An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Baizhu

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Pháp Khí

Thảo

Nhà Thuốc Bubu

Chủ Nhà Thuốc Bubu, trên người quấn theo bạch xà có tên là "Changsheng". Tinh thông y dược và cũng là một người rất kín tiếng.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

13348

P.Ngự Căn Bản

500

Tấn Công Căn Bản

193

HP%

28.8%

Active Talents

Tấn Công Thường - Châm Cứu Mạ Vàng
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 4 lần tấn công về phía trước, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, sau khi tụ lực, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo cho khu vực phía trước.

Tấn Công Khi Đáp

Ngưng tụ sức mạnh nguyên tố Thảo, từ trên trời lao xuống mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường đi, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

37.4%

Sát Thương Lần 2

36.4%

Sát Thương Lần 3

22.5% x2

Sát Thương Lần 4

54.1%

Sát Thương Trọng Kích

121.0%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

50.0 điểm

Sát Thương Khi Rơi

56.8%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

114%/142%

Chẩn Đoán Phổ Quát
Kỹ Năng Nguyên Tố
Sai khiến Linh Hồn Tơ, khiến nó lang thang và tấn công kẻ địch gần đó, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo.
Sau khi tiến hành tối đa 3 lần tấn công hoặc xung quanh không có kẻ địch thì Linh Hồn Tơ sẽ quay về, hồi phục HP cho tất cả nhân vật trong đội gần đó, lượng hồi phục căn cứ vào giới hạn HP của Baizhu.

Thầy thuốc nếu như nhìn thấu tia sáng trong hư ảo, ắt sẽ cứu được bệnh nhân trước khi có bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

79.2%

Lượng Trị Liệu

8.00% Giới Hạn HP +770

CD

10.0s

Trị Liệu Toàn Thư
Kỹ Năng Nộ
Vào trạng thái Mạch Nhiếp Tuyên Minh, sản sinh Vô Khích Khí Thuẫn có khả năng hấp thụ 250% Sát Thương Nguyên Tố Thảo.
Trong trạng thái Mạch Nhiếp Tuyên Minh, mỗi 2.5s sẽ sản sinh Vô Khích Khí Thuẫn mới.

Vô Khích Khí Thuẫn trong những tình huống sau sẽ hồi phục HP cho nhân vật của bản thân trong trận, lượng hồi phục căn cứ vào giới hạn HP của Baizhu, đồng thời thi triển Mạch Linh Khí tấn công kẻ địch, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo:
  • Khi nhân vật được Vô Khích Khí Thuẫn bảo vệ và sản sinh Vô Khích Khí Thuẫn mới;
  • Hiệu quả Vô Khích Khí Thuẫn kết thúc hoặc bị phá vỡ do sát thương.
Nếu như thông đạt đất trời, dùng khí dưỡng thân, ắt sẽ bình an vô sự.

Lv.

Lượng Hấp Thụ Vô Khích Khí Thuẫn

0.80% Giới Hạn HP +77

Thời Gian Duy Trì Vô Khích Khí Thuẫn

2.5s

Lượng Trị Liệu Vô Khích Khí Thuẫn

5.20% Giới Hạn HP +501

Sát Thương Kỹ Năng Mạch Linh Khí

97.1%

Thời Gian Duy Trì Mạch Nhiếp Tuyên Minh

14.0s

CD

20.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

80

Passive Talents

Ngũ Vận Chung Thiên
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Căn cứ vào lượng HP nhân vật trong trận của đội mà Baizhu nhận được những hiệu quả sau:
  • HP thấp hơn 50%, Baizhu tăng 20% khả năng trị liệu;
  • HP cao hơn 50%, Baizhu tăng 25% Sát Thương Nguyên Tố Thảo.
Tại Địa Vi Hóa
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Nhân vật nhận được trị liệu từ Vô Khích Khí Thuẫn sẽ nhận được hiệu quả "Mộc Vận Chi Tuế": Căn cứ vào lượng giới hạn HP dưới 50000 của Baizhu, mỗi 1000 điểm sẽ tăng 2% sát thương gây ra từ phản ứng Thiêu Đốt, Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa của nhân vật đó; Đồng thời tăng 0.8% lượng sát thương thêm từ phản ứng Tăng Cường, Lan Tràn, duy trì 6s.
Vị Thảo Chi Tư
Khi có Baizhu trong đội, trong lúc tương tác với một số vật thu thập sẽ hồi phục HP cho nhân vật trong trận hiện tại, lượng hồi phục căn cứ vào 2.5% giới hạn HP của Baizhu.

Cung Mệnh

Khư Ngâm Chí Vi
Cung Mệnh Tầng 1
Số lần Chẩn Đoán Phổ Quát có thể sử dụng tăng 1 lần.
Động Tĩnh Tinh Minh
Cung Mệnh Tầng 2
Khi nhân vật của bản thân trong trận tấn công trúng kẻ địch gần đó, Baizhu sẽ thả Linh Hồn Tơ - Nối.
Linh Hồn Tơ - Nối tấn công tối đa một lần sẽ quay về, gây 250% Sát Thương Nguyên Tố Thảo dựa trên tấn công của Baizhu và 20% lượng hồi phục của Linh Hồn Tơ từ Chẩn Đoán Phổ Quát.
Sát thương gây ra từ cách thức này sẽ được tính là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.
Mỗi 5s tối đa kích hoạt một lần.
Bát Chính Định Khí
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Trị Liệu Toàn Thư +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Pháp Cổ Quan Minh
Cung Mệnh Tầng 4
Trong 15s sau khi thi triển Trị Liệu Toàn Thư, tất cả nhân vật trong đội gần đó tăng 80 điểm Tinh Thông Nguyên Tố.
Doanh Hư Tàng Tượng
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Chẩn Đoán Phổ Quát +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Chân Tà Hợp Ly
Cung Mệnh Tầng 6
Căn cứ vào 8% giới hạn HP của Baizhu để tăng sát thương của Mạch Linh Khí từ Trị Liệu Toàn Thư.
Ngoài ra, Linh Hồn Tơ hoặc Linh Hồn Tơ - Nối khi đánh trúng kẻ địch sẽ có 100% tỷ lệ sản sinh Vô Khích Khí Thuẫn từ Trị Liệu Toàn Thư. Hiệu quả này mỗi Linh Hồn Tơ hoặc Linh Hồn Tơ - Nối chỉ kích hoạt một lần.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Bào Tử Nấm Quỷ

1

Vụn Ngọc Bích Sinh Trưởng

3

Túi Lưu Ly

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Bào Tử Nấm Quỷ

2

Vòng Tròn U Tối

3

Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng

10

Túi Lưu Ly

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Bột Huỳnh Quang

4

Vòng Tròn U Tối

6

Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng

20

Túi Lưu Ly

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Bột Huỳnh Quang

8

Vòng Tròn U Tối

3

Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng

30

Túi Lưu Ly

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Bụi Tinh Thể

12

Vòng Tròn U Tối

6

Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng

45

Túi Lưu Ly

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Bụi Tinh Thể

20

Vòng Tròn U Tối

6

Ngọc Bích Sinh Trưởng

60

Túi Lưu Ly

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Bào Tử Nấm Quỷ

3

Bài Giảng Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Bột Huỳnh Quang

2

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Bột Huỳnh Quang

4

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Bột Huỳnh Quang

6

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Bột Huỳnh Quang

9

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Bụi Tinh Thể

1

Dương Xỉ Đất Trời

4

Triết Học Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Bụi Tinh Thể

1

Dương Xỉ Đất Trời

6

Triết Học Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Bụi Tinh Thể

2

Dương Xỉ Đất Trời

12

Triết Học Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Bụi Tinh Thể

2

Dương Xỉ Đất Trời

16

Triết Học Của "Hoàng Kim"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.