An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Dori

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Trọng Kiếm

Lôi

Alcazarzaray

Thương nhân bách hóa xuất quỷ nhập thần, say mê những đồng Mora sáng loáng.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

12397

P.Ngự Căn Bản

723

Tấn Công Căn Bản

223

HP%

24%

Active Talents

Tấn Công Thường - Kiếm Vũ Kỳ Ảo (Cải Tiến)
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 3 lần chém liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực để xoay kiếm tấn công địch xung quanh.
Khi ngừng quay, sẽ bổ một nhát cực mạnh.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

90.2%

Sát Thương Lần 2

41.1%+43.1%

Sát Thương Lần 3

128.4%

Sát Thương Trọng Kích Tuần Hoàn

62.5%

Sát Thương Trọng Kích Chí Mạng

113%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

Mỗi giây 40.0 điểm

Thời Gian Kéo Dài Tối Đa

5.0s

Sát Thương Khi Đáp

74.6%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

149%/186%

Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não
Kỹ Năng Nguyên Tố
Điều khiển Đèn Trấn Linh bắn Pháo Cắt Đứt Phiền Não về phía kẻ địch, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi.
Pháo Cắt Đứt Phiền Não sau khi trúng sẽ sản sinh 2 Tên Lửa Hậu Mãi đuổi theo kẻ địch gần đó, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi.

Nghe nói, cho dù là giải quyết phiền phức gì đi nữa, chỉ cần giá cả hợp lý là Dori đều sẽ làm được.

Lv.

Sát Thương Pháo Cắt Đứt Phiền Não

147.3%

Sát Thương Tên Lửa Hậu Mãi

31.6%

CD

9.0s

Alcazarzaray Tinh Xảo
Kỹ Năng Nộ
Triệu hồi Linh Hồn Đèn để cung cấp các loại dịch vụ cho khách.

Linh Hồn Đèn

Kết nối với nhân vật gần đó. Nhân vật kết nối với Linh Hồn Đèn sẽ:
  • Hồi phục HP liên tục, lượng hồi phục dựa vào giới hạn HP của Dori;
  • Liên tục nhận được Năng Lượng Nguyên Tố.
  • Vào trạng thái gán ấn nguyên tố Lôi.
Ngoài ra, dây liên kết giữa Linh Hồn Đèn và nhân vật khi chạm phải kẻ địch, mỗi 0.4s sẽ gây 1 lần Sát Thương Nguyên Tố Lôi cho kẻ địch.

Cùng lúc chỉ có thể tồn tại một Linh Hồn Đèn.

"Hửm? Quý khách chọn ngọn đèn này sao? Ây dà... biết coi hàng đó! Nhưng mà, đây là báu vật vô giá. Hoặc có thể nói là, cho dù có trả bao nhiêu đi nữa thì quý khách cũng đâu có bán vật may mắn bay bay bên cạnh đâu đúng không?"

Lv.

Sát Thương Liên Kết

16%

Lượng Trị Liệu

6.7% Giới Hạn HP +642

Hồi Phục Năng Lượng Nguyên Tố

1.6

Thời Gian Kéo Dài

12.0s

CD

20.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

80

Passive Talents

Đãi Cát Tìm Vàng
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Nhân vật kết nối với Linh Hồn Đèn khi kích hoạt phản ứng Điện Cảm, Siêu Dẫn, Quá Tải, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Nở Rộ, Khuếch Tán nguyên tố Lôi hoặc Kết Tinh nguyên tố Lôi, CD của Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não sẽ rút ngắn 1s.
Hiệu quả này mỗi 3s tối đa kích hoạt một lần.
Lợi Chồng Lợi
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Pháo Cắt Đứt Phiền Não hoặc Tên Lửa Hậu Mãi của Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não khi trúng kẻ địch sẽ căn cứ vào mỗi 100% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố của Dori để hồi phục cho Dori 5 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Mỗi lần thi triển Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não chỉ có thể hồi phục 1 lần Năng Lượng Nguyên Tố bằng cách này, và tối đa hồi phục 15 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Đơn Hàng Bất Ngờ
Khi ghép nguyên liệu bồi dưỡng vũ khí và nhân vật, có 25% tỷ lệ hoàn trả một phần nguyên liệu ghép.

Cung Mệnh

Thêm Vốn Thêm Lời
Cung Mệnh Tầng 1
Pháo Cắt Đứt Phiền Não khi bắn trúng kẻ địch sẽ sản sinh ra thêm 1 Tên Lửa Hậu Mãi.
Kinh Doanh Đặc Biệt
Cung Mệnh Tầng 2
Trong trạng thái chiến đấu, khi Linh Hồn Đèn trị liệu cho nhân vật được kết nối sẽ bắn Pháo Trấn Linh về phía đó, gây lượng sát thương bằng 50% tấn công của Dori.
Muốn Gì Cũng Có
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Alcazarzaray Tinh Xảo +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Bổ Sung Tùy Ý
Cung Mệnh Tầng 4
Nhân vật liên kết với Linh Hồn Đèn sẽ căn cứ vào HP và Năng Lượng Nguyên Tố hiện tại để nhận được lợi ích sau:
  • Khi HP thấp hơn 50%, tăng 50% lượng trị liệu nhận được;
  • Khi Năng Lượng Nguyên Tố thấp hơn 50%, tăng 30% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố.
Hàng Siêu Giá Trị
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Sức Nặng Thương Hiệu
Cung Mệnh Tầng 6
Trong 3s sau khi Dori thi triển Đèn Trấn Linh - Pháo Giải Trừ Phiền Não sẽ nhận được hiệu quả sau:
  • Đính kèm nguyên tố Lôi;
  • Đánh thường trúng kẻ địch sẽ hồi phục cho tất cả thành viên trong đội gần đó một lượng HP bằng 4% HP tối đa của Dori. Mỗi 0.1s tối đa hồi phục một lần thông qua cách này.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Băng Đỏ Phai Màu

1

Vụn Tử Tinh Thắng Lợi

3

Sen Kalpalata

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Băng Đỏ Phai Màu

2

Hạt Tụ Sấm

3

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

10

Sen Kalpalata

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Băng Đỏ Viền Vàng

4

Hạt Tụ Sấm

6

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

20

Sen Kalpalata

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Băng Đỏ Viền Vàng

8

Hạt Tụ Sấm

3

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

30

Sen Kalpalata

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Băng Đỏ Ánh Vàng

12

Hạt Tụ Sấm

6

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

45

Sen Kalpalata

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Băng Đỏ Ánh Vàng

20

Hạt Tụ Sấm

6

Tử Tinh Thắng Lợi

60

Sen Kalpalata

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Băng Đỏ Phai Màu

3

Bài Giảng Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Băng Đỏ Viền Vàng

2

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Băng Đỏ Viền Vàng

4

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Băng Đỏ Viền Vàng

6

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Băng Đỏ Viền Vàng

9

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Băng Đỏ Ánh Vàng

1

Nhánh Huyết Ngọc

4

Triết Học Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Băng Đỏ Ánh Vàng

1

Nhánh Huyết Ngọc

6

Triết Học Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Băng Đỏ Ánh Vàng

2

Nhánh Huyết Ngọc

12

Triết Học Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Băng Đỏ Ánh Vàng

2

Nhánh Huyết Ngọc

16

Triết Học Của "Tinh Tế"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.