An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Русский язык
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Amber

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Cung

Hỏa

Đội Kỵ Sĩ Tây Phong

Cô gái luôn tràn đầy sinh lực, là Kỵ Sĩ Trinh Thám cuối cùng, ưu tú nhất của đội Kỵ Sĩ.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

9461

P.Ngự Căn Bản

601

Tấn Công Căn Bản

223

Tấn Công%

24%

Active Talents

Tấn Công Thường: Xạ Thủ Thần
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 5 lần bắn tên liên tiếp.

Trọng Kích

Sát thương càng cao, ngắm bắn càng chuẩn.
Khi ngắm bắn, ngọn lửa sẽ tích tụ trên mũi tên. Mũi tên đầy lửa sẽ gây Sát Thương Nguyên Tố Hỏa.

Tấn Công Khi Đáp

Bắn mưa tên liên tiếp xuống mặt đất, gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

36.1%

Sát Thương Lần 2

36.1%

Sát Thương Lần 3

46.4%

Sát Thương Lần 4

47.3%

Sát Thương Lần 5

59.3%

Ngắm Bắn

43.9%

Tụ Lực Ngắm Bắn

124%

Sát Thương Khi Rơi

56.8%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

114%/142%

Con Rối Nổ
Kỹ Năng Nguyên Tố
Mời Bá Tước Thỏ ra trận.

Bá Tước Thỏ

  • Khiêu khích địch xung quanh, thu hút hỏa lực;
  • Độ bền sẽ kế thừa giới hạn HP của Amber theo tỷ lệ nhất định;
  • Nếu bị hủy diệt hoặc hết thời gian, Bá Tước Thỏ sẽ nổ, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa.

Nhấn Giữ

Điều chỉnh hướng ném.
Khoảng cách ném sẽ tăng theo thời gian nhấn giữ.

Bá tước thỏ có dòng dõi lâu đời. Nhưng bắt đầu từ đời thỏ thứ 893, Amber đã ngừng tính số.

Lv.

HP Kế Thừa

41.4%

Sát Thương Nổ

123%

CD

15.0s

Mưa Tên
Kỹ Năng Nộ
Bắn ra cơn mưa tên lửa, duy trì gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa.

Trái tim tràn đầy nhiệt huyết của Amber thật sự nóng bỏng.

Lv.

Sát Thương 1 lần Mưa Tên

28.1%

Tổng Sát Thương Mưa Tên

505%

Thời Gian Kéo Dài

2.0s

CD

12.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

40

Passive Talents

Bách Phát Bách Trúng!
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Tỷ lệ bạo kích Mưa Tên tăng 10%, phạm vi ảnh hưởng tăng 30%.
Bắn Áp Chế
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Khi ngắm bắn trúng nhược điểm, tấn công tăng 15%, kéo dài 10s.
Quán Quân Bay Lượn
Giảm 20% tiêu hao thể lực nhân vật của bản thân trong đội khi bay lượn.
Đối với buff Thiên Phú cố định có hiệu quả hoàn toàn giống sẽ không thể cộng dồn.

Cung Mệnh

Bắn Một Được Hai Hilichurl!
Cung Mệnh Tầng 1
Khi ngắm bắn, sẽ bắn ra 2 mũi tên liên tiếp. Mũi tên thứ hai tạo ra 20% sát thương so với sát thương gốc.
Thỏ Xông Lên
Cung Mệnh Tầng 2
Bá Tước Thỏ bản cải tiến! Khi hoàn thành tụ lực ngắm bắn trúng chân Bá Tước Thỏ, sẽ gây nổ ngay.
Chủ động làm nổ Bá Tước Thỏ, sẽ gây thêm 200% sát thương.
Cháy Lên Nào!
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Mưa Tên +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Không Phải Con Rối Thường
Cung Mệnh Tầng 4
CD của Con Rối Nổ giảm 20%, và tăng thêm 1 lần sử dụng.
Là Bá Tước Thỏ!
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Con Rối Nổ +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Nhanh Như Lửa
Cung Mệnh Tầng 6
Sau khi sử dụng Mưa Tên, 10s tiếp theo tăng 15% tốc độ di chuyển của tất cả thành viên trong đội, tấn công tăng 15%.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Mũi Tên Chắc Chắn

1

Vụn Mã Não Cháy

3

Tiểu Đăng Thảo

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Mũi Tên Chắc Chắn

2

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

3

Mảnh Mã Não Cháy

10

Tiểu Đăng Thảo

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Mũi Tên Sắc Bén

4

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

6

Mảnh Mã Não Cháy

20

Tiểu Đăng Thảo

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Mũi Tên Sắc Bén

8

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

3

Miếng Mã Não Cháy

30

Tiểu Đăng Thảo

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Mũi Tên Thiện Chiến

12

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

6

Miếng Mã Não Cháy

45

Tiểu Đăng Thảo

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Mũi Tên Thiện Chiến

20

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

6

Mã Não Cháy

60

Tiểu Đăng Thảo

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Mũi Tên Chắc Chắn

3

Bài Giảng Của "Tự Do"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Mũi Tên Sắc Bén

2

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Mũi Tên Sắc Bén

4

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Mũi Tên Sắc Bén

6

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Mũi Tên Sắc Bén

9

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Mũi Tên Thiện Chiến

1

Hơi Thở Đông Phong

4

Triết Học Của "Tự Do"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Mũi Tên Thiện Chiến

1

Hơi Thở Đông Phong

6

Triết Học Của "Tự Do"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Mũi Tên Thiện Chiến

2

Hơi Thở Đông Phong

12

Triết Học Của "Tự Do"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Mũi Tên Thiện Chiến

2

Hơi Thở Đông Phong

16

Triết Học Của "Tự Do"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.