An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Русский язык
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Raiden Shogun

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Vũ Khí Cán Dài

Lôi

Thành Inazuma

Là Tôn Chủ Narukami Ogosho đại nhân, đưa người dân Inazuma hướng đến sự "vĩnh hằng" ngàn năm không đổi.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

12907

P.Ngự Căn Bản

789

Tấn Công Căn Bản

337

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

32%

Active Talents

Tấn Công Thường - Origin
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 5 lần đánh liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, chém nhanh về phía trước.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

39.6%

Sát Thương Lần 2

39.7%

Sát Thương Lần 3

49.9%

Sát Thương Lần 4

29.0%+29.0%

Sát Thương Lần 5

65.4%

Sát Thương Trọng Kích

99.6%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

25.0 điểm

Sát Thương Khi Đáp

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Thần Biến - Ánh Chớp Tà Ác
Kỹ Năng Nguyên Tố
Raiden Shogun khai mở Tịnh Thổ, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi cho kẻ địch xung quanh, khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó nhận trạng thái "Con Mắt Lôi Phạt".

Con Mắt Lôi Phạt

  • Nhân vật nhận hiệu ứng này khi gây sát thương cho địch, Con Mắt Lôi Phạt sẽ hợp lực tấn công, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi ở vị trí kẻ địch.
  • Nhân vật nhận được Con Mắt Lôi Phạt, trong thời gian duy trì hiệu ứng này sẽ tăng sát thương Kỹ Năng Nộ, mức độ tăng tùy theo Năng Lượng Nguyên Tố của Kỹ Năng Nộ.
Con Mắt Lôi Phạt của mỗi đội mỗi 0.9s tối đa tiến hành hợp lực tấn công một lần.
Nhân vật khác trong đội (không phải bản thân) kích hoạt hợp lực tấn công sẽ tạo ra sát thương bằng 20% sát thương gốc.

Trở thành một phần của thần. Lôi Thần có thể trao tay và mắt cho thuộc hạ để thay người phán xử.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

117.2%

Sát Thương Hợp Lực Tấn Công

42.0%

Thời Gian Kéo Dài

25.0s

Tăng Sát Thương Kỹ Năng Nộ

Mỗi Điểm Năng Lượng Nguyên Tố 0.22%

CD

10.0s

Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết
Kỹ Năng Nộ
Tích tụ ngàn vạn chân ngôn, dùng hết Ý Lực Ước Nguyện Chakra, chém ra Mộng Tưởng Nhất Đao hủy diệt tất cả lời nguyền, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi; Đồng thời sử dụng "Mộng Tưởng Nhất Tâm" để chiến đấu trong khoảng thời gian tiếp theo. Tăng sát thương mà Mộng Tưởng Nhất Đao và Mộng Tưởng Nhất Tâm gây ra dựa trên số tầng Ý Lực của Ước Nguyện Chakra tiêu hao khi thi triển.

Mộng Tưởng Nhất Tâm

Trong trạng thái này, Raiden Shogun dùng đao để tấn công, sát thương gây ra từ tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp sẽ chuyển hóa thành Sát Thương Nguyên Tố Lôi không thể bị đính kèm thay thế, đồng thời khi đánh trúng kẻ địch sẽ hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố cho tất cả nhân vật trong đội ở gần. Mỗi 1s tối đa hồi Năng Lượng Nguyên Tố một lần theo cách này, tối đa kích hoạt 5 lần trong thời gian duy trì trạng thái.
Trong trạng thái này, Raiden Shogun sẽ tăng khả năng kháng gián đoạn, đồng thời miễn dịch sát thương Điện Cảm.
Trong trạng thái Mộng Tưởng Nhất Tâm, sát thương gây ra từ tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp sẽ được xem là sát thương kỹ năng nộ.

Hiệu quả Mộng Tưởng Nhất Tâm sẽ biến mất khi Raiden Shogun rời trận.

Ước Nguyện Chakra

Khi nhân vật trong đội ở gần (Không bao gồm bản thân Raiden Shogun) thi triển Kỹ Năng Nộ sẽ căn cứ vào số Năng Lượng Nguyên Tố của Kỹ Năng Nộ, để tích lũy Ý Lực cho Ước Nguyện Chakra của Raiden Shogun.
Tối đa tích lũy 60 tầng Ý Lực.

Ý Lực tích lũy trong Ước Nguyện Chakra sẽ xóa sau khi rời chiến đấu 300s.

Bí kiếm mới lĩnh ngộ gần đây của Lôi Thần, loại bỏ "Vô Tưởng", chuyển thành "Mộng Tưởng". Từ "Chân Thuyết" có nghĩa là đổi mới, câu chuyện của Inazuma cũng sẽ sang trang.

Lv.

Sát Thương Cơ Bản Mộng Tưởng Nhất Đao

401%

Buff Ý Lực

3.89% Nhất Đao/0.73% Nhất Tâm mỗi tầng

Số Tầng Ý Lực Tích Tụ

0.15 mỗi điểm Năng Lượng Nguyên Tố

Sát Thương Lần 1

44.7%

Sát Thương Lần 2

44.0%

Sát Thương Lần 3

53.8%

Sát Thương Lần 4

30.9%+31.0%

Sát Thương Lần 5

73.9%

Sát Thương Trọng Kích

61.6%+74.4%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

20.0 điểm

Sát Thương Khi Rơi

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Mộng Tưởng Nhất Tâm Hồi Phục Năng Lượng

1.6

Thời gian duy trì Mộng Tưởng Nhất Tâm

7.0s

CD

18.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

90

Passive Talents

Ngàn Vạn Ước Nguyện
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Nhân vật trong đội ở gần khi nhận được Nguyên Tố Tinh Cầu hoặc Nguyên Tố Hạt Nhân sẽ tích tụ 2 tầng Ý Lực cho Ước Nguyện Chakra.
Hiệu quả này mỗi 3s tối đa kích hoạt một lần.
Thực Thể Khai Sáng
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Mỗi 1% thừa ra khi Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố vượt quá 100%, sẽ giúp Raiden Shogun nhận được hiệu quả:
  • Tăng 0.6% hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố trong trạng thái Mộng Tưởng Nhất Tâm;
  • Tăng 0.4% buff Sát Thương Nguyên Tố Lôi.
Kẻ Trấn Giữ Thiên Hạ
Khi đột phá kiếm đơn và vũ khí cán dài, lượng Mora tiêu hao giảm 50%.

Cung Mệnh

Lời Tiên Tri Đen Tối
Cung Mệnh Tầng 1
Ước Nguyện Chakra có thể tích tụ Ý Lực nhanh hơn. Nhân vật Nguyên Tố Lôi sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ sẽ tăng 80% tích lũy Ý Lực; nhân vật nguyên tố khác sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ sẽ tăng 20% tích lũy Ý Lực.
Càn Quét Thiên Hạ
Cung Mệnh Tầng 2
Khi trong trạng thái Mộng Tưởng Nhất Đao và Mộng Tưởng Nhất Tâm của Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết, tấn công của Raiden Shogun sẽ bỏ qua 60% phòng ngự của địch.
Chuyện Xưa Kể Lại
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thờ Phụng Lẽ Phải
Cung Mệnh Tầng 4
Mộng Tưởng Nhất Tâm của Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết sau khi kết thúc, tất cả nhân vật trong đội gần đó (Không bao gồm Raiden Shogun) sẽ tăng 30% tấn công, duy trì 10s.
Shogun Giáng Lâm
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Thần Biến - Ánh Chớp Tà Ác +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Kế Thừa Ước Nguyện
Cung Mệnh Tầng 6
Khi trong trạng thái Mộng Tưởng Nhất Tâm của Bí Kỹ - Mộng Tưởng Chân Thuyết, sát thương Kỹ Năng Nộ của Raiden Shogun trúng kẻ địch sẽ giảm 1s CD Kỹ Năng Nộ của tất cả nhân vật trong đội ở gần đó (Không bao gồm Raiden Shogun).
Hiệu quả này mỗi giây tối đa kích hoạt 1 lần, trong thời gian duy trì tối đa kích hoạt 5 lần.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Kiếm Cách Cũ Nát

1

Vụn Tử Tinh Thắng Lợi

3

Quả Amakumo

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Kiếm Cách Cũ Nát

2

Ngọc Sấm Sét

3

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

10

Quả Amakumo

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Kiếm Cách Bản Sao

4

Ngọc Sấm Sét

6

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

20

Quả Amakumo

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Kiếm Cách Bản Sao

8

Ngọc Sấm Sét

3

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

30

Quả Amakumo

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Kiếm Cách Trứ Danh

12

Ngọc Sấm Sét

6

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

45

Quả Amakumo

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Kiếm Cách Trứ Danh

20

Ngọc Sấm Sét

6

Tử Tinh Thắng Lợi

60

Quả Amakumo

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Kiếm Cách Cũ Nát

3

Bài Giảng Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Kiếm Cách Bản Sao

2

Hướng Dẫn Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Kiếm Cách Bản Sao

4

Hướng Dẫn Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Kiếm Cách Bản Sao

6

Hướng Dẫn Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Kiếm Cách Bản Sao

9

Hướng Dẫn Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Kiếm Cách Trứ Danh

1

Thời Khắc Tan Chảy

4

Triết Học Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Kiếm Cách Trứ Danh

1

Thời Khắc Tan Chảy

6

Triết Học Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Kiếm Cách Trứ Danh

2

Thời Khắc Tan Chảy

12

Triết Học Của "Ánh Sáng"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Kiếm Cách Trứ Danh

2

Thời Khắc Tan Chảy

16

Triết Học Của "Ánh Sáng"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.