An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Albedo

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Kiếm Đơn

Nham

Đội Kỵ Sĩ Tây Phong

Người đứng đầu trong các Giả Kim Thuật Sĩ kiêm đội trưởng tiểu đội điều tra của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, được gọi là thiên tài "Kreideprinz".

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

13226

P.Ngự Căn Bản

876

Tấn Công Căn Bản

251

Tăng ST Nguyên Tố Nham

28.8%

Active Talents

Tấn Công Thường - Tây Phong Kiếm Thuật - Bạch
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, vung ra hai nhát kiếm về phía trước trong chớp mắt.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

36.7%

Sát Thương Lần 2

36.7%

Sát Thương Lần 3

47.5%

Sát Thương Lần 4

49.8%

Sát Thương Lần 5

62.1%

Sát Thương Trọng Kích

47.3%+60.2%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

20.0 điểm

Sát Thương Khi Đáp

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời
Kỹ Năng Nguyên Tố
Luyện thành Hoa Mặt Trời, gây sát thương phạm vi Nguyên Tố Nham.

Hoa Mặt Trời

Có những đặc tính sau:
  • Lấy Hoa Mặt Trời làm tâm, khi địch nằm trong khu vực nhận sát thương, Hoa Mặt Trời sẽ sinh ra Hoa Khoảnh Khắc, bung nở gây sát thương phạm vi Nguyên Tố Nham, sát thương tính theo phòng ngự của Albedo.
  • Mỗi 2 giây chỉ có thể sinh ra 1 Hoa Khoảnh Khắc.
  • Khi nhân vật đứng trên Hoa Mặt Trời sẽ ngưng tụ sức mạnh Nguyên Tố Nham, hình thành đài thủy tinh nâng nhân vật lên. Cùng lúc chỉ tồn tại 1 đài thủy tinh.
  • Cùng lúc chỉ có thể tồn tại 1 Hoa Mặt Trời do Albedo tạo ra, Hoa Mặt Trời được coi như vật tạo Nguyên Tố Nham.

Nhấn giữ

Có thể điều chỉnh vị trí hiệu lực của kỹ năng.

Loại Nham hoa này có đặc tính kỳ lạ, cũng giống như thuật giả kim, sinh ra từ mặt đất nhưng lại luôn hy vọng vươn cao lên trời, hóa thành vầng thái dương.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

130%

ST Hoa Khoảnh Khắc

134% phòng ngự

Thời Gian Kéo Dài

30.0s

CD Kỹ Năng

4.0s

Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục
Kỹ Năng Nộ
Dưới chỉ huy của Albedo, nham tinh bùng nổ, gây sát thương phạm vi Nguyên Tố Nham về phía trước.
Khi trong trận có tồn tại Hoa Mặt Trời do Albedo tạo ra, sẽ nở bung 7 đóa Hoa Sinh Tử trong khu vực của Hoa Mặt Trời, nở rộ rực rỡ đồng thời gây sát thương phạm vi Nguyên Tố Nham.

Sát thương bạo phát và sát thương của Hoa Sinh Tử sẽ không tạo thành Hoa Khoảnh Khắc.

Dưới mệnh lệnh của Kreideprinz, dòng thủy triều của địa chất cuồn cuộn dâng trào.

Lv.

ST Bạo Phát

367%

ST Hoa Sinh Tử

Mỗi đóa 72.0%

CD

12.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

40

Passive Talents

Uy Lực Màu Vôi Trắng
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Hoa Khoảnh Khắc sinh ra từ Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời sát thương gây cho kẻ địch có HP dưới 50% sẽ tăng 25%.
Trí Tuệ Người Trong Bình
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Khi thi triển Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục sẽ tăng 125 điểm Tinh Thông Nguyên Tố cho thành viên trong đội ở gần, kéo dài 10s.
Phát Hiện Của Thiên Tài
Khi ghép nguyên liệu đột phá vũ khí sẽ có 10% tỷ lệ nhận x2 thành phẩm.

Cung Mệnh

Hoa Địa Đàng
Cung Mệnh Tầng 1
Khi Hoa Khoảnh Khắc được tạo ra từ Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời của Albedo bung nở, sẽ hồi 1,2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho Albedo.
Liên Đại Hiển Sinh
Cung Mệnh Tầng 2
Khi Hoa Khoảnh Khắc từ Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời nở, sẽ ban hiệu quả Sinh Tử cho Albedo, kéo dài 30s:
  • Khi thi triển Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục sẽ xóa tất cả hiệu quả Sinh Tử và tăng sát thương nổ của Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục cũng như sát thương do Hoa Sinh Tử gây ra theo số tầng bị xóa.
  • Mỗi tầng Sinh Tử sẽ tăng sát thương bằng 30% phòng ngự của Albedo.
  • Hiệu quả này tối đa cộng dồn 4 lần.
Ánh Sáng Mặt Trời
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Thuật Sáng Thế - Chế Tạo Mặt Trời +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Sự Giáng Thế Của Thần
Cung Mệnh Tầng 4
Nhân vật trong đội trên trận ở khu vực Hoa Mặt Trời sẽ tăng 30% sát thương tấn công khi đáp tạo ra.
Thủy Triều Cổ Đại
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Chiêu Giáng Sinh - Sóng Vỗ Đại Lục +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Đất Tinh Khiết
Cung Mệnh Tầng 6
Nhân vật trong đội trên trận ở khu vực Hoa Mặt Trời, nếu đang được bảo vệ bởi khiên sinh ra từ phản ứng kết tinh, thì sát thương tạo thành sẽ tăng 17%.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Bản Vẽ Hướng Dẫn

1

Vụn Hoàng Ngọc Cứng

3

Hoa Cecilia

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Bản Vẽ Hướng Dẫn

2

Tháp Huyền Nham

3

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng

10

Hoa Cecilia

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Bản Vẽ Phong Ấn

4

Tháp Huyền Nham

6

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng

20

Hoa Cecilia

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Bản Vẽ Phong Ấn

8

Tháp Huyền Nham

3

Miếng Hoàng Ngọc Cứng

30

Hoa Cecilia

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Bản Vẽ Cấm Chú

12

Tháp Huyền Nham

6

Miếng Hoàng Ngọc Cứng

45

Hoa Cecilia

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Bản Vẽ Cấm Chú

20

Tháp Huyền Nham

6

Hoàng Ngọc Cứng

60

Hoa Cecilia

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Bản Vẽ Hướng Dẫn

3

Bài Giảng Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Bản Vẽ Phong Ấn

2

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Bản Vẽ Phong Ấn

4

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Bản Vẽ Phong Ấn

6

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Bản Vẽ Phong Ấn

9

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Bản Vẽ Cấm Chú

1

Thôn Thiên Kình - Sừng

4

Triết Học Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Bản Vẽ Cấm Chú

1

Thôn Thiên Kình - Sừng

6

Triết Học Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Bản Vẽ Cấm Chú

2

Thôn Thiên Kình - Sừng

12

Triết Học Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Bản Vẽ Cấm Chú

2

Thôn Thiên Kình - Sừng

16

Triết Học Của "Thơ Văn"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.