An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Kaveh

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Trọng Kiếm

Thảo

Văn Phòng Thiết Kế Độc Lập

Kiến trúc sư nổi tiếng ở Sumeru, quan tâm tất cả con người và sự việc một cách thái quá. Người theo đuổi thẩm mỹ, gặp vướng mắc bởi hiện thực.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

11962

P.Ngự Căn Bản

751

Tấn Công Căn Bản

234

Tinh Thông Nguyên Tố

96

Active Talents

Tấn Công Thường - Thiết Lập Lực Quay
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Sử dụng Mehrak để thực hiện tối đa 4 lần tấn công liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực liên tục để chém nhanh liên tiếp.
Sau khi Trọng Kích kết thúc, sẽ bổ một nhát cực mạnh.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

76.2%

Sát Thương Lần 2

69.6%

Sát Thương Lần 3

84.3%

Sát Thương Lần 4

102.7%

Sát Thương Trọng Kích Tuần Hoàn

53.1%

Sát Thương Trọng Kích Chí Mạng

96%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

Mỗi giây 40.0 điểm

Thời Gian Kéo Dài Tối Đa

5.0s

Sát Thương Khi Đáp

74.6%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

149%/186%

Nghệ Thuật Tinh Tế
Kỹ Năng Nguyên Tố
Chuyển tính năng phác họa của "Mehrak" thành tấn công, tiến hành quét vòng tròn, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo, đồng thời kích nổ tất cả Hạt Nhân Thảo trong phạm vi quét.

"Mehrak" được tạo ra dựa trên công nghệ cổ xưa, vì vậy nó sẽ còn có tác dụng khác thay vì chỉ hỗ trợ phác họa...

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

204.0%

CD

6.0s

Mái Vòm Rực Rỡ
Kỹ Năng Nộ
Phóng thích hoàn toàn năng lượng của "Mehrak", vạch ra không gian phác họa lập thể, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo cho kẻ địch trong đó và kích nổ toàn bộ Hạt Nhân Thảo trong phạm vi, đồng thời cường hóa năng lực tác chiến của Kaveh trong một thời gian nhất định:
  • Tăng phạm vi đánh của Tấn Công Thường, Trọng Kích và Tấn Công Khi Đáp của Kaveh, chuyển hóa sát thương tấn công thành Sát Thương Nguyên Tố Thảo không thể bị thay thế;
  • Hạt Nhân Thảo được sinh ra khi nhân vật của bản thân trong đội kích hoạt phản ứng Sum Suê, sẽ tăng sát thương gây ra khi phát nổ;
  • Tăng khả năng kháng gián đoạn của Kaveh.
  • Hiệu quả này sẽ bị hủy khi Kaveh rời trận.

    "Mỗi tòa kiến trúc đều chất chứa những suy nghĩ độc đáo của kiến trúc sư đối với thế giới. Từ góc độ này, có thể thấy bản thân kiến trúc chính là ký ức ngưng đọng của con người."

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

160.0%

Thời Gian Kéo Dài

12.0s

Tăng Sát Thương Nổ Hạt Nhân Thảo

27.5%

CD

20.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

80

Passive Talents

Phần Trách Nhiệm Của Kiến Trúc Sư
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Sát thương của Hạt Nhân Thảo (Bao gồm sát thương từ Bung Tỏa, Nở Rộ) khi trúng Kaveh sẽ hồi phục HP cho Kaveh, lượng HP hồi phục tương ứng với 300% Tinh Thông Nguyên Tố của Kaveh. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt một lần.
Vẻ Tò Mò Của Thợ Thủ Công
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Trong thời gian duy trì Mái Vòm Rực Rỡ, Tấn Công Thường, Trọng Kích hoặc Tấn Công Khi Đáp của Kaveh khi trúng kẻ địch, Tinh Thông Nguyên Tố sẽ tăng 25 điểm. Hiệu quả này mỗi 0.1s tối đa kích hoạt một lần, cộng dồn 4 tầng.
Khi hiệu ứng "Mái Vòm Rực Rỡ" kết thúc, hiệu quả này cũng sẽ bị hủy.
Tính Nghệ Thuật Của Người Dự Toán
Khi chế tạo đồ trang trí loại cảnh quan, kiến trúc, đình viện, có 100% tỷ lệ hoàn trả một phần nguyên liệu.

Cung Mệnh

Lời Chào Cao Quý
Cung Mệnh Tầng 1
Trong 3s sau khi thi triển Nghệ Thuật Tinh Tế, Kháng Nguyên Tố Thảo của Kaveh tăng 50%, lượng trị liệu nhận được tăng 25%.
Đại Lộ Thênh Thang
Cung Mệnh Tầng 2
Trong thời gian duy trì Mái Vòm Rực Rỡ, tốc độ Tấn Công Thường của Kaveh tăng 15%.
Tế Lễ Dur Untash
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Mái Vòm Rực Rỡ +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Bữa Tiệc Apadana
Cung Mệnh Tầng 4
Hạt Nhân Thảo sinh ra khi Kaveh kích hoạt phản ứng Sum Suê sẽ tăng 60% sát thương gây ra khi phát nổ.
Kho Tàng Bonkhanak
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Nghệ Thuật Tinh Tế +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Lý Tưởng Pairidaeza
Cung Mệnh Tầng 6
Trong thời gian duy trì Mái Vòm Rực Rỡ, Tấn Công Thường, Trọng Kích hoặc Tấn Công Khi Đáp của Kaveh khi trúng kẻ địch, sẽ kích hoạt Vòng Sáng Pairidaeza ở vị trí kẻ địch, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo tương ứng với 61.8% tấn công của Kaveh, đồng thời kích nổ tất cả Hạt Nhân Thảo trong phạm vi ảnh hưởng. Hiệu quả này mỗi 3s tối đa kích hoạt một lần.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Bào Tử Nấm Quỷ

1

Vụn Ngọc Bích Sinh Trưởng

3

Hoa Tang Thương

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Bào Tử Nấm Quỷ

2

Dây Leo Chế Ngự

3

Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng

10

Hoa Tang Thương

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Bột Huỳnh Quang

4

Dây Leo Chế Ngự

6

Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng

20

Hoa Tang Thương

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Bột Huỳnh Quang

8

Dây Leo Chế Ngự

3

Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng

30

Hoa Tang Thương

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Bụi Tinh Thể

12

Dây Leo Chế Ngự

6

Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng

45

Hoa Tang Thương

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Bụi Tinh Thể

20

Dây Leo Chế Ngự

6

Ngọc Bích Sinh Trưởng

60

Hoa Tang Thương

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Bào Tử Nấm Quỷ

3

Bài Giảng Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Bột Huỳnh Quang

2

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Bột Huỳnh Quang

4

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Bột Huỳnh Quang

6

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Bột Huỳnh Quang

9

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Bụi Tinh Thể

1

Hoa Tươi Ban Sơ

4

Triết Học Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Bụi Tinh Thể

1

Hoa Tươi Ban Sơ

6

Triết Học Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Bụi Tinh Thể

2

Hoa Tươi Ban Sơ

12

Triết Học Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Bụi Tinh Thể

2

Hoa Tươi Ban Sơ

16

Triết Học Của "Tinh Tế"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.