An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Collei

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Cung

Thảo

Làng Gandharva

Kiểm lâm tập sự nhiệt tình của Rừng Avidya, nhưng đằng sau sự nhiệt tình đó là một trái tim hướng nội đau buồn.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

9787

P.Ngự Căn Bản

601

Tấn Công Căn Bản

200

Tấn Công%

24%

Active Talents

Tấn Công Thường - Mũi Tên Chúc Tụng
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 4 lần bắn tên liên tiếp.

Trọng Kích

Ngắm bắn chuẩn hơn, sát thương cao hơn.
Khi ngắm bắn, nguyên tố Thảo sẽ tích tụ trên mũi tên. Mũi tên mang nguyên tố Thảo sẽ gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo.

Tấn Công Khi Đáp

Bắn mưa tên liên tiếp xuống mặt đất, đồng thời lao nhanh xuống đất và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

43.6%

Sát Thương Lần 2

42.7%

Sát Thương Lần 3

54.1%

Sát Thương Lần 4

68.0%

Ngắm Bắn

43.9%

Tụ Lực Ngắm Bắn

124%

Sát Thương Khi Rơi

56.8%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

114%/142%

Xua Hoa Quét Lá
Kỹ Năng Nguyên Tố
Ném Phi Diệp Luân, gây một lần Sát Thương Nguyên Tố Thảo cho mỗi mục tiêu trúng phải.
Phi Diệp Luân sẽ quay về sau một quãng thời gian, gây thêm một lần Sát Thương Nguyên Tố Thảo.

Món đạo cụ nhỏ mà Collei dùng để đối phó với dã thú. Sau khi bị món này gõ cho vài cái thì chúng sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Ngoài ra cũng khá là hữu dụng khi đối phó với những kẻ không có ý tốt.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

151.2%

CD

12.0s

Báu Vật Meo Meo
Kỹ Năng Nộ
Mời Cuilein-Anbar ra trận giúp sức.
Ném món đồ chơi Cuilein-Anbar ra, khi nổ sẽ gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo, đồng thời tạo ra Khu Vực Cuilein-Anbar. Cuilein-Anbar sẽ liên tục nhảy nhót trong khu vực đó, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo.

"Thế nào, rất lợi hại đúng không? Hử? Tên của nó từ đâu mà ra hả? Cái, cái này..."

Lv.

Sát Thương Nổ

201.8%

Sát Thương Nhảy

43.2%

Thời Gian Kéo Dài

6.0s

CD

15.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

60

Passive Talents

Lá Khẽ Bay Nghiêng
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Trước khi Phi Diệp Luân quay về, nếu nhân vật của bản thân trong đội kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa thì sẽ cung cấp cho nhân vật trạng thái "Lá Mới" khi Phi Diệp Luân quay về, liên tục gây cho kẻ địch xung quanh một lượng Sát Thương Nguyên Tố Thảo bằng 40% tấn công của Collei, duy trì 3s.
Trong thời gian duy trì hiệu ứng Lá Mới nếu như nhận lại hiệu ứng trùng lặp sẽ hủy hiệu ứng trước đó. Sát thương hiệu ứng Lá Mới gây ra được tính là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.
Rừng Rộng Gió Thoảng
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Nhân vật trong Khu Vực Cuilein-Anbar khi kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa sẽ khiến cho khu vực này duy trì thêm 1s.
Trong một lần Báu Vật Meo Meo, tối đa có thể kéo dài thời gian duy trì 3 lần thông qua cách này.
Quán Quân Bay Lượn Sumeru
Giảm 20% tiêu hao thể lực nhân vật của bản thân trong đội khi bay lượn.
Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú cố định có hiệu quả giống hoàn toàn.

Cung Mệnh

Bảo Vệ Rừng Rậm
Cung Mệnh Tầng 1
Collei khi không ra trận, Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%.
Dạo Bước Đồi Cỏ
Cung Mệnh Tầng 2
Thiên phú cố định "Lá Khẽ Bay Nghiêng" sẽ chuyển thành:
Khi Phi Diệp Luân quay về sẽ cung cấp cho nhân vật trạng thái "Lá Mới" của thiên phú cố định "Lá Khẽ Bay Nghiêng", liên tục gây cho kẻ địch xung quanh một lượng Sát Thương Nguyên Tố Thảo bằng 40% tấn công của Collei, duy trì 3s.
Từ khi thi triển Xua Hoa Quét Lá đến trước khi trạng thái "Lá Mới" lần này kết thúc, nếu nhân vật của bản thân trong đội kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa sẽ khiến trạng thái "Lá Mới" lần này kéo dài thêm 3s.
Trạng thái Lá Mới tối đa kéo dài thời gian duy trì một lần thông qua cách này; khi trong thời gian duy trì nếu kích hoạt hiệu ứng Lá Mới lần nữa sẽ xóa hiệu ứng ban đầu. Sát thương gây ra của hiệu ứng Lá Mới được tính là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.
Cần mở khóa thiên phú cố định "Lá Khẽ Bay Nghiêng".
Hương Thơm Nắng Hạ
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Xua Hoa Quét Lá +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Quà Tặng Rừng Sâu
Cung Mệnh Tầng 4
Khi thi triển Báu Vật Meo Meo, sẽ khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó (không bao gồm Collei) tăng 60 điểm Tinh Thông Nguyên Tố, duy trì 12s.
Tro Tàn Vạn Vật
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Báu Vật Meo Meo +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Rừng Nơi Tên Đáp
Cung Mệnh Tầng 6
Phi Diệp Luân mỗi khi đánh trúng sẽ sản sinh một Cuilein-Anbar Mini, gây một lượng Sát Thương Nguyên Tố Thảo bằng 200% tấn công của Collei.
Mỗi lần thi triển Xua Hoa Quét Lá tối đa sản sinh 1 lần Cuilein-Anbar Mini.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Mũi Tên Chắc Chắn

1

Vụn Ngọc Bích Sinh Trưởng

3

Nấm Thánh Rukkhashava

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Mũi Tên Chắc Chắn

2

Mỏ Vua Nấm

3

Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng

10

Nấm Thánh Rukkhashava

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Mũi Tên Sắc Bén

4

Mỏ Vua Nấm

6

Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng

20

Nấm Thánh Rukkhashava

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Mũi Tên Sắc Bén

8

Mỏ Vua Nấm

3

Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng

30

Nấm Thánh Rukkhashava

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Mũi Tên Thiện Chiến

12

Mỏ Vua Nấm

6

Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng

45

Nấm Thánh Rukkhashava

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Mũi Tên Thiện Chiến

20

Mỏ Vua Nấm

6

Ngọc Bích Sinh Trưởng

60

Nấm Thánh Rukkhashava

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Mũi Tên Chắc Chắn

3

Bài Giảng Của "Thực Hành"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Mũi Tên Sắc Bén

2

Hướng Dẫn Của "Thực Hành"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Mũi Tên Sắc Bén

4

Hướng Dẫn Của "Thực Hành"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Mũi Tên Sắc Bén

6

Hướng Dẫn Của "Thực Hành"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Mũi Tên Sắc Bén

9

Hướng Dẫn Của "Thực Hành"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Mũi Tên Thiện Chiến

1

Nước Mắt Tai Ương

4

Triết Học Của "Thực Hành"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Mũi Tên Thiện Chiến

1

Nước Mắt Tai Ương

6

Triết Học Của "Thực Hành"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Mũi Tên Thiện Chiến

2

Nước Mắt Tai Ương

12

Triết Học Của "Thực Hành"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Mũi Tên Thiện Chiến

2

Nước Mắt Tai Ương

16

Triết Học Của "Thực Hành"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.