilir.

Derinliklerin Sonu

Type

Kılıç

Saldırı%

27.6%

Temel Saldırı

565

Bir Element Becerisi kullanıldığında 15 saniyeliğine Saldırı %12 artar ve Maks. Canın %25'i oranında bir Hayat Bağı kazanılır. Bu etki her 10 saniyede bir tetiklenebilir. Hayat Bağı sona erdiğinde 15 saniyeliğine en fazla 12% olmak üzere temizlenen toplam Hayat Bağının %2,4'ü kadar Saldırı kazanılır.

Dodoko Masalları

Type

Katalizör

Saldırı%

55.1%

Temel Saldırı

454

Normal Saldırılar düşmanlara isabet ettiğinde 6 saniyeliğine Yüklü Saldırı Hasarını %16 artırır. Düşmanlara isabet eden Yüklü Saldırılar da 6 saniyeliğine Saldırıyı %8 artırır.

Doygunluk Meyvesi

Type

Katalizör

Enerji Yüklemesi

45.9%

Temel Saldırı

510

Bir Element Tepkimesi tetiklendikten sonra Element Ustalığını 24 artıran ama Saldırıyı %5 azaltan "İnişli Çıkışlı" etkisi elde edilir. Her 0,3 saniyede 1 İnişli Çıkışlı kademesi kazanılabilir. En fazla 5 kademeye kadar birikir. Element Tepkimesi tetiklenmeyen her 6 saniyede 1 kademe kaybedilir. Bu etki, karakter savaş alanında olmasa da tetiklenebilir.

Durgunluğun Şarkısı

Type

Yay

Saldırı%

41.3%

Temel Saldırı

510

Kuşanan karakter Can yenilediğinde 8 saniyeliğine %16 daha fazla Hasar verir. Bu etki, karakter savaş alanında olmasa da tetiklenebilir.

Ejder Laneti

Type

Mızrak

Element Ustalığı

221

Temel Saldırı

454

Su veya Ateşten etkilenen düşmanlara verilen Hasarı %20 artırır.

Ejdersırtı Mızrak

Type

Mızrak

Fiziksel Hasar Bonusu

69.0%

Temel Saldırı

454

Bir düşmana Normal veya Yüklü Saldırılarla vurmak %60 ihtimalle düşmanın üzerine bir Hepbuzul Sarkıtı düşürerek %80 Saldırı kadar bir Alan Hasarı verir. Buz etkisi altındaki düşmanların aldığı hasar %200 Saldırı kadar olur. 10 saniyede bir uygulanabilir.

Favonius Büyük Kılıcı

Type

Çift Elli Kılıç

Enerji Yüklemesi

61.3%

Temel Saldırı

454

Kritik Vuruşlar, %60 ihtimalle karaktere 6 Enerji kazandıracak küçük bir miktar Element Parçacığı açığa çıkarır. 60% saniyede bir uygulanabilir.

Favonius Kanunları

Type

Katalizör

Enerji Yüklemesi

45.9%

Temel Saldırı

510

Kritik Vuruşlar, %60 ihtimalle karaktere 6 Enerji kazandıracak küçük bir miktar Element Parçacığı açığa çıkarır. 60% saniyede bir uygulanabilir.

Favonius Kılıcı

Type

Kılıç

Enerji Yüklemesi

61.3%

Temel Saldırı

454

Kritik Vuruşlar, %60 ihtimalle karaktere 6 Enerji kazandıracak küçük bir miktar Element Parçacığı açığa çıkarır. 60% saniyede bir uygulanabilir.

Favonius Mızrağı

Type

Mızrak

Enerji Yüklemesi

30.6%

Temel Saldırı

565

Kritik Vuruşlar, %60 ihtimalle karaktere 6 Enerji kazandıracak küçük bir miktar Element Parçacığı açığa çıkarır. 60% saniyede bir uygulanabilir.

Favonius Savaş Yayı

Type

Yay

Enerji Yüklemesi

61.3%

Temel Saldırı

454

Kritik Vuruşlar, %60 ihtimalle karaktere 6 Enerji kazandıracak küçük bir miktar Element Parçacığı açığa çıkarır. 60% saniyede bir uygulanabilir.

Fiyortların Türküsü

Type

Mızrak

Kritik Oranı

27.6%

Temel Saldırı

510

Grubunda farklı Element Türünde en az 3 karakter olduğunda Element Ustalığı 120. artar.

Flüt

Type

Kılıç

Saldırı%

41.3%

Temel Saldırı

510

İsabet eden Normal veya Yüklü Saldırılar bir Armonik kazandırır. 5 Armonik kazanıldığında müziğin gücü tetiklenerek çevredeki düşmanlara %100 Saldırı kadar Hasar verilir. Armonikler 30 saniyeye kadar bekler ve her 0,5 saniyede en fazla 1 tane kazanılır.

Gece Avcısı

Type

Yay

Saldırı%

27.6%

Temel Saldırı

565

Bu silahı kuşanan karakter savaş alanında değilken, Hasarı her saniye %2 artarak en fazla %20'ye ulaşır. Karakter savaş alanına çıktıktan 4 saniye sonra, kazandığı güçlendirme %0'a ulaşana kadar saniyede %4 azalır.

Gece Parıltısı

Type

Kılıç

Element Ustalığı

55

Temel Saldırı

620

Bu silahı kuşanan karakterin Hasarını %12 artırır. Hasar almak bu etkiyi 5 saniyeliğine kesintiye uğratır.

Geceyarısı Valsi

Type

Yay

Fiziksel Hasar Bonusu

51.7%

Temel Saldırı

510

Düşmanlara isabet eden Normal Saldırılar 5 saniyeliğine Element Becerisi Hasarını %20 artırır. Düşmanlara isabet eden Element Becerileri 5 saniyeliğine Normal Saldırı Hasarını %20 artırır.

Göçebenin Nota Kitabı

Type

Katalizör

Kritik Hasar

55.1%

Temel Saldırı

510

Karakter savaş alanına çıktığında, 10 saniyeliğine rastgele bir tema müziği kazanır. 30 saniyede bir uygulanabilir. Resital: Saldırı %60 artar. Arya: Tüm Element Hasarlarını %48 artırır. İntermezzo: Element Ustalığını 60% artırır.

Güneş İncisi

Type

Katalizör

Kritik Oranı

27.6%

Temel Saldırı

510

Normal Saldırı vuruşları 6 saniyeliğine Element Becerisi ve Element Patlaması Hasarını %20 artırır. Benzer şekilde Element Becerisi ve Element Patlaması vuruşları da 6 saniyeliğine Normal Saldırı Hasarını %20 artırır.

Habercinin Rüzgar Mızrağı

Type

Mızrak

Saldırı%

41.3%

Temel Saldırı

510

Bir Element Tepkimesi tetiklendikten sonraki 10sn boyunca Saldırı %12, Element Ustalığı 12% artar.

Hakushin Yüzüğü

Type

Katalizör

Enerji Yüklemesi

30.6%

Temel Saldırı

565

Bu silahı kuşanan karakter bir Elektrik tepkimesi tetiklediğinde, element tepkimesindeki Element Türüne ait yakındaki grup üyeleri, kendi elementleri için 6 saniyeliğine %10 Element Hasarı Bonusu kazanır. Bu yöntemle kazanılan Element Bonusları birbiri üzerine eklenmez.

Hamayumi

Type

Yay

Saldırı%

55.1%

Temel Saldırı

454

Normal Saldırı Hasarını %16, Yüklü Saldırı Hasarını %12 artırır. Bu silahı kuşanan karakterin Enerjisi %100'e ulaştığında, bu güçlendirme %100 artar.

Hilal Mızrak

Type

Mızrak

Fiziksel Hasar Bonusu

34.5%

Temel Saldırı

565

Bir Element Küresi veya Parçacığı aldıktan sonra, 5 saniyeliğine Normal ve Yüklü Saldırılar %20 Saldırı kadar ek Hasar verir.

Kagotsurube Isshin

Type

Kılıç

Saldırı%

41.3%

Temel Saldırı

510

Normal, Yüklü veya Havadan Saldırılar bir düşmana isabet ederse Yontucu Fırtına oluşur. Bu fırtına, Saldırının %180'i kadar Alan Hasarı verir ve 8 saniyeliğine Saldırıyı %15 artırır. Bu etki 8 saniyede bir tetiklenebilir.

Kara Kaya Akiği

Type

Katalizör

Kritik Hasar

55.1%

Temel Saldırı

510

Bir düşmanı yendikten sonra, 30 saniyeliğine Saldırı %12 artar. Bu etki 3 kademeye kadar birikir ve her bir kademenin süresi diğerlerinden bağımsızdır.

Kara Kaya Kargısı

Type

Mızrak

Kritik Hasar

55.1%

Temel Saldırı

510

Bir düşmanı yendikten sonra, 30 saniyeliğine Saldırı %12 artar. Bu etki 3 kademeye kadar birikir ve her bir kademenin süresi diğerlerinden bağımsızdır.

Kara Kaya Kılıcı

Type

Çift Elli Kılıç

Kritik Hasar

55.1%

Temel Saldırı

510

Bir düşmanı yendikten sonra, 30 saniyeliğine Saldırı %12 artar. Bu etki 3 kademeye kadar birikir ve her bir kademenin süresi diğerlerinden bağımsızdır.

Kara Kaya Savaş Yayı

Type

Yay

Kritik Hasar

36.8%

Temel Saldırı

565

Bir düşmanı yendikten sonra, 30 saniyeliğine Saldırı %12 artar. Bu etki 3 kademeye kadar birikir ve her bir kademenin süresi diğerlerinden bağımsızdır.

Kara Kaya Uzun Kılıcı

Type

Kılıç

Kritik Hasar

36.8%

Temel Saldırı

565

Bir düşmanı yendikten sonra, 30 saniyeliğine Saldırı %12 artar. Bu etki 3 kademeye kadar birikir ve her bir kademenin süresi diğerlerinden bağımsızdır.

Kara Kılıç

Type

Kılıç

Kritik Oranı

27.6%

Temel Saldırı

510

Normal ve Yüklü Saldırılarla verilen Hasarı %20 artırır. Ayrıca Normal ve Yüklü Saldırılar bir Kritik Vuruş yaptığında Saldırının %60 kadarını Can olarak yeniler. Bu etki 5 saniyede bir uygulanabilir.

Karlı Gümüş Yıldız

Type

Çift Elli Kılıç

Fiziksel Hasar Bonusu

34.5%

Temel Saldırı

565

Bir düşmana Normal veya Yüklü Saldırılarla vurmak %60 ihtimalle düşmanın üzerine bir Hepbuzul Sarkıtı düşürerek %80 Saldırı kadar bir Alan Hasarı verir. Buz etkisi altındaki düşmanların aldığı hasar %200 Saldırı kadar olur. 10 saniyede bir uygulanabilir.

Katsuragikiri Nagamasa

Type

Çift Elli Kılıç

Enerji Yüklemesi

45.9%

Temel Saldırı

510

Element Becerisi Hasarını %6 artırır. Bir Element Becerisi bir düşmana isabet ettiğinde karakter 6% Enerji kaybeder ama sonraki 6 saniye boyunca her 2 saniyede 3 Enerji kazanır. Bu etki 10 saniyede bir uygulanabilir. Karakter savaş alanında değilken de tetiklenebilir.

Kirişsiz Yay

Type

Yay

Element Ustalığı

165

Temel Saldırı

510

Element Becerisi ve Element Patlaması Hasarını %24 artırır.

Kitain Haç Mızrağı

Type

Mızrak

Element Ustalığı

110

Temel Saldırı

565

Element Becerisi Hasarını %6 artırır. Bir Element Becerisi bir düşmana isabet ettiğinde karakter 6% Enerji kaybeder ama sonraki 6 saniye boyunca her 2 saniyede 3 Enerji kazanır. Bu etki 10 saniyede bir uygulanabilir. Karakter savaş alanında değilken de tetiklenebilir.

Kompozit Yay

Type

Yay

Fiziksel Hasar Bonusu

69.0%

Temel Saldırı

454

Normal Saldırı ve Yüklü Saldırı vuruşları 6 saniyeliğine Saldırıyı %4, Normal Saldırı Hızını %1,2 artırır. 4 kademeye kadar birikir. 0,3 saniyede bir uygulanabilir.

Konuşma Çubuğu

Type

Çift Elli Kılıç

Kritik Oranı

18.4%

Temel Saldırı

565

Ateş etkisine girdikten sonra 15 saniyeliğine Saldırı %16 artar. Bu etki her 12 saniyede bir tetiklenebilir. Su, Buz, Elektrik veya Doğa etkisine girdikten sonra 15 saniyeliğine Tüm Element Hasarları %12 artar. Bu etki her 12 saniyede bir tetiklenebilir.

Kraliyet Büyü Kitabı

Type

Katalizör

Saldırı%

27.6%

Temel Saldırı

565

Bir düşmana hasar verdikten sonra Kritik Oranı %8 artar. 5 kademeye kadar birikir. Bir Kritik Vuruş yapmak tüm kademeleri tüketir.

Kraliyet Büyük Kılıcı

Type

Çift Elli Kılıç

Saldırı%

27.6%

Temel Saldırı

565

Bir düşmana hasar verdikten sonra Kritik Oranı %8 artar. 5 kademeye kadar birikir. Bir Kritik Vuruş yapmak tüm kademeleri tüketir.

Kraliyet Mızrağı

Type

Mızrak

Saldırı%

27.6%

Temel Saldırı

565

Bir düşmana hasar verdikten sonra Kritik Oranı %8 artar. 5 kademeye kadar birikir. Bir Kritik Vuruş yapmak tüm kademeleri tüketir.

Kraliyet Uzun Kılıcı

Type

Kılıç

Saldırı%

41.3%

Temel Saldırı

510

Bir düşmana hasar verdikten sonra Kritik Oranı %8 artar. 5 kademeye kadar birikir. Bir Kritik Vuruş yapmak tüm kademeleri tüketir.

Kraliyet Yayı

Type

Yay

Saldırı%

41.3%

Temel Saldırı

510

Bir düşmana hasar verdikten sonra Kritik Oranı %8 artar. 5 kademeye kadar birikir. Bir Kritik Vuruş yapmak tüm kademeleri tüketir.

Kralın Yaveri

Type

Yay

Saldırı%

55.1%

Temel Saldırı

454

Element Becerisi veya Patlaması kullanıldığında 12 saniyeliğine Element Ustalığını 60 artıran Ormanın Öğretileri etkisi elde edilir. Bu etki, karakter değiştirilirse kaybolur. Ormanın Öğretileri biterse veya kaldırılırsa yakındaki 1 düşmana %100 Saldırı değerinde Hasar verir. Ormanın Öğretileri etkisi her 20 saniyede bir tetiklenebilir.

Kurban Büyük Kılıcı

Type

Çift Elli Kılıç

Enerji Yüklemesi

30.6%

Temel Saldırı

565

Bir düşmana bir Element Becerisi ile hasar verildikten sonra becerinin Bekleme Süresi %40 ihtimalle sıfırlanır. 40% saniyede bir uygulanabilir.

Kurban Kanunları

Type

Katalizör

Element Ustalığı

221

Temel Saldırı

454

Bir düşmana bir Element Becerisi ile hasar verildikten sonra becerinin Bekleme Süresi %40 ihtimalle sıfırlanır. 40% saniyede bir uygulanabilir.

Kurban Kılıcı

Type

Kılıç

Enerji Yüklemesi

61.3%

Temel Saldırı

454

Bir düşmana bir Element Becerisi ile hasar verildikten sonra becerinin Bekleme Süresi %40 ihtimalle sıfırlanır. 40% saniyede bir uygulanabilir.

Kurban Yayı

Type

Yay

Enerji Yüklemesi

30.6%

Temel Saldırı

565

Bir düşmana bir Element Becerisi ile hasar verildikten sonra becerinin Bekleme Süresi %40 ihtimalle sıfırlanır. 40% saniyede bir uygulanabilir.

Kurban Yeşimi

Type

Katalizör

Kritik Oranı

36.8%

Temel Saldırı

454

Kuşanan karakter 5 saniyeden uzun süre savaş alanı dışındayken Maks. Canı %32 ve Element Ustalığı 32% artar. Bu etkiler, karakter savaş alanında 10 saniye bulunduktan sonra kaybolur.

Kurt Dişi

Type

Kılıç

Kritik Oranı

27.6%

Temel Saldırı

510

Element Becerisi ve Element Patlamasının verdiği Hasar %16 artar. Bir Element Becerisi düşmana isabet ettikten sonra Becerinin Kritik Oranı %2 artar. Bir Element Patlaması düşmana isabet ettikten sonra Patlamanın Kritik Oranı %2 artar. Bu iki etki birbirinden bağımsız olarak 10 saniye sürer, en fazla 4 kademeye kadar birikir ve her 0,1 saniyede bir tetiklenebilir.

Madenci Kazması

Type

Mızrak

Saldırı%

27.6%

Temel Saldırı

565

Kuşanan karakter iyileştiğinde veya bir karakteri iyileştirdiğinde 30 saniye süren bir Birlik Sembolü elde eder ve en fazla 3 Sembole sahip olabilir. Element Becerisi veya Patlaması kullandığında tüm Semboller harcanır ve 10 saniyeliğine Çabalama etkisi kazanır. Harcadığı her bir Sembol için %3 Saldırı Bonusu elde eder ve Tüm Element Hasarları %7 artar. Çabalama etkisi her 15 saniyede bir tetiklenebilir ve Semboller, kuşanan karakter savaş alanında olmasa da elde edilebilir.

Makhaira Deniz Yeşili

Type

Çift Elli Kılıç

Element Ustalığı

165

Temel Saldırı

510

Bu etki her 10 saniyede bir tetiklenir: Kuşanan karakter 12 saniyeliğine Element Ustalığının %24'ü kadar bonus Saldırı kazanır. Yakındaki grup üyeleri aynı süre ile bu güçlendirmenin %30'unu kazanırlar. Silahın aynı anda farklı karakterlerde kullanılması bu güçlendirmeyi biriktirebilir. Bu etki, karakter savaş alanında olmasa da tetiklenir.

Mehtap Delen

Type

Mızrak

Element Ustalığı

110

Temel Saldırı

565

Yanma, Hızlanma, Şiddetlenme, Yayılma, Çiçeklenme, Aşırı Çiçeklenme veya Filizlenme tepkimeleri tetiklendiğinde karakterin etrafında en fazla 10 saniye kalan bir Canlandırma Yaprağı oluşur. Yaprak toplandıktan sonra 12 saniyeliğine karakterin Saldırısını %16 artırır. Bu şekilde her 20 saniyede 1 yaprak oluşturulabilir. Bu etki, karakter savaş alanında olmasa da tetiklenebilir.

Menzil Göstergesi

Type

Yay

Saldırı%

27.6%

Temel Saldırı

565

Kuşanan karakter iyileştiğinde veya bir karakteri iyileştirdiğinde 30 saniye süren bir Birlik Sembolü elde eder ve en fazla 3 Sembole sahip olabilir. Element Becerisi veya Patlaması kullandığında tüm Semboller harcanır ve 10 saniyeliğine Çabalama etkisi kazanır. Harcadığı her bir Sembol için %3 Saldırı Bonusu elde eder ve Tüm Element Hasarları %7 artar. Çabalama etkisi her 15 saniyede bir tetiklenebilir ve Semboller, kuşanan karakter savaş alanında olmasa da elde edilebilir.

Meşru Mükafat

Type

Mızrak

Can%

27.6%

Temel Saldırı

565

Kuşanan karakterin Canı yenilendiğinde 8 Enerji yenilenir. Bu etki her 10 saniyede bir tetiklenir ve karakter savaş alanında olmasa da uygulanabilir.

Mouun'un Ayı

Type

Yay

Saldırı%

27.6%

Temel Saldırı

565

Bu silahı kuşanan karakterin Element Patlaması Hasarı, tüm grubun toplam maksimum Enerji kapasitesindeki her puan için %0,12 artar. Bu yöntemle en fazla %40 Element Patlaması Hasarı kazanılabilir.

Nergis Haçı'nın Kılıcı

Type

Kılıç

Saldırı%

41.3%

Temel Saldırı

510

Kuşanan karakterin Arkhesi yoksa Normal, Yüklü veya Havadan Saldırılar, Saldırının %160'ı kadar Hasar veren bir Ruh veya Öz enerjisi patlaması çıkarır. Bu etki 12 saniyede bir tetiklenebilir. Enerji patlamasının türü, mevcut Nergis Haçı'nın Kılıcı türüne göre belirlenir.

Orman Nişanı

Type

Çift Elli Kılıç

Enerji Yüklemesi

30.6%

Temel Saldırı

565

Yanma, Hızlanma, Şiddetlenme, Yayılma, Çiçeklenme, Aşırı Çiçeklenme veya Filizlenme tepkimeleri tetiklendiğinde karakterin etrafında en fazla 10 saniye kalan bir Bilinç Yaprağı oluşur. Yaprak toplandıktan sonra, 12 saniyeliğine karakterin Element Ustalığını 60 artırır. Bu şekilde her 20 saniyede 1 yaprak oluşturulabilir. Bu etki, karakter savaş alanında olmasa da tetiklenebilir. Bilinç Yaprağı etkisi birikmez.

Pas

Type

Yay

Saldırı%

41.3%

Temel Saldırı

510

Normal Saldırı Hasarını %40 artırır ama Yüklü Saldırı Hasarını %10 azaltır.

Prototip: Arkaik

Type

Çift Elli Kılıç

Saldırı%

27.6%

Temel Saldırı

565

Darbe vurduğunda, Normal veya Yüklü Saldırılar %50 ihtimalle küçük bir alandaki düşmanlara ek olarak %240 Saldırı kadar Hasar verir. 15 saniyede bir uygulanabilir.

Prototip: Garez

Type

Kılıç

Fiziksel Hasar Bonusu

34.5%

Temel Saldırı

565

Normal veya Yüklü Saldırılarla darbe vurduğunda, 6 saniyeliğine Saldırı ve Savunmayı %4 artırır. 4 kademeye kadar birikir. Bu etki 0,3 saniyede bir uygulanabilir.

Prototip: Hilal

Type

Yay

Saldırı%

41.3%

Temel Saldırı

510

Zayıf noktalara yapılan Yüklü Saldırılar 10 saniyeliğine Hareket Hızını %10, Saldırıyı %36 artırır.

Prototip: Kehribar

Type

Katalizör

Can%

41.3%

Temel Saldırı

510

Bir Element Patlaması kullanıldığında 6 saniye boyunca 2 saniyede bir 4 Enerji yenilenir. Bu süre boyunca tüm grup üyeleri 2 saniyede bir %4 Can yeniler.

Prototip: Yıldız Parıltısı

Type

Mızrak

Enerji Yüklemesi

45.9%

Temel Saldırı

510

Bir Element Becerisi kullanıldıktan sonra, 12 saniyeliğine Normal ve Yüklü Saldırı Hasarını %8 artırır. 2 kademeye kadar birikir.

Rüzgarçiçeği Kasidesi

Type

Yay

Element Ustalığı

165

Temel Saldırı

510

Bir Element Becerisi kullandıktan sonra Rüzgarçiçeğinin kadim dileği gerçekleşir ve 6 saniyeliğine Saldırı %16 artar.

Rıhtım Kılıcı

Type

Kılıç

Can%

41.3%

Temel Saldırı

510

Kuşanan karakter iyileştiğinde veya bir karakteri iyileştirdiğinde 30 saniye süren bir Metanet Sembolü elde eder ve en fazla 3 Sembole sahip olabilir. Element Becerisi veya Patlaması kullandığında tüm Semboller harcanır ve 10 saniyeliğine Heyecan etkisi kazanır. Harcadığı her bir Sembol için 40 Element Ustalığı elde eder ve etki tetiklendikten 2 saniye sonra harcanan her bir Sembol için karaktere 2 Enerji yeniler. Heyecan etkisi her 15 saniyede bir tetiklenebilir ve Semboller, karakter savaş alanında olmasa da elde edilebilir.

Saflığın Akışı

Type

Katalizör

Saldırı%

27.6%

Temel Saldırı

565

Bir Element Becerisi kullanıldığında 15 saniyeliğine Tüm Element Hasarları %8 artar ve Maks. Canın %24'ü oranında bir Hayat Bağı kazanılır. Bu etki her 10 saniyede bir tetiklenebilir. Hayat Bağı sona erdiğinde bu süreçte emilen her 1,000 Can için Tüm Element Hasarları %2 artar. Bu şekilde en fazla %12 Hasar artışı kazanılabilir. Bu etki 15 saniye sürer.

Serseri Akşam Yıldızı

Type

Katalizör

Element Ustalığı

165

Temel Saldırı

510

Bu etki her 10 saniyede bir tetiklenir: Kuşanan karakter 12 saniyeliğine Element Ustalığının %24'ü kadar bonus Saldırı kazanır. Yakındaki grup üyeleri aynı süre ile bu güçlendirmenin %30'unu kazanırlar. Silahın aynı anda farklı karakterlerde kullanılması bu güçlendirmeyi biriktirebilir. Bu etki, karakter savaş alanında olmasa da tetiklenir.

Solan Alacakaranlık

Type

Yay

Enerji Yüklemesi

30.6%

Temel Saldırı

565

Parıltı, Gün Batımı ve Şafak Işığı olarak üç aşamadan oluşur ve verilen hasarı sırasıyla %6/%10/%14 artırır. Yapılan saldırılar düşmana isabet ederse silah bir sonraki evreye geçer. Bu silah her 7 saniyede bir evre değiştirebilir. Bu silahı kullanan karakter savaş alanında olmasa bile evre geçişi tetiklenebilir.

Sonsuz Mavinin Şarkısı

Type

Katalizör

Enerji Yüklemesi

30.6%

Temel Saldırı

565

Normal ve Yüklü Saldırılar bir düşmana isabet ettikten sonraki 6 saniye boyunca Normal Saldırı Hasarı %8, Yüklü Saldırı Hasarı %6 artar. En fazla 3 kademeye kadar birikir. Bu etki her 0,3 saniyede bir tetiklenebilir.

Sülüğen Kılıç

Type

Kılıç

Savunma%

69.0%

Temel Saldırı

454

Element Becerisi Hasarı, Savunmanın %40'ı kadar artar. Bu etki sadece 1,5 saniyede bir uygulanabilir ve Element Becerisi Hasar verdikten 0,1 saniye sonra sıfırlanır.

Taş Kılıç

Type

Çift Elli Kılıç

Saldırı%

41.3%

Temel Saldırı

510

Bu silahı kuşanan karakter, grupta bulunan Liyueli her karakter için %7 Saldırı artışı ve %3 Kritik Oranı artışı kazanır. Bu etki 4 kademeye kadar birikir.

Taş Mızrak

Type

Mızrak

Saldırı%

27.6%

Temel Saldırı

565

Bu silahı kuşanan karakter, grupta bulunan Liyueli her karakter için %7 Saldırı artışı ve %3 Kritik Oranı artışı kazanır. Bu etki 4 kademeye kadar birikir.

Taşınabilir Otomatik Testere

Type

Çift Elli Kılıç

Can%

55.1%

Temel Saldırı

454

Kuşanan karakter iyileştiğinde veya bir karakteri iyileştirdiğinde 30 saniye süren bir Metanet Sembolü elde eder ve en fazla 3 Sembole sahip olabilir. Element Becerisi veya Patlaması kullandığında tüm Semboller harcanır ve 10 saniyeliğine Heyecan etkisi kazanır. Harcadığı her bir Sembol için 40 Element Ustalığı elde eder ve etki tetiklendikten 2 saniye sonra harcanan her bir Sembol için karaktere 2 Enerji yeniler. Heyecan etkisi her 15 saniyede bir tetiklenebilir ve Semboller, karakter savaş alanında olmasa da elde edilebilir.

Telli Turna

Type

Yay

Saldırı%

27.6%

Temel Saldırı

565

Yüklü Saldırılar düşmana isabet ettiğinde 6 saniyeliğine karakterin Element Ustalığı 40 artar. 2 kademeye kadar birikir. Bu etki 0,5 saniyede bir tetiklenebilir.

Toukabou Shigure

Type

Kılıç

Element Ustalığı

165

Temel Saldırı

510

Bir saldırı düşmanlara vurduktan sonra onlardan birine 10sn süren bir Lanetli Şemsiye etkisi verir. Bu etki her 15 saniyede bir tetiklenebilir. Lanetli Şemsiye etkisindeki düşman, etki sürecinde yenilirse Lanetli Şemsiyenin bekleme süresi hemen yenilenir. Bu silahı kullanan karakter, Lanetli Şemsiye etkisinde olan düşmana %16 daha fazla Hasar verir.

Xiphos'un Ay Işığı

Type

Kılıç

Element Ustalığı

165

Temel Saldırı

510

Bu etki her 10 saniyede bir tetiklenir: Kuşanan karakter 12 saniyeliğine sahip olduğu her bir Element Ustalığı puanı için %0,036 Enerji Yüklemesi kazanır. Grup üyeleri aynı süre ile bu güçlendirmenin %30'unu kazanırlar. Silahın aynı anda farklı karakterlerde kullanılması bu güçlendirmeyi biriktirebilir. Bu etki, karakter savaş alanında olmasa da tetiklenir.

Yakalayan Mızrak

Type

Mızrak

Enerji Yüklemesi

45.9%

Temel Saldırı

510

Element Patlaması Hasarını %16 ve Element Patlaması Kritik Oranını %6 artırır.

Yakıcı Güneşin Veliahtı

Type

Yay

Kritik Oranı

18.4%

Temel Saldırı

565

Yüklü Saldırı bir düşmana vurduktan sonra gökten bir Güneş Alevi Oku iner, Saldırının %60'ı kadar Hasar verir ve bu Ok ile Hasar alan düşmana 10 saniyeliğine Kalpkavuran etkisi uygular. Kalpkavuran etkisindeki düşmanların, silahı kuşanan karakterden aldığı Yüklü Saldırı Hasarı %28 artar. Güneş Alevi Oku her 10 saniyede bir tetiklenebilir.

Yağmurkesen

Type

Çift Elli Kılıç

Element Ustalığı

165

Temel Saldırı

510

Su veya Elektrikten etkilenen düşmanlara verilen Hasarı %20 artırır.

Yeminli Göz

Type

Katalizör

Saldırı%

27.6%

Temel Saldırı

565

Bir Element Becerisi kullanıldıktan sonra 10 saniyeliğine Enerji Yüklemesini %24 artırır.

Yeşil Av

Type

Yay

Kritik Oranı

27.6%

Temel Saldırı

510

İsabet alan Normal ve Yüklü Saldırıları %50 ihtimalle bir Tufan oluşturabilir. Tufan, çevredeki düşmanları sürekli olarak kendine çeker ve 4 saniye boyunca onlara her 0,5 saniyede %40 Saldırı kadar Hasar verir. 40% saniyede bir uygulanabilir.

Yolun Sonu

Type

Yay

Enerji Yüklemesi

45.9%

Temel Saldırı

510

Element Becerisi kullanmak düşmana vurulduğunda %80 Saldırı değerinde Alan Hasarı veren Akışında etkisini tetikler. Akışında, 15 saniye sonrasında veya 3 defa Alan Hasarı verdikten sonra kaybolur. Bu şekilde her 2 saniyede 1 defa Alan Hasarı verilebilir. Akışında, her 12 saniyede bir tetiklenebilir.

Yıkıcı Arzu

Type

Kılıç

Enerji Yüklemesi

45.9%

Temel Saldırı

510

Element Becerisi Hasarını %16 ve Element Becerisi Kritik Oranını %6 artırır.

Yılansırt

Type

Çift Elli Kılıç

Kritik Oranı

27.6%

Temel Saldırı

510

Bir karakter, savaş alanında olduğu her 4 saniye için %6 daha fazla Hasar verir ve %3 daha fazla Hasar alır. Bu etki 5 kademeye kadar birikir, karakter savaş alanından çıktığında kademeler sıfırlanmaz ama karakter Hasar aldığında 1 kademe eksilir.

Yırtıcı

Type

Yay

Saldırı%

41.3%

Temel Saldırı

510

Sadece aşağıdaki platformda geçerlidir: \n"PlayStation Network"\nDüşmanlara Buz Hasarı vermek 6 saniyeliğine bu karakterin Normal ve Yüklü Saldırısını %10 artırır. Bu etki 2 kademeye kadar birikir. Ayrıca Aloy, Yırtıcıyı kuşandığında Saldırısı 66 artar.

Zuhur Kılıcı

Type

Kılıç

Saldırı%

35.2%

Temel Saldırı

440

Sadece aşağıdaki platformda geçerlidir:
"PlayStation Network"
Düşmanlara Normal veya Yüklü Saldırılarla vurmak, %50 ihtimalle küçük bir alanda etkili olacak %200 Saldırı kadar ek Hasara yol açar. Bu etki 10 saniyede bir uygulanabilir. Buna ek olarak, Gezgin Zuhur Kılıcını kuşandığında, Saldırısı 50% artar.

Zırhlı Çiçek

Type

Çift Elli Kılıç

Element Ustalığı

110

Temel Saldırı

565

Karakterin Element Becerisi bir düşmana isabet ettikten veya karakter bir Element Tepkimesi tetikledikten sonraki 8sn boyunca karakterin Saldırı ve Element Ustalığı sırasıyla %12 ve 12% artar.

Çan

Type

Çift Elli Kılıç

Can%

41.3%

Temel Saldırı

510

Hasar alındığında Maksimum Canın %20'sine kadar Hasarı emen bir kalkan devreye girer. Bu kalkan 10 saniye veya kırılana kadar kullanılır ve 20% saniyede bir kullanılabilir. Bir kalkan korumasındayken karakter %12 Hasar artışı kazanır.

Çöl Alimleriyle Sohbet

Type

Mızrak

Can%

41.3%

Temel Saldırı

510

Kuşanan karakter Can yenilediğinde 8 Enerji yeniler. Bu etki her 10 saniyede bir ve karakter alanda olmasa da tetiklenebilir.

Ölümsaçan

Type

Mızrak

Kritik Oranı

36.8%

Temel Saldırı

454

Yakınlarda 2 veya daha fazla düşman olduğunda, Saldırı ve Savunma %16 artırılır. Aksi takdirde sadece Saldırı %24 artırılır.

İç Kabuk Kılıcı

Type

Kılıç

Enerji Yüklemesi

30.6%

Temel Saldırı

565

Yanma, Hızlanma, Şiddetlenme, Yayılma, Çiçeklenme, Aşırı Çiçeklenme veya Filizlenme tepkimeleri tetiklendiğinde karakterin etrafında en fazla 10 saniye kalan bir Bilinç Yaprağı oluşur. Yaprak toplandıktan sonra, 12 saniyeliğine karakterin Element Ustalığını 60 artırır. Bu şekilde her 20 saniyede 1 yaprak oluşturulabilir. Bu etki, karakter savaş alanında olmasa da tetiklenebilir. Bilinç Yaprağı etkisi birikmez.

Şarap ve Şarkı

Type

Katalizör

Enerji Yüklemesi

30.6%

Temel Saldırı

565

Bir düşmana bir Normal Saldırıyla vurmak 5 saniyeliğine Depar veya Alternatif Depar için Dayanıklılık tüketimini %14 azaltır. Ayrıca bir Depar veya Alternatif Depar kullanıldığında 5 saniyeliğine Saldırı %20 artar.

Baltalı Mızrak

Type

Mızrak

Saldırı%

23.5%

Temel Saldırı

448

Normal Saldırılar ek olarak %160 Saldırı kadar Hasar verir. 10 saniyede bir uygulanabilir.

Beyaz Demirden Büyük Kılıç

Type

Çift Elli Kılıç

Savunma%

43.9%

Temel Saldırı

401

Bir düşmanı yenmek %8 Can yeniler.

Beyaz Püskül

Type

Mızrak

Kritik Oranı

23.4%

Temel Saldırı

401

Normal Saldırı Hasarını %24 artırır.

Büyü Rehberi

Type

Katalizör

Element Ustalığı

187

Temel Saldırı

354

Su veya Elektrikten etkilenen düşmanlara verilen Hasarı %12 artırır.

Demir Gölge

Type

Çift Elli Kılıç

Can%

35.2%

Temel Saldırı

401

Can %70 oranının altına indiğinde Yüklü Saldırı Hasarı %30 artar ve Yüklü Saldırıları kesintiye uğratmak zorlaşır.

Ejder Katillerinin Serüvenleri

Type

Katalizör

Can%

35.2%

Temel Saldırı

401

Karakter değiştirildiğinde, 10 saniyeliğine savaş alanına çıkan yeni karakterin Saldırısı %24 artar. Bu etki 20 saniyede bir uygulanabilir.

Eğri Yay

Type

Yay

Can%

46.9%

Temel Saldırı

354

Bir düşmanı yenmek %8 Can yeniler.

Fileto Kılıcı

Type

Kılıç

Saldırı%

35.2%

Temel Saldırı

401

Darbe vurduğunda, tek bir düşmana %50 ihtimalle %240 Saldırı kadar Hasar verir. 240% saniyede bir uygulanabilir.

Gezginin Mahir Kılıcı

Type

Kılıç

Savunma%

29.3%

Temel Saldırı

448

Toplanan her Element Küresi veya Parçacığı %1 Can yeniler.

Gökbinicisi Büyük Kılıcı

Type

Çift Elli Kılıç

Fiziksel Hasar Bonusu

43.9%

Temel Saldırı

401

Normal veya Yüklü Saldırılarla darbe vurduğunda, 6 saniyeliğine Saldırıyı %6 artırır. 4 kademeye kadar birikir. 0,5 saniyede bir uygulanabilir.

Gökbinicisi Kılıcı

Type

Kılıç

Enerji Yüklemesi

52.1%

Temel Saldırı

354

Bir Element Patlaması kullanmak, 15 saniyeliğine Saldırı ve Hareket Hızını %12 artırır.

Kanlı Büyük Kılıç

Type

Çift Elli Kılıç

Element Ustalığı

187

Temel Saldırı

354

Ateş veya Elektrikten etkilenen düşmanlara verilen Hasarı %12 artırır.

Kara Demir Kılıç

Type

Kılıç

Element Ustalığı

141

Temel Saldırı

401

Bir Yüksek Voltaj, Süper İletim, Elektrik Yüklü, Hızlanma, Şiddetlenme, Aşırı Çiçeklenme veya Elektrik Tesirli Girdap tepkimesini tetikledikten sonra 12 saniyeliğine Saldırı %20 artar.

Keskin Nişancı Yemini

Type

Yay

Kritik Hasar

46.9%

Temel Saldırı

401

Zayıf noktalara verilen Hasarı %24 artırır.

Kuzgun Yayı

Type

Yay

Element Ustalığı

94

Temel Saldırı

448

Su veya Ateşten etkilenen düşmanlara verilen Hasarı %12 artırır.

Sapan

Type

Yay

Kritik Oranı

31.2%

Temel Saldırı

354

Normal veya Yüklü Saldırılar, ateşlendikten sonra 0,3 saniye içinde bir düşmanı vurursa Hasar %36 artar. Aksi takdirde Hasar %10 azalır.

Siyah Püskül

Type

Mızrak

Can%

46.9%

Temel Saldırı

354

Bodurloplara verilen Hasarı %40 artırır.

Soğuk Çelik

Type

Kılıç

Saldırı%

35.2%

Temel Saldırı

401

Su veya Buzdan etkilenen düşmanlara verilen Hasarı %12 artırır.

Uhrevi Hikaye

Type

Katalizör

Enerji Yüklemesi

39.0%

Temel Saldırı

401

Bir Element Enerji Küresi veya Parçacığı alındığında %1 Can yenilenir.

Ulak

Type

Yay

Kritik Hasar

31.2%

Temel Saldırı

448

Zayıf noktalara yapılan Yüklü Saldırılar, Kritik Hasar olarak ek %100 Saldırı kadar Hasar verir. 10 saniyede bir uygulanabilir.

Zümrüt Küre

Type

Katalizör

Element Ustalığı

94

Temel Saldırı

448

Bir Buharlaşma, Elektrik Yüklü, Donma, Çiçeklenme veya Su Tesirli Girdap tepkimesine yol açtıktan sonra 12 saniyeliğine Saldırı %20 artar.

İkiz Yeşimtaşı

Type

Katalizör

Kritik Oranı

15.6%

Temel Saldırı

448

Bir düşmanı yenmek 15 saniyeliğine Hareket Hızını ve Saldırıyı %12 artırır.

İkna Sopası

Type

Çift Elli Kılıç

Saldırı%

35.2%

Temel Saldırı

401

Bir Element Becerisi kullandıktan sonra, isabet eden Normal ve Yüklü Saldırılar küçük bir alanda etkili olacak %60 Saldırı kadar ek Hasara yol açar. Bu etki 15 saniye sürer ve sadece 3 saniyede bir Hasar uygulanır.

Şafak Habercisi

Type

Kılıç

Kritik Hasar

46.9%

Temel Saldırı

401

Can %90'ın üzerindeyken Kritik Oranını %14 artırır.

This website is supported by ads.