An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Türkçe

CENTER

Türkçe
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Wriothesley

Silah

Önsezi

İlişki

Katalizör

Buz

Meropide Kalesi

Meropide Kalesi'nin Dükü, karanlık dehlizlerin saklı efendisi.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Sv.

Temel Can

13593

Temel Savunma

763

Temel Saldırı

311

Kritik Hasar

38.4%

Active Talents

Normal Saldırı: Güçlü Buz Yumrukları
Normal Saldırı

Normal Saldırı

Wriothesley yumruğunda buzun gücünü toplayarak bir dizi güçlü Püskürtücü Yumruk saldırısı yapar. Bu şekilde Buz Hasarı veren en fazla 5 saldırı yapabilir.
Ayrıca Normal Saldırı kombo sayısı, depar veya Buzdiş Saldırısı kullandıktan sonra kısa bir süre boyunca sıfırlanmaz.

Yüklü Saldırı

Belirli bir miktar Dayanıklılık tüketerek ileri atılır ve bir Sıçrayan Yumruk atarak Buz Alan Hasarı verir.

Havadan Saldırı

Havadayken dalışa geçerek yere vurur ve yoluna çıkan düşmanlara Buz Alan Hasarı verir.

Sv.

1 Vuruş Hasarı

53.4%

2 Vuruş Hasarı

51.8%

3 Vuruş Hasarı

67.2%

4 Vuruş Hasarı

37.9%+37.9%

5 Vuruş Hasarı

90.7%

Yüklü Saldırı Hasarı

153.0%

Yüklü Saldırı Dayanıklılık Maliyeti

50.0

Havadan Saldırı Hasarı

56.8%

Havadan Saldırı Hasarı (Alçaktan/Yüksekten)

114%/142%

Buzdiş Saldırısı
Element Becerisi
Wriothesley nefesini, ritmini ve hızını ayarlayarak kısa bir mesafe ileri atılıp Ürperten Ceza durumuna girer ve öncesine göre daha güçlü saldırılar yapmaya başlar.

Ürperten Ceza

  • Wriothesley'nin müdahaleye karşı direnci artar.
  • Canı %50'nin üzerindeyken Normal Saldırı: Güçlü Buz Yumruklarının Püskürtücü Yumruk Hasarı artar. Bu saldırıyla vurduğunda Wriothesley belirli miktarda Can tüketir. Bu şekilde Can her 0,1 saniyede bir tüketilebilir.
  • Wriothesley savaş alanından ayrılırsa bu etki iptal edilir.

    "Geçmişte olan geçmişte kalır. Asıl kavramamız gereken gelecekteki seçimlerimizdir."
    "Karşı çık kaderine, oburlar gibi ancak; varlığın da suçun da kaderini yutacak."

Sv.

Gelişmiş Püskürtücü Yumruk Hasarı

143.2% Normal Saldırı Hasarı

Can Maliyeti

4.5% Maks. Can

Süre

10.0sn

BS

16.0sn

Kara Altın Kurt Isırığı
Element Patlaması
Wriothesley dövüş eldivenlerini etkinleştirerek buz gibi soğuk bir yumruk atar ve Sarkıt Darbesi ile baktığı yöne doğru birçok defa Buz Alan Hasarı verir.

Arkhe: Öz

Sarkıt Darbesi sona erdikten sonra düşmanın olduğu yere bir Çalkantılı Kılıç iner ve Öz tesirli Buz Hasarı verir.

Meropide Kalesi Dükünün dahi çaresiz kaldığı durumlar vardır. Mesela, karmaşık evrak işleri, amirlerin ufak tefek dertleri veya... Küçük çocukların dövüş eldivenlerine şirin ama çıkmayan çıkartmalar yapıştırması.

Sv.

Beceri Hasarı

127.20%x5

Çalkantılı Kılıç Hasarı

42.40%

BS

15.0sn

Çalkantılı Kılıç BS

10.0sn

Enerji Maliyeti

60

Passive Talents

Adalet Yerini Bulacak
1. Karakter Yükseltme Aşamasında açılır
Wriothesley'nin Canı %60'ın altındayken bir Şefkatli Azar elde eder. Bir sonraki Normal Saldırı: Güçlü Buz Yumruklarının Yüklü Saldırısı geliştirilerek Azar: Sıçrayan Yumruğa dönüşür. Dayanıklılık harcanmaz, verilen Hasar %50 artar ve hedefe isabet ettikten sonra Wriothesley'nin Maks. Canının %30'u kadar Can yeniler.
Her 5 saniyede bir bu şekilde Şefkatli Azar elde edebilirsin.
Her Günahın Bir Bedeli Var
4. Karakter Yükseltme Aşamasında açılır
Wriothesley, mevcut Canı arttığında veya azaldığında Buzdiş Saldırısı becerisinin neden olduğu Ürperten Ceza durumundaysa, Ürperten Ceza bir kademe Kovuşturma Emri elde eder. En fazla 5 kademe birikebilir. Her bir kademe Wriothesley'nin Saldırısını %6 artırır.
Dükün Lütfu
Wriothesley, Silah Yükseltme Malzemesi üretirken elde ettiği ürünü %10 ihtimalle iki katına çıkarır.

Takımyıldız

Kötülere Eziyet
Takımyıldız Sv. 1
Pasif Yetenek "Adalet Yerini Bulacak" ile tetiklenen Şefkatli Azar aşağıdaki şekilde değişir:
Wriothesley'nin Canı %60'ın altına düştüğünde veya Buzdiş Saldırısı becerisinin neden olduğu Ürperten Ceza durumundayken beşinci Püskürtücü Yumruk saldırısı isabet ettiğinde bir Şefkatli Azar oluşturur. Her 2,5 saniyede bir Şefkatli Azar etkisi kazanılabilir.

Ayrıca Azar: Sıçrayan Yumruk şu etkileri kazanır:
  • Kazanılan Hasar Bonusu %200 artar.
  • Wriothesley Ürperten Ceza durumundayken isabet ettiğinde bu durumun süresi 4 saniye uzar. Bu uzatma her bir Ürperten Ceza durumu için bir defa meydana gelebilir.
"Adalet Yerini Bulacak" Pasif Yeteneğinin açılmış olması gerekir.
Küstahlara Esaret
Takımyıldız Sv. 2
Kara Altın Kurt Isırığı kullanıldığında, "Her Günahın Bir Bedeli Var" Pasif Yeteneği ile kazanılan Kovuşturma Emri kademeleri, bu yeteneğin Hasarını %40 artırır.
"Her Günahın Bir Bedeli Var" Pasif Yeteneğinin açılmış olması gerekir.
Sahtekarlara Ukubet
Takımyıldız Sv. 3
Normal Saldırı: Güçlü Buz Yumrukları Seviyesini 3 artırır.
Maksimum yükseltme seviyesi 15'tir.
Mazlumlara Kefaret
Takımyıldız Sv. 4
Wriothesley'nin Azar: Sıçrayan Yumruk ile yenilediği Can, Maks. Canının %50'sine kadar yükselir. "Adalet Yerini Bulacak" Pasif Yeteneğinin açılmış olması gerekir.
Ayrıca Wriothesley'nin Maks. Canından daha fazla iyileşmesi halinde, savaş alanında olup olmamasına göre şu etkiler meydana gelir. Wriothesley eğer savaş alanındaysa 4 saniyeliğine Saldırı Hızı %20 artar, savaş alanında değilse 6 saniyeliğine tüm grup üyelerinin Saldırı Hızı %10 artar. Bu iki Saldırı Hızı artırma yöntemi birbirine eklenmez.
Mağdurlara Merhamet
Takımyıldız Sv. 5
Kara Altın Kurt Isırığı Seviyesini 3 artırır.
Maksimum yükseltme seviyesi 15'tir.
Masumlara Hürmet
Takımyıldız Sv. 6
Azar: Sıçrayan Yumruk Kritik Oranı %10, Kritik Hasarı %80 artar. Ayrıca Azar: Sıçrayan Yumruğun Temel Hasarının %100'ü kadar Buz Hasarı veren ek bir sarkıt ortaya çıkarır. Bu şekilde verilen Hasar, Yüklü Saldırı Hasarı sayılır.
"Adalet Yerini Bulacak" Pasif Yeteneğinin açılmış olması gerekir.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Kavrama Dişlisi

1

Shivada Yeşimi Tozu

3

Derin Tespit Ünitesi

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Kavrama Dişlisi

2

"Tourbillon Cihazı"

3

Shivada Yeşimi Kırıntısı

10

Derin Tespit Ünitesi

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Mekanik Düz Dişli

4

"Tourbillon Cihazı"

6

Shivada Yeşimi Kırıntısı

20

Derin Tespit Ünitesi

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Mekanik Düz Dişli

8

"Tourbillon Cihazı"

3

Shivada Yeşimi Parçası

30

Derin Tespit Ünitesi

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Usta İşi Dinamik Dişli

12

"Tourbillon Cihazı"

6

Shivada Yeşimi Parçası

45

Derin Tespit Ünitesi

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Usta İşi Dinamik Dişli

20

"Tourbillon Cihazı"

6

Shivada Yeşimi Külçesi

60

Derin Tespit Ünitesi

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Kavrama Dişlisi

3

Düzen Öğretisi

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Mekanik Düz Dişli

2

Düzen Rehberi

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Mekanik Düz Dişli

4

Düzen Rehberi

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Mekanik Düz Dişli

6

Düzen Rehberi

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Mekanik Düz Dişli

9

Düzen Rehberi

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Usta İşi Dinamik Dişli

1

Ezeli Yeşil Çiçek

4

Düzen Felsefesi

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Usta İşi Dinamik Dişli

1

Ezeli Yeşil Çiçek

6

Düzen Felsefesi

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Usta İşi Dinamik Dişli

2

Ezeli Yeşil Çiçek

12

Düzen Felsefesi

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Usta İşi Dinamik Dişli

2

Ezeli Yeşil Çiçek

16

Düzen Felsefesi

1

Bilgelik Tacı

This website is supported by ads.