An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Русский язык
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Rosaria

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Vũ Khí Cán Dài

Băng

Giáo Hội Tây Phong

Một tu nữ ngoại trừ cách ăn mặc thì không có điểm nào giống với người trong tu viện. Trong hành vi và lời nói lãnh đạm thoảng qua chút sắc sảo. Lúc nào cũng hành động một mình.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

12289

P.Ngự Căn Bản

710

Tấn Công Căn Bản

240

Tấn Công%

24%

Active Talents

Tấn công thường - Thương Thuật Giáo Hội
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 5 lần đánh liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, xông về phía trước, gây sát thương cho địch trên đường đi.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

52.5%

Sát Thương Lần 2

51.6%

Sát Thương Lần 3

31.8% x2

Sát Thương Lần 4

69.7%

Sát Thương Lần 5

41.6%+43.0%

Sát Thương Trọng Kích

137%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

25.0 điểm

Sát Thương Khi Đáp

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Lời Cáo Tội
Kỹ Năng Nguyên Tố
Rosaria nhanh chóng di chuyển đến phía sau kẻ địch, dùng thương để đâm xuyên và chém, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng.
Không thể di chuyển nhanh đến phía sau kẻ địch có thể hình lớn.

Lời thú tội với nữ tu Rosaria sẽ không được tha thứ. Ngược lại, tội càng nặng thì hình phạt càng giá lạnh.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

58%+136%

CD

6.0s

Thánh Lễ Cuối Cùng
Kỹ Năng Nộ
Đây là nghi thức riêng của Rosaria. Vung vũ khí lên quét sạch kẻ địch, sau đó ngưng tụ hàn băng găm vào mặt đất, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng.
Khi băng thương tồn tại, nó sẽ liên tục phát ra hơi lạnh, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng cho kẻ địch gần đó.

Quá trình phán xử rất phiền phức, vì vậy cứ trực tiếp thực thi buổi lễ cho cái chết thôi. Rosaria vốn không tin vào Phong Thần nên vấn đề này rất dễ dàng với cô ấy.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

104%+152%

Sát Thương Thương Băng Kéo Dài

132%

Thời gian tồn tại

8.0s

CD

15.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

60

Passive Talents

Nghe U Ảnh Sám Hối
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Khi Lời Cáo Tội tấn công từ phía sau của mục tiêu, tỷ lệ bạo kích của Rosaria tăng 12%, kéo dài 5s.
Chi Viện Bóng Tối
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Khi thi triển Thánh Lễ Cuối Cùng, dựa trên 15% tỷ lệ bạo kích của bản thân, tăng tỷ lệ bạo kích cho tất cả các nhân vật trong đội ở gần (không bao gồm Rosaria), kéo dài 10s.
Tỷ lệ bạo kích tăng thêm bằng cách này không thể vượt quá 15%.
Dạ Hành
Buổi tối (18h đến 6h), tốc độ di chuyển của nhân vật trong đội của bản thân tăng 10%.
Hiệu quả này vô hiệu trong Bí Cảnh, Vùng Đất Thảo Phạt, La Hoàn Thâm Cảnh, không thể cộng dồn với thiên phú cố định có hiệu quả tương đồng.

Cung Mệnh

Nguồn Gốc Tội Lỗi
Cung Mệnh Tầng 1
Đòn tấn công của Rosaria sau khi tạo thành bạo kích sẽ tăng 10% tốc độ tấn công cho bản thân, sát thương tấn công thường tạo thành tăng 10%, kéo dài 4s.
Vùng Đất Bất Hạnh
Cung Mệnh Tầng 2
Thời gian Thương Băng do Thánh Lễ Cuối Cùng tạo ra kéo dài thêm 4s
Buổi Lễ Xưng Tội
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Lời Cáo Tội +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Ân Điển Đau Khổ
Cung Mệnh Tầng 4
Khi Lời Cáo Tội tạo thành bạo kích, hồi 5 điểm năng lượng nguyên tố cho bản thân Rosaria.
Mỗi lần Lời Cáo Tội nhiều nhất kích hoạt 1 lần hiệu quả này.
Lời Nguyện Lúc Lâm Chung
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Thánh Lễ Cuối Cùng +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thay Trời Hành Đạo
Cung Mệnh Tầng 6
Đòn tấn công của Thánh Lễ Cuối Cùng sẽ khiến kháng vật lý của địch giảm 20%, kéo dài 10s.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Phù Hiệu Tân Binh

1

Mảnh Ngọc Băng Vụn

3

Quả Dâu Đỏ

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Phù Hiệu Tân Binh

2

Hạt Nhân Cực Hàn

3

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

10

Quả Dâu Đỏ

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Phù Hiệu Sĩ Quan

4

Hạt Nhân Cực Hàn

6

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

20

Quả Dâu Đỏ

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Phù Hiệu Sĩ Quan

8

Hạt Nhân Cực Hàn

3

Miếng Ngọc Băng

30

Quả Dâu Đỏ

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Phù Hiệu Hiệu Úy

12

Hạt Nhân Cực Hàn

6

Miếng Ngọc Băng

45

Quả Dâu Đỏ

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Phù Hiệu Hiệu Úy

20

Hạt Nhân Cực Hàn

6

Ngọc Băng

60

Quả Dâu Đỏ

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Phù Hiệu Tân Binh

3

Bài Giảng Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Phù Hiệu Sĩ Quan

2

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Phù Hiệu Sĩ Quan

4

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Phù Hiệu Sĩ Quan

6

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Phù Hiệu Sĩ Quan

9

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Phù Hiệu Hiệu Úy

1

Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc

4

Triết Học Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Phù Hiệu Hiệu Úy

1

Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc

6

Triết Học Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Phù Hiệu Hiệu Úy

2

Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc

12

Triết Học Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Phù Hiệu Hiệu Úy

2

Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc

16

Triết Học Của "Thơ Văn"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.