An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Kamisato Ayato

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Kiếm Đơn

Thủy

Hiệp Hội Yashiro

Gia chủ đương nhiệm tuổi trẻ tài cao của nhà Kamisato Hiệp Hội Yashiro, đối nhân xử thế lễ độ ôn hòa, nhưng lại có khá nhiều thủ đoạn để xử lý công việc.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

13715

P.Ngự Căn Bản

769

Tấn Công Căn Bản

299

ST Bạo Kích

38.4%

Active Talents

Tấn Công Thường - Trường Phái Kamisato: Marobashi
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, xung kích về phía trước và thi triển đòn Iai.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

45.0%

Sát Thương Lần 2

47.2%

Sát Thương Lần 3

58.6%

Sát Thương Lần 4

29.4% x2

Sát Thương Lần 5

75.6%

Sát Thương Trọng Kích

129.5%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

20.0 điểm

Sát Thương Khi Rơi

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Trường Phái Kamisato - Kyouka
Kỹ Năng Nguyên Tố
Kamisato Ayato thay đổi vị trí và vào trạng thái "Takimeguri Kanka".
Sau khi di chuyển, Ayato sẽ để lại Thủy Ảnh ở vị trí ban đầu. Thủy Ảnh sau khi hình thành sẽ phát nổ khi có kẻ địch đến gần hoặc kết thúc thời gian duy trì, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy.

Takimeguri Kanka

Trong trạng thái này, Kamisato Ayato sẽ sử dụng Shunsuiken để tấn công nhanh, chuyển hóa sát thương đòn đánh thường thành Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy không thể bị đính kèm thay thế.
Ngoài ra, còn có những hiệu quả sau:
  • Shunsuiken sau khi đánh trúng kẻ địch sẽ cung cấp cho Kamisato Ayato hiệu quả "Namisen", tăng sát thương của Shunsuiken gây ra dựa vào HP tối đa ở hiện tại của Kamisato Ayato. Ban đầu Namisen có thể cộng dồn tối đa 4 tầng, mỗi 0.1s tối đa nhận 1 tầng từ Shunsuiken, trạng thái sẽ biến mất khi Takimeguri Kanka kết thúc.
  • Tăng khả năng kháng gián đoạn của Kamisato Ayato;
  • Không thể sử dụng trọng kích và tấn công khi đáp.
Trạng thái Takimeguri Kanka sẽ biến mất khi Kamisato Ayato rời trận; Khi dùng lại Trường Phái Kamisato - Kyouka trong trạng thái Takimeguri Kanka, sẽ xóa bỏ trạng thái Takimeguri Kanka đã có.

"Ngươi ảo tưởng rằng bản thân đã chiến thắng khi nào ấy nhỉ?"
Không chỉ là võ nghệ, ngay cả chính sự cũng như thế. Nhưng do phải giữ thể diện cho hai hiệp hội kia, cho nên câu này không tiện nói cho lắm. Chính vì thế mà chỉ có Thoma, Itto và Ayaka nghe qua.

Lv.

Sát Thương Shunsuiken Lần 1

52.9%

Sát Thương Shunsuiken Lần 2

58.9%

Sát Thương Shunsuiken Lần 3

64.9%

Thời Gian Duy Trì Takimeguri Kanka

6.0s

Tăng Sát Thương Namisen

0.56% giới hạn HP/tầng

Sát Thương Thủy Ảnh

101.5%

Thời Gian Thủy Ảnh Duy Trì

6s

CD

12.0s

Trường Phái Kamisato - Suiyuu
Kỹ Năng Nộ
Dựng lên khu vườn thanh tịnh, dập tắt mọi sự ồn ào.
Trong thời gian tồn tại sẽ liên tục giáng xuống Thủy Hoa Kiếm tấn công kẻ địch trong phạm vi, gây Sát Thương Nguyên Tố Thủy, đồng thời tăng sát thương tấn công thường cho nhân vật trong đó.

"Thấy rồi đó, nhịp tim của ngươi trên mặt nước tĩnh lặng này."

Lv.

Sát Thương Thủy Hoa Kiếm

66.5%

Sát Thương Tấn Công Thường Tăng

11.0%

Thời Gian Kéo Dài

18.0s

CD

20.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

80

Passive Talents

Trường Phái Kamisato - Mine Wo Matoishi Kiyotaki
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Trường Phái Kamisato - Kyouka có hiệu quả sau:
  • Sau khi thi triển, Kamisato Ayato sẽ nhận 2 tầng hiệu quả Namisen;
  • Khi Thủy Ảnh phát nổ, Kamisato Ayato sẽ nhận được tối đa số tầng hiệu quả Namisen có thể đạt được.
Trường Phái Kamisato: Michiyuku Hagetsu
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Khi Ayato không ra trận, nếu Năng Lượng Nguyên Tố thấp hơn 40 điểm, mỗi 1 giây sẽ hồi phục 2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Trường Phái Kamisato - Cơm Nước Thường Ngày
Khi nấu hoàn mỹ món ăn, có 18% cơ hội nhận thêm 1 món cùng loại với phẩm chất "kỳ lạ".

Cung Mệnh

Kyouka Fuushi
Cung Mệnh Tầng 1
Tăng 40% sát thương của Shunsuiken gây ra khi HP của kẻ địch thấp hơn hoặc bằng 50%.
Suối Nguồn Thế Giới
Cung Mệnh Tầng 2
Hiệu quả Namisen tối đa cộng dồn đến 5 tầng. Khi Kamisato Ayato có được ít nhất 3 tầng Namisen sẽ tăng 50% giới hạn HP.
Vô Ý Thưởng Hoa
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Trường Phái Kamisato - Kyouka +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Dòng Chảy Vô Hạn
Cung Mệnh Tầng 4
Sau khi thi triển Trường Phái Kamisato - Suiyuu, tốc độ tấn công thường của nhân vật trong đội gần đó tăng 15%, duy trì 15s.
Vạn Thủy Nhất Lộ
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Trường Phái Kamisato - Suiyuu +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Ngọn Nguồn Bất Tận
Cung Mệnh Tầng 6
Sau khi thi triển Trường Phái Kamisato - Kyouka, lần tiếp theo Kamisato Ayato dùng Shunsuiken đánh trúng kẻ địch, sẽ tiến hành thêm 2 lần tấn công Shunsuiken, mỗi lần sẽ gây ra sát thương bằng 450% tấn công của Kamisato Ayato.
Hai lần tấn công Shunsuiken này sẽ không nhận được hiệu quả Namisen.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Kiếm Cách Cũ Nát

1

Vụn Thanh Kim Sạch

3

Tú Cầu Anh Đào

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Kiếm Cách Cũ Nát

2

Giọt Nước Bài Trừ

3

Mảnh Thanh Kim Sạch

10

Tú Cầu Anh Đào

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Kiếm Cách Bản Sao

4

Giọt Nước Bài Trừ

6

Mảnh Thanh Kim Sạch

20

Tú Cầu Anh Đào

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Kiếm Cách Bản Sao

8

Giọt Nước Bài Trừ

3

Miếng Thanh Kim Sạch

30

Tú Cầu Anh Đào

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Kiếm Cách Trứ Danh

12

Giọt Nước Bài Trừ

6

Miếng Thanh Kim Sạch

45

Tú Cầu Anh Đào

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Kiếm Cách Trứ Danh

20

Giọt Nước Bài Trừ

6

Thanh Kim Sạch

60

Tú Cầu Anh Đào

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Kiếm Cách Cũ Nát

3

Bài Giảng Của "Nhã Nhặn"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Kiếm Cách Bản Sao

2

Hướng Dẫn Của "Nhã Nhặn"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Kiếm Cách Bản Sao

4

Hướng Dẫn Của "Nhã Nhặn"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Kiếm Cách Bản Sao

6

Hướng Dẫn Của "Nhã Nhặn"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Kiếm Cách Bản Sao

9

Hướng Dẫn Của "Nhã Nhặn"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Kiếm Cách Trứ Danh

1

Thủ Ấn Hung Tướng

4

Triết Học Của "Nhã Nhặn"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Kiếm Cách Trứ Danh

1

Thủ Ấn Hung Tướng

6

Triết Học Của "Nhã Nhặn"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Kiếm Cách Trứ Danh

2

Thủ Ấn Hung Tướng

12

Triết Học Của "Nhã Nhặn"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Kiếm Cách Trứ Danh

2

Thủ Ấn Hung Tướng

16

Triết Học Của "Nhã Nhặn"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.