An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Русский язык
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Keqing

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Kiếm Đơn

Lôi

Thất Tinh Liyue

Ngọc Hành Tinh là một trong Thất Tinh Liyue, đối với việc "Liyue hoàn toàn được quyết định bởi Đế Quân" có chút không hài lòng... nhưng trên thực tế, Thần cũng rất coi trọng những người như cô.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

13103

P.Ngự Căn Bản

799

Tấn Công Căn Bản

323

ST Bạo Kích

38.4%

Active Talents

Tấn Công Thường - Vân Lai Kiếm Pháp
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, vung ra hai nhát kiếm về phía trước trong chớp mắt.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

41.0%

Sát Thương Lần 2

41.0%

Sát Thương Lần 3

54.4%

Sát Thương Lần 4

31.5%+34.4%

Sát Thương Lần 5

67.0%

Sát Thương Trọng Kích

76.8%+86.0%

Trọng Kích tiêu hao thể lực

25.0 điểm

Sát Thương Khi Rơi

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Tinh Đẩu Quy Vị
Kỹ Năng Nguyên Tố
Giáng Đá Lôi nhanh như chớp, tiêu diệt kẻ địch.
Khi Đá Lôi đánh trúng sẽ gây sát thương nguyên tố Lôi cho địch trong phạm vi nhỏ và để lại dấu ấn Đá Lôi ở nơi đó.

Nhấn giữ

Nhấn giữ để điều chỉnh hướng giáng Đá Lôi.
Đá Lôi được giáng xuống bằng cách nhấn giữ có thể lơ lửng trên không và khiến Keqing thi triển Tinh Đẩu Quy Vị lần nữa, vượt qua địa hình.

Đá Lôi

Trong thời gian Đá Lôi tồn tại, Keqing thi triển Tinh Đẩu Quy Vị lần nữa hoặc trọng kích, sẽ xóa dấu ấn Đá Lôi và tạo ra hiệu quả khác nhau:
  • Khi thi triển Tinh Đẩu Quy Vị lần nữa, di chuyển đến nơi có dấu ấn thực hiện trảm kích 1 lần, gây sát thương phạm vi nguyên tố Lôi. Khi đến nơi nhấn giữ giáng Đá Lôi, có thể vượt qua chướng ngại của địa hình.
  • Khi thi triển trọng kích, ở nơi có dấu ấn sẽ giáng sét liên tục, gây sát thương phạm vi nguyên tố lôi nhiều lần.
"Con người là bướm đêm, cứ nhảy bổ vào ánh lửa gọi là thần tiên. Nhưng ánh sáng này của tôi là tự tôi thắp sáng."

Lv.

Sát Thương Đá Lôi

50.4%

Sát Thương Chém

168%

Sát Thương Lôi Bạo Chém Liên Tiếp

84.0%*2

CD

7.5s

Tuần Du Thiên Nhai
Kỹ Năng Nộ
Dẫn nổ sức mạnh lôi điện, gây sát thương nguyên tố Lôi trong phạm vi.
Sau đó ẩn vào kiếm ảnh, gây liên trảm nhanh như sấm chớp cho kẻ địch xung quanh, gây nhiều lần sát thương nguyên tố Lôi và ở đòn cuối cùng, gây thêm sát thương phạm vi nguyên tố Lôi.

Chiêu nhanh nhất trong kiếm thuật có thể chém rơi tất cả ngôi sao trên trời.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

88.0%

Sát Thương Chém Liên Tiếp

24.0%*8

Sát Thương Kích Cuối Cùng

189%

CD

12.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

40

Passive Talents

Sự Trừng Phạt Sấm Sét
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Ở thời gian Đá Lôi tồn tại, trong vòng 5s sau khi thi triển Tinh Đẩu Quy Vị, Keqing nhận Nguyên Tố Lôi đính kèm.
Ngọc Hành Cao Quý
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Khi thi triển Tuần Du Thiên Nhai, tỷ lệ bạo kích của Keqing tăng 15%, hiệu quả nạp nguyên tố tăng 15%, duy trì 8s.
Thổ Địa Tổng Vụ
Khi làm nhiệm vụ phái đi thám hiểm ở Liyue, thời gian tiêu hao rút ngắn 25%.

Cung Mệnh

Sấm Sét Trừng Phạt
Cung Mệnh Tầng 1
Trong thời gian Đá Lôi tồn tại, khi thi triển Tinh Đẩu Quy Vị lần nữa, ở nơi Keqing biến mất và xuất hiện gây ra sát thương phạm vi nguyên tố Lôi bằng 50% tấn công.
Nghiêm Nghị Hà Khắc
Cung Mệnh Tầng 2
Khi Keqing tấn công thường và trọng kích trúng kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Lôi, có tỷ lệ 50% tạo 1 Nguyên Tố Hạt Nhân.
Hiệu quả này mỗi 5s chỉ kích hoạt 1 lần.
Trèo Tháp
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Tuần Du Thiên Nhai +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Điều Luật
Cung Mệnh Tầng 4
Trong vòng 10s sau khi Keqing kích hoạt phản ứng Nguyên Tố Lôi, lực tấn công tăng 25%.
Đèn Di Chuyển
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Tinh Đẩu Quy Vị +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Sao Liêm Trinh
Cung Mệnh Tầng 6
Khi tấn công thường, trọng kích, thi triển kỹ năng nguyên tố hoặc kỹ năng nộ, Keqing sẽ nhận 6% buff sát thương nguyên tố Lôi, kéo dài 8s.
Hiệu quả xuất phát từ tấn công thường, trọng kích, kỹ năng nguyên tố hoặc kỹ năng nộ tồn tại độc lập với nhau.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Mật Hoa Lừa Dối

1

Vụn Tử Tinh Thắng Lợi

3

Thạch Phách

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Mật Hoa Lừa Dối

2

Lăng Kính Sấm Sét

3

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

10

Thạch Phách

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Mật Hoa Lấp Lánh

4

Lăng Kính Sấm Sét

6

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

20

Thạch Phách

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Mật Hoa Lấp Lánh

8

Lăng Kính Sấm Sét

3

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

30

Thạch Phách

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Mật Hoa Nguyên Tố

12

Lăng Kính Sấm Sét

6

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

45

Thạch Phách

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Mật Hoa Nguyên Tố

20

Lăng Kính Sấm Sét

6

Tử Tinh Thắng Lợi

60

Thạch Phách

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Mật Hoa Lừa Dối

3

Bài Giảng Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Mật Hoa Lấp Lánh

2

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Mật Hoa Lấp Lánh

4

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Mật Hoa Lấp Lánh

6

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Mật Hoa Lấp Lánh

9

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Mật Hoa Nguyên Tố

1

Móng Vuốt Bắc Phong

4

Triết Học Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Mật Hoa Nguyên Tố

1

Móng Vuốt Bắc Phong

6

Triết Học Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Mật Hoa Nguyên Tố

2

Móng Vuốt Bắc Phong

12

Triết Học Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Mật Hoa Nguyên Tố

2

Móng Vuốt Bắc Phong

16

Triết Học Của "Phồn Vinh"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.