An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Русский язык
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Diona

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Cung

Băng

Quán Rượu Đuôi Mèo

Thiếu nữ có dòng máu "không phải người" hiếm có, người pha chế rượu rất được yêu thích của Quán Rượu Đuôi Mèo.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

9570

P.Ngự Căn Bản

601

Tấn Công Căn Bản

212

Tăng ST Nguyên Tố Băng

24%

Active Talents

Tấn Công Thường - Xạ Thuật Thợ Săn
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 5 lần bắn tên liên tiếp.

Trọng Kích

Sát thương càng cao, ngắm bắn càng chuẩn.
Khi ngắm bắn, hơi lạnh sẽ tích tụ trên mũi tên. Mũi tên mang đầy hơi lạnh sẽ gây Sát Thương Nguyên Tố Băng.

Tấn Công Khi Đáp

Bắn mưa tên liên tiếp xuống mặt đất, gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

36.1%

Sát Thương Lần 2

33.5%

Sát Thương Lần 3

45.6%

Sát Thương Lần 4

43.0%

Sát Thương Lần 5

53.8%

Ngắm Bắn

43.9%

Tụ Lực Ngắm Bắn

124%

Sát Thương Khi Đáp

56.8%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

114%/142%

Móng Mèo Lạnh Giá
Kỹ Năng Nguyên Tố
Bắn móng mèo lạnh giá gây cho địch Sát Thương Nguyên Tố Băng và hình thành khiên khi đánh trúng.
Lượng hấp thụ sát thương của khiên chịu ảnh hưởng từ giới hạn HP của Diona, thời gian duy trì dựa vào số lượng Móng Mèo Lạnh Giá đánh trúng.

Nhấn

Bắn nhanh 2 Móng Mèo Lạnh Giá.

Nhấn Giữ

Lùi về sau và bắn 5 Móng Mèo Lạnh Giá.
Nhấn giữ hình thành Khiên, hấp thụ thêm 75% sát thương.

Khiên sẽ hấp thụ 250% Sát Thương Nguyên Tố Băng, và khi hình thành, sẽ tăng thêm cho nhân vật Nguyên Tố Băng Kèm Theo.

Có thêm bao nhiêu đá vào rượu cũng không thể làm tổn hại đến kẻ say, cho đến khi Diona có được Vision, và rồi những viên đá lạnh đến nỗi khiến người ta buốt óc bắt đầu xuất hiện. Hay!

Lv.

Sát Thương Vuốt Mèo

Mỗi cái 41.9%

Khiên hấp thu cơ bản

7.2% lượng HP tối đa + 693

Thời gian kéo dài

Mỗi Vuốt Mèo 1.8s

CD Nhấn

6.0s

CD Nhấn Giữ

15.0s

Đặc Chế Mãnh Liệt
Kỹ Năng Nộ
Ném những viên đá được điều chế đặc biệt, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng và tạo thành khu vực Hơi Rượu Băng.

Khu Vực Hơi Rượu Băng

  • Gây cho kẻ địch trong đó Sát Thương Nguyên Tố Băng liên tục.
  • Hồi HP liên tục cho nhân vật trong đó.
Công thức kinh khủng khiến Diona cũng tự cảm thấy vô nhân đạo. Mùi vị đầu kinh khủng nên để cho kẻ địch trước, về sau thì thanh mát, tiếc rằng chỉ có thể dùng mũi và da để cảm nhận.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

80%

Sát thương duy trì trong khu vực

52.6%

Lượng trị liệu liên tục

5.34% Giới hạn HP + 513

Thời Gian Kéo Dài

12.0s

CD

20.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

80

Passive Talents

Thực Đơn Bí Mật Đuôi Mèo
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Nhân vật được Khiên Móng Mèo Lạnh Giá bảo vệ, tốc độ di chuyển tăng 10%, thể lực tiêu hao giảm 10%.
Kẻ Say Rượu Khôi Hài
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Trong 15 giây sau khi địch vào khu vực Đặc Chế Mãnh Liệt giảm 10% tấn công.
Đồ Nhắm Tặng Kèm
Nấu hoàn mỹ món ăn thuộc loại hồi phục, có tỷ lệ 12% x2 sản lượng.

Cung Mệnh

Dư Âm Đặc Chế
Cung Mệnh Tầng 1
Khi kết thúc hiệu quả Đặc Chế Mãnh Liệt, Diona được hồi 15 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Vuốt Mèo Lắc Đá
Cung Mệnh Tầng 2
Sát thương gây ra bởi Móng Mèo Lạnh Giá tăng 15%, khả năng hấp thụ sát thương của lớp khiên tăng 15%;
Ngoài ra, khi đánh trúng sẽ tạo thành lớp khiên cho các nhân vật trên trận khác hiện ở gần có khả năng hấp thụ sát thương bằng 50% Móng Mèo Lạnh Giá và kéo dài 5s.
Vẫn Muốn Thêm Một Ly?
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Đặc Chế Mãnh Liệt +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
[Sát Thủ Ngành Rượu]
Cung Mệnh Tầng 4
Khi ở trong khu vực Đặc Chế Mãnh Liệt, thời gian tụ lực cần khi ngắm bắn của Diona giảm 60%.
Hai Cốc Thêm Đá
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Móng Mèo Lạnh Giá +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Khi Quán Đuôi Mèo Đóng Cửa
Cung Mệnh Tầng 6
Khi ở trong khu vực Đặc Chế Mãnh Liệt sẽ nhận được các hiệu quả dưới đây tùy theo HP nhân vật:
  • HP thấp hơn hoặc bằng 50%, tăng nhận trị liệu 30%;
  • Khi HP cao hơn 50%, Tinh Thông Nguyên Tố tăng 200.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Mũi Tên Chắc Chắn

1

Mảnh Ngọc Băng Vụn

3

Hoa Calla Lily

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Mũi Tên Chắc Chắn

2

Hạt Nhân Cực Hàn

3

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

10

Hoa Calla Lily

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Mũi Tên Sắc Bén

4

Hạt Nhân Cực Hàn

6

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

20

Hoa Calla Lily

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Mũi Tên Sắc Bén

8

Hạt Nhân Cực Hàn

3

Miếng Ngọc Băng

30

Hoa Calla Lily

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Mũi Tên Thiện Chiến

12

Hạt Nhân Cực Hàn

6

Miếng Ngọc Băng

45

Hoa Calla Lily

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Mũi Tên Thiện Chiến

20

Hạt Nhân Cực Hàn

6

Ngọc Băng

60

Hoa Calla Lily

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Mũi Tên Chắc Chắn

3

Bài Giảng Của "Tự Do"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Mũi Tên Sắc Bén

2

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Mũi Tên Sắc Bén

4

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Mũi Tên Sắc Bén

6

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Mũi Tên Sắc Bén

9

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Mũi Tên Thiện Chiến

1

Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ

4

Triết Học Của "Tự Do"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Mũi Tên Thiện Chiến

1

Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ

6

Triết Học Của "Tự Do"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Mũi Tên Thiện Chiến

2

Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ

12

Triết Học Của "Tự Do"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Mũi Tên Thiện Chiến

2

Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ

16

Triết Học Của "Tự Do"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.