An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Gorou

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Cung

Nham

Đảo Watatsumi

Đại tướng đảo Watatsumi, rất được thuộc hạ tin tưởng.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

9570

P.Ngự Căn Bản

648

Tấn Công Căn Bản

183

Tăng ST Nguyên Tố Nham

24%

Active Talents

Tấn Công Thường - Mũi Tên Cào Xé
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 4 lần bắn tên liên tiếp.

Trọng Kích

Ngắm bắn gây sát thương cao hơn và chính xác hơn.
Khi ngắm bắn, nham thạch sẽ tích tụ liên tục trên mũi tên. Mũi tên tích đầy nham thạch sẽ gây Sát Thương Nguyên Tố Nham.

Tấn Công Khi Đáp

Bắn mưa tên liên tiếp xuống mặt đất, đồng thời lao nhanh xuống đất và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

37.8%

Sát Thương Lần 2

37.2%

Sát Thương Lần 3

49.5%

Sát Thương Lần 4

59.0%

Ngắm Bắn

43.9%

Tụ Lực Ngắm Bắn

124%

Sát Thương Khi Rơi

56.8%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

114%/142%

Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka
Kỹ Năng Nguyên Tố
Gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Nham, đồng thời cắm Đại Tướng Chiến Kỳ.

Đại Tướng Chiến Kỳ

Căn cứ vào số lượng nhân vật Nguyên Tố Nham trong đội khi thi triển để cung cấp hiệu quả cho nhân vật đứng trong phạm vi Đại Tướng Chiến Kỳ như sau:
 • Một nhân vật - "Kiên Cố": Tăng phòng ngự;
 • Hai nhân vật - "Trụ Vững": Ngoài hiệu quả trên, tăng thêm kháng gián đoạn;
 • Ba nhân vật - "Phá Hủy": Ngoài hiệu quả trên, tăng Sát Thương Nguyên Tố Nham.
Cùng lúc chỉ có thể tồn tại một Đại Tướng Chiến Kỳ do bản thân Gorou tạo ra; Nhân vật chỉ có thể nhận được hiệu quả của một Đại Tướng Chiến Kỳ. Sau khi nhân vật rời khỏi khu vực, hiệu quả của khu vực sẽ kéo dài 2s.

Nhấn Giữ

Có thể điều chỉnh vị trí hiệu lực của kỹ năng.

"Chỉ cần ở trong trận hình này, tính mạng của mọi người sẽ được đảm bảo!" Dù ở bất cứ đâu, thân là tướng quân, Gorou cũng không hy vọng đồng đội của mình bị thương.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

107.2%

Tăng Phòng Ngự

206

Tăng Sát Thương Nguyên Tố Nham

15%

Thời Gian Kéo Dài

10.0s

CD

10.0s

Chiến Pháp Đột Kích - Juuga
Kỹ Năng Nộ
Đại tướng xung trận, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Nham, đồng thời thiết lập khu vực Uy Nghi Đại Tướng để cổ vũ chiến hữu bên cạnh.

Uy Nghi Đại Tướng

Đặc tính cụ thể như sau:
 • Khu vực có hiệu quả giống với Đại Tướng Chiến Kỳ tạo ra từ kỹ năng nguyên tố "Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka", căn cứ vào số lượng nhân vật Nguyên Tố Nham trong đội khi thi triển để cung cấp hiệu quả cho nhân vật đứng trong khu vực hiệu ứng, đồng thời sẽ di chuyển theo nhân vật trong trận;
 • Mỗi 1.5s sẽ sản sinh một lần Kết Tinh Tan Vỡ, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Nham cho một kẻ địch trong khu vực hiệu ứng;
 • Mỗi 1.5s sẽ thu hút 1 Mảnh sinh ra từ phản ứng Kết Tinh trong khu vực đến vị trí của nhân vật hiện tại.
Khi thi triển, nếu trong trận có Đại Tướng Chiến Kỳ của Gorou tạo ra, sẽ phá hủy nó. Ngoài ra, trong thời gian duy trì Uy Nghi Đại Tướng, kỹ năng nguyên tố "Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka" mà Gorou thi triển sẽ không tạo ra Đại Tướng Chiến Kỳ.
Khi Gorou ngã xuống sẽ xóa bỏ hiệu quả Uy Nghi Đại Tướng của bản thân Gorou.

"Địa hình vô song!" Gorou có thể thay đổi địa hình, dẫn dắt mọi người đến chiến thắng, là bí thuật độc đáo để khắc chế cường địch.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

98% phòng ngự

Sát Thương Kết Tinh Tan Vỡ

61% phòng ngự

Thời Gian Kéo Dài

9.0s

CD

20.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

80

Passive Talents

Không Ngại Mưa Gió
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Trong 12s sau khi thi triển Chiến Pháp Đột Kích - Juuga, mức phòng ngự của tất cả thành viên trong đội gần đó tăng 25%.
Lòng Báo Ơn
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Dựa theo sức phòng ngự, sẽ tăng sát thương của các loại tấn công sau đây cho Gorou:
 • Sát thương kỹ năng Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka tăng tương đương 156% phòng ngự;
 • Sát thương Kết Tinh Tan Vỡ và kỹ năng Chiến Pháp Đột Kích - Juuga tăng tương đương 15.6% phòng ngự.
Phát Hiện Lấp Lánh
Hiển thị vị trí đặc sản khu vực Inazuma trên bản đồ nhỏ.

Cung Mệnh

Chạy: Nhanh Nhẹn Như Gió
Cung Mệnh Tầng 1
Khi nhân vật trong trận hiện tại (trừ Gorou) đứng trong khu vực Đại Tướng Chiến Kỳ hoặc Uy Nghi Đại Tướng gây Sát Thương Nguyên Tố Nham cho kẻ địch, sẽ giảm 2s CD kỹ năng Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka của Gorou.
Hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt 1 lần.
Ngồi: Vững Vàng Như Chuông
Cung Mệnh Tầng 2
Trong thời gian duy trì Uy Nghi Đại Tướng, sau khi nhân vật trong trận gần đó nhận mảnh kết tinh tạo ra từ phản ứng kết tinh, thì Uy Nghi Đại Tướng của Gorou sẽ kéo dài thêm 1s.
Hiệu quả này mỗi 0.1s tối đa kích hoạt 1 lần, tối đa kéo dài thêm 3s bằng cách này.
Cào: Dữ Dội Như Lửa
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Liếm: Ấm Áp Như Nước
Cung Mệnh Tầng 4
Uy Nghi Đại Tướng khi có hiệu quả "Trụ Vững" hoặc "Phá Hủy", mỗi 1.5s sẽ hồi phục HP cho nhân vật trong khu vực, lượng hồi phục tương đương 50% phòng ngự của bản thân Gorou.
Cắn: Kinh Động Như Sấm
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Chiến Pháp Đột Kích - Juuga +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Dũng: Trung Nghĩa Như Núi
Cung Mệnh Tầng 6
Trong 12s sau khi thi triển Trận Hình Phòng Thủ - Inuzaka hoặc Chiến Pháp Đột Kích - Juuga, dựa vào cấp độ khu vực lúc thi triển để tăng Sát Thương Bạo Kích Nguyên Tố Nham cho toàn bộ nhân vật trong đội ở gần:
 • "Kiên Cố": Tăng 10%;
 • "Trụ Vững": Tăng 20%;
 • "Phá Hủy": Tăng 40%.
Hiệu quả này không thể cộng dồn, lấy hiệu ứng sau cùng làm chuẩn.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Hạt Bay Lượn Khô Héo

1

Vụn Hoàng Ngọc Cứng

3

Trân Châu San Hô

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Hạt Bay Lượn Khô Héo

2

Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu

3

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng

10

Trân Châu San Hô

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Hạt Bay Lượn U Ám

4

Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu

6

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng

20

Trân Châu San Hô

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Hạt Bay Lượn U Ám

8

Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu

3

Miếng Hoàng Ngọc Cứng

30

Trân Châu San Hô

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Hạt Bay Lượn Kết Tinh

12

Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu

6

Miếng Hoàng Ngọc Cứng

45

Trân Châu San Hô

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Hạt Bay Lượn Kết Tinh

20

Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu

6

Hoàng Ngọc Cứng

60

Trân Châu San Hô

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Hạt Bay Lượn Khô Héo

3

Bài Giảng Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Hạt Bay Lượn U Ám

2

Hướng Dẫn Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Hạt Bay Lượn U Ám

4

Hướng Dẫn Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Hạt Bay Lượn U Ám

6

Hướng Dẫn Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Hạt Bay Lượn U Ám

9

Hướng Dẫn Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Hạt Bay Lượn Kết Tinh

1

Thời Khắc Tan Chảy

4

Triết Học Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Hạt Bay Lượn Kết Tinh

1

Thời Khắc Tan Chảy

6

Triết Học Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Hạt Bay Lượn Kết Tinh

2

Thời Khắc Tan Chảy

12

Triết Học Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Hạt Bay Lượn Kết Tinh

2

Thời Khắc Tan Chảy

16

Triết Học Của "Ánh Sáng"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.