An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Shenhe

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Vũ Khí Cán Dài

Băng

Động Lưu Vân Tá Phong

Đệ tử tiên gia, khí chất thoát tục, ẩn cư tại núi rừng Liyue, tính cách lãnh đạm như tiên nhân.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

12993

P.Ngự Căn Bản

830

Tấn Công Căn Bản

304

Tấn Công%

28.8%

Active Talents

Tấn Công Thường - Đạp Thần Nhiếp Đấu
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 5 lần đánh liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, xông về phía trước, gây sát thương cho địch trên đường đi.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

43.3%

Sát Thương Lần 2

40.2%

Sát Thương Lần 3

53.3%

Sát Thương Lần 4

26.3%+26.3%

Sát Thương Lần 5

65.6%

Sát Thương Trọng Kích

110.7%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

25.0 điểm

Sát Thương Khi Đáp

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Triệu Tướng Dịch Chú
Kỹ Năng Nguyên Tố
Ngưng tụ sương lộ, đẩy lui tà ma.
Thêm hiệu quả "Băng Linh" cho tất cả nhân vật trong đội gần đó, đồng thời gây Sát Thương Nguyên Tố Băng khác nhau dựa theo cơ chế nhấn, nhấn giữ.

Nhấn

Đột kích về phía trước cùng "Lục Linh", gây Sát Thương Nguyên Tố Băng cho kẻ địch trên đường.

Nhấn giữ

Hiệu lệnh "Lục Linh", gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng.

Băng Linh

Khi sát thương tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp, kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ gây Sát Thương Nguyên Tố Băng cho kẻ địch, sẽ tăng sát thương dựa vào sức tấn công hiện tại của Shenhe.

Hiệu quả "Băng Linh" sẽ biến mất khi hết thời gian duy trì hoặc đạt số lần kích hoạt nhất định. "Băng Linh" khi nhấn giữ sẽ có thời gian duy trì và số lần hiệu lực nhiều hơn so với nhấn.
Khi trong 1 lần Sát Thương Nguyên Tố Băng trúng cùng lúc nhiều kẻ địch, sẽ căn cứ vào số lượng kẻ địch trúng đòn để tiêu hao số lần hiệu lực; Số lần hiệu lực "Băng Linh" của mỗi nhân vật trong đội sẽ tính độc lập với nhau.

"Linh uy phi hư,dịch hữu bách công. Thần nữ có lệnh, mau chóng có mặt. Nhiếp!"

Lv.

Sát Thương Nhấn Kỹ Năng

139%

Sát Thương Nhấn Giữ Kỹ Năng

188.8%

Tăng Sát Thương

45.7% tấn công

Thời gian duy trì nhấn/nhấn giữ

10.0s/15.0s

Số lần hiệu lực nhấn/nhấn giữ

5 lần/7 lần

CD Nhấn

10.0s

CD Nhấn Giữ

15.0s

Thần Nữ Khiển Linh Quyết
Kỹ Năng Nộ
Giải phóng sức mạnh "Lục Linh", hiệu lệnh rong ruổi thế gian, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng.
"Lục Linh" sẽ ngưng kết thành vùng hiệu ứng, giảm Kháng Vật Lý và Kháng Nguyên Tố Băng của kẻ địch bên trong, đồng thời gây Sát Thương Nguyên Tố Băng liên tục cho kẻ địch trong vùng ảnh hưởng.

"Tiên đạo pháp môn không phải hư ảo, chỉ khi nhìn thấu thiên địa vạn hóa, hiểu rõ nhân quả hồng trần thì mới có thể lĩnh ngộ được bổn chân."

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

101%

Giảm Kháng

6.0%

Sát Thương Kéo Dài

33.1%

Thời Gian Kéo Dài

12.0s

CD

20.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

80

Passive Talents

Đại Động Di La Tôn Pháp
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Nhân vật trong trận hiện tại đang trong vùng hiệu ứng của Thần Nữ Khiển Linh Quyết, sẽ tăng 15% BUFF Sát Thương Nguyên Tố Băng.
Phược Linh Thông Chân Pháp Ấn
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Shenhe sau khi thi triển Triệu Tướng Dịch Chú, tất cả nhân vật trong đội gần đó sẽ nhận hiệu ứng sau:
  • Nhấn: Sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ tăng 15%, duy trì 10s;
  • Nhấn giữ: Sát thương tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 15%, duy trì 15s.
Lai Phục Tri Thời
Khi làm nhiệm vụ Phái Đi Thám Hiểm có thời gian là 20 giờ ở Liyue, phần thưởng nhận được tăng 25%.

Cung Mệnh

Tâm Trai
Cung Mệnh Tầng 1
Số lần sử dụng của Triệu Tướng Dịch Chú tăng thêm 1
Định Mông
Cung Mệnh Tầng 2
Thời gian duy trì của Thần Nữ Khiển Linh Quyết kéo dài thêm 6s. Nhân vật trong trận hiện tại đang trong vùng ảnh hưởng sẽ tăng 15% sát thương bạo kích của Sát Thương Nguyên Tố Băng.
Tiềm Hư
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Triệu Tướng Dịch Chú +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Quan Sát
Cung Mệnh Tầng 4
Nhân vật trong trạng thái "Băng Linh" của Shenhe, khi kích hoạt tăng sát thương từ "Băng Linh" sẽ khiến Shenhe nhận 1 tầng "Sương Tiêu Quyết":
  • Shenhe khi thi triển Triệu Tướng Dịch Chú sẽ xóa bỏ tất cả "Sương Tiêu Quyết", đồng thời căn cứ vào số tầng xóa bỏ, mỗi tầng tăng 5% sát thương cho Triệu Tướng Dịch Chú lần này;
  • Hiệu quả này tối đa cộng dồn 50 lần, duy trì 60s.
Hóa Thần
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Thần Nữ Khiển Linh Quyết +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Vong Huyền
Cung Mệnh Tầng 6
Khi nhân vật kích hoạt hiệu quả "Băng Linh" bằng sát thương tấn công thường và sát thương trọng kích, sẽ không còn giảm số lần kích hoạt "Băng Linh" nữa.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Mật Hoa Lừa Dối

1

Mảnh Ngọc Băng Vụn

3

Thanh Tâm

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Mật Hoa Lừa Dối

2

Vảy Giả Tộc Rồng

3

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

10

Thanh Tâm

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Mật Hoa Lấp Lánh

4

Vảy Giả Tộc Rồng

6

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

20

Thanh Tâm

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Mật Hoa Lấp Lánh

8

Vảy Giả Tộc Rồng

3

Miếng Ngọc Băng

30

Thanh Tâm

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Mật Hoa Nguyên Tố

12

Vảy Giả Tộc Rồng

6

Miếng Ngọc Băng

45

Thanh Tâm

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Mật Hoa Nguyên Tố

20

Vảy Giả Tộc Rồng

6

Ngọc Băng

60

Thanh Tâm

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Mật Hoa Lừa Dối

3

Bài Giảng Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Mật Hoa Lấp Lánh

2

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Mật Hoa Lấp Lánh

4

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Mật Hoa Lấp Lánh

6

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Mật Hoa Lấp Lánh

9

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Mật Hoa Nguyên Tố

1

Bướm Hỏa Ngục

4

Triết Học Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Mật Hoa Nguyên Tố

1

Bướm Hỏa Ngục

6

Triết Học Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Mật Hoa Nguyên Tố

2

Bướm Hỏa Ngục

12

Triết Học Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Mật Hoa Nguyên Tố

2

Bướm Hỏa Ngục

16

Triết Học Của "Phồn Vinh"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.