An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Cyno

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Vũ Khí Cán Dài

Lôi

Ngôi Đền Im Lặng

"Tổng Quản Mahamatra", phụ trách giám sát các học giả trong Giáo Viện. Hiệu suất trong lúc làm việc sẽ còn hiệu quả hơn "Vayuvyastra Vĩ Đại" của Học Phái Kshahrewar.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

12491

P.Ngự Căn Bản

859

Tấn Công Căn Bản

318

ST Bạo Kích

38.4%

Active Talents

Tấn Công Thường - Thất Thánh Thương Thuật
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 4 lần đánh liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, xông về phía trước, gây sát thương cho địch trên đường đi.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

49.3%

Sát Thương Lần 2

47.9%

Sát Thương Lần 3

29.3%+29.3%

Sát Thương Lần 4

75.9%

Sát Thương Trọng Kích

122.4%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

25.0 điểm

Sát Thương Khi Rơi

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực
Kỹ Năng Nguyên Tố
Đột kích siêu tốc, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi cho kẻ địch trên đường.

Khi Cyno trong trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối của Kỹ Năng Nộ "Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói" sẽ thi triển trạng thái Tang Lễ, giải phóng sức mạnh sấm sét, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi, đồng thời kéo dài thời gian duy trì trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối.

"Ngươi không có quyền lựa chọn chấp nhận hay từ chối, cả ngươi và ta đều đã sớm nằm trong sự phán quyết này."

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

130.4%

Sát Thương Tang Lễ

156.8%

Thời Gian Sứ Giả Dẫn Lối

4.0s

CD

7.5s

CD Tang Lễ

3.0s

Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói
Kỹ Năng Nộ
Triệu hồi linh hồn hộ thể, hóa thân thành "Sứ Giả Dẫn Lối".

Sứ Giả Dẫn Lối

Sát thương đánh thường, trọng kích, tấn công khi đáp của Cyno sẽ chuyển hóa thành Sát Thương Nguyên Tố Lôi không thể bị đính kèm thay thế;
  • Khiến Cyno tăng Tinh Thông Nguyên Tố, kháng gián đoạn và miễn dịch sát thương phản ứng Điện Cảm.
Hiệu quả sẽ biến mất khi Cyno rời trận, tối đa duy trì 18s.

Nghi thức lưu truyền từ vương quốc cổ, đối với Tổng Quản Mahamatra mà nói, cũng có nghĩa là sự phán quyết cuối cùng.
Cho dù là quá khứ hay hiện tại, cho dù là bão tố hay mãng xà, cũng đều phải khuất phục trước sự uy nghiêm của pháp lệnh.

Lv.

Sát Thương Lần 1

78.3%

Sát Thương Lần 2

82.5%

Sát Thương Lần 3

104.6%

Sát Thương Lần 4

51.7%+51.7%

Sát Thương Lần 5

130.8%

Sát Thương Trọng Kích

101.0%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

25.0 điểm

Sát Thương Khi Đáp

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Tăng Tinh Thông Nguyên Tố

100

Thời Gian Duy Trì Cơ Bản

10.0s

CD

20.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

80

Passive Talents

Lạc Vũ Phán Quyết
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Khi trong trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối của Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói, Cyno sẽ vào trạng thái Soi Thấu Đường Cùng trong từng khoảng thời gian. Nếu thi triển Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực trong trạng thái này sẽ kích hoạt hiệu quả "Phán Quyết", tăng 35% sát thương Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực lần đó gây ra, đồng thời bắn về phía trước 3 luồng Tia Sét Xuyên Thấu, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi bằng 100% sức tấn công của Cyno.
Sát thương Tia Sét Xuyên Thấu gây ra được tính là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.
Cửu Cung Chấp Mệnh
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Sát thương từ tấn công của bản thân sẽ tăng dựa vào Tinh Thông Nguyên Tố của Cyno như sau:
  • Đánh thường trong trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối: Tăng 150% dựa vào Tinh Thông Nguyên Tố;
  • Tia Sét Xuyên Thấu của thiên phú "Lạc Vũ Phán Quyết": Tăng 250% dựa vào Tinh Thông Nguyên Tố.
Ân Điển Của Lặng Im
Khi làm nhiệm vụ Phái Đi Thám Hiểm có thời gian là 20 giờ ở Sumeru, phần thưởng nhận được tăng 25%.

Cung Mệnh

Lập Nghi - Phủ Lãm Trú Minh
Cung Mệnh Tầng 1
Sau khi thi triển Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói, tốc độ đánh thường của Cyno tăng 20%, duy trì 10s. Nếu kích hoạt hiệu quả "Phán Quyết" của thiên phú Lạc Vũ Phán Quyết khi thi triển Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực, sẽ làm mới thời gian duy trì hiệu quả này.
Cần mở khóa thiên phú cố định "Lạc Vũ Phán Quyết".
Lệnh Nghi - Dẫn Yết Quy Linh
Cung Mệnh Tầng 2
Sau khi Cyno dùng tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sẽ tăng 10% buff Sát Thương Nguyên Tố Lôi, duy trì 4s. Hiệu quả này mỗi 0.1s tối đa kích hoạt một lần, tối đa cộng dồn 5 tầng.
Luật Nghi - Hành Độ Thệ Trừng
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Tuần Nghi - Siển Hộ Cấm Võng
Cung Mệnh Tầng 4
Khi Cyno trong trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối của Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói, sau khi kích hoạt phản ứng Điện Cảm, Siêu Dẫn, Quá Tải, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Nở Rộ, Khuếch Tán Nguyên Tố Lôi, sẽ khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó (trừ bản thân Cyno) hồi phục 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Hiệu quả này trong một lần Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói tối đa kích hoạt 5 lần.
U Nghi - Thệ Vãng Tinh Mang
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Vũ Nghi - Tài Lạc Quân Hành
Cung Mệnh Tầng 6
Sau khi thi triển Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói hoặc kích hoạt hiệu quả "Phán Quyết" của thiên phú cố định "Lạc Vũ Phán Quyết", Cyno sẽ nhận được 4 tầng hiệu quả "Nghi Thức Sói". Khi tấn công thường của Cyno đánh trúng kẻ địch, sẽ tiêu hao một tầng "Nghi Thức Sói", và bắn ra một Tia Sét Xuyên Thấu.
Hiệu quả "Nghi Thức Sói" duy trì 8s, tối đa cộng dồn 8 tầng, đồng thời sẽ xóa bỏ sau khi trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối của Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói kết thúc.
Mỗi 0.4s tối đa bắn ra một Tia Sét Xuyên Thấu bằng cách này.
Cần mở khóa thiên phú cố định "Lạc Vũ Phán Quyết".

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Bản Vẽ Hướng Dẫn

1

Vụn Tử Tinh Thắng Lợi

3

Bọ Thánh Kim

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Bản Vẽ Hướng Dẫn

2

Hạt Tụ Sấm

3

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

10

Bọ Thánh Kim

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Bản Vẽ Phong Ấn

4

Hạt Tụ Sấm

6

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

20

Bọ Thánh Kim

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Bản Vẽ Phong Ấn

8

Hạt Tụ Sấm

3

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

30

Bọ Thánh Kim

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Bản Vẽ Cấm Chú

12

Hạt Tụ Sấm

6

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

45

Bọ Thánh Kim

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Bản Vẽ Cấm Chú

20

Hạt Tụ Sấm

6

Tử Tinh Thắng Lợi

60

Bọ Thánh Kim

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Bản Vẽ Hướng Dẫn

3

Bài Giảng Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Bản Vẽ Phong Ấn

2

Hướng Dẫn Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Bản Vẽ Phong Ấn

4

Hướng Dẫn Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Bản Vẽ Phong Ấn

6

Hướng Dẫn Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Bản Vẽ Phong Ấn

9

Hướng Dẫn Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Bản Vẽ Cấm Chú

1

Thủ Ấn Hung Tướng

4

Triết Học Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Bản Vẽ Cấm Chú

1

Thủ Ấn Hung Tướng

6

Triết Học Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Bản Vẽ Cấm Chú

2

Thủ Ấn Hung Tướng

12

Triết Học Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Bản Vẽ Cấm Chú

2

Thủ Ấn Hung Tướng

16

Triết Học Của "Khuyên Nhủ"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.