An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Türkçe

CENTER

Türkçe
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Nahida

Silah

Önsezi

İlişki

Katalizör

Doğa

Sumeru Şehri

Surasthana Mabedi içinde hapsedilmiş ve dış dünyayı yalnızca rüyalarında görebilen bir kuş.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Sv.

Temel Can

10360

Temel Savunma

630

Temel Saldırı

299

Element Ustalığı

115

Active Talents

Normal Saldırı: Akara
Normal Saldırı

Normal Saldırı

Önündeki düşmanlara Doğa Hasarı veren en fazla 4 saldırı yapar.

Yüklü Saldırı

Kısa süre kullanıldıktan sonra belirli miktarda Dayanıklılık harcayarak önündeki düşmanlara Doğa Alan Hasarı verir.

Havadan Saldırı

Nahida, Doğanın gücünü çağırarak havadayken yere doğru atılır ve yoluna çıkan tüm düşmanlara hasar verir. Yere vurduğunda Doğa Alan Hasarı verir.

Sv.

1 Vuruş Hasarı

40.3%

2 Vuruş Hasarı

37.0%

3 Vuruş Hasarı

45.9%

4 Vuruş Hasarı

58.4%

Yüklü Saldırı Hasarı

132.0%

Yüklü Saldırı Dayanıklılık Maliyeti

50.0

Havadan Saldırı Hasarı

56.8%

Havadan Saldırı Hasarı (Alçaktan/Yüksekten)

114%/142%

Tüm Planları Bilen
Element Becerisi
Bulunduğu yerden kütük ve ağaçların karma bağlarını göndererek Doğa Alan Hasarı verir ve 8 düşmana kadar düşmanları Skandha Tohumu ile işaretler.
Basılı tutulduğunda beceri farklı şekilde tetiklenir.

Basılı Tutma

Nişan Alma Moduna girer ve bu moddayken sınırlı bir bölgede sınırlı sayıda düşman seçebilirsin. Bu sırada Nahida'nın müdahaleye karşı direnci artar.
Beceri, bırakıldığında Doğa Hasarı verir ve onları Skandha Tohumu ile işaretler.
Nişan Alma Modu en fazla 5 saniye sürer ve maksimum 8 düşman seçilebilir.

Skandha Tohumu

Skandha Tohumu ile işaretlenen düşmanlar belirli bir mesafe boyunca birbirlerine bağlanırlar.
Skandha Tohumu etkisindeki düşmanların üzerinde Element Tepkimeleri tetiklendikten veya bu düşmanlar Doğa Çekirdeklerinden Hasar aldıktan sonra (Filizlenme ve Aşırı Çiçeklenme dahil) Nahida, düşmanlara ve tüm bağlı düşmanlara Üç Karma Arınması gönderir ve Saldırı ve Element Ustalığına bağlı olarak Doğa Hasarı verir.
Kısa bir süre içinde yalnızca 1 defa Üç Karma Arınması tetikleyebilirsin.

Çimenler ve ağaçlar tanrısı, üç karmanın kökenini ve yıkımını aydınlatarak nihai hakikatini boşluğa yansıtıyor.

Sv.

Basma Hasarı

98.4%

Basılı Tutma Hasarı

130.4%

Üç Karma Arınması Hasarı

103.2% Saldırı+206.4% Element Ustalığı

Üç Karma Arınması Tetikleme Aralığı

2.5sn

Skandha Tohumu Süresi

25.0sn

Basma BS

5.0sn

BS (Basılı Tutma)

6.0sn

Hayali Kalp
Element Patlaması
Rüya Köşkünü gösterir ve Maya Tapınağını genişletir.

Maya Tapınağının alanı genişleyince gruptaki Element Türlerine bağlı olarak ayrı ayrı şu etkiler görülür.
  • Ateş: Nahida Maya Tapınağında bulunduğu sırada, "Tüm Planları Bilen" becerisine ait Üç Karma Arınmasının verdiği Hasar artar.
  • Elektrik: Nahida Maya Tapınağında bulunduğu sırada, "Tüm Planları Bilen" becerisine ait her Üç Karma Arınması arasındaki süre azalır.
  • Su: Maya Tapınağının süresi artar.
Alan genişletildiği sırada yukarıdaki Element Türlerinden en az 2 grup üyesi varsa söz konusu etkiler daha da artar.

Nahida savaş alanında olmasa bile grup üyeleri, Maya Tapınağı içinde olduğu sürece bu bonus etkiler gerçekleşir.

Belki de ağaç çardaklarının altında yaşayanlar, Bilgelik Tanrısı'nın gözünde tepetaklak rüyalardan başka bir şey değildir.

Sv.

Ateş: Hasar Bonusu

1 Karakter 14.9%

Ateş: Hasar Bonusu

2 Karakter 22.3%

Elektrik: Tetikleme Aralığı Azalması

1 Karakter 0.25sn

Elektrik: Tetikleme Aralığı Azalması

2 Karakter 0.37sn

Su: Süre Uzatma

1 Karakter 3.34sn

Su: Süre Uzatma

2 Karakter 5.02sn

Temel Süre

15.0sn

BS

13.5sn

Enerji Maliyeti

50

Passive Talents

Aydınlatılmış Şefkat
1. Karakter Yükseltme Aşamasında açılır
Hayali Kalp ateşlendiğinde Maya Tapınağı şu etkileri elde eder:
Savaş alanındaki aktif karakterin Element Ustalığı, en yüksek Element Ustalığına sahip grup üyesinin Element Ustalığının %25'i kadar artar.
Bu şekilde maksimum 250 Element Ustalığı elde edebilirsin.
Aydınlatılmış Uyanış
4. Karakter Yükseltme Aşamasında açılır
Nahida'nın 200 üzerindeki her Element Ustalığı puanı, Tüm Planları Bilen becerisine ait Üç Karma Arınmasına %0,1 Bonus Hasar ve %0,03 Kritik Oranı sağlar.
Üç Karma Arınmasına bu şekilde maksimum %80 Bonus Hasar ve %24 Kritik Oranı sağlanabilir.
Her Şey Meditasyon Halinde
Nahida, sabit bir Etki Alanı içinde bazı toplanabilir eşyalarla etkileşime geçmek için Tüm Planları Bilen becerisini kullanabilir.
Bu becerinin başka etkileri de vardır...

Takımyıldız

Saklanmış Bilgi Tohumu
Takımyıldız Sv. 1
Maya Tapınağı genişletildiğinde ve gruptaki Element Türlerine ait karakterlerin sayısı hesaplandığında sırasıyla Ateş, Elektrik ve Su karakterlerinin sayısına 1 eklenir.
Olgunluğun Kökü
Takımyıldız Sv. 2
Nahida'nın Skandha Tohumuyla bizzat işaretlediği düşmanlar şu etkilere maruz kalırlar:
  • Aldıkları Yanma, Çiçeklenme, Aşırı Çiçeklenme ve Filizlenme Tepkimelerinin Hasarı Kritik Vuruşa yol açabilir. Kritik Oranı ve Kritik Hasar sırasıyla %20 ve %100 olarak sabitlenmiştir.
  • Hızlanma, Şiddetlenme, Yayılma tepkimelerinden etkilendikten sonraki 8 saniye içinde Savunmaları %30 azalır.
Bilinçli Başarı Ateşi
Takımyıldız Sv. 3
Tüm Planları Bilen Seviyesini 3 artırır.
Maksimum yükseltme seviyesi 15'tir.
Dışa Vurumun Kökü
Takımyıldız Sv. 4
Yakındaki 1/2/3/4 (veya daha fazla) düşman Tüm Planları Bilen becerisinin Skandha Tohumlarından etkilendiğinde, Nahida'nın Element Ustalığı 100/120/140/160 artar.
Aydınlatıcı Sözlerin Yaprakları
Takımyıldız Sv. 5
Hayali Kalp Seviyesini 3 artırır.
Maksimum yükseltme seviyesi 15'tir.
Zihnin Doruk Noktası
Takımyıldız Sv. 6
Nahida, Hayali Kalp gönderdikten sonra, Tüm Planları Bilen becerisine ait Skandha Tohumlarından etkilenmiş bir düşmana Normal veya Yüklü Saldırı ile vurduğunda o düşman ve ona bağlı olan diğer düşmanlar üzerinde Üç Karma Arınması: Karmik Yok Oluş kullanır ve Nahida'nın Saldırısının %200'üne ve Element Ustalığının %400'üne bağlı olarak Doğa Hasarı verir.
Üç Karma Arınması: Karmik Yok Oluş tarafından verilen Hasar, Element Becerisi Hasarı olarak görülür ve 0,2 saniyede bir tetiklenebilir.
Bu etki maksimum 10 saniye sürer ve Nahida 6 Üç Karma Arınması: Karmik Yok Oluş gönderdikten sonra kaldırılır.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Mantar Sporları

1

Nagadus Zümrüdü Tozu

3

Kalpalata Nilüferi

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Mantar Sporları

2

Ezici Sarmaşık

3

Nagadus Zümrüdü Kırıntısı

10

Kalpalata Nilüferi

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Parlak Polen

4

Ezici Sarmaşık

6

Nagadus Zümrüdü Kırıntısı

20

Kalpalata Nilüferi

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Parlak Polen

8

Ezici Sarmaşık

3

Nagadus Zümrüdü Parçası

30

Kalpalata Nilüferi

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Kristal Toz Kutusu

12

Ezici Sarmaşık

6

Nagadus Zümrüdü Parçası

45

Kalpalata Nilüferi

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Kristal Toz Kutusu

20

Ezici Sarmaşık

6

Nagadus Zümrüdü Külçesi

60

Kalpalata Nilüferi

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Mantar Sporları

3

Marifet Öğretisi

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Parlak Polen

2

Marifet Rehberi

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Parlak Polen

4

Marifet Rehberi

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Parlak Polen

6

Marifet Rehberi

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Parlak Polen

9

Marifet Rehberi

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Kristal Toz Kutusu

1

Kukla İpleri

4

Marifet Felsefesi

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Kristal Toz Kutusu

1

Kukla İpleri

6

Marifet Felsefesi

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Kristal Toz Kutusu

2

Kukla İpleri

12

Marifet Felsefesi

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Kristal Toz Kutusu

2

Kukla İpleri

16

Marifet Felsefesi

1

Bilgelik Tacı

This website is supported by ads.