An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Faruzan

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Cung

Phong

Học viện Haravatat

Học giả đến từ "trăm năm trước", thích được gọi là tiền bối, chuyên nghiên cứu về các loại văn tự cổ xưa và cơ quan cổ điển.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

9570

P.Ngự Căn Bản

628

Tấn Công Căn Bản

196

Tấn Công%

24%

Active Talents

Tấn Công Thường - Tiễn Thuật Parthian
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 4 lần bắn tên liên tiếp.

Trọng Kích

Tiến hành ngắm bắn chuẩn hơn, có sát thương cao hơn.
Khi ngắm bắn, gió sẽ tích tụ trên mũi tên. Mũi tên đầy gió sẽ gây Sát Thương Nguyên Tố Phong.

Tấn Công Khi Đáp

Bắn mưa tên xuống mặt đất, đồng thời lao nhanh xuống đất, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

44.7%

Sát Thương Lần 2

42.2%

Sát Thương Lần 3

53.2%

Sát Thương Lần 4

70.6%

Ngắm Bắn

43.9%

Tụ Lực Ngắm Bắn

124%

Sát Thương Khi Rơi

56.8%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

114%/142%

Phi Tưởng Phong Thiên
Kỹ Năng Nguyên Tố
Faruzan triển khai khối đa diện, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Phong cho kẻ địch gần đó, đồng thời nhận được hiệu quả "Lốc Xoáy Hiển Hiện".
Trong trạng thái "Lốc Xoáy Hiển Hiện", khi Faruzan tụ lực hoàn chỉnh ngắm bắn ở lần tiếp theo, sẽ tiêu hao hiệu quả "Lốc Xoáy Hiển Hiện" lần này để chuyển hóa thành Mũi Tên Bão Tố, căn cứ vào sát thương tụ lực hoàn chỉnh ngắm bắn của "Tấn Công Thường - Tiễn Thuật Parthian" để gây Sát Thương Nguyên Tố Phong.

Áp Suất Sụp Đổ

Mũi Tên Bão Tố sẽ tạo ra hiệu ứng "Áp Suất Sụp Đổ" cho kẻ địch hoặc nhân vật trúng phải. Hiệu ứng này sẽ được giải trừ trong thời gian ngắn để tạo thành Gió Xoáy, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Phong, đồng thời lôi kéo vật thể và kẻ địch gần đó; Nếu không trúng kẻ địch hoặc nhân vật, sẽ thi triển "Áp Suất Sụp Đổ" ở vị trí đó.
Sát thương của Gió Xoáy được xem là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.

Luồng gió chân lý sẽ nâng đỡ tinh thần của những người tìm kiếm sự thật, xua tan chướng ngại của định kiến.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

148.8%

Sát Thương Gió Xoáy Của Áp Suất Sụp Đổ

108.0%

Thời Gian Duy Trì Lốc Xoáy Hiển Hiện

18.0s

CD

6.0s

Lối Đi Riêng Của Gió
Kỹ Năng Nộ
Faruzan nhanh chóng triển khai "Khối Đa Diện Sáng Chói", thi triển 1 lần "Xung Lốc Xoáy" và gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Phong.
Trong thời gian tồn tại, Khối Đa Diện Sáng Chói sẽ liên tục di chuyển theo con đường hình tam giác. Mỗi lần di chuyển đến đỉnh điểm của con đường hình tam giác, Khối Đa Diện Sáng Chói sẽ thi triển thêm một lần Xung Lốc Xoáy.

Xung Lốc Xoáy

  • Xung Lốc Xoáy khi thi triển sẽ tạo hiệu ứng "Ngọn Gió Tai Họa" cho kẻ địch xung quanh: Giảm Kháng Nguyên Tố Phong của kẻ địch;
  • Khi thi triển Xung Lốc Xoáy sẽ tạo ra hiệu ứng "Ngọn Gió Cầu Phúc" cho tất cả nhân vật trong đội gần đó: Nhận được Buff Sát Thương Nguyên Tố Phong.
Phải có lòng tôn trọng với những trí tuệ ẩn sâu trong tàn tích cổ xưa.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

377.6%

Tăng Sát Thương Nguyên Tố Phong

18.0%

Thời Gian Duy Trì Ngọn Gió Cầu Phúc

4.0s

Giảm Kháng Nguyên Tố Phong

30.0%

Thời Gian Duy Trì Ngọn Gió Tai Họa

4.0s

Thời Gian Kéo Dài

12.0s

CD

20.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

80

Passive Talents

Ngọn Gió Nhanh Nhẹn
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Khi Faruzan ở trong trạng thái "Lốc Xoáy Hiển Hiện" của Phi Tưởng Phong Thiên, sẽ giảm 60% thời gian cần để tụ lực ngắm bắn, đồng thời khiến hiệu quả Gió Xoáy của "Áp Suất Sụp Đổ" khi trúng kẻ địch sẽ gây thêm hiệu ứng "Ngọn Gió Tai Họa" từ Lối Đi Riêng Của Gió.
Trí Tuệ Trong Di Tích
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ của nhân vật trong trạng thái "Ngọn Gió Cầu Phúc" của Lối Đi Riêng Của Gió khi gây Sát Thương Nguyên Tố Phong cho kẻ địch sẽ sản sinh Bảo Hộ Gió Gầm: Tăng sát thương gây ra căn cứ vào 32% tấn công cơ bản của Faruzan, mỗi 0.8s tối đa sản sinh hiệu quả Bảo Hộ Gió Gầm một lần, hiệu quả này sẽ biến mất sau khi kết thúc thời gian duy trì Ngọn Gió Cầu Phúc hoặc sau khi đã kích hoạt 1 lần.
Ngàn Sách Soi Đường Dài
Khi làm nhiệm vụ Phái Đi Thám Hiểm có thời gian là 20 giờ ở Sumeru, phần thưởng nhận được tăng 25%.

Cung Mệnh

Sự Thật Bằng Mọi Cách
Cung Mệnh Tầng 1
Trong một lần hiệu ứng "Lốc Xoáy Hiển Hiện" của Phi Tưởng Phong Thiên, Faruzan tối đa có thể bắn ra 2 "Mũi Tên Bão Tố" bằng cách hoàn thành tụ lực ngắm bắn.
Quên Mình Luyện Tri Thức
Cung Mệnh Tầng 2
Thời gian tồn tại của "Khối Đa Diện Sáng Chói" từ Lối Đi Riêng Của Gió kéo dài thêm 6s.
Dạo Bước Vườn Linh Hồn
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Phi Tưởng Phong Thiên +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Giác Ngộ Từ Thần Cơ
Cung Mệnh Tầng 4
Gió Xoáy từ Áp Suất Sụp Đổ sẽ hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố cho Faruzan dựa vào số lượng kẻ địch trúng phải: Khi trúng một kẻ địch sẽ hồi cho Faruzan 2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố; Mỗi khi trúng thêm một kẻ địch sẽ hồi thêm cho Faruzan 0.5 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Trong một lần Gió Xoáy, tối đa hồi phục 4 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho Faruzan bằng cách này.
Cảnh Đẹp Trong Tư Duy
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Lối Đi Riêng Của Gió +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Đường Chân Lý Kỳ Diệu
Cung Mệnh Tầng 6
Nhân vật trong hiệu ứng "Ngọn Gió Cầu Phúc" từ Lối Đi Riêng Của Gió tăng 40% sát thương bạo kích khi gây Sát Thương Nguyên Tố Phong; Khi nhân vật trong trận hiện tại đang chịu ảnh hưởng từ hiệu ứng "Ngọn Gió Cầu Phúc" gây sát thương, sẽ gây thêm hiệu ứng "Áp Suất Sụp Đổ" cho kẻ địch đó. Hiệu quả này mỗi 3s tối đa kích hoạt một lần, tất cả nhân vật trong đội tính chung thời gian CD.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Băng Đỏ Phai Màu

1

Vụn Tùng Thạch Tự Tại

3

Quả Xích Niệm

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Băng Đỏ Phai Màu

2

Khối Tứ Diện Dẫn Sáng

3

Mảnh Tùng Thạch Tự Tại

10

Quả Xích Niệm

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Băng Đỏ Viền Vàng

4

Khối Tứ Diện Dẫn Sáng

6

Mảnh Tùng Thạch Tự Tại

20

Quả Xích Niệm

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Băng Đỏ Viền Vàng

8

Khối Tứ Diện Dẫn Sáng

3

Miếng Tùng Thạch Tự Tại

30

Quả Xích Niệm

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Băng Đỏ Ánh Vàng

12

Khối Tứ Diện Dẫn Sáng

6

Miếng Tùng Thạch Tự Tại

45

Quả Xích Niệm

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Băng Đỏ Ánh Vàng

20

Khối Tứ Diện Dẫn Sáng

6

Tùng Thạch Tự Tại

60

Quả Xích Niệm

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Băng Đỏ Phai Màu

3

Bài Giảng Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Băng Đỏ Viền Vàng

2

Hướng Dẫn Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Băng Đỏ Viền Vàng

4

Hướng Dẫn Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Băng Đỏ Viền Vàng

6

Hướng Dẫn Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Băng Đỏ Viền Vàng

9

Hướng Dẫn Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Băng Đỏ Ánh Vàng

1

Dây Tơ Con Rối

4

Triết Học Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Băng Đỏ Ánh Vàng

1

Dây Tơ Con Rối

6

Triết Học Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Băng Đỏ Ánh Vàng

2

Dây Tơ Con Rối

12

Triết Học Của "Khuyên Nhủ"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Băng Đỏ Ánh Vàng

2

Dây Tơ Con Rối

16

Triết Học Của "Khuyên Nhủ"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.