An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Level

Refinement

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Bàn Nham Kết Lục

Type

Kiếm Đơn

Tỷ Lệ Bạo Kích

44.1%

Tấn Công Căn Bản

542

HP tăng 20%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công dựa trên 1.2% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này.

Chân Ý Của Kagura

Type

Pháp Khí

ST Bạo Kích

66.2%

Tấn Công Căn Bản

608

Khi thi triển kỹ năng nguyên tố sẽ nhận được hiệu quả "Vũ Điệu Kagura", giúp nhân vật trang bị vũ khí này tăng 12% sát thương do kỹ năng nguyên tố gây ra, hiệu quả này duy trì 16s, tối đa dồn 3 tầng. Khi có 3 tầng, nhân vật này sẽ nhận được 12% buff sát thương tất cả nguyên tố.

Chìa Khóa Khaj-Nisut

Type

Kiếm Đơn

HP%

66.2%

Tấn Công Căn Bản

542

HP tăng 20%. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch sẽ sản sinh hiệu ứng "Áng Thơ Vĩ Đại" trong 20s: Tăng Tinh Thông Nguyên Tố dựa trên 0.12% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này, hiệu ứng này mỗi 0.3s tối đa kích hoạt một lần, tối đa cộng dồn 3 tầng. Khi hiệu quả cộng dồn đến tầng thứ ba hoặc thời gian duy trì của tầng thứ ba được làm mới, sẽ tăng Tinh Thông Nguyên Tố cho tất cả nhân vật trong đội gần đó dựa theo 0.2% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này, duy trì 20s.

Con Đường Thợ Săn

Type

Cung

Tỷ Lệ Bạo Kích

44.1%

Tấn Công Căn Bản

542

Nhận 12% buff sát thương tất cả nguyên tố. Sau khi trọng kích đánh trúng kẻ địch sẽ nhận được hiệu ứng "Săn Bắt Vô Tận": Tăng sát thương trọng kích gây ra, lượng sát thương tăng thêm tương đương 160% Tinh Thông Nguyên Tố. Hiệu quả này sẽ biến mất sau khi có hiệu lực 12 lần hoặc sau 10s. Mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần "Săn Bắt Vô Tận".

Cung Amos

Type

Cung

Tấn Công%

49.6%

Tấn Công Căn Bản

608

Tăng 12% sát thương của tấn công thường và trọng kích. Tấn công thường và trọng kích mỗi 0.1s sau khi bắn tên, sát thương sẽ tăng 8%, tối đa tăng 5 lần.

Cánh Thiên Không

Type

Cung

Tỷ Lệ Bạo Kích

22.1%

Tấn Công Căn Bản

674

Sát thương bạo kích tăng 20%; Khi đánh trúng có 60% tỷ lệ tạo thành sát thương vật lý 125% trong phạm vi nhỏ, mỗi 4s mới có hiệu quả một lần.

Cõi Mộng Ngàn Đêm

Type

Pháp Khí

Tinh Thông Nguyên Tố

265

Tấn Công Căn Bản

542

Căn cứ xem loại nguyên tố của mỗi nhân vật khác trong đội có tương đồng với người trang bị vũ khí này hay không, từ đó nhận được các loại hiệu quả sau. Giống nhau: Tinh Thông Nguyên Tố tăng 32 điểm. Khác nhau: Buff sát thương loại nguyên tố của người trang bị tăng 10%. Hiệu quả nói trên mỗi loại tối đa cộng dồn 3 tầng. Ngoài ra, sẽ tăng 40 điểm Tinh Thông Nguyên Tố cho nhân vật trong đội gần đó (trừ người trang bị vũ khí này). Hiệu quả này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên.

Dư Âm Tiếng Hạc

Type

Pháp Khí

Tấn Công%

16.5%

Tấn Công Căn Bản

741

Người trang bị sau khi Tấn Công Khi Đáp trúng kẻ địch, thì sát thương gây ra từ Tấn Công Khi Đáp của tất cả nhân vật trong đội gần đó tăng 28% trong 20s. Các nhân vật trong đội gần đó khi Tấn Công Khi Đáp trúng kẻ địch, sẽ hồi phục 2.5 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho người trang bị. Mỗi 0.7s tối đa hồi phục một lần Năng Lượng Nguyên Tố bằng cách này. Người trang bị khi không ra trận vẫn có thể hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố bằng cách này.

Giáo Nịnh Thần

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tấn Công%

49.6%

Tấn Công Căn Bản

608

Hiệu quả khiên tăng 20%. Trong vòng 8s sau khi đánh trúng, tấn công tăng 4%. Cộng dồn 5 tầng, mỗi 0.3s chỉ được thi triển 1 lần. Ngoài ra, khi được khiên bảo vệ, hiệu quả tăng tấn công sẽ tăng 100%.

Haran Geppaku Futsu

Type

Kiếm Đơn

Tỷ Lệ Bạo Kích

33.1%

Tấn Công Căn Bản

608

Nhận được 12% buff sát thương tất cả nguyên tố; nhân vật khác trong đội ở gần khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, sẽ tạo ra 1 tầng "Mũi Sóng" cho nhân vật trang bị vũ khí này, tối đa cộng dồn 2 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị vũ khí này thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nếu có hiệu ứng "Mũi Sóng" sẽ tiêu hao "Mũi Sóng" đã có, và nhận được "Sóng Loạn": Căn cứ số tầng tiêu hao, mỗi tầng tăng 20% sát thương tấn công thường, duy trì 8s.

Hình Thái Xích Nguyệt

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tỷ Lệ Bạo Kích

22.1%

Tấn Công Căn Bản

674

Khi Trọng Kích trúng kẻ địch sẽ cung cấp Khế Ước Sinh Mệnh tương đương với 25% Giới Hạn HP, hiệu quả này mỗi 14s tối đa kích hoạt một lần. Ngoài ra, người trang bị khi có Khế Ước Sinh Mệnh, sát thương gây ra sẽ tăng 12%; Nếu giá trị Khế Ước Sinh Mệnh lớn hơn hoặc bằng 30% Giới Hạn HP, sát thương gây ra sẽ tăng thêm 24%.

Hòa Phác Diên

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tỷ Lệ Bạo Kích

22.1%

Tấn Công Căn Bản

674

Khi đánh trúng kẻ địch tấn công của bản thân tăng 3.2%, kéo dài 6s, có thể cộng dồn 7 tầng. Mỗi 0.3s có hiệu quả 1 lần, khi cộng dồn đầy sẽ tăng 12% sát thương.

Hải Đăng Bờ Biển Lau

Type

Trọng Kiếm

Tỷ Lệ Bạo Kích

33.1%

Tấn Công Căn Bản

608

Sau khi dùng Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch, tấn công tăng 20% trong 8s; Sau khi chịu phải sát thương, tấn công tăng 20% trong 8s. Nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt 2 loại hiệu quả nêu trên. Ngoài ra, khi không có khiên bảo vệ, giới hạn HP tăng 32%.

Hồi Ức Tulaytullah

Type

Pháp Khí

ST Bạo Kích

44.1%

Tấn Công Căn Bản

674

Tốc độ tấn công thường tăng 10%; Trong 14s sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố: Sát thương gây ra từ tấn công thường mỗi 1s tăng 4.8%; Khi tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sát thương gây ra từ tấn công thường tăng 9.6%, hiệu quả này mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần. Trong thời gian duy trì, sát thương gây ra từ tấn công thường tối đa tăng đến 48% thông qua hiệu quả kể trên. Khi nhân vật rời trận sẽ xóa bỏ hiệu quả, thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố lần nữa sẽ xóa hiệu quả trước đó.

Hủy Diệt

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tấn Công%

16.5%

Tấn Công Căn Bản

741

Tăng 12% sát thương tất cả nguyên tố; Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố sẽ nhận được hiệu quả "Viên Đột", duy trì 20s, sức tấn công mỗi giây tăng 3.2%, hiệu quả tăng tấn công này tối đa cộng dồn 6 lần. Khi nhân vật trang bị vũ khí này không xuất hiện trong trận, hiệu quả tăng tấn công của "Viên Đột" tăng gấp đôi.

Khóa Trần Thế

Type

Pháp Khí

Tấn Công%

49.6%

Tấn Công Căn Bản

608

Hiệu quả khiên tăng 20%. Trong vòng 8s sau khi đánh trúng, tấn công tăng 4%. Cộng dồn 5 tầng, mỗi 0.3s chỉ được thi triển 1 lần. Ngoài ra, khi được khiên bảo vệ, hiệu quả tăng tấn công sẽ tăng 100%.

Kiếm Chước Phong

Type

Kiếm Đơn

Tấn Công%

49.6%

Tấn Công Căn Bản

608

Hiệu quả khiên tăng 20%. Trong vòng 8s sau khi đánh trúng, tấn công tăng 4%. Cộng dồn 5 tầng, mỗi 0.3s chỉ được thi triển 1 lần. Ngoài ra, khi được khiên bảo vệ, hiệu quả tăng tấn công sẽ tăng 100%.

Kiếm Vô Công

Type

Trọng Kiếm

Tấn Công%

49.6%

Tấn Công Căn Bản

608

Hiệu quả khiên tăng 20%. Trong vòng 8s sau khi đánh trúng, tấn công tăng 4%. Cộng dồn 5 tầng, mỗi 0.3s chỉ được thi triển 1 lần. Ngoài ra, khi được khiên bảo vệ, hiệu quả tăng tấn công sẽ tăng 100%.

Lời Thề Tự Do Cổ Xưa

Type

Kiếm Đơn

Tinh Thông Nguyên Tố

198

Tấn Công Căn Bản

608

Một phần của "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm" lãng du trong gió. Sát thương tạo thành tăng 10%; Khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Phấn Khởi, mỗi 0.5s tối đa kích hoạt một lần, nhân vật dự bị trong đội cũng sẽ kích hoạt. Khi có 2 Lá Bùa Phấn Khởi sẽ tiêu hao tất cả Lá Bùa Phấn Khởi, khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó nhận được hiệu ứng "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm - Bài Ca Kháng Chiến" trong 12s: Sát thương đánh thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 16%, tấn công tăng 20%. Trong 20s sau khi kích hoạt sẽ không nhận được Lá Bùa Phấn Khởi nữa. Khi các hiệu quả của "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm" đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn.

Màn Ảo Thuật Đầu Tiên

Type

Cung

ST Bạo Kích

66.2%

Tấn Công Căn Bản

608

Sát thương trọng kích tăng 16%; Trong đội mỗi tồn tại một nhân vật cùng loại nguyên tố với người trang bị (Bao gồm cả người trang bị), thì sẽ nhận 1 tầng "Thủ Thuật"; Trong đội mỗi tồn tại một nhân vật khác loại nguyên tố với người trang bị, thì sẽ nhận 1 tầng "Diễn Xuất". Hiệu ứng "Thủ Thuật" đạt từ 1/2/3 tầng trở lên, tấn công tăng 16%/32%/48%; Hiệu ứng "Diễn Xuất" đạt từ 1/2/3 tầng trở lên, tốc độ di chuyển tăng 4%/7%/10%.

Nghi Thức Dòng Chảy Vĩnh Hằng

Type

Pháp Khí

ST Bạo Kích

88.2%

Tấn Công Căn Bản

542

HP tăng 16%. Khi HP hiện tại tăng lên hoặc giảm xuống, sát thương trọng kích tăng 14%. Hiệu quả này duy trì 4s, tối đa cộng dồn 3 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt một lần. Khi cộng dồn đến tầng 3 hoặc làm mới thời gian duy trì tầng 3, sẽ hồi phục 8 Năng Lượng Nguyên Tố, mỗi 12s tối đa hồi phục một lần thông qua cách thức này.

Ngôi Sao Cực Đông

Type

Cung

Tỷ Lệ Bạo Kích

33.1%

Tấn Công Căn Bản

608

Tăng 12% sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ gây ra; Tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả "Ngôi Sao Đêm Trắng" trong 12s. Khi trong trạng thái "Ngôi Sao Đêm Trắng" tầng 1/2/3/4, sức tấn công tăng 10/20/30/48%. Hiệu quả "Ngôi Sao Đêm Trắng" sinh ra từ tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tồn tại độc lập với nhau.

Ngọc Bích Huy Hoàng

Type

Pháp Khí

HP%

49.6%

Tấn Công Căn Bản

608

Trong 3 giây sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ hoặc tạo khiên sẽ sản sinh hiệu quả "Ngọc Định Thổ": Mỗi 2.5s hồi phục 4.5 điểm Năng Lượng Nguyên Tố, đồng thời dựa theo giới hạn HP của người trang bị, mỗi 1000 HP tăng 0.3% buff sát thương nguyên tố tương ứng, tối đa tăng 12%. Nhân vật trang bị vũ khí này khi không ra trận vẫn sẽ sản sinh hiệu quả "Ngọc Định Thổ".

Nhược Thủy

Type

Cung

ST Bạo Kích

88.2%

Tấn Công Căn Bản

542

HP tăng 16%. Khi xung quanh có kẻ địch, sát thương gây ra của nhân vật trang bị vũ khí này tăng 20%, bất kể nhân vật này có trong trận hay không.

Phong Ưng Kiếm

Type

Kiếm Đơn

Tăng Sát Thương Vật Lý

41.3%

Tấn Công Căn Bản

674

Tấn công tăng 20%, kích hoạt khi chịu sát thương: Linh hồn Tây Phong Ưng thức tỉnh dưới cờ hiệu kháng chiến, hồi HP bằng 100% tấn công và gây cho địch xung quanh sát thương bằng 200% lực tấn công. Mỗi 15s kích hoạt 1 lần.

Phán Quyết

Type

Trọng Kiếm

Tỷ Lệ Bạo Kích

22.1%

Tấn Công Căn Bản

674

Tấn công tăng 20%; Khi nhân vật trong đội nhận được mảnh tinh thể sinh ra từ phản ứng Kết Tinh, người trang bị sẽ nhận được 1 "Ấn Ký", khiến sát thương gây ra từ Kỹ Năng Nguyên Tố tăng 18%. Ấn Ký duy trì 15s, tối đa có thể giữ 2 ấn cùng lúc. Tất cả Ấn Ký của người trang bị sẽ bị xóa sau 0.2s khi Kỹ Năng Nguyên Tố của người đó gây sát thương.

Quyền Trượng Cát Đỏ

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tỷ Lệ Bạo Kích

44.1%

Tấn Công Căn Bản

542

Tăng tấn công dựa trên 52% Tinh Thông Nguyên Tố của người trang bị vũ khí này. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch sẽ nhận hiệu ứng "Giấc Mộng Cát Đỏ" duy trì 10s: Tăng tấn công dựa trên 28% Tinh Thông Nguyên Tố của người trang bị vũ khí này, hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 tầng.

Quyển Thiên Không

Type

Pháp Khí

Tấn Công%

33.1%

Tấn Công Căn Bản

674

Tăng sát thương Nguyên Tố 12%; khi tấn công thường đánh trúng địch, có tỷ lệ 50% nhận được sự ưu ái của mây trời, trong 15s chủ động tấn công kẻ địch ở gần, tạo thành sát thương bằng 160% lực tấn công. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

Quản Đốc Vàng Ròng

Type

Pháp Khí

Tỷ Lệ Bạo Kích

22.1%

Tấn Công Căn Bản

674

Tấn công tăng 16%. Khi HP hiện tại tăng lên hoặc giảm xuống, sát thương tấn công thường tăng 16%, sát thương trọng kích tăng 14%. Hiệu quả này duy trì 4s, tối đa cộng dồn 3 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt một lần. Khi cộng dồn đủ 3 tầng, tốc độ tấn công tăng 8%.

Sấm Sét Rung Động

Type

Cung

ST Bạo Kích

66.2%

Tấn Công Căn Bản

608

Tấn công tăng 20%, đồng thời nhận lấy sức mạnh "Vết Cắt Sấm Sét". Khi Vết Cắt Sấm Sét ở tầng 1/2/3 sẽ tăng sát thương tấn công thường tương ứng 12/24/40%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sấm Sét khi: Gây sát thương tấn công thường trong 5 giây; thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố tồn tại trong 10 giây; ngoài ra Năng Lượng Nguyên Tố thấp hơn 100%, sẽ tạo một tầng Vết Cắt Sấm Sét, Vết Cắt Sấm Sét của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sấm Sét được tính độc lập với nhau.

Sắc Nước Lộng Lẫy

Type

Kiếm Đơn

ST Bạo Kích

88.2%

Tấn Công Căn Bản

542

Khi HP hiện tại của người trang bị tăng hoặc giảm, sát thương gây ra của Kỹ Năng Nguyên Tố tăng 8% trong 6s, tối đa cộng dồn 3 lần, mỗi 0.2s tối đa kích hoạt một lần; Khi HP hiện tại của các nhân vật khác trong đội tăng hoặc giảm, giới hạn HP của người trang bị tăng 14% trong 6s, tối đa cộng dồn 2 lần, mỗi 0.2s tối đa kích hoạt một lần. Người trang bị khi không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu quả nêu trên.

Thiên Không Kiêu Ngạo

Type

Trọng Kiếm

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

36.8%

Tấn Công Căn Bản

674

Sát thương tạo thành tăng 8%; Sau khi thi triển kỹ năng nộ: Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch sẽ phóng ra lưỡi dao chân không, tạo thành 80% sát thương cho kẻ địch trên đường đi, kéo dài 20s hoặc đến khi phóng ra 8 lần dao chân không.

Thiên Không Kiếm

Type

Kiếm Đơn

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

55.1%

Tấn Công Căn Bản

608

Tỷ lệ bạo kích tăng 4%, khi thi triển kỹ năng nộ, nhận khí thế phá hủy trên không: Tốc độ di chuyển tăng 10%, tốc độ tấn công tăng 10%, khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng, sẽ tạo thêm sát thương bằng 20% lực tấn công, kéo dài 12s.

Tiếng Gió Trong Rừng Thông

Type

Trọng Kiếm

Tăng Sát Thương Vật Lý

20.7%

Tấn Công Căn Bản

741

Một phần của "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm" lãng du trong gió. Tấn công tăng 16%; Khi đánh thường hoặc trọng kích trúng kẻ địch sẽ cung cấp cho nhân vật 1 Bùa Thì Thầm, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi có 4 Bùa Thì Thầm sẽ tiêu hao tất cả, khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó sẽ nhận được hiệu ứng "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm - Khúc Ca Vén Cờ" kéo dài 12s: Tốc độ đánh thường tăng 12%, tấn công tăng 20%. Trong 20s sau khi kích hoạt sẽ không thể nhận lại Bùa Thì Thầm. Các chỉ số cùng loại trong "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm" không thể cộng dồn.

Tiếng Thở Dài Vô Tận

Type

Cung

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

55.1%

Tấn Công Căn Bản

608

Một phần của "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm" lãng du trong gió. Tinh Thông Nguyên Tố tăng 60 điểm. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ của nhân vật dùng vũ khí này đánh trúng địch, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Tưởng Nhớ, mỗi 0.2 giây kích hoạt nhiều nhất 1 lần, khi nhân vật ở trong đội phía sau cũng có thể kích hoạt. Khi có 4 Lá Bùa Tưởng Nhớ sẽ tiêu hao tất cả bùa, khiến tất cả nhân vật trong đội đang ở gần nhận hiệu quả "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm - Bài Ca Ly Biệt": Tinh Thông Nguyên Tố tăng 100 điểm, tấn công tăng 20% trong 12 giây. Trong vòng 20 giây sau khi kích hoạt sẽ không thể nhận Lá Bùa Tưởng Nhớ nữa. Khi các hiệu quả của "Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm" đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn.

Trượng Hộ Ma

Type

Vũ Khí Cán Dài

ST Bạo Kích

66.2%

Tấn Công Căn Bản

608

HP tăng 20%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công bằng 0.8% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Khi HP của nhân vật trang bị vũ khí này dưới 50%, sẽ nhận thêm buff tấn công bằng 1% giới hạn HP.

Uraku Misugiri

Type

Kiếm Đơn

ST Bạo Kích

88.2%

Tấn Công Căn Bản

542

Sát thương Tấn Công Thường tăng 16%; Sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố tăng 24%. Sau khi nhân vật trong đội ra trận gần đó gây Sát Thương Nguyên Tố Nham, hiệu quả nêu trên tăng 100% trong 15s. Ngoài ra, Phòng Ngự của người trang bị tăng 20%.

Vầng Trăng Bất Diệt

Type

Pháp Khí

HP%

49.6%

Tấn Công Căn Bản

608

Trị liệu tăng 10%; Tăng lượng sát thương đánh thường gây ra, lượng tăng thêm sẽ là 1% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Trong 12s sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, đánh thường trúng kẻ địch sẽ hồi phục 0.6 Năng Lượng Nguyên Tố, mỗi 0.1s tối đa hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố một lần bằng cách này.

Xích Giác Phá Thạch Đao

Type

Trọng Kiếm

ST Bạo Kích

88.2%

Tấn Công Căn Bản

542

Phòng ngự tăng 28%; Tăng sát thương tấn công thường và trọng kích, lượng tăng thêm tương đương 40% phòng ngự.

Xương Sống Thiên Không

Type

Vũ Khí Cán Dài

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

36.8%

Tấn Công Căn Bản

674

Tỷ lệ bạo kích tăng 8%,tốc độ tấn công thường tăng 12%. Ngoài ra, khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch, có tỷ lệ 50% thi triển Lưỡi Dao Chân Không, tạo thêm sát thương bằng 40% tấn công trong phạm vi nhỏ. Hiệu quả này mỗi 2s thi triển nhiều nhất 1 lần.

Ánh Lá Phán Quyết

Type

Kiếm Đơn

ST Bạo Kích

88.2%

Tấn Công Căn Bản

542

Tỉ lệ bạo kích tăng 4%; Khi tấn công thường gây Sát Thương Nguyên Tố sẽ nhận được hiệu quả "Tán Lá Phán Quyết": Tăng sát thương gây ra từ tấn công thường và Kỹ Năng Nguyên Tố dựa vào 120% Tinh Thông Nguyên Tố. Hiệu quả này sẽ biến mất sau khi hiệu lực 28 lần hoặc sau 12s, mỗi 12s tối đa nhận được hiệu quả "Tán Lá Phán Quyết" một lần.

Ánh Sáng Đêm Sương Mù

Type

Kiếm Đơn

ST Bạo Kích

44.1%

Tấn Công Căn Bản

674

Tăng 12% Sát Thương Nguyên Tố, đồng thời nhận lấy sức mạnh "Vết Cắt Sương Mù". Khi Vết Cắt Sương Mù ở tầng 1/2/3 sẽ tăng Sát Thương Nguyên Tố cùng loại với bản thân, tương ứng là 8/16/28%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sương Mù khi: Tấn Công Thường tạo thành Sát Thương Nguyên Tố tồn tại trong 5 giây; Thi triển Kỹ Năng Nộ tồn tại trong 10 giây; Ngoài ra, Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật khi thấp hơn 100%, sẽ tạo ra một tầng Vết Cắt Sương Mù, Vết Cắt Sương Mù của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sương Mù được tính độc lập với nhau.

Điển Tích Tây Phong

Type

Pháp Khí

Tỷ Lệ Bạo Kích

33.1%

Tấn Công Căn Bản

608

Tốc độ di chuyển tăng 10%; Lên trận mỗi 4s nhận 8% buff sát thương Nguyên Tố. Cộng dồn tối đa 4 lần, kéo dài đến khi nhân vật ngã xuống hoặc rời trận.

Đoạn Thảo Trường Đao

Type

Vũ Khí Cán Dài

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

55.1%

Tấn Công Căn Bản

608

Tăng sức tấn công nhận được, mức tăng thêm tương đương 28% lượng dư ra trên 100% của Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố, tối đa tăng 80% từ cách này. Trong 12s sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, tăng 30% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố.

Đường Cùng Của Sói

Type

Trọng Kiếm

Tấn Công%

49.6%

Tấn Công Căn Bản

608

Tấn công tăng 20%; Khi tấn công đánh trúng kẻ địch có HP dưới 30%, lực tấn công của tất cả thành viên đội tăng 40%, kéo dài 12s. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

"Bá Vương Tối Thượng Siêu Cấp Ma Kiếm"

Type

Trọng Kiếm

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

30.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Tấn công tăng 12%. Không những vậy, tiếng lòng của các Melusine ở Làng Merusea sẽ cung cấp thêm sức mạnh. Căn cứ vào số lượng Melusine đã giúp đỡ, tấn công sẽ tăng thêm tối đa 12%.

Akuoumaru

Type

Trọng Kiếm

Tấn Công%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Tổng giới hạn Năng Lượng Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội, mỗi 1 điểm sẽ tăng 0.12% sát thương Kỹ Năng Nộ của nhân vật trang bị vũ khí này gây ra. Thông qua cách này, sát thương Kỹ Năng Nộ tăng tối đa 40%.

Bài Ca Hoa Gió

Type

Cung

Tinh Thông Nguyên Tố

165

Tấn Công Căn Bản

510

Khi thi triển kỹ năng nguyên tố, nhận được lời chúc của Hoa Gió cổ xưa, tấn công tăng 16%, kéo dài 6s.

Bóng Tối Thủy Triều

Type

Trọng Kiếm

Tấn Công%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Sau khi nhận trị liệu, tấn công tăng 24% trong 8s. Nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt.

Chiêu Tâm

Type

Pháp Khí

Tấn Công%

55.1%

Tấn Công Căn Bản

454

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng, có 50% tỷ lệ thi triển 1 cầu phép Chiêu Tâm, gây sát thương bằng 240% lực tấn công, tối đa bắn 4 lần vào địch. Mỗi 12s thi triển nhiều nhất 1 lần.

Chương Nhạc Lang Thang

Type

Pháp Khí

ST Bạo Kích

55.1%

Tấn Công Căn Bản

510

Khi nhân vật ra trận, ngẫu nhiên nhận 1 ca khúc, kéo dài 10s. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần. Nhạc dạo: Tấn công tăng 60%; Điệp khúc: Toàn bộ sát thương nguyên tố tăng 48%; Khúc nhạc ngắn: Tinh thông nguyên tố tăng 240.

Con Ngươi Tuyên Thệ

Type

Pháp Khí

Tấn Công%

27.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 24%, duy trì 10s.

Con Thoi Chu Sa

Type

Kiếm Đơn

Phòng Ngự%

69.0%

Tấn Công Căn Bản

454

Tăng sát thương do Kỹ Năng Nguyên Tố gây ra, lượng tăng thêm tương đương 40% phòng ngự. Hiệu quả này mỗi 1.5s tối đa kích hoạt 1 lần, sau 0.1s khi Kỹ Năng Nguyên Tố gây ra sát thương, hiệu quả này sẽ biến mất.

Cung Hắc Nham

Type

Cung

ST Bạo Kích

36.8%

Tấn Công Căn Bản

565

Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12%, kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn đến 3 tầng, CD mỗi tầng độc lập.

Cung Rỉ Sét

Type

Cung

Tấn Công%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Tăng 40% sát thương của tấn công thường, giảm 10% sát thương trọng kích.

Cung Sắc Xanh

Type

Cung

Tỷ Lệ Bạo Kích

27.6%

Tấn Công Căn Bản

510

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng, có 50% tỷ lệ gây ra 1 mắt gió, thu hút địch xung quanh và mỗi 0.5s gây cho chúng sát thương bằng 40% tấn công. Hiệu quả kéo dài 4s, mỗi 14s thi triển nhiều nhất 1 lần.

Cung Thép

Type

Cung

Tăng Sát Thương Vật Lý

69.0%

Tấn Công Căn Bản

454

Khi đánh thường và trọng kích đánh trúng địch, tăng 4% tấn công và 1.2% tốc độ đánh thường. Kéo dài 6s, cộng dồn 4 tầng, mỗi 0.3s mới thi triển 1 lần.

Cung Trừ Ma

Type

Cung

Tấn Công%

55.1%

Tấn Công Căn Bản

454

Tăng 16% sát thương tấn công thường, tăng 12% sát thương trọng kích. Khi Năng Lượng Nguyên Tố đạt 100%, tăng 100% hiệu quả cho nhân vật trang bị vũ khí này.

Cung Tây Phong

Type

Cung

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

61.3%

Tấn Công Căn Bản

454

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

Cung Tế Lễ

Type

Cung

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

30.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

Cận Vệ Nhà Vua

Type

Cung

Tấn Công%

55.1%

Tấn Công Căn Bản

454

Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ nhận hiệu ứng "Chỉ Dẫn Của Rừng Sâu", tăng 60 Tinh Thông Nguyên Tố, duy trì 12s. Hiệu quả này sẽ hủy khi đổi nhân vật. "Chỉ Dẫn Của Rừng Sâu" khi kết thúc thời gian duy trì hoặc bị hủy sẽ gây cho một kẻ địch gần đó lượng sát thương bằng 100% tấn công. "Chỉ Dẫn Của Rừng Sâu" mỗi 20s tối đa kích hoạt một lần.

Dòng Chảy Tinh Khiết

Type

Pháp Khí

Tấn Công%

27.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, sẽ tăng 8% buff sát thương tất cả nguyên tố, duy trì 15s, và cung cấp Khế Ước Sinh Mệnh tương đương 24% HP tối đa, hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần. Khi xóa Khế Ước Sinh Mệnh, mỗi 1000 điểm xóa đi sẽ cung cấp 2% buff sát thương tất cả nguyên tố, tối đa nhận được 12% buff sát thương tất cả nguyên tố thông qua cách này, duy trì 15s.

Giáo Thập Tự Kitain

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tinh Thông Nguyên Tố

110

Tấn Công Căn Bản

565

Tăng sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố 6%. Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng, nhân vật mất 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố, đồng thời 6 giây tiếp theo mỗi 2 giây hồi phục 3 điểm. Hiệu quả này mỗi 10 giây kích hoạt 1 lần, nhân vật ở trong đội nhưng không ra trận vẫn có thể kích hoạt.

Gậy Đàm Phán

Type

Trọng Kiếm

Tỷ Lệ Bạo Kích

18.4%

Tấn Công Căn Bản

565

Trong 15s khi bị gán ấn nguyên tố Hỏa, tấn công tăng 16%, mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần; Trong 15s khi bị gán ấn nguyên tố Thủy, Băng, Lôi hoặc Thảo, buff sát thương tất cả nguyên tố tăng 12%, mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần.

Hải Đồ Vạn Quốc

Type

Pháp Khí

Tinh Thông Nguyên Tố

110

Tấn Công Căn Bản

565

Trong 10s sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, nhận 8% buff sát thương Nguyên Tố, cộng dồn 2 tầng.

Hậu Duệ Mặt Trời

Type

Cung

Tỷ Lệ Bạo Kích

18.4%

Tấn Công Căn Bản

565

Sau khi trọng kích đánh trúng kẻ địch, sẽ giáng xuống Mũi Tên Mặt Trời lên kẻ địch này, gây sát thương bằng 60% tấn công, đồng thời thi triển hiệu quả Thiêu Đốt Tâm Can duy trì 10s lên kẻ địch chịu sát thương từ Mũi Tên Mặt Trời. Sát thương từ trọng kích của người trang bị vũ khí này gây ra cho kẻ địch đang trong trạng thái Thiêu Đốt Tâm Can sẽ tăng 28%. Mũi Tên Mặt Trời mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần.

Hắc Nham Phỉ Ngọc

Type

Pháp Khí

ST Bạo Kích

55.1%

Tấn Công Căn Bản

510

Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12%, kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn đến 3 tầng, CD mỗi tầng độc lập.

Hắc Nham Trường Kiếm

Type

Kiếm Đơn

ST Bạo Kích

36.8%

Tấn Công Căn Bản

565

Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12%, kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn đến 3 tầng, CD mỗi tầng độc lập.

Hắc Nham Trảm Đao

Type

Trọng Kiếm

ST Bạo Kích

55.1%

Tấn Công Căn Bản

510

Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12%, kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn đến 3 tầng, CD mỗi tầng độc lập.

Kagotsurube Isshin

Type

Kiếm Đơn

Tấn Công%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Khi tấn công thường, trọng kích hoặc tấn công khi đáp trúng kẻ địch sẽ thi triển Gió Cắt, gây 180% sát thương diện rộng, đồng thời tăng 15% tấn công, duy trì 8s. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt một lần.

Khúc Ca Tĩnh Lặng

Type

Cung

Tấn Công%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Sau khi nhận trị liệu, sát thương gây ra tăng 16%, duy trì 8s. Nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt.

Khúc Ca Vịnh Hẹp

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tỷ Lệ Bạo Kích

27.6%

Tấn Công Căn Bản

510

Khi trong đội tồn tại ít nhất 3 nhân vật không cùng loại nguyên tố, Tinh Thông Nguyên Tố tăng 120. điểm.

Khúc Ca Xanh Bao La

Type

Pháp Khí

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

30.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Trong 6s sau khi tấn công thường hoặc trọng kích trúng địch, sát thương tấn công thường tăng 8%, sát thương trọng kích tăng 6%. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 lần, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt một lần.

Kiếm Bạch Ảnh

Type

Trọng Kiếm

Phòng Ngự%

51.7%

Tấn Công Căn Bản

510

Sau khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch, tấn công và phòng ngự tăng 6%. Kéo dài 6s, tối đa cộng dồn 4 lần. Mỗi 0.5s mới thi triển 1 lần.

Kiếm Bến Tàu

Type

Kiếm Đơn

HP%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Khi trị liệu hoặc nhận trị liệu sẽ nhận một Ký Hiệu Kiên Nhẫn, duy trì 30s, tối đa có được 3 Ký Hiệu. Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tiêu hao tất cả Ký Hiệu để sản sinh hiệu quả Phấn Khởi trong 10s: Mỗi Ký Hiệu tiêu hao sẽ tăng 40 điểm Tinh Thông Nguyên Tố, đồng thời sau 2s khi hiệu quả được sản sinh, mỗi Ký Hiệu tiêu hao sẽ hồi phục 2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho người trang bị. Mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần hiệu quả Phấn Khởi; Nhân vật không ra trận cũng có thể nhận được Ký Hiệu Kiên Nhẫn.

Kiếm Chuông

Type

Trọng Kiếm

HP%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Khi nhận sát thương sẽ tạo ra khiên có lượng hấp thụ sát thương bằng 20% giới hạn HP, kéo dài 10s hoặc đến khi khiên mất hiệu lực, mỗi 45s chỉ thi triển 1 lần. Khi nhân vật được khiên bảo vệ, sát thương tạo thành tăng 12%.

Kiếm Giáng Lâm

Type

Kiếm Đơn

Tấn Công%

35.2%

Tấn Công Căn Bản

440

Chỉ có hiệu lực trong:
"PlayStation Network"
Sau khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch có tỷ lệ 50% tạo thành 200% sát thương tấn công trong phạm vi nhỏ. Hiệu quả này mỗi 10 giây chỉ kích hoạt 1 lần; Ngoài ra, Nhà Lữ Hành có trang bị Kiếm Giáng Lâm thì tấn công sẽ tăng 66 điểm.

Kiếm Gỗ

Type

Kiếm Đơn

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

30.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Sau khi kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa sẽ sản sinh "Lá Tri Thức" tồn tại tối đa 10s ở xung quanh nhân vật. Nhân vật khi nhặt "Lá Tri Thức" sẽ tăng 60 điểm Tinh Thông Nguyên Tố, duy trì 12s. Mỗi 20s tối đa sản sinh một "Lá Tri Thức" bằng cách này. Nhân vật khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt. Hiệu ứng Lá Tri Thức không thể cộng dồn.

Kiếm Li Cốt

Type

Trọng Kiếm

Tỷ Lệ Bạo Kích

27.6%

Tấn Công Căn Bản

510

Khi nhân vật ra trận, mỗi 4s tăng 6% sát thương gây ra, 3% sát thương phải chịu. Cộng dồn tối đa 5 tầng, không làm mới khi nhân vật rời khỏi trận, sau khi chịu sát thương sẽ giảm 1 tầng hiệu quả.

Kiếm Sáo

Type

Kiếm Đơn

Tấn Công%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Khi tấn công thường hoặc trọng kích đánh trúng địch, sẽ nhận 1 hợp âm. Sau khi tích lũy đủ 5 hợp âm, phát ra sức mạnh của âm luật, tạo thành 100% sát thương công kích cho kẻ địch xung quanh. Hợp âm có thể tồn lại lâu nhất 30s, mỗi 0.5s nhiều nhất có thể nhận 1 hợp âm.

Kiếm Tế Lễ

Type

Kiếm Đơn

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

61.3%

Tấn Công Căn Bản

454

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

Kiếm Đen

Type

Kiếm Đơn

Tỷ Lệ Bạo Kích

27.6%

Tấn Công Căn Bản

510

Tấn công thường và sát thương trọng kích tăng 20%, ngoài ra khi tấn công thường và bạo kích trọng kích sẽ hồi HP bằng 60% tấn công. Hiệu quả này mỗi 5s thi triển 1 lần.

Kẻ Săn Mồi

Type

Cung

Tấn Công%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Chỉ có hiệu lực trong:\n"PlayStation Network"\nSau khi gây Sát Thương Nguyên Tố Băng lên kẻ địch, tăng 10% sát thương tấn công thường và trọng kích gây ra, hiệu quả duy trì 6 giây, tối đa cộng dồn 2 lần; Ngoài ra, khi Aloy trang bị "Kẻ Săn Mồi", tấn công tăng 66 điểm.

Lao Xiên Cá

Type

Vũ Khí Cán Dài

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

45.9%

Tấn Công Căn Bản

510

Sát thương Kỹ Năng Nộ gây ra tăng 16%, tỷ lệ bạo của Kỹ Năng Nộ tăng 6%.

Lưu Nguyệt Châm

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tăng Sát Thương Vật Lý

34.5%

Tấn Công Căn Bản

565

Trong 5s sau khi nhận Nguyên Tố Hạt Nhân hoặc Nguyên Tố Tinh Cầu, tấn công thường và trọng kích sẽ tạo thêm sát thương bằng 20%% tấn công.

Lưỡi Kiếm Narzissenkreuz

Type

Kiếm Đơn

Tấn Công%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Khi người trang bị không có Sức Mạnh Nền Tảng: Tấn Công Thường, Trọng Kích, Tấn Công Khi Đáp trúng đích sẽ thi triển năng lượng xung kích Pneuma hoặc Ousia, gây lượng sát thương bằng 160% tấn công. Hiệu quả này mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần, loại năng lượng xung kích sẽ do thuộc tính hiện tại của Lưỡi Kiếm Narzissenkreuz quyết định.

Lạc Hà

Type

Cung

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

30.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Có 3 loại trạng thái gồm Chạng Vạng, Lưu Hà, Hừng Đông, lần lượt tăng 6%/10%/14% sát thương gây ra. Khi tấn công trúng kẻ địch sẽ chuyển sang trạng thái tiếp theo, mỗi 7s tối đa chuyển trạng thái một lần. Nhân vật trang bị vũ khí này khi không ra trận cũng sẽ có thể kích hoạt chuyển đổi.

Máy Cưa Cầm Tay

Type

Trọng Kiếm

HP%

55.1%

Tấn Công Căn Bản

454

Khi trị liệu hoặc nhận trị liệu sẽ nhận một Ký Hiệu Kiên Nhẫn, duy trì 30s, tối đa có được 3 Ký Hiệu. Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tiêu hao tất cả Ký Hiệu để sản sinh hiệu quả Phấn Khởi trong 10s: Mỗi Ký Hiệu tiêu hao sẽ tăng 40 điểm Tinh Thông Nguyên Tố, đồng thời sau 2s khi hiệu quả được sản sinh, mỗi Ký Hiệu tiêu hao sẽ hồi phục 2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho người trang bị. Mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần hiệu quả Phấn Khởi; Nhân vật không ra trận cũng có thể nhận được Ký Hiệu Kiên Nhẫn.

Máy Đo Cự Ly

Type

Cung

Tấn Công%

27.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Khi trị liệu hoặc nhận trị liệu sẽ nhận một Ký Hiệu Đoàn Kết, duy trì 30s, tối đa có được 3 Ký Hiệu. Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tiêu hao tất cả Ký Hiệu để sản sinh hiệu quả Chống Đối trong 10s:Mỗi Ký Hiệu tiêu hao sẽ tăng 3% tấn công và 7% buff sát thương tất cả nguyên tố. Mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần hiệu quả Chống Đối; Nhân vật không ra trận cũng có thể nhận được Ký Hiệu Đoàn Kết.

Mũi Khoan Thăm Dò

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tấn Công%

27.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Khi trị liệu hoặc nhận trị liệu sẽ nhận một Ký Hiệu Đoàn Kết, duy trì 30s, tối đa có được 3 Ký Hiệu. Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tiêu hao tất cả Ký Hiệu để sản sinh hiệu quả Chống Đối trong 10s:Mỗi Ký Hiệu tiêu hao sẽ tăng 3% tấn công và 7% buff sát thương tất cả nguyên tố. Mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần hiệu quả Chống Đối; Nhân vật không ra trận cũng có thể nhận được Ký Hiệu Đoàn Kết.

Mũi Nhọn Của Gió

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tấn Công%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Trong 10s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, tấn công tăng 12%, Tinh Thông Nguyên Tố tăng 48 điểm.

Mảnh Chương Tế Lễ

Type

Pháp Khí

Tinh Thông Nguyên Tố

221

Tấn Công Căn Bản

454

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

Mẫu Cổ Hoa

Type

Trọng Kiếm

Tấn Công%

27.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch, có tỷ lệ 50% tạo thành 240% sát thương thêm trong phạm vi nhỏ. Mỗi 15s mới thi triển 1 lần.

Mẫu Kim Phách

Type

Pháp Khí

HP%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

6s sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2s hồi 4 điểm năng lượng nguyên tố; Tất cả nhân vật trong đội mỗi 2s hồi 4% HP.

Mẫu Tinh Liêm

Type

Vũ Khí Cán Dài

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

45.9%

Tấn Công Căn Bản

510

Sau khi thi triển kỹ năng nguyên tố, sát thương tấn công thường và trọng kích tăng 8%. Kéo dài 12s, tối đa cộng dồn 2 tầng.

Mẫu Trảm Nham

Type

Kiếm Đơn

Tăng Sát Thương Vật Lý

34.5%

Tấn Công Căn Bản

565

Khi tấn công thường hoặc trọng kích đánh trúng địch, tấn công và phòng ngự tăng 4%, kéo dài 6s, tối đa cộng dồn 4 lần. Mỗi 0.3s mới thi triển 1 lần.

Mẫu Đạm Nguyệt

Type

Cung

Tấn Công%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Nếu trọng kích đánh trúng điểm yếu, sẽ tăng 10% tốc độ di chuyển và 36% tấn công, kéo dài 10s.

Mật Pháp Tông Thất

Type

Pháp Khí

Tấn Công%

27.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8%, nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên Chú đã có.

Mỏ Cò Xuyên Thấu

Type

Cung

Tấn Công%

27.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Trong 6s sau khi trọng kích trúng kẻ địch, Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật tăng 40 điểm. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 2 tầng, mỗi 0.5s tối đa kích hoạt một lần.

Nanh Sói

Type

Kiếm Đơn

Tỷ Lệ Bạo Kích

27.6%

Tấn Công Căn Bản

510

Sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ gây ra tăng 16%. Kỹ Năng Nguyên Tố khi trúng kẻ địch, tỉ lệ bạo của Kỹ Năng Nguyên Tố tăng 2%; Kỹ Năng Nộ khi trúng kẻ địch, tỉ lệ bạo của Kỹ Năng Nộ tăng 2%. Hai hiệu ứng trên duy trì riêng biệt trong 10s, tối đa cộng dồn 4 lần, mỗi 0.1s tối đa kích hoạt một lần.

Ngọc Bích Hiến Tế

Type

Pháp Khí

Tỷ Lệ Bạo Kích

36.8%

Tấn Công Căn Bản

454

Khi không ra trận quá 5s, giới hạn HP tăng 32%, Tinh Thông Nguyên Tố tăng 40 điểm. Hiệu quả này sẽ bị hủy khi người trang bị đã ra trận 10s.

Nhạc Khúc Biển Sâu

Type

Kiếm Đơn

Tấn Công%

27.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, sẽ tăng 12% tấn công, duy trì 15s, và cung cấp Khế Ước Sinh Mệnh tương đương 25% HP tối đa, hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần. Khi xóa Khế Ước Sinh Mệnh, căn cứ vào 150 xóa đi để tăng tối đa 2.4% tấn công, duy trì 15s.

Nhật Nguyệt Hạp

Type

Pháp Khí

Tỷ Lệ Bạo Kích

27.6%

Tấn Công Căn Bản

510

Trong 6s sau khi tấn công thường đánh trúng địch, sát thương kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ tăng 20%; Trong 6s sau khi kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ đánh trúng địch, sát thương tấn công thường tăng 20%.

Quán Nguyệt Thương

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tinh Thông Nguyên Tố

110

Tấn Công Căn Bản

565

Sau khi kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa sẽ sản sinh "Lá Phục Sinh" tồn tại tối đa 10s ở xung quanh nhân vật. Nhân vật khi nhặt "Lá Phục Sinh" sẽ tăng 16% tấn công, duy trì 12s. Mỗi 20s tối đa sản sinh một "Lá Phục Sinh" bằng cách này. Nhân vật khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt.

Quả Mọng

Type

Pháp Khí

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

45.9%

Tấn Công Căn Bản

510

Sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố sẽ nhận hiệu ứng "Doanh Khuyết": Tinh Thông Nguyên Tố tăng 24 điểm, tấn công giảm 5%. Mỗi 0.3s tối đa nhận một tầng hiệu quả Doanh Khuyết, cộng dồn tối đa 5 tầng. Khi không kích hoạt phản ứng nguyên tố, mỗi 6s sẽ mất đi một tầng. Nhân vật không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu quả này.

Răng Nanh Rỉ Sét

Type

Kiếm Đơn

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

45.9%

Tấn Công Căn Bản

510

Tăng 16% sát thương kỹ năng nguyên tố, tăng 6% tỷ lệ bạo kích của kỹ năng nguyên tố.

Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối

Type

Pháp Khí

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

30.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Sau khi đánh thường trúng kẻ địch, thể lực tiêu hao của xung kích hoặc kỹ năng thay thế của xung kích giảm 14%, kéo dài 5s. Ngoài ra, sau khi dùng xung kích hoặc kỹ năng thay thế của xung kích, tấn công tăng 20%, kéo dài 5s.

Sao Đêm Rong Ruổi

Type

Pháp Khí

Tinh Thông Nguyên Tố

165

Tấn Công Căn Bản

510

Mỗi 10s sẽ sản sinh hiệu quả sau: Tăng tấn công dựa vào 24% Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật trang bị vũ khí này, đồng thời tăng 30% tấn công dựa vào hiệu quả trên cho nhân vật trong đội gần đó, duy trì 12s, hiệu ứng này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên. Nhân vật khi không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu ứng.

Sông Cạn

Type

Cung

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

45.9%

Tấn Công Căn Bản

510

Thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố sẽ kích hoạt hiệu ứng "Xuôi Dòng", khi đánh trúng kẻ địch sẽ gây sát thương diện rộng bằng 80% tấn công, hiệu quả này sẽ bị xóa sau 15s hoặc kích hoạt 3 lần sát thương diện rộng. Mỗi 2s tối đa gây một lần sát thương diện rộng bằng cách này, mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần "Xuôi Dòng".

Sắc Nước Makhaira

Type

Trọng Kiếm

Tinh Thông Nguyên Tố

165

Tấn Công Căn Bản

510

Mỗi 10s sẽ sản sinh hiệu quả sau: Tăng tấn công dựa vào 24% Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật trang bị vũ khí này, đồng thời tăng 30% tấn công dựa vào hiệu quả trên cho nhân vật trong đội gần đó, duy trì 12s, hiệu ứng này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên. Nhân vật khi không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu ứng.

Tai Ương Của Rồng

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tinh Thông Nguyên Tố

221

Tấn Công Căn Bản

454

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Thủy hoặc Hỏa tăng 20%.

Thiên Nham Cổ Kiếm

Type

Trọng Kiếm

Tấn Công%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Mỗi khi trong đội có 1 nhân vật Liyue, nhân vật trang bị vũ khí này sẽ nhận 7% tăng tấn công và 3% tăng tỷ lệ bạo kích. Nhiều nhất có thể nhận 4 tầng hiệu quả tăng.

Thiết Phong Kích

Type

Kiếm Đơn

Tinh Thông Nguyên Tố

165

Tấn Công Căn Bản

510

Trong 6s sau khi tạo thành sát thương nguyên tố, sát thương nhân vật tạo ra tăng 6%, cộng dồn 2 lần. Mỗi 1s mới thi triển 1 lần.

Thù Lao Của Chính Nghĩa

Type

Vũ Khí Cán Dài

HP%

27.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Khi nhận trị liệu, hồi phục 8 điểm năng lượng. Hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần, nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt.

Thương Hắc Nham

Type

Vũ Khí Cán Dài

ST Bạo Kích

55.1%

Tấn Công Căn Bản

510

Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12%, kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn đến 3 tầng, CD mỗi tầng độc lập.

Thương Long Tích

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tăng Sát Thương Vật Lý

69.0%

Tấn Công Căn Bản

454

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch có tỷ lệ 60% tạo ra Đá Vĩnh Hằng phía trên kẻ địch và rơi xuống, gây sát thương phạm vi bằng 80% tấn công. Nếu địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Băng, sẽ gây sát thương bằng 200% tấn công. Hiệu quả này mỗi 10s kích hoạt 1 lần.

Thương Quyết Chiến

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tỷ Lệ Bạo Kích

36.8%

Tấn Công Căn Bản

454

Khi bên cạnh có ít nhất 2 kẻ địch, được tăng 16% tấn công và 16% phòng ngự, khi có dưới 2 kẻ địch, được tăng 24% tấn công.

Thương Săn Tông Thất

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tấn Công%

27.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8%, nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên Chú đã có.

Thương Thiên Nham

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tấn Công%

27.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Mỗi khi trong đội có 1 nhân vật Liyue, nhân vật trang bị vũ khí này sẽ nhận 7% tăng tấn công và 3% tăng tỷ lệ bạo kích. Nhiều nhất có thể nhận 4 tầng hiệu quả tăng.

Thương Tây Phong

Type

Vũ Khí Cán Dài

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

30.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

Thợ Săn Hẻm Tối

Type

Cung

Tấn Công%

27.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Khi nhân vật trang bị vũ khí này ở trong đội, cứ mỗi giây nhân vật sẽ tăng 2% sát thương tạo thành, tối đa có thể dùng cách này để tăng 20% sát thương; Sau khi ra trận quá 4s, hiệu quả sát thương tăng thêm nêu trên sẽ mất đi 4% sau mỗi giây, cho đến khi giảm xuống còn 0%.

Tia Sáng Nơi Hẻm Tối

Type

Kiếm Đơn

Tinh Thông Nguyên Tố

55

Tấn Công Căn Bản

620

Sát thương nhân vật tạo thành tăng 12%. Sau khi chịu phải sát thương, hiệu quả tăng sát thương này sẽ mất hiệu lực 5s.

Tiếng Hét Của Rồng

Type

Kiếm Đơn

Tấn Công%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Hỏa hoặc Lôi tăng 20%.

Toukabou Shigure

Type

Kiếm Đơn

Tinh Thông Nguyên Tố

165

Tấn Công Căn Bản

510

Sau khi tấn công trúng kẻ địch, sẽ khiến một kẻ địch trúng đòn chịu trạng thái "Dù Giấy Tác Quái", duy trì 10s. Hiệu quả này mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần; Trong thời gian duy trì, nếu kẻ địch đó bị tiêu diệt sẽ xóa thời gian chờ của hiệu quả này. Tăng 16% sát thương của người trang bị gây ra cho kẻ địch trong trạng thái "Dù Giấy Tác Quái".

Trái Chịu Lạnh

Type

Pháp Khí

Tấn Công%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch có tỷ lệ 60% tạo ra Đá Vĩnh Hằng phía trên kẻ địch và rơi xuống, gây sát thương phạm vi bằng 80% tấn công. Nếu địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Băng, sẽ gây sát thương bằng 200% tấn công. Hiệu quả này mỗi 10s kích hoạt 1 lần.

Trường Cung Tông Thất

Type

Cung

Tấn Công%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8%, nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên Chú đã có.

Trường Kiếm Tông Thất

Type

Kiếm Đơn

Tấn Công%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8%, nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên Chú đã có.

Trường Đao Katsuragi

Type

Trọng Kiếm

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

45.9%

Tấn Công Căn Bản

510

Tăng sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố 6%. Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng, nhân vật mất 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố, đồng thời 6 giây tiếp theo mỗi 2 giây hồi phục 3 điểm. Hiệu quả này mỗi 10 giây kích hoạt 1 lần, nhân vật ở trong đội nhưng không ra trận vẫn có thể kích hoạt.

Tuyết Vùi Tinh Ngân

Type

Trọng Kiếm

Tăng Sát Thương Vật Lý

34.5%

Tấn Công Căn Bản

565

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch có tỷ lệ 60% tạo ra Đá Vĩnh Hằng phía trên kẻ địch và rơi xuống, gây sát thương phạm vi bằng 80% tấn công. Nếu địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Băng, sẽ gây sát thương bằng 200% tấn công. Hiệu quả này mỗi 10s kích hoạt 1 lần.

Tuyển tập các câu chuyện về Dodoco

Type

Pháp Khí

Tấn Công%

55.1%

Tấn Công Căn Bản

454

Trong 6s sau khi tấn công thường đánh trúng địch, sát thương trọng kích tạo thành tăng 16%; Trong 6s sau khi trọng kích đánh trúng địch, tấn công tăng 8%.

Tuyệt Huyền

Type

Cung

Tinh Thông Nguyên Tố

165

Tấn Công Căn Bản

510

Tăng 24% sát thương kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ.

Tây Phong Kiếm

Type

Kiếm Đơn

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

61.3%

Tấn Công Căn Bản

454

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

Tây Phong Mật Điển

Type

Pháp Khí

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

45.9%

Tấn Công Căn Bản

510

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

Vua Biển Hàng Hiệu

Type

Trọng Kiếm

Tấn Công%

55.1%

Tấn Công Căn Bản

454

Sát thương từ Kỹ Năng Nộ tăng 12%. Khi Kỹ Năng Nộ trúng địch, có 100% tỷ lệ triệu hồi kình ngư xung kích, gây sát thương phạm vi bằng 100% sức tấn công. Hiệu quả này mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần.

Vây Cá Chẻ Sóng

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tấn Công%

13.8%

Tấn Công Căn Bản

620

Tổng giới hạn Năng Lượng Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội, mỗi 1 điểm sẽ tăng 0.12% sát thương Kỹ Năng Nộ của nhân vật trang bị vũ khí này gây ra. Thông qua cách này, sát thương Kỹ Năng Nộ tăng tối đa 40%.

Vòng Bạch Thần

Type

Pháp Khí

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

30.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Mỗi khi nhân vật trang bị vũ khí này kích hoạt phản ứng liên quan đến nguyên tố lôi, thì nhân vật lân cận trong đội có thuộc tính nguyên tố gây ra các phản ứng liên quan sẽ tăng 10% Sát Thương Nguyên Tố của nguyên tố tương ứng và kéo dài 6 giây. Nhân vật được tăng Sát Thương Nguyên Tố bằng hình thức này sẽ không được cộng dồn.

Vũ Tài

Type

Trọng Kiếm

Tinh Thông Nguyên Tố

165

Tấn Công Căn Bản

510

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Thủy hoặc Lôi tăng 20%.

Vương Khí Rừng Sâu

Type

Trọng Kiếm

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

30.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Sau khi kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa sẽ sản sinh "Lá Tri Thức" tồn tại tối đa 10s ở xung quanh nhân vật. Nhân vật khi nhặt "Lá Tri Thức" sẽ tăng 60 điểm Tinh Thông Nguyên Tố, duy trì 12s. Mỗi 20s tối đa sản sinh một "Lá Tri Thức" bằng cách này. Nhân vật khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt. Hiệu ứng Lá Tri Thức không thể cộng dồn.

Ánh Trăng Mouun

Type

Cung

Tấn Công%

27.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Tổng giới hạn Năng Lượng Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội, mỗi 1 điểm sẽ tăng 0.12% sát thương Kỹ Năng Nộ của nhân vật trang bị vũ khí này gây ra. Thông qua cách này, sát thương Kỹ Năng Nộ tăng tối đa 40%.

Ánh Trăng Xiphos

Type

Kiếm Đơn

Tinh Thông Nguyên Tố

165

Tấn Công Căn Bản

510

Mỗi 10s sẽ sản sinh hiệu ứng sau: Mỗi điểm Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật trang bị vũ khí này sẽ tăng 0.036% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố cho nhân vật đó, đồng thời tăng 30% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố dựa vào hiệu quả trên cho nhân vật trong đội gần đó, duy trì 12s, hiệu ứng này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên. Nhân vật khi không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu ứng.

Điệu Van Ban Đêm

Type

Cung

Tăng Sát Thương Vật Lý

51.7%

Tấn Công Căn Bản

510

Trong 5s sau khi tấn công thường đánh trúng địch, sát thương kỹ năng nguyên tố tạo thành tăng 20%; Trong 5s sau khi kỹ năng nguyên tố đánh trúng địch, sát thương đánh thường tạo thành tăng 20%.

Đoản Đao Amenoma

Type

Kiếm Đơn

Tấn Công%

55.1%

Tấn Công Căn Bản

454

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhận 1 Âm Chủng, hiệu quả này mỗi 5s nhiều nhất kích hoạt 1 lần. Âm Chủng kéo dài 30s, cùng lúc có thể tồn tại nhiều nhất 3 cái. Sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, sẽ xóa tất cả Âm Chủng hiện có, và 2s sau đó sẽ dựa vào số Âm Chủng tiêu hao mà hồi 6 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật đó.

Đóa Hoa Tôn Màu Thép

Type

Trọng Kiếm

Tinh Thông Nguyên Tố

110

Tấn Công Căn Bản

565

Trong 8s sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch hoặc kích hoạt phản ứng nguyên tố, tấn công tăng 12%, Tinh Thông Nguyên Tố tăng 48 điểm.

Đại Kiếm Tây Phong

Type

Trọng Kiếm

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

61.3%

Tấn Công Căn Bản

454

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

Đại Kiếm Tông Thất

Type

Trọng Kiếm

Tấn Công%

27.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8%, nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên Chú đã có.

Đại Kiếm Tế Lễ

Type

Trọng Kiếm

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

30.6%

Tấn Công Căn Bản

565

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

Đối Thoại Của Hiền Giả Sa Mạc

Type

Vũ Khí Cán Dài

HP%

41.3%

Tấn Công Căn Bản

510

Khi tiến hành trị liệu, hồi phục 8 điểm năng lượng. Hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần, nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt.

Ống Đồng Fleuve Cendre

Type

Kiếm Đơn

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

45.9%

Tấn Công Căn Bản

510

Tỉ lệ bạo kích của Kỹ Năng Nguyên Tố tăng 8%; Ngoài ra, trong 5s sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, hiệu quả nạp nguyên tố tăng 16%.

Cung Lông Quạ

Type

Cung

Tinh Thông Nguyên Tố

94

Tấn Công Căn Bản

448

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy hoặc Hỏa tăng 12%.

Cung Phản Khúc

Type

Cung

HP%

46.9%

Tấn Công Căn Bản

354

Khi đánh bại kẻ địch, hồi 8% HP.

Câu Chuyện Diệt Rồng

Type

Pháp Khí

HP%

35.2%

Tấn Công Căn Bản

401

Khi chủ động đổi nhân vật, tấn công của nhân vật mới vào trận tăng 24%, kéo dài 10s. Mỗi 20s mới thi triển 1 lần.

Gậy Thu Phục

Type

Trọng Kiếm

Tấn Công%

35.2%

Tấn Công Căn Bản

401

Sau khi thi triển kỹ năng nguyên tố, tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch sẽ tạo thêm sát thương bằng 60% tấn công trong phạm vi nhỏ. Hiệu quả kéo dài 15s, sát thương mỗi 3s mới thi triển 1 lần.

Hắc Anh Thương

Type

Vũ Khí Cán Dài

HP%

46.9%

Tấn Công Căn Bản

354

Tăng 40% sát thương với kẻ địch là Slime.

Kiếm Bạch Thiết

Type

Trọng Kiếm

Phòng Ngự%

43.9%

Tấn Công Căn Bản

401

Khi đánh bại kẻ địch, hồi 8% HP.

Kiếm Huyết Rồng

Type

Trọng Kiếm

Tinh Thông Nguyên Tố

187

Tấn Công Căn Bản

354

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Hỏa hoặc Lôi tăng 12%.

Kiếm Lữ Hành

Type

Kiếm Đơn

Phòng Ngự%

29.3%

Tấn Công Căn Bản

448

Khi nhận được Nguyên Tố Tinh Cầu hoặc Nguyên Tố Hạt Nhân, hồi phục 1%HP

Kiếm Phi Thiên

Type

Kiếm Đơn

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

52.1%

Tấn Công Căn Bản

354

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, tăng 12% tấn công và tốc độ di chuyển, kéo dài 15s.

Kiếm Sắt Đen

Type

Kiếm Đơn

Tinh Thông Nguyên Tố

141

Tấn Công Căn Bản

401

Trong 12s sau khi kích hoạt hiệu ứng Quá Tải, Siêu Dẫn, Điện Cảm, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Nở Rộ hoặc Khuếch Tán nguyên tố Lôi, tấn công tăng 20%.

Kiếm Thiết Ảnh

Type

Trọng Kiếm

HP%

35.2%

Tấn Công Căn Bản

401

Khi HP dưới 70%, trọng kích khó bị ngắt đoạn, và tăng 30% sát thương trọng kích.

Lãnh Nhẫn

Type

Kiếm Đơn

Tấn Công%

35.2%

Tấn Công Căn Bản

401

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy hoặc Băng tăng 12%.

Lời Thề Xạ Thủ Thần

Type

Cung

ST Bạo Kích

46.9%

Tấn Công Căn Bản

401

Tăng 24% sát thương tạo thành với điểm yếu.

Ngọc Sinh Đôi

Type

Pháp Khí

Tỷ Lệ Bạo Kích

15.6%

Tấn Công Căn Bản

448

Trong 15s sau khi đánh bại kẻ địch, tốc độ di chuyển và tấn công tăng 12%.

Nỏ Kéo

Type

Cung

Tỷ Lệ Bạo Kích

31.2%

Tấn Công Căn Bản

354

Khi đánh thường hoặc trọng kích, nếu mũi tên bắn trúng kẻ địch trong 0.3s sau khi phóng, sát thương tạo thành sẽ tăng 36%; Nếu không, sát thương tạo thành giảm 10%.

Quả Cầu Ngọc

Type

Pháp Khí

Tinh Thông Nguyên Tố

94

Tấn Công Căn Bản

448

Trong 12s sau khi kích hoạt Bốc Hơi, Điện Cảm, Đóng Băng, Sum Suê hoặc Khuếch Tán nguyên tố Thủy, tấn công tăng 20%.

Thuẫn Kích

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tấn Công%

23.5%

Tấn Công Căn Bản

448

Tạo thành thêm 160% công kích cho kẻ địch bị tấn công thường đánh trúng. Mỗi 10s mới thi triển 1 lần.

Thương Bạch Anh

Type

Vũ Khí Cán Dài

Tỷ Lệ Bạo Kích

23.4%

Tấn Công Căn Bản

401

Tấn công thường sát thương tăng 24%.

Thần Kiếm Lê Minh

Type

Kiếm Đơn

ST Bạo Kích

46.9%

Tấn Công Căn Bản

401

Khi HP trên 90%, tỷ lệ bạo kích tăng 14%.

Tiểu Thuyết Dị Giới

Type

Pháp Khí

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

39.0%

Tấn Công Căn Bản

401

Khi nhận được Nguyên Tố Tinh Cầu hoặc Nguyên Tố Hạt Nhân, hồi phục 1%HP

Tín Sứ

Type

Cung

ST Bạo Kích

31.2%

Tấn Công Căn Bản

448

Nếu trọng kích đánh trúng điểm yếu, sẽ tạo thành thêm sát thương bằng 100% tấn công, sát thương này chắc chắn bạo kích. Mỗi 10s chỉ có hiệu quả 1 lần.

Tóm Tắt Ma Pháp

Type

Pháp Khí

Tinh Thông Nguyên Tố

187

Tấn Công Căn Bản

354

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy hoặc Lôi tăng 12%.

Đao Săn Cá

Type

Kiếm Đơn

Tấn Công%

35.2%

Tấn Công Căn Bản

401

Khi đánh trúng, có 50% cơ hội tạo thành 240% sát thương tấn công vào mục tiêu đơn. Hiệu quả này 15s xuất hiện một lần.

Đại Kiếm Phi Thiên

Type

Trọng Kiếm

Tăng Sát Thương Vật Lý

43.9%

Tấn Công Căn Bản

401

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch, tấn công tăng 6%, kéo dài 6s, tối đa cộng dồn 4 lần. Mỗi 0.5s mới thi triển 1 lần.

This website is supported by ads.