An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Nahida

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Pháp Khí

Thảo

Thành Sumeru

Chim nhỏ trong lồng ở sâu trong Thánh Địa Surasthana, chỉ có thể ngắm nhìn thế giới từ trong giấc mơ.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

10360

P.Ngự Căn Bản

630

Tấn Công Căn Bản

299

Tinh Thông Nguyên Tố

115

Active Talents

Tấn Công Thường - Akara
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 4 lần tấn công về phía trước, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, sau khi tụ lực, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo cho khu vực phía trước.

Tấn Công Khi Đáp

Ngưng tụ sức mạnh nguyên tố Thảo, từ trên trời lao xuống mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường đi, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

40.3%

Sát Thương Lần 2

37.0%

Sát Thương Lần 3

45.9%

Sát Thương Lần 4

58.4%

Sát Thương Trọng Kích

132.0%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

50.0 điểm

Sát Thương Khi Rơi

56.8%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

114%/142%

Lắng Nghe Thế Gian
Kỹ Năng Nguyên Tố
Thi triển dây leo cây cỏ cạnh bản thân, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo, gắn Hạt Giống Skandha cho tối đa 8 kẻ địch trúng đòn.
Khi nhấn giữ sẽ thi triển theo cách thức khác.

Nhấn Giữ

Vào trạng thái ngắm chuẩn, có thể ngắm chọn số lượng kẻ địch nhất định trong phạm vi nhất định, đồng thời tăng khả năng kháng gián đoạn của Nahida.
Khi nhấn giữ kết thúc, sẽ gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo cho kẻ địch đã chọn, đồng thời gắn Hạt Giống Skandha cho chúng.
Trạng thái ngắm chuẩn tối đa duy trì 5s, tối đa ngắm chọn 8 kẻ địch.

Hạt Giống Skandha

Kẻ địch trong trạng thái Hạt Giống Skandha sẽ kết nối với nhau trong một cự ly nhất định.
Khi kích hoạt phản ứng nguyên tố cho kẻ địch trong trạng thái Hạt Giống Skandha, hoặc khi kẻ địch chịu phải sát thương tạo thành từ Hạt Nhân Thảo (bao gồm Bung Tỏa, Nở Rộ), Nahida sẽ căn cứ vào sức tấn công và tinh thông nguyên tố để thi triển Diệt Tịnh Tam Nghiệp cho kẻ địch đó và tất cả kẻ địch trong kết nối, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo.
Trong thời gian ngắn tối đa chỉ kích hoạt một lần Diệt Tịnh Tam Nghiệp.

Vị thần cỏ cây chiếu sáng chân lý tối thượng của mình vào hư không, soi sáng nguồn gốc và sự hủy diệt của tam nghiệp.

Lv.

Sát Thương Nhấn

98.4%

Sát Thương Nhấn Giữ

130.4%

Sát Thương Diệt Tịnh Tam Nghiệp

103.2% Tấn Công +206.4% Tinh Thông Nguyên Tố

Giãn Cách Kích Hoạt Diệt Tịnh Tam Nghiệp

2.5s

Thời Gian Duy Trì Hạt Giống Skandha

25.0s

CD Nhấn

5.0s

CD Nhấn Giữ

6.0s

Ảo Ảnh Tâm Can
Kỹ Năng Nộ
Tái hiện cung điện trong ảo mộng, tạo ra khu vực "Cung Điện Maya".

Khi khu vực được mở, trong đội nếu tồn tại các nhân vật thuộc loại nguyên tố sau thì sẽ sản sinh hiệu quả tương ứng:
  • Nguyên Tố Hỏa: Khi Nahida ở trong Cung Điện Maya sẽ tăng sát thương gây ra của Diệt Tịnh Tam Nghiệp từ kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian;
  • Nguyên Tố Lôi: Khi Nahida ở trong Cung Điện Maya, giảm giãn cách kích hoạt Diệt Tịnh Tam Nghiệp từ kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian;
  • Nguyên Tố Thủy: Kéo dài thời gian duy trì của Cung Điện Maya.
Khi khu vực được thi triển, nếu số lượng nhân vật thuộc loại nguyên tố trên có ít nhất 2 người, hiệu quả sản sinh sẽ được tăng cường.

Dù Nahida không ra trận, chỉ cần đồng đội ở trong Cung Điện Maya thì vẫn sẽ nhận được hiệu quả nêu trên.

Trong mắt của vị thần trí tuệ, sâm la vạn tượng chẳng qua cũng chỉ là giấc mộng hư ảo.

Lv.

Hỏa: Tăng sát thương

1 nhân vật 14.9%

Hỏa: Tăng sát thương

2 nhân vật 22.3%

Lôi: Giảm giãn cách

1 nhân vật 0.25s

Lôi: Giảm giãn cách

2 nhân vật 0.37s

Thủy: Tăng thời gian duy trì

1 nhân vật 3.34s

Thủy: Tăng thời gian duy trì

2 nhân vật 5.02s

Thời Gian Duy Trì Cơ Bản

15.0s

CD

13.5s

Năng Lượng Nguyên Tố

50

Passive Talents

Từ Bi Chiếu Rọi
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Khi thi triển Ảo Ảnh Tâm Can, Cung Điện Maya sẽ nhận được hiệu quả sau:
Căn cứ vào 25% Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật có Tinh Thông Nguyên Tố cao nhất trong đội để tăng Tinh Thông Nguyên Tố cho nhân vật ra trận trong khu vực đó.
Tối đa tăng 250 Tinh Thông Nguyên Tố thông qua cách này.
Giác Ngộ Thức Tỉnh
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Tính từ mức 200 điểm Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida làm gốc, mỗi 1 điểm Tinh Thông Nguyên Tố vượt qua sẽ khiến Diệt Tịnh Tam Nghiệp của kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian tăng 0.1% sát thương gây ra, tăng 0.03% tỉ lệ bạo kích.
Tối đa khiến Diệt Tịnh Tam Nghiệp tăng 80% sát thương gây ra, 24% tỉ lệ bạo kích thông qua cách này.
Tịnh Hành Tùy Niệm
Nahida có thể thông qua Lắng Nghe Thế Gian để tương tác với một số vật thu thập trong phạm vi nhất định.
Hoặc là sẽ còn có hiệu quả khác...

Cung Mệnh

Hạt Giống Ẩn Chứa Tri Thức
Cung Mệnh Tầng 1
Lúc tính toán loại nguyên tố của các nhân vật khi triển khai Cung Điện Maya sẽ cộng thêm 1 nhân vật của mỗi loại nguyên tố Hỏa, Lôi, Thủy.
Rễ Cây Chờ Đợi Thiện Kiến
Cung Mệnh Tầng 2
Kẻ địch trong trạng thái Hạt Giống Skandha của bản thân Nahida sẽ chịu ảnh hưởng của hiệu quả sau:
  • Khi chịu sát thương phản ứng Thiêu Đốt, Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa sẽ có thể bạo kích, tỉ lệ bạo kích cố định là 20%, sát thương bạo kích cố định là 100%;
  • Trong 8s sau khi chịu ảnh hưởng của phản ứng Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, phòng thủ giảm 30%.
Mầm Chồi Thấm Dần Thành Tựu
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thân Nhánh Ước Lượng Thực Hành
Cung Mệnh Tầng 4
Kẻ địch bị gắn Hạt Giống Skandha khi ở trong Lắng Nghe Thế Gian có số lượng là 1/2/3/4 hay nhiều hơn, Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida sẽ tăng 100/120/140/160 điểm.
Nhành Lá Phá Giải Ngu Muội
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Ảo Ảnh Tâm Can +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Quả Mọng Thấu Hiểu Vạn Vật
Cung Mệnh Tầng 6
Sau khi thi triển Ảo Ảnh Tâm Can, tấn công thường và trọng kích của Nahida khi đánh trúng kẻ địch có trạng thái Hạt Giống Skandha trong Lắng Nghe Thế Gian sẽ thi triển Diệt Tịnh Tam Nghiệp - Giải Nghiệp lên kẻ địch đó và tất cả kẻ địch trong kết nối, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo căn cứ theo 200% sức tấn công và 400% Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida.
Sát thương gây ra từ Diệt Tịnh Tam Nghiệp - Giải Nghiệp được xem là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố, mỗi 0.2s tối đa kích hoạt một lần.
Hiệu quả này tối đa duy trì 10s, sẽ giải trừ khi Nahida thi triển 6 lần Diệt Tịnh Tam Nghiệp - Giải Nghiệp.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Bào Tử Nấm Quỷ

1

Vụn Ngọc Bích Sinh Trưởng

3

Sen Kalpalata

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Bào Tử Nấm Quỷ

2

Dây Leo Chế Ngự

3

Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng

10

Sen Kalpalata

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Bột Huỳnh Quang

4

Dây Leo Chế Ngự

6

Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng

20

Sen Kalpalata

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Bột Huỳnh Quang

8

Dây Leo Chế Ngự

3

Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng

30

Sen Kalpalata

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Bụi Tinh Thể

12

Dây Leo Chế Ngự

6

Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng

45

Sen Kalpalata

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Bụi Tinh Thể

20

Dây Leo Chế Ngự

6

Ngọc Bích Sinh Trưởng

60

Sen Kalpalata

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Bào Tử Nấm Quỷ

3

Bài Giảng Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Bột Huỳnh Quang

2

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Bột Huỳnh Quang

4

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Bột Huỳnh Quang

6

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Bột Huỳnh Quang

9

Hướng Dẫn Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Bụi Tinh Thể

1

Dây Tơ Con Rối

4

Triết Học Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Bụi Tinh Thể

1

Dây Tơ Con Rối

6

Triết Học Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Bụi Tinh Thể

2

Dây Tơ Con Rối

12

Triết Học Của "Tinh Tế"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Bụi Tinh Thể

2

Dây Tơ Con Rối

16

Triết Học Của "Tinh Tế"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.