An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Русский язык
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Noelle

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Trọng Kiếm

Nham

Đội Kỵ Sĩ Tây Phong

Hầu gái đáng tin cậy của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành kỵ sĩ chính thức.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

12071

P.Ngự Căn Bản

799

Tấn Công Căn Bản

191

Phòng Ngự%

30%

Active Talents

Tấn Công Thường: Tây Phong Kiếm Thuật - Hầu Gái
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 4 lần chém liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực để xoay kiếm tấn công địch xung quanh.
Khi ngừng quay, sẽ bổ một nhát cực mạnh.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

79.1%

Sát Thương Lần 2

73.4%

Sát Thương Lần 3

86.3%

Sát Thương Lần 4

113%

Sát Thương Trọng Kích Tuần Hoàn

50.7%

Sát Thương Trọng Kích Chí Mạng

90.5%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

Mỗi giây 40.0 điểm

Thời Gian Kéo Dài Tối Đa

5.0s

Sát Thương Khi Đáp

74.6%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

149%/186%

Giáp Hộ Tâm
Kỹ Năng Nguyên Tố
Gọi ra giáp Nham bảo vệ bản thân, gây sát thương Nguyên Tố Nham cho kẻ địch xung quanh và hình thành khiên, lượng sát thương hấp thu dựa theo phòng ngự của Noelle.
Hiệu quả khiên:
 • Khi tấn công thường và trọng kích của Noelle đánh trúng kẻ địch đều có tỷ lệ hồi phục HP cho tất cả các nhân vật trong đội;
 • Có hiệu quả hấp thụ 150% tất cả sát thương nguyên tố và sát thương vật lý.

  Lượng trị liệu dựa trên phòng ngự của Noelle.

  Noelle tuy là hầu gái nhưng cũng là một kỵ sĩ kiên cường.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

120% phòng ngự

Lượng hấp thu

160% phòng ngự +770

Lượng trị liệu

21.3% phòng ngự +103

Tỷ lệ kích hoạt trị liệu

50%

Thời gian tồn tại

12.0s

CD

24.0s

Quét Sạch
Kỹ Năng Nộ
Ngưng tụ sức mạnh của đá lên vũ khí, càn quét phạm vi lớn đối với địch xung quanh, gây sát thương nguyên tố Nham.
Sau đó nhận hiệu quả như sau:
 • Tăng phạm vi tấn công của Noelle;
 • Chuyển hóa sát thương tấn công thành sát thương nguyên tố Nham, chuyển hóa Nguyên Tố này không thể bị đính kèm thay thế;
 • Dựa trên phòng ngự của Noelle, tăng tấn công.
Đôi lúc không chỉ có bụi bẩn mới cần quét dọn...

Lv.

ST Bạo Phát

67.2%

Sát Thương Kỹ Năng

92.8%

Tấn Công Tăng

40% Phòng Ngự

Thời gian tồn tại

15.0s

CD

15.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

60

Passive Talents

Toàn Tâm Toàn Ý
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Nếu Noelle ở trạng thái chờ mà nhân vật của bản thân đang chiến đấu có HP thấp hơn 30% sẽ tự động kích hoạt:
Tạo ra khiên có thể hấp thu sát thương tương đương 400% phòng ngự của Noelle cho nhân vật của bản thân trong trận hiện tại, duy trì 20s.
 • Có hiệu quả hấp thụ 150% tất cả sát thương nguyên tố và sát thương vật lý.
 • Hiệu quả này mỗi 60s chỉ kích hoạt 1 lần.
Gọn Gàng
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Tấn công thường hoặc trọng kích của Noelle tích lũy đánh trúng kẻ địch 4 lần sẽ giảm 1s CD của Giáp Hộ Tâm.
Mỗi 0.1s tối đa tính 1 lần.
Thái Độ Của Hầu Gái
Nấu hoàn mỹ món ăn thuộc loại phòng ngự, có tỷ lệ 12% x2 sản lượng.

Cung Mệnh

Chi viện cứ giao cho tôi
Cung Mệnh Tầng 1
Khi cùng ở trạng thái Quét SạchGiáp Hộ Tâm, kích hoạt hiệu quả hồi HP của Giáp Hộ Tâm tăng lên 100%.
Hầu Gái Lốc Xoáy
Cung Mệnh Tầng 2
Thể lực mà trọng kích của Noelle tiêu hao sẽ giảm 20%, sát thương tăng 15%.
Hầu Gái Không Đau
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Giáp Hộ Tâm +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Sẽ Dọn Dẹp Sạch Sẽ
Cung Mệnh Tầng 4
Khi hiệu quả Giáp Hộ Tâm kết thúc hoặc do sát thương đánh vỡ, sẽ tạo thành sát thương Nguyên Tố Nham với lực tấn công 400% cho kẻ địch xung quanh.
Chuyên Gia Quét Dọn Đội Kỵ Sĩ
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Quét Sạch +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Phải Sạch Bong Kin Kít
Cung Mệnh Tầng 6
Quét Sạch tăng thêm sức tấn công tương đương 50% phòng ngự của Noelle.
Ngoài ra, trong thời gian duy trì mỗi lần đánh bại 1 kẻ địch, thời gian sẽ kéo dài thêm 1s, tối đa 10s.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Mặt Nạ Vỡ

1

Vụn Hoàng Ngọc Cứng

3

Quả Dâu Đỏ

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Mặt Nạ Vỡ

2

Tháp Huyền Nham

3

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng

10

Quả Dâu Đỏ

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Mặt Nạ Bẩn

4

Tháp Huyền Nham

6

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng

20

Quả Dâu Đỏ

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Mặt Nạ Bẩn

8

Tháp Huyền Nham

3

Miếng Hoàng Ngọc Cứng

30

Quả Dâu Đỏ

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Mặt Nạ Xui Xẻo

12

Tháp Huyền Nham

6

Miếng Hoàng Ngọc Cứng

45

Quả Dâu Đỏ

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Mặt Nạ Xui Xẻo

20

Tháp Huyền Nham

6

Hoàng Ngọc Cứng

60

Quả Dâu Đỏ

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Mặt Nạ Vỡ

3

Bài Giảng Của "Kháng Chiến"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Mặt Nạ Bẩn

2

Hướng Dẫn Của "Kháng Chiến"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Mặt Nạ Bẩn

4

Hướng Dẫn Của "Kháng Chiến"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Mặt Nạ Bẩn

6

Hướng Dẫn Của "Kháng Chiến"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Mặt Nạ Bẩn

9

Hướng Dẫn Của "Kháng Chiến"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Mặt Nạ Xui Xẻo

1

Móng Vuốt Đông Phong

4

Triết Học Của "Kháng Chiến"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Mặt Nạ Xui Xẻo

1

Móng Vuốt Đông Phong

6

Triết Học Của "Kháng Chiến"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Mặt Nạ Xui Xẻo

2

Móng Vuốt Đông Phong

12

Triết Học Của "Kháng Chiến"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Mặt Nạ Xui Xẻo

2

Móng Vuốt Đông Phong

16

Triết Học Của "Kháng Chiến"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.