An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Türkçe

CENTER

Türkçe
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Avare

Silah

Önsezi

İlişki

Katalizör

Rüzgar

Hiç Kimse

Kimliği gizemli olan bir gezgin. Bir dağ keşişi gibi giyinse de hiç de öyle davranmıyor.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Sv.

Temel Can

10164

Temel Savunma

607

Temel Saldırı

328

Kritik Oranı

19.2%

Active Talents

Normal Saldırı: Yuuban Meigen
Normal Saldırı

Normal Saldırı

Rüzgar kılıçlarıyla en fazla 3 saldırı yaparak Rüzgar Hasarı verir.

Yüklü Saldırı

Belirli miktarda Dayanıklılık harcayarak yüksek rüzgar basıncı toplar ve kısa süre kullanıldıktan sonra Rüzgar Alan Hasarı verir.

Havadan Saldırı

Avare, Rüzgarın gücünü çağırarak havadayken yere doğru atılır ve yoluna çıkan tüm düşmanlara hasar verir. Yere vurduğunda Rüzgar Alan Hasarı verir.

Sv.

1 Vuruş Hasarı

68.7%

2 Vuruş Hasarı

65.0%

3 Vuruş Hasarı

47.6%+47.6%

Yüklü Saldırı Hasarı

132.1%

Yüklü Saldırı Dayanıklılık Maliyeti

50.0

Havadan Saldırı Hasarı

56.8%

Havadan Saldırı Hasarı (Alçaktan/Yüksekten)

114%/142%

Hanega: Rüzgar Şarkısı
Element Becerisi
Rüzgarların gücünü odaklayarak dünyevi zincirlerden kurtulur. Havaya yükselip Akım Harmonisi durumuna girmeden önce Rüzgar Alan Hasarı verir.

Akım Harmonisi

Avare, bu durumdayken Havadan Saldırı yapamaz. Normal ve Yüklü Saldırıları sırasıyla Kuugo: Fushoudan ve Kuugo: Toufukai olarak değişir, verdikleri Hasar ve Etki Alanları artar; ayrıca verilen Hasar sırasıyla Normal ve Yüklü Saldırı Hasarı olarak sayılır. Kuugo: Toufukai Dayanıklılık tüketmez.
Avare, bu durumdayken sürekli havada süzülür. Bu durum etkinken Avare'nin hareketleri şu özellikleri kazanır:
  • Havada süzülmek için sürekli Kuugoryoku Puanı harcar.
  • Depar atarken havada hızlanmak için ek Kuugoryoku Puanı harcanır. Depara basılı tutmak hızın korunması için sürekli Kuugoryoku Puanı harcanmasına neden olur. Bu etki, varsayılan deparın yerine geçer.
  • Sıçramak ek Kuugoryoku Puanı harcayarak süzülme irtifasını artırır. Sıçramaya basılı tutmak süzülme irtifasını artırmak için sürekli Kuugoryoku Puanı harcanmasına neden olur.
Kuugoryoku Puanının bitmesi Akım Harmonisi durumunu sona erdirir.
Akım Harmonisi durumundayken becerinin tekrar kullanılması durumu sonlandırır.

"Dünya, ağırlığı olmayan bir akımda akar ve yalnızca çiçeklerde bulunan bir sırrı ortaya çıkarır."

Sv.

Beceri Hasarı

95.2%

Kuugo: Fushoudan Hasarı

133.0% Normal Saldırı Hasarı

Kuugo: Toufukai Hasarı

126.4% Yüklü Saldırı Hasarı

Başlangıç Kuugoryoku Puanı

100

BS

6.0sn

Kyougen: Beşli Merasim Oyunu
Element Patlaması
Ortamdaki havayı tek bir boşluğa sıkıştırarak tüm dertlerden kurtulur ve birkaç defa Rüzgar Alan Hasarı verir.
Eğer karakter, "Hanega: Rüzgar Şarkısı" becerisinin sağladığı Akım Harmonisi durumundaysa bu beceri kullanıldıktan sonra Akım Harmonisi durumu sona erer.

"Göğün parlak bakışı, hem önceki hem de şimdiki rüyaları tıpkı esen rüzgardaki toz tanelerinin parlaması gibi aydınlatır."

Sv.

Beceri Hasarı

147.2%x5

BS

15.0sn

Enerji Maliyeti

60

Passive Talents

Yeşim Kaplı Çiçek
1. Karakter Yükseltme Aşamasında açılır
Hanega: Rüzgar Şarkısı, Su/Ateş/Buz/Elektrik ile temas ederse Akım Harmonisi kullanıldığında temas edilen elementlere göre şu güçlendirmeleri verir:
  • Su: Kuugoryoku Puanı sınırı 20 artar.
  • Ateş: Saldırı %30 artar.
  • Buz: Kritik Oranı %20 artar.
  • Elektrik: Normal ve Yüklü Saldırılar bir düşmana isabet ettiğinde 0,8 Enerji yenilenir. Enerji, bu şekilde her 0,2 saniyede bir yenilenebilir.
Bu güçlendirmelerden aynı anda en fazla 2 tanesine sahip olabilirsin.
Bora Rüyası
4. Karakter Yükseltme Aşamasında açılır
Avare, Akım Harmonisi durumundayken Kuugo: Fushoudan ve Kuugo: Toufukai ile düşmanını vurduğunda İniş etkisi almak için %16 şansı olur. Avare, bir sonraki sefer Akım Harmonisi durumundayken süzülürken hızlandığında bu etki silinir, bu hızlanma Kuugoryoku Puanı harcamaz ve her biri Saldırısının %35'i kadar Rüzgar Hasarı veren 4 ok atar.
Bu etkiyi vermeyen her Kuugo: Fushoudan ve Kuugo: Toufukai için sonraki bu türden saldırılarda etki oluşturma olasılığı %12 artar. Etki oluşturma olasılığı her 0,1 saniyede bir hesaplanır.
Girdap Uğultusu
Yayı ve Katalizörü yükseltirken harcanan Mora %50 azalır.

Takımyıldız

Shoban: Gösterişli Tüy
Takımyıldız Sv. 1
Akım Harmonisi durumundayken Avare'nin Kuugo: Fushoudan ve Kuugo: Toufukai Saldırı Hızı %10 artar.
Ek olarak Bora Rüyası Pasif Yeteneği tarafından ateşlenen rüzgar okları, Avare'nin Saldırısının %25'i kadar ek Hasar verir. Öncelikle "Bora Rüyası" Pasif Yeteneğinin açılmış olması gerekir.
Niban: Beyaz Dalgaların Eşiğindeki Ada
Takımyıldız Sv. 2
Akım Harmonisi durumundayken Kyougen: Beşli Merasim Oyunu hasarı, bu beceriyi kullanırken Kuugoryoku Puanı sınırı miktarıyla mevcut Kuugoryoku Puanı miktarı farkının her bir birim değeri için %4 artar.
Bu yöntemle Kyougen: Beşli Merasim Oyununun Hasarı en fazla %200 artırılabilir.
Sanban: Kasım Çiçeği Kusemai
Takımyıldız Sv. 3
Kyougen: Beşli Merasim Oyunu Seviyesini 3 artırır.
Maksimum yükseltme seviyesi 15'tir.
Yonban: Bahara Doğru
Takımyıldız Sv. 4
Hanega: Rüzgar Şarkısı becerisini kullanırken "Yeşim Kaplı Çiçek" Pasif Yeteneği tetiklenirse karakter, temas ettiği Element türüne göre güçlendirmeler ve tetiklenmemiş rastgele bir güçlendirme kazanır. Aynı anda bu türden en fazla ilgili 3 element güçlendirmesi bulunabilir.
"Yeşim Kaplı Çiçek" Pasif Yeteneğinin açılmış olması gerekir.
Matsuban: Uzaklardaki Kadim Işık
Takımyıldız Sv. 5
Hanega: Rüzgar Şarkısı Seviyesini 3 artırır.
Maksimum yükseltme seviyesi 15'tir.
Shugen: Kasvetle Dalgalanan Perdeler
Takımyıldız Sv. 6
Avare, Akım Harmonisi durumundayken bir düşmana sürekli Kuugo: Fushoudan ile vurursa şu etkiler tetiklenir:
  • Vurulan yerde %40 Saldırı oranında Rüzgar Hasarı veren ek bir Kuugo: Fushoudan gerçekleşir. Bu Hasar, Normal Saldırı Hasarı sayılır.
  • Avare, 40 Kuugoryoku Puanı altına düştüğünde 4 Puan yeniler. Bu yöntemle Kuugoryoku Puanı her 0,2 saniyede bir yenilenebilir. Bu yenileme her bir Akım Harmonisi süresince 5 defaya kadar gerçekleşebilir.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Eski Balçak

1

Vayuda Turkuazı Tozu

3

Rukkhashava Mantarları

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Eski Balçak

2

Sonsuz Kalibre

3

Vayuda Turkuazı Kırıntısı

10

Rukkhashava Mantarları

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Kageuchi Balçağı

4

Sonsuz Kalibre

6

Vayuda Turkuazı Kırıntısı

20

Rukkhashava Mantarları

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Kageuchi Balçağı

8

Sonsuz Kalibre

3

Vayuda Turkuazı Parçası

30

Rukkhashava Mantarları

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Gösterişli Balçak

12

Sonsuz Kalibre

6

Vayuda Turkuazı Parçası

45

Rukkhashava Mantarları

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Gösterişli Balçak

20

Sonsuz Kalibre

6

Vayuda Turkuazı Külçesi

60

Rukkhashava Mantarları

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Eski Balçak

3

Uygulama Öğretisi

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Kageuchi Balçağı

2

Uygulama Rehberi

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Kageuchi Balçağı

4

Uygulama Rehberi

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Kageuchi Balçağı

6

Uygulama Rehberi

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Kageuchi Balçağı

9

Uygulama Rehberi

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Gösterişli Balçak

1

Daka'nın Çanı

4

Uygulama Felsefesi

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Gösterişli Balçak

1

Daka'nın Çanı

6

Uygulama Felsefesi

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Gösterişli Balçak

2

Daka'nın Çanı

12

Uygulama Felsefesi

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Gösterişli Balçak

2

Daka'nın Çanı

16

Uygulama Felsefesi

1

Bilgelik Tacı

This website is supported by ads.