An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Aloy

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Cung

Băng

Thợ Săn

Từng là kẻ lưu đày, nay đã trở thành một thợ săn vô cùng nhạy bén. Luôn trong tư thế sẵn sàng giương cung vì chính nghĩa.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

10899

P.Ngự Căn Bản

676

Tấn Công Căn Bản

234

Tăng ST Nguyên Tố Băng

28.8%

Active Talents

Tấn Công Thường - Bắn Chớp Nhoáng
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 4 lần bắn tên liên tiếp.

Trọng Kích

Ngắm bắn chuẩn hơn, sát thương cao hơn.
Khi ngắm bắn, hơi lạnh sẽ tích tụ trên mũi tên. Mũi tên mang đầy hơi lạnh sẽ gây Sát Thương Nguyên Tố Băng.

Tấn Công Khi Đáp

Bắn mưa tên liên tiếp xuống mặt đất, đồng thời lao nhanh xuống đất và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

21.1%+23.8%

Sát Thương Lần 2

43.1%

Sát Thương Lần 3

52.8%

Sát Thương Lần 4

65.6%

Ngắm Bắn

43.9%

Tụ Lực Ngắm Bắn

124%

Sát Thương Khi Rơi

56.8%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

114%/142%

Băng Giá Hoang Dã
Kỹ Năng Nguyên Tố
Ném một quả Bom Băng Giá về hướng mục tiêu, khi trúng sẽ kích nổ, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng. Bom Băng Giá khi nổ sẽ phân thành rất nhiều Bom Lạnh, kẻ địch giẫm phải hoặc sau một thời gian sẽ phát nổ, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng.
Bom Băng Giá hoặc Bom Lạnh khi trúng địch sẽ giảm sức tấn công của kẻ địch và cung cấp 1 tầng hiệu quả "Dây Móc" cho Aloy.
Mỗi 0.1s tối đa nhận 1 tầng hiệu quả Dây Móc.

Dây Móc

  • Dựa theo số tầng để tăng sát thương tấn công thường của Aloy;
  • Khi có 4 tầng Dây Móc, Aloy sẽ xóa tất cả hiệu quả Dây Móc và nhận "Hồ Băng", tăng thêm sát thương tấn công thường, đồng thời chuyển sát thương tấn công thường thành Sát Thương Nguyên Tố Băng.
Khi trong trạng thái Hồ Băng, Aloy sẽ không thể nhận hiệu quả Dây Móc nữa.
Hiệu quả Dây Móc sẽ mất sau 30s thoát chiến đấu.

Đây mà là lạnh sao, vậy là chưa thấy qua The Cut rồi.

Lv.

Sát Thương Bom Băng Giá

178%

Sát Thương Lựu Đạn Băng Giá

40.0%

Giảm Tấn Công

12%

Kéo Dài Thời Gian Giảm Tấn Công

6.0s

Tăng Sát Thương Tấn Công Thường Dây Móc

5.8%/11.7%/17.5%

Tăng Sát Thương Tấn Công Thường Hồ Băng

29.2%

Thời Gian Kéo Dài Hồ Băng

10.0s

CD

20.0s

Lời Tiên Tri Ánh Sáng
Kỹ Năng Nộ
Ném một Lõi Năng Lượng mang Nguyên Tố Băng vào hướng mục tiêu và dùng cung dẫn nổ, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng.

Bản chất của "Zero Dawn" là hy vọng hay tuyệt vọng cũng không còn quan trọng nữa, Aloy đã giải cứu thế giới của mình. Còn vận mệnh của thế giới này sẽ có những anh hùng nơi đây lo toan.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

359%

CD

12.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

40

Passive Talents

Chiến Đấu Dồn Dập
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Khi Aloy nhận được hiệu quả Dây Móc của Băng Giá Hoang Dã, sức tấn công của Aloy tăng 16%, sức tấn công của các nhân vật trong đội ở gần đó tăng 8%, duy trì 10s.
Tấn Công Mạnh Mẽ
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Khi Aloy trong trạng thái Hồ Băng của Băng Giá Hoang Dã, mỗi giây tăng 3.5% hiệu quả Tăng Sát Thương Nguyên Tố Băng, tối đa tăng đến 35% Sát Thương Nguyên Tố Băng bằng cách này.
Thợ Săn Hoang Dã
Khi có Aloy trong đội, nhân vật khi tiếp cận các động vật nhỏ tạo Thịt Rừng, Thịt Gia Cầm và Thịt Tươi Lạnh sẽ không làm kinh động đến chúng.

Cung Mệnh

Ngôi Sao Dị Giới
Cung Mệnh Tầng 1
Thời khắc thắp sáng bầu trời của người này chưa đến.
Ngôi Sao Dị Giới
Cung Mệnh Tầng 2
Thời khắc thắp sáng bầu trời của người này chưa đến.
Ngôi Sao Dị Giới
Cung Mệnh Tầng 3
Thời khắc thắp sáng bầu trời của người này chưa đến.
Ngôi Sao Dị Giới
Cung Mệnh Tầng 4
Thời khắc thắp sáng bầu trời của người này chưa đến.
Ngôi Sao Dị Giới
Cung Mệnh Tầng 5
Thời khắc thắp sáng bầu trời của người này chưa đến.
Ngôi Sao Dị Giới
Cung Mệnh Tầng 6
Thời khắc thắp sáng bầu trời của người này chưa đến.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Hạt Bay Lượn Khô Héo

1

Mảnh Ngọc Băng Vụn

3

Tủy Pha Lê

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Hạt Bay Lượn Khô Héo

2

Tinh Hoa Ngưng Kết

3

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

10

Tủy Pha Lê

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Hạt Bay Lượn U Ám

4

Tinh Hoa Ngưng Kết

6

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

20

Tủy Pha Lê

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Hạt Bay Lượn U Ám

8

Tinh Hoa Ngưng Kết

3

Miếng Ngọc Băng

30

Tủy Pha Lê

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Hạt Bay Lượn Kết Tinh

12

Tinh Hoa Ngưng Kết

6

Miếng Ngọc Băng

45

Tủy Pha Lê

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Hạt Bay Lượn Kết Tinh

20

Tinh Hoa Ngưng Kết

6

Ngọc Băng

60

Tủy Pha Lê

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Hạt Bay Lượn Khô Héo

3

Bài Giảng Của "Tự Do"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Hạt Bay Lượn U Ám

2

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Hạt Bay Lượn U Ám

4

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Hạt Bay Lượn U Ám

6

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Hạt Bay Lượn U Ám

9

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Hạt Bay Lượn Kết Tinh

1

Thời Khắc Tan Chảy

4

Triết Học Của "Tự Do"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Hạt Bay Lượn Kết Tinh

1

Thời Khắc Tan Chảy

6

Triết Học Của "Tự Do"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Hạt Bay Lượn Kết Tinh

2

Thời Khắc Tan Chảy

12

Triết Học Của "Tự Do"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Hạt Bay Lượn Kết Tinh

2

Thời Khắc Tan Chảy

16

Triết Học Của "Tự Do"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.