An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Freminet

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Trọng Kiếm

Băng

Khách Sạn Bouffes d'ete

Thiếu niên ít nói rất giỏi bơi lặn, bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng là một trái tim thuần khiết.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

12071

P.Ngự Căn Bản

708

Tấn Công Căn Bản

255

Tấn Công%

24%

Active Talents

Tấn Công Thường - Dòng Chảy Xoáy
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 4 lần chém liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực để xoay kiếm tấn công địch xung quanh.
Khi ngừng quay, sẽ bổ một nhát cực mạnh.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

84.2%

Sát Thương Lần 2

80.7%

Sát Thương Lần 3

101.9%

Sát Thương Lần 4

123.8%

Sát Thương Trọng Kích Tuần Hoàn

62.5%

Sát Thương Trọng Kích Chí Mạng

113%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

Mỗi giây 40.0 điểm

Thời Gian Kéo Dài Tối Đa

5.0s

Sát Thương Khi Đáp

74.6%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

149%/186%

Băng Giá Điều Áp
Kỹ Năng Nguyên Tố
Thực hiện đòn Vung Đao, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng, đồng thời vào trạng thái Thời Khắc Của Pers trong 10s.
Khi trong trạng thái Thời Khắc Của Pers, Kỹ Năng Nguyên Tố chuyển thành Áp Lực Nghiền Nát.

Áp Lực Nghiền Nát

Căn cứ vào cấp bậc Áp Lực từ Thời Khắc Của Pers mà tiến hành các kiểu tấn công khác nhau, đồng thời xóa bỏ trạng thái Thời Khắc Của Pers:
  • Cấp bậc 0: Tung nhát chém thẳng đứng, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng;
  • Cấp bậc 1-3: Tung nhát chém thẳng đứng cùng với Pers, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng và Sát Thương Vật Lý. Lượng sát thương sẽ khác nhau căn cứ vào cấp bậc Áp Lực;
  • Cấp bậc 4: Mượn sức mạnh đã nạp đầy của Pers để gây Sát Thương Vật Lý. Lúc này "Tấn Công Thường - Dòng Chảy Xoáy" sẽ chuyển thành Áp Lực Nghiền Nát.

Thời Khắc Của Pers

Freminet khi tấn công thường, sẽ cùng lúc tạo ra Băng Sương gây Sát Thương Nguyên Tố Băng và tăng cấp bậc Áp Lực từ Thời Khắc Của Pers.
Sát Thương Nguyên Tố Băng gây ra cùng lúc sẽ được tính là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.

Sức Mạnh Nền Tảng: Pneuma

Cứ cách một khoảng thời gian, thực hiện đòn Vung Đao sẽ hình thành Gai Linh Hồn dưới dạng vung đao, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng thuộc tính Pneuma.

Ngăn cản hành động mà không đoạt mạng đối phương, ở góc độ nào đó cũng là một chiến lược vì sinh tồn.
"Trông cậy vào Pers rồi."

Lv.

Sát Thương Vung Đao

83.0%

Sát Thương Băng Sương

7.2%

Sát Thương Áp Lực Nghiền Nát Bậc 0

200.5%

Sát Thương Áp Lực Nghiền Nát Bậc 1

100.2% Băng + 48.7% Vật Lý

Sát Thương Áp Lực Nghiền Nát Bậc 2

70.2% Băng + 85.2% Vật Lý

Sát Thương Áp Lực Nghiền Nát Bậc 3

40.1% Băng + 121.7% Vật Lý

Sát Thương Áp Lực Nghiền Nát Bậc 4

243.4%

Sát Thương Gai Linh Hồn

14.4%

Giãn Cách Gai Linh Hồn

9.0s

CD

10.0s

Ảo Ảnh Công Phá
Kỹ Năng Nộ
Thi triển băng giá cực hạn, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng, làm mới thời gian chờ của Kỹ Năng Nguyên Tố "Băng Giá Điều Áp", đồng thời vào trạng thái Lén Lút trong 10s.

Khi trong trạng thái Lén Lút, Freminet sẽ tăng khả năng kháng gián đoạn và cường hóa Kỹ Năng Nguyên Tố "Băng Giá Điều Áp":
  • Thời gian chờ rút ngắn 70%;
  • Tiến hành tấn công thường sẽ tăng thêm một cấp Áp Lực từ Thời Khắc Của Pers, đồng thời gây 200% sát thương Băng Sương của tấn công thường so với mức ban đầu.
Hiệu quả này sẽ xóa khi Freminet rời trận.

"Bây giờ... đã không cần những tạp âm dư thừa nữa."

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

318.4%

Thời Gian Kéo Dài

10.0s

CD

15.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

60

Passive Talents

Độ Bão Hòa Sâu Thẳm
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Khi thi triển Băng Giá Điều Áp - Áp Lực Nghiền Nát, nếu cấp Áp Lực từ Thời Khắc Của Pers nhỏ hơn 4, thời gian chờ của Băng Giá Điều Áp rút ngắn 1s.
Thiết Bị Ngưng Tụ Song Song
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Freminet khi kích hoạt phản ứng Phá Băng lên kẻ địch, sẽ khiến sát thương gây ra từ Băng Giá Điều Áp - Áp Lực Nghiền Nát tăng 40%, duy trì 5s.
Người Dẫn Đường Biển Sâu
Giảm 35% tiêu hao thể lực dưới nước cho nhân vật trong đội của bản thân.
Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú cố định có cùng hiệu quả.

Cung Mệnh

Giấc Mơ Biển Sâu Và Bọt Biển
Cung Mệnh Tầng 1
Tỉ lệ bạo kích của Băng Giá Điều Áp - Áp Lực Nghiền Nát tăng 15%.
Vương Quốc Màu Mỡ Và Cánh Cụt
Cung Mệnh Tầng 2
Thi triển Băng Giá Điều Áp - Áp Lực Nghiền Nát sẽ hồi cho Freminet 2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố. Nếu khi thi triển là Áp Lực Nghiền Nát có Áp Lực bậc 4, sẽ chuyển thành hồi phục 3 điểm.
Khúc Ca Sóng Biển Và Cát Trắng
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Tấn Công Thường - Dòng Chảy Xoáy +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Vũ Điệu Trăng Tuyết Và Sáo Trúc
Cung Mệnh Tầng 4
Freminet sau khi kích hoạt phản ứng Đóng Băng, Phá Băng, Siêu Dẫn lên kẻ địch, tấn công tăng 9%. Hiệu quả này duy trì 6s, tối đa cộng dồn 2 lần, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt một lần.
Đêm Tối Hân Hoan Và Bếp Lửa
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Băng Giá Điều Áp +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thời Khắc Bừng Tỉnh Và Quyết Tâm
Cung Mệnh Tầng 6
Freminet sau khi kích hoạt phản ứng Đóng Băng, Phá Băng, Siêu Dẫn lên kẻ địch, sát thương bạo kích tăng 12%. Hiệu quả này duy trì 6s, tối đa cộng dồn 3 lần, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt một lần.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Ngọc Vụn Đại Dương

1

Mảnh Ngọc Băng Vụn

3

Hoa Romaritime

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Ngọc Vụn Đại Dương

2

Linh Kiện Dây Cót - Coppelius

3

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

10

Hoa Romaritime

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Kết Tinh Đại Dương

4

Linh Kiện Dây Cót - Coppelius

6

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

20

Hoa Romaritime

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Kết Tinh Đại Dương

8

Linh Kiện Dây Cót - Coppelius

3

Miếng Ngọc Băng

30

Hoa Romaritime

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Tinh Thạch Dị Sắc

12

Linh Kiện Dây Cót - Coppelius

6

Miếng Ngọc Băng

45

Hoa Romaritime

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Tinh Thạch Dị Sắc

20

Linh Kiện Dây Cót - Coppelius

6

Ngọc Băng

60

Hoa Romaritime

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Ngọc Vụn Đại Dương

3

Bài Giảng Của "Chính Nghĩa"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Kết Tinh Đại Dương

2

Hướng Dẫn Của "Chính Nghĩa"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Kết Tinh Đại Dương

4

Hướng Dẫn Của "Chính Nghĩa"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Kết Tinh Đại Dương

6

Hướng Dẫn Của "Chính Nghĩa"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Kết Tinh Đại Dương

9

Hướng Dẫn Của "Chính Nghĩa"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Tinh Thạch Dị Sắc

1

Dương Xỉ Đất Trời

4

Triết Học Của "Chính Nghĩa"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Tinh Thạch Dị Sắc

1

Dương Xỉ Đất Trời

6

Triết Học Của "Chính Nghĩa"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Tinh Thạch Dị Sắc

2

Dương Xỉ Đất Trời

12

Triết Học Của "Chính Nghĩa"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Tinh Thạch Dị Sắc

2

Dương Xỉ Đất Trời

16

Triết Học Của "Chính Nghĩa"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.