An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Ningguang

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Pháp Khí

Nham

Thất Tinh Liyue

"Thiên Quyền" trong Thất Tinh Liyue, giàu có nổi tiếng, khắp đại lục khó ai sánh bằng.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

9787

P.Ngự Căn Bản

573

Tấn Công Căn Bản

212

Tăng ST Nguyên Tố Nham

24%

Active Talents

Tấn Công Thường - Ngàn Vàng Lấp Lánh
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Bắn ra bảo thạch, gây Sát Thương Nguyên Tố Nham.
Khi trúng, ban cho Ningguang 1 Tinh Thạch.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực, phóng ra 1 viên bảo thạch khổng lồ, gây Sát Thương Nguyên Tố Nham.
Nếu Ningguang có Tinh Thạch, khi thi triển Trọng Kích sẽ phóng ra tất cả Tinh Thạch cùng một lúc, gây thêm sát thương.

Tấn Công Khi Đáp

Ngưng tụ sức mạnh nham thạch, tấn công từ trên không xuống đất, tấn công kẻ địch trên đường, gây sát thương phạm vi Nguyên Tố Nham khi chạm đất.

Lv.

Sát thương tấn công thường

28.0%

Sát Thương Trọng Kích

174%

Sát thương Tinh Thạch

Mỗi cái 49.6%

Thể Lực Trọng Kích Tiêu Hao

50.0 điểm

Sát Thương Khi Rơi

56.8%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

114%/142%

Vách Toàn Cơ
Kỹ Năng Nguyên Tố
Dùng vàng và đá đen thừa chế tạo Vách Toàn Cơ kiên cố, và gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Nham.

Vách Toàn Cơ

  • Cản các vật địch ném ra;
  • Độ bền được kế thừa theo tỷ lệ giới hạn HP của Ningguang.
Vách Toàn Cơ được xem là vật tạo ra Nguyên Tố Nham, có thể ngăn chặn một phần tấn công, không thể leo trèo. Đồng thời chỉ có thể tồn tại 1 cái.

Những vì sao lấp lánh hợp thành Vách Toàn Cơ.

Lv.

HP Kế Thừa

50.1%

Sát Thương Kỹ Năng

230%

CD

12.0s

Thiên Quyền Băng Ngọc
Kỹ Năng Nộ
Ningguang ngưng tụ rất nhiều bảo thạch bên cạnh, rồi phát tán trong chớp mắt, tự tìm và tấn công địch xung quanh, gây lượng lớn Sát Thương Nguyên Tố Nham.
Khi phóng Thiên Quyền Băng Ngọc, nếu xung quanh có Vách Toàn Cơ, Vách Toàn Cơ sẽ phóng thêm bảo thạch cùng tấn công.

Sao tản ngọc vỡ, phá hủy xấu xa.

Lv.

Sát Thương Bảo Thạch

Mỗi cái 87.0%

CD

12.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

40

Passive Talents

Vật Đổi Sao Dời
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Khi có Tinh Thạch, trọng kích của Ningguang sẽ không tiêu hao thể lực.
Kiếm Củi Ba Năm Thiêu Một Giờ
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Nhân vật xuyên qua Vách Toàn Cơ sẽ nhận được 12% buff sát thương Nguyên Tố Nham, kéo dài 10s.
Bộ Sưu Tập Đá Quý
Hiển thị vị trí mạch khoáng có thể sản xuất Quặng Đúc trên bản đồ nhỏ.

Cung Mệnh

Huyền Tinh Tán Mây
Cung Mệnh Tầng 1
Khi tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sẽ tạo ra sát thương phạm vi.
Toàn Cơ Kết Hợp Trấn Côn Lôn
Cung Mệnh Tầng 2
Khi Vách Toàn Cơ vỡ tan, sẽ xóa thời gian chờ.
Mỗi 6s mới thi triển hiệu quả 1 lần.
Liệt Thiên Quyền Lâm
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Thiên Quyền Băng Ngọc +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thần Cơ Công Thủ
Cung Mệnh Tầng 4
Vách Toàn Cơ sẽ tăng 10% kháng tất cả các nguyên tố xung quanh nhân vật.
Thiên Phiến Chính Thiên Hoành
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Vách Toàn Cơ +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thất Tinh Lưu Quang
Cung Mệnh Tầng 6
Khi thi triển Thiên Quyền Băng Ngọc, sẽ tạo ra 7 viên Tinh Thạch cho Ningguang.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Phù Hiệu Tân Binh

1

Vụn Hoàng Ngọc Cứng

3

Bách Hợp Lưu Ly

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Phù Hiệu Tân Binh

2

Tháp Huyền Nham

3

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng

10

Bách Hợp Lưu Ly

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Phù Hiệu Sĩ Quan

4

Tháp Huyền Nham

6

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng

20

Bách Hợp Lưu Ly

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Phù Hiệu Sĩ Quan

8

Tháp Huyền Nham

3

Miếng Hoàng Ngọc Cứng

30

Bách Hợp Lưu Ly

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Phù Hiệu Hiệu Úy

12

Tháp Huyền Nham

6

Miếng Hoàng Ngọc Cứng

45

Bách Hợp Lưu Ly

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Phù Hiệu Hiệu Úy

20

Tháp Huyền Nham

6

Hoàng Ngọc Cứng

60

Bách Hợp Lưu Ly

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Phù Hiệu Tân Binh

3

Bài Giảng Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Phù Hiệu Sĩ Quan

2

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Phù Hiệu Sĩ Quan

4

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Phù Hiệu Sĩ Quan

6

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Phù Hiệu Sĩ Quan

9

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Phù Hiệu Hiệu Úy

1

Linh Hồn Bắc Phong

4

Triết Học Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Phù Hiệu Hiệu Úy

1

Linh Hồn Bắc Phong

6

Triết Học Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Phù Hiệu Hiệu Úy

2

Linh Hồn Bắc Phong

12

Triết Học Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Phù Hiệu Hiệu Úy

2

Linh Hồn Bắc Phong

16

Triết Học Của "Phồn Vinh"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.