An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Layla

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Kiếm Đơn

Băng

Học Viện Rtawahist

Học sinh của Học Viện Rtawahist, chuyên nghiên cứu Lý Luận Tinh Tượng Học. Thường hay mộng du, mất ngủ trường kỳ, đau đầu vì những vấn đề về giấc ngủ.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

11092

P.Ngự Căn Bản

655

Tấn Công Căn Bản

217

HP%

24%

Active Talents

Tấn Công Thường - Kiếm Bức Xạ
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 3 lần đánh kiếm liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, đánh ra hai kiếm về phía trước trong chớp mắt.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

51.2%

Sát Thương Lần 2

48.5%

Sát Thương Lần 3

73.0%

Sát Thương Trọng Kích

47.7%+52.5%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

20.0 điểm

Sát Thương Khi Rơi

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Đêm Ngon Giấc
Kỹ Năng Nguyên Tố
Triển khai Màn Chắn Say Giấc và gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng.
Lượng hấp thụ sát thương của Màn Chắn Say Giấc căn cứ vào giới hạn HP của Layla, đồng thời có 250% hiệu quả hấp thụ đối với Sát Thương Nguyên Tố Băng. Khi lá chắn được triển khai, Layla sẽ được gán ấn nguyên tố Băng ngắn hạn.

Sao Đêm và Sao Bay

Trong thời gian duy trì Màn Chắn Say Giấc, mỗi 1.5s sẽ sản sinh 1 Sao Đêm; nhân vật được tấm khiên này bảo hộ khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố sẽ sản sinh 2 Sao Đêm, mỗi 0.3s tối đa sản sinh một lần Sao Đêm bằng cách này, tối đa tồn tại cùng lúc 4 Sao Đêm.
Khi Màn Chắn Say Giấc có 4 Sao Đêm, nếu gần đó tồn tại kẻ địch thì Sao Đêm sẽ tự động chuyển thành Sao Bay lần lượt truy đuổi kẻ địch, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng cho kẻ địch trúng đòn.
Khi kết thúc thời gian duy trì Màn Chắn Say Giấc hay bị phá hủy, Sao Đêm cũng sẽ biến mất. Nếu đã chuyển hóa thành Sao Bay và bắn ra, Sao Bay vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành truy đuổi.

Trước khi mỗi lượt Sao Bay bắn ra toàn bộ sẽ không thể sản sinh thêm Sao Đêm mới.

"Tôi và cô ấy giống như hai nghệ nhân chưa từng gặp mặt, cùng ngồi chung một tấm đệm, cùng thêu một bông hoa trong mộng."

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

12.8%

Sát thương Sao Bay

14.7%

Lượng sát thương hấp thụ

10.8% giới hạn HP +1040

Thời Gian Khiên Kéo Dài

12.0s

CD

12.0s

Giấc Mộng Giường Ánh Sao
Kỹ Năng Nộ
Thi triển Quả Cầu Mơ Mộng hỗ trợ vào giấc, liên tục bắn ra Đạn Ánh Sao tấn công kẻ địch trong khu vực, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng.
Đạn Ánh Sao khi trúng đích sẽ sản sinh 1 Sao Đêm cho Màn Chắn Say Giấc gần đó, mỗi Màn Chắn Say Giấc mỗi 0.5s tối đa nhận được 1 Sao Đêm bằng cách này.

"Ngủ đi, ngủ đi, rồi những vì sao và vận mệnh sẽ dần hé lộ trong giấc mơ ngọt ngào đó."

Lv.

Sát thương Đạn Ánh Sao

4.6% giới hạn HP

Thời Gian Kéo Dài

12.0s

CD

12.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

40

Passive Talents

Tia Sáng Chói Lọi
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Trong thời gian Màn Chắn Say Giấc tồn tại, mỗi khi nhận được một Sao Đêm sẽ sản sinh hiệu quả Ngủ Say:
  • Nhân vật được Màn Chắn Say Giấc bảo hộ sẽ tăng 6% hiệu quả khiên;
  • Hiệu quả này tối đa cộng dồn 4 tầng, duy trì cho đến khi Màn Chắn Say Giấc biến mất.
Quên Sầu Mà Ngủ
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Tăng sát thương Sao Bay bắn ra từ Đêm Ngon Giấc, lượng tăng thêm tương ứng với 1.5% giới hạn HP của Layla.
Điềm Báo Ảo Ảnh
Khi ghép nguyên liệu thiên phú nhân vật, có 10% nhận được x2 thành phẩm.

Cung Mệnh

Thành Trì Ngủ Ngon
Cung Mệnh Tầng 1
Lượng hấp thụ sát thương của Màn Chắn Say Giấc từ kỹ năng Đêm Ngon Giấc tăng 20%.
Ngoài ra, khi thi triển Đêm Ngon Giấc, sẽ tạo ra lá chắn hấp thụ sát thương bằng 35% so với Màn Chắn Say Giấc cho tất cả nhân vật trong đội gần đó ngoại trừ nhân vật đang được Màn Chắn Say Giấc phù hộ, lá chắn này duy trì 12s, có 250% hiệu quả hấp thụ đối với Sát Thương Nguyên Tố Băng.
Ánh Sáng Xá Tội
Cung Mệnh Tầng 2
Sao Bay của Đêm Ngon Giấc sau khi đánh trúng kẻ địch sẽ hồi cho Layla 1 điểm năng lượng. Mỗi quả Sao Bay tối đa hồi phục 1 lần năng lượng cho Layla thông qua cách này.
Bí Mật Màn Đêm
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Đêm Ngon Giấc +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Sao Trời Chiếu Sáng
Cung Mệnh Tầng 4
Đêm Ngon Giấc khi bắt đầu phát động Sao Bay, sẽ cung cấp hiệu ứng Ngôi Sao Hừng Đông cho tất cả nhân vật trong đội gần đó, tăng sát thương tấn công thường và trọng kích gây ra, lượng tăng thêm tương ứng với 5% giới hạn HP của Layla.
Hiệu ứng Ngôi Sao Hừng Đông tối đa duy trì 3s, khi gây sát thương tấn công thường hoặc trọng kích sẽ giải trừ sau 0.05s.
Dòng Chảy Ý Thức
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Giấc Mộng Giường Ánh Sao +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Ánh Đuốc Soi Rọi
Cung Mệnh Tầng 6
Sát thương gây ra từ Sao Bay của kỹ năng Đêm Ngon Giấc tăng 40%, sát thương gây ra từ Đạn Ánh Sao của kỹ năng Giấc Mộng Giường Ánh Sao tăng 40%.
Ngoài ra giãn cách thời gian tạo ra Sao Đêm của kỹ năng Đêm Ngon Giấc giảm 20%.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Bản Vẽ Hướng Dẫn

1

Mảnh Ngọc Băng Vụn

3

Sen Nilotpala

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Bản Vẽ Hướng Dẫn

2

Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn

3

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

10

Sen Nilotpala

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Bản Vẽ Phong Ấn

4

Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn

6

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

20

Sen Nilotpala

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Bản Vẽ Phong Ấn

8

Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn

3

Miếng Ngọc Băng

30

Sen Nilotpala

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Bản Vẽ Cấm Chú

12

Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn

6

Miếng Ngọc Băng

45

Sen Nilotpala

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Bản Vẽ Cấm Chú

20

Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn

6

Ngọc Băng

60

Sen Nilotpala

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Bản Vẽ Hướng Dẫn

3

Bài Giảng Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Bản Vẽ Phong Ấn

2

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Bản Vẽ Phong Ấn

4

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Bản Vẽ Phong Ấn

6

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Bản Vẽ Phong Ấn

9

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Bản Vẽ Cấm Chú

1

Gương Mushin

4

Triết Học Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Bản Vẽ Cấm Chú

1

Gương Mushin

6

Triết Học Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Bản Vẽ Cấm Chú

2

Gương Mushin

12

Triết Học Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Bản Vẽ Cấm Chú

2

Gương Mushin

16

Triết Học Của "Tinh Tế"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.