An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Русский язык
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Qiqi

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Kiếm Đơn

Băng

Nhà Thuốc Bubu

Một cô nương hái thuốc kiêm học đồ tại lò thuốc, sắc mặt trắng toát như cương thi. Rất ít nói chuyện, cũng không có biểu cảm gì.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

12368

P.Ngự Căn Bản

922

Tấn Công Căn Bản

287

Tăng Trị Liệu

22.1%

Active Talents

Tấn Công Thường - Vân Lai Cổ Kiếm Pháp
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, vung ra hai nhát kiếm về phía trước trong chớp mắt.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

37.8%

Sát Thương Lần 2

38.9%

Sát Thương Lần 3

24.2%+24.2%

Sát Thương Lần 4

24.7%+24.7%

Sát Thương Lần 5

63.0%

Sát Thương Trọng Kích

64.3%+64.3%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

20.0 điểm

Sát Thương Khi Rơi

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Tiên pháp - Hàn Bệnh Quỷ Sai
Kỹ Năng Nguyên Tố
Băng huyết hóa bùa chú, triệu hồi Hàn Bệnh Quỷ Sai, đồng thời gây sát thương Nguyên Tố Băng cho địch xung quanh.

Hàn Bệnh Quỷ Sai

  • Khi tấn công thường và trọng kích của Qiqi đánh trúng địch, sẽ hồi HP cho tất cả nhân vật của bản thân trong đội và đồng đội ở gần, lượng hồi phục dựa trên sức tấn công của Qiqi;
  • Cứ cách một khoảng thời gian sẽ hồi HP cho nhân vật của bản thân trong đội trong trận hiện tại;
  • Khi nhân vật hành động, gây sát thương nguyên tố Băng cho kẻ địch trên đường đi.
"Cái này dùng để ngăn thối rữa khi nhiệt độ lên cao... Ừm, ý tôi là số thảo dược quý của ngài Bai đó."

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

96%

Hồi HP khi đánh trúng địch

10.56% tấn công +67

Kéo dài trị liệu

69.60% tấn công+451

Sát thương Hàn Bệnh Quỷ Sai

36.0%

Thời Gian Kéo Dài

15.0s

CD

30.0s

Tiên Pháp - Cứu Khổ Độ Ách
Kỹ Năng Nộ
Tiên lực phong ấn bên trong người Qiqi, dùng Bùa Độ Ách Chân đánh dấu kẻ địch xung quanh và gây sát thương nguyên tố Băng.

Bùa Độ Ách Chân

Khi địch bị ảnh hưởng bởi Bùa Độ Ách Chân chịu sát thương, sẽ hồi HP cho nhân vật gây sát thương.

"Tên thật, cứu khổ độ ách chân quân, cải tử hoàn hài đồng tử"
Qiqi không tài nào nhớ nổi câu này.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

285%

Lượng trị liệu

90.0% tấn công +577

Thời gian tồn tại

15.0s

CD

20.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

80

Passive Talents

Diệu Pháp Trường Thọ
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Khi nhân vật kích hoạt phản ứng nguyên tố trong Tiên Pháp - Hàn Bệnh Quỷ Sai, tăng nhận trị liệu 20%, kéo dài 8s.
Thăm Ngọc Ngẫu Nhiên
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Khi tấn công thường và trọng kích của Qiqi đánh trúng địch, có 50% cơ hội để thêm cho mỗi kẻ địch một tấm Bùa Độ Ách Chân, kéo dài 6s. Hiệu quả này mỗi 30s chỉ kích hoạt 1 lần.
Chuyện Xưa Năm Cũ
Hiển thị đặc sản khu vực Liyue trên bản đồ nhỏ.

Cung Mệnh

Trở Lại Nghèo Khổ
Cung Mệnh Tầng 1
Khi Hàn Bệnh Quỷ Sai đánh trúng kẻ địch đang bị Bùa Độ Ách Chân đánh dấu, sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho Qiqi.
Giá Rét Thấu Xương
Cung Mệnh Tầng 2
Đối với địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Băng, sát thương tấn công thường và trọng kích mà Qiqi gây ra tăng 15%.
Thăng Thiên Bảo Cáo
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Tiên Pháp - Cứu Khổ Độ Ách +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thiên Uy Áp Chúng
Cung Mệnh Tầng 4
Mục tiêu bị Bùa Độ Ách Chân đánh dấu, lực tấn công giảm 20%.
Sen Hồng Chớm Nở
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Tiên Pháp - Hàn Bệnh Quỷ Sai +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Khởi Tử Hồi Sinh
Cung Mệnh Tầng 6
Khi thi triển Tiên Pháp - Cứu Khổ Độ Ách hồi sinh và phục hồi 50% HP cho tất cả các nhân vật trong đội ngã xuống.
Hiệu quả này mỗi 15 phút chỉ thi triển 1 lần.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Bản Vẽ Hướng Dẫn

1

Mảnh Ngọc Băng Vụn

3

Túi Lưu Ly

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Bản Vẽ Hướng Dẫn

2

Hạt Nhân Cực Hàn

3

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

10

Túi Lưu Ly

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Bản Vẽ Phong Ấn

4

Hạt Nhân Cực Hàn

6

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

20

Túi Lưu Ly

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Bản Vẽ Phong Ấn

8

Hạt Nhân Cực Hàn

3

Miếng Ngọc Băng

30

Túi Lưu Ly

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Bản Vẽ Cấm Chú

12

Hạt Nhân Cực Hàn

6

Miếng Ngọc Băng

45

Túi Lưu Ly

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Bản Vẽ Cấm Chú

20

Hạt Nhân Cực Hàn

6

Ngọc Băng

60

Túi Lưu Ly

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Bản Vẽ Hướng Dẫn

3

Bài Giảng Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Bản Vẽ Phong Ấn

2

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Bản Vẽ Phong Ấn

4

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Bản Vẽ Phong Ấn

6

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Bản Vẽ Phong Ấn

9

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Bản Vẽ Cấm Chú

1

Lông Vũ Bắc Phong

4

Triết Học Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Bản Vẽ Cấm Chú

1

Lông Vũ Bắc Phong

6

Triết Học Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Bản Vẽ Cấm Chú

2

Lông Vũ Bắc Phong

12

Triết Học Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Bản Vẽ Cấm Chú

2

Lông Vũ Bắc Phong

16

Triết Học Của "Phồn Vinh"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.