An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Lisa

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Pháp Khí

Lôi

Đội Kỵ Sĩ Tây Phong

Người quản lý thư viện biếng nhác nhưng thông thái, là sinh viên tốt nghiệp thiên tài "Hai Trăm Năm Có Một" của Giáo Viện Sumeru.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

9570

P.Ngự Căn Bản

573

Tấn Công Căn Bản

232

Tinh Thông Nguyên Tố

96

Active Talents

Tấn Công Thường: Sấm Sét Cảm Ứng
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 4 lần chích điện, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, sau khi tụ lực, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi.

Tấn Công Khi Đáp

Ngưng tụ sức mạnh lôi điện, từ trên trời tấn công xuống mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường, gây sát thương phạm vi Nguyên Tố Lôi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

39.6%

Sát Thương Lần 2

35.9%

Sát Thương Lần 3

42.8%

Sát Thương Lần 4

55.0%

Sát Thương Trọng Kích

177%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

50.0 điểm

Sát Thương Khi Rơi

56.8%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

114%/142%

Sấm Giội
Kỹ Năng Nguyên Tố
Dẫn sức mạnh lôi điện, quét sạch những thứ gây rắc rối.

Nhấn

Phóng ra tia điện hình cầu có khả năng tự tìm địch.
Sau khi đánh trúng, tạo ra Sát Thương Nguyên Tố Lôi cho mục tiêu, có thêm hiệu quả dẫn điện đối với địch trong phạm vi nhỏ, cộng dồn tối đa 3 tầng.

Nhấn Giữ

Sau khi tụ lực, triệu hồi sấm sét từ trên trời xuống, tạo thành Sát Thương Nguyên Tố Lôi đối với tất cả địch ở gần.
Nếu địch đang trong trạng thái dẫn điện, sẽ căn cứ theo số tầng cộng dồn mà gây thêm lượng lớn sát thương, và xóa hiệu quả dẫn điện.

Màu sắc của lôi điện là màu sắc đầy mê hoặc của ma nữ tường vi.

Lv.

Sát Thương Nhấn

80.0%

CD Nhấn

1.0s

Sát Thương Nhấn Giữ Không Dẫn Lôi

320%

Sát Thương Nhấn Giữ Dẫn Lôi Tầng 1

368%

Sát Thương Nhấn Giữ Dẫn Lôi Tầng 2

424%

Sát Thương Nhấn Giữ Dẫn Lôi Tầng 3

487%

CD Nhấn Giữ

16.0s

Tường Vi Sấm Sét
Kỹ Năng Nộ
Triệu hồi Tường Vi Sấm Sét, phóng ra sấm sét cường đại, đánh lui địch xung quanh và gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi.
Trong thời gian tồn tại, Tường Vi Sấm Sét sẽ tiếp tục phóng điện công kích vào phạm vi công kích của địch, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi.

Đóa tường vi này thật đẹp, nhưng lại có gai chết người.

Lv.

Sát Thương Phóng Điện

36.6%

Thời Gian Kéo Dài

15.0s

CD

20.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

80

Passive Talents

Dư Chấn Điện Cảm
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Khi trọng kích đánh trúng, sẽ kèm theo hiệu ứng dẫn điện của Sấm Giội.
Lực Tĩnh Điện
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Địch bị Tường Vi Sấm Sét tấn công, giảm phòng ngự 15%, kéo dài 10s.
Thông Thạo Thuốc
Khi tạo ra thuốc, có tỷ lệ 20% hoàn trả một phần nguyên liệu ghép ra.

Cung Mệnh

Đường Điện Vô Hạn
Cung Mệnh Tầng 1
Khi nhấn giữ Sấm Giội, mỗi khi đánh trúng địch sẽ hồi phục 2 điểm năng lượng Nguyên Tố cho Lisa.
Tối đa hồi phục 10 điểm Năng Lượng Nguyên Tố mỗi lần.
Kết Giới Lưới Điện
Cung Mệnh Tầng 2
Khi nhấn giữ Sấm Giội, có hiệu quả như sau:
Phòng ngự tăng 25%;
Tăng khả năng kháng gián đoạn của Lisa.
Sấm Sét Cộng Hưởng
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Tường Vi Sấm Sét +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Dòng Điện Như Mưa
Cung Mệnh Tầng 4
Khi Tường Vi Sấm Sét tấn công, sét bắn ra sẽ tăng từ 1-3 tia.
Sét Đồng Phân
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Sấm Giội +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Rung Động Của Ma Nữ
Cung Mệnh Tầng 6
Khi Lisa tham chiến, tạo thêm 3 lớp dẫn điện của Sấm Giộivới địch ở gần.
Hiệu quả này 5s xuất hiện 1 lần.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Dịch Slime

1

Vụn Tử Tinh Thắng Lợi

3

Quả Dâu Đỏ

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Dịch Slime

2

Lăng Kính Sấm Sét

3

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

10

Quả Dâu Đỏ

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Tinh Slime

4

Lăng Kính Sấm Sét

6

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

20

Quả Dâu Đỏ

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Tinh Slime

8

Lăng Kính Sấm Sét

3

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

30

Quả Dâu Đỏ

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Bột Slime

12

Lăng Kính Sấm Sét

6

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

45

Quả Dâu Đỏ

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Bột Slime

20

Lăng Kính Sấm Sét

6

Tử Tinh Thắng Lợi

60

Quả Dâu Đỏ

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Dịch Slime

3

Bài Giảng Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Tinh Slime

2

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Tinh Slime

4

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Tinh Slime

6

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Tinh Slime

9

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Bột Slime

1

Móng Vuốt Đông Phong

4

Triết Học Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Bột Slime

1

Móng Vuốt Đông Phong

6

Triết Học Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Bột Slime

2

Móng Vuốt Đông Phong

12

Triết Học Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Bột Slime

2

Móng Vuốt Đông Phong

16

Triết Học Của "Thơ Văn"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.