An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Mika

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Vũ Khí Cán Dài

Băng

Đội Kỵ Sĩ Tây Phong

Kỵ sĩ trẻ tuổi xuất thân trong một gia đình bình thường, đảm nhận chức vụ "người đo vẽ bản đồ" trong tiểu đội. Tính cách khiêm tốn thận trọng.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

12506

P.Ngự Căn Bản

713

Tấn Công Căn Bản

223

HP%

24%

Active Talents

Tấn Công Thường - Tây Phong Thương Thuật - Kế Thừa
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Kết hợp giữa nỏ và thương, thực hiện tối đa 5 lần đánh liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, xông về phía trước, gây sát thương cho kẻ địch trên đường đi.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

43.3%

Sát Thương Lần 2

41.5%

Sát Thương Lần 3

54.5%

Sát Thương Lần 4

27.6%+27.6%

Sát Thương Lần 5

70.9%

Sát Thương Trọng Kích

112.7%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

25.0 điểm

Sát Thương Khi Đáp

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Sao Băng Lưu Chuyển
Kỹ Năng Nguyên Tố
Dùng nỏ tấn công kẻ địch và tạo trạng thái Gió Linh Hồn cho tất cả nhân vật trong đội gần đó. Nhân vật có trạng thái Gió Linh Hồn khi ra trận sẽ tăng tốc độ tấn công.
Tùy theo nhấn hoặc nhấn giữ để sản sinh hiệu quả khác nhau.

Nhấn

Bắn ra Mũi Tên Băng Giá có thể xuyên thấu kẻ địch, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng cho kẻ địch chạm phải.

Nhấn Giữ

Tiến hành nhắm bắn, khóa một kẻ địch để bắn Pháo Hiệu Sao Băng, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng. Khi Pháo Hiệu Sao Băng trúng đích sẽ bay lên và phát nổ, bắn ra Mảnh Sao Băng vào 3 kẻ địch khác xung quanh, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng.

Đấy là những ngôi sao dưới trời đông lạnh giá.

Lv.

Sát Thương Mũi Tên Băng Giá

67.20%

Sát Thương Pháo Hiệu Sao Băng

84.00%

Sát Thương Mảnh Sao Băng

25.20%

Tăng Tốc Độ Tấn Công

13%

Thời Gian Duy Trì Gió Linh Hồn

12.0s

CD

15.0s

Lông Vũ Chúc Tụng
Kỹ Năng Nộ
Cổ vũ đồng đội tiến công từ những lời chúc học được trong Đội Kỵ Sĩ, hồi phục HP cho tất cả nhân vật trong đội gần đó, lượng hồi phục sẽ căn cứ vào giới hạn HP của Mika, đồng thời cung cấp trạng thái Lông Vũ Chim Ưng cho họ.

Lông Vũ Chim Ưng

Nhân vật trong trận có trạng thái Lông Vũ Chim Ưng khi tấn công thường trúng kẻ địch, Mika sẽ hồi phục HP cho họ, lượng hồi phục căn cứ vào giới hạn HP của Mika.
Nhân vật có trạng thái này trong thời gian ngắn tối đa chỉ có thể hồi phục một lần HP thông qua cách này.

"Hãy mang theo hy vọng khi gặp khó khăn, và luôn cảnh giác khi mọi việc đều tốt đẹp... Vì lông vũ trắng thuần khiết đó cuối cùng sẽ dẫn đường cho những người lữ hành lạc lối."

Lv.

Lượng Trị Liệu Thi Triển

12.2% Giới Hạn HP +1172

Lượng Trị Liệu Lông Vũ Chim Ưng

2.4% Giới Hạn HP +234

Giãn Cách Trị Liệu Lông Vũ Chim Ưng

2.5s

Thời Gian Duy Trì Lông Vũ Chim Ưng

15.0s

CD

18.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

70

Passive Talents

Hỏa Lực Yểm Trợ
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Trong các tình huống sau, Gió Linh Hồn của Sao Băng Lưu Chuyển sẽ cường hóa hiệu quả Do Thám, tăng 10% sát thương vật lý do nhân vật trong trận gây ra:
  • Mũi Tên Băng Giá khi bắn trúng hơn 1 kẻ địch, mỗi kẻ địch trúng thêm sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả Do Thám;
  • Mảnh Sao Băng khi trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả Do Thám. Mỗi Mảnh Sao Băng chỉ có thể kích hoạt một lần.
Hiệu quả Do Thám của trạng thái Gió Linh Hồn tối đa cộng dồn 3 tầng, trong thời gian duy trì nếu kích hoạt lại Sao Băng Lưu Chuyển sẽ xóa đi trạng thái Gió Linh Hồn và Do Thám ban đầu.
Đo Vẽ Địa Hình
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Nhân vật trong trận đồng thời ở trong trạng thái Lông Vũ Chim Ưng của Lông Vũ Chúc Tụng và Gió Linh Hồn của Sao Băng Lưu Chuyển khi tấn công gây ra bạo kích, trạng thái Gió Linh Hồn sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả Do Thám của thiên phú "Hỏa Lực Yểm Trợ". Trong một lần thời gian duy trì của trạng thái Gió Linh Hồn tối đa chỉ có thể sản sinh 1 tầng Do Thám thông qua cách này.
Ngoài ra, giới hạn số tầng hiệu quả Do Thám của Gió Linh Hồn tăng thêm 1.
Cần mở khóa thiên phú "Hỏa Lực Yểm Trợ".
Phân Định Ranh Giới
Hiển thị vị trí đặc sản khu vực Mondstadt trên bản đồ nhỏ.

Cung Mệnh

Cơ Duyên Gặp Gỡ
Cung Mệnh Tầng 1
Trạng thái Gió Linh Hồn của Sao Băng Lưu Chuyển sẽ giảm giãn cách hồi phục HP của trạng thái Lông Vũ Chim Ưng từ kỹ năng Lông Vũ Chúc Tụng, tỉ lệ giảm tương đồng với tỉ lệ tăng tốc độ tấn công của trạng thái Gió Linh Hồn.
Hành Trình Bên Nhau
Cung Mệnh Tầng 2
Lần Mũi Tên Băng Giá từ kỹ năng Sao Băng Lưu Chuyển đầu tiên bắn trúng kẻ địch, hoặc Pháo Hiệu Sao Băng khi bắn trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả Do Thám của thiên phú "Hỏa Lực Yểm Trợ".
Cần mở khóa thiên phú "Hỏa Lực Yểm Trợ".
Du Kích Tâm Đắc
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Lông Vũ Chúc Tụng +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Chúc Nguyện Giá Lạnh
Cung Mệnh Tầng 4
Trạng thái Lông Vũ Chim Ưng từ kỹ năng Lông Vũ Chúc Tụng của bản thân Mika khi trị liệu nhân vật trong đội sẽ khiến cho Mika hồi phục 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố. Một lần trạng thái Lông Vũ Chim Ưng từ kỹ năng Lông Vũ Chúc Tụng tối đa hồi phục 5 lần Năng Lượng Nguyên Tố.
Mũi Tên Dẫn Đường
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Sao Băng Lưu Chuyển +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Chung Sức Phối Hợp
Cung Mệnh Tầng 6
Giới hạn số tầng hiệu quả Do Thám từ trạng thái Gió Linh Hồn của kỹ năng Sao Băng Lưu Chuyển tăng 1 tầng. Cần mở khóa thiên phú "Hỏa Lực Yểm Trợ".
Ngoài ra, nhân vật ra trận trong trạng thái Gió Linh Hồn sẽ tăng 60% sát thương bạo kích vật lý.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Phù Hiệu Tân Binh

1

Mảnh Ngọc Băng Vụn

3

Quả Móc Câu

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Phù Hiệu Tân Binh

2

Nhụy Hoa Sỏi Cát

3

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

10

Quả Móc Câu

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Phù Hiệu Sĩ Quan

4

Nhụy Hoa Sỏi Cát

6

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

20

Quả Móc Câu

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Phù Hiệu Sĩ Quan

8

Nhụy Hoa Sỏi Cát

3

Miếng Ngọc Băng

30

Quả Móc Câu

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Phù Hiệu Hiệu Úy

12

Nhụy Hoa Sỏi Cát

6

Miếng Ngọc Băng

45

Quả Móc Câu

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Phù Hiệu Hiệu Úy

20

Nhụy Hoa Sỏi Cát

6

Ngọc Băng

60

Quả Móc Câu

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Phù Hiệu Tân Binh

3

Bài Giảng Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Phù Hiệu Sĩ Quan

2

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Phù Hiệu Sĩ Quan

4

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Phù Hiệu Sĩ Quan

6

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Phù Hiệu Sĩ Quan

9

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Phù Hiệu Hiệu Úy

1

Gương Mushin

4

Triết Học Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Phù Hiệu Hiệu Úy

1

Gương Mushin

6

Triết Học Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Phù Hiệu Hiệu Úy

2

Gương Mushin

12

Triết Học Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Phù Hiệu Hiệu Úy

2

Gương Mushin

16

Triết Học Của "Thơ Văn"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.