An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Русский язык
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Tartaglia

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Cung

Thủy

Fatui

Childe đứng thứ 11 trong quan chấp hành Fatui, uy danh chiến tích luôn được ca ngợi.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

13103

P.Ngự Căn Bản

815

Tấn Công Căn Bản

301

Tăng ST Nguyên Tố Thủy

28.8%

Active Talents

Tấn Công Thường: Chém Mưa
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 6 lần bắn tên liên tiếp.

Trọng Kích

Sát thương càng cao, ngắm bắn càng chính xác.
Khi ngắm bắn, sức mạnh Nguyên Tố Thủy sẽ tích tụ trên mũi tên. Mũi tên tụ đầy dòng chảy sẽ gây Sát Thương Nguyên Tố Thủy khi bắn trúng địch, và thi triển hiệu quả Đoạn Lưu.

Đoạn Lưu

Địch ở trạng thái Đoạn Lưu khi bị Tartaglia tấn công, sẽ tạo hiệu quả Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy. Sát thương do những hiệu quả này gây ra được xem là tấn công thường.
  • Đoạn Lưu - Né: Khi tụ lực ngắm bắn trúng địch đang bị Đoạn Lưu ảnh hưởng, sẽ gây sát thương phạm vi liên tục. Đoạn Lưu - Né mỗi 0.7s mới có hiệu quả 1 lần.
  • Đoạn Lưu - Phá: Khi đánh bại địch bị Đoạn Lưu ảnh hưởng sẽ tạo xoáy nước, tăng thêm hiệu quả Đoạn Lưu cho địch ở gần.

Tấn Công Khi Đáp

Bắn mưa tên liên tiếp xuống mặt đất, gây sát thương phạm vi.
Khi ở trạng thái cận chiến Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều, không thể thi triển tấn công khi đáp xuống.

Lv.

Sát Thương Lần 1

41.3%

Sát Thương Lần 2

46.3%

Sát Thương Lần 3

55.4%

Sát Thương Lần 4

57.0%

Sát Thương Lần 5

60.9%

Sát Thương Lần 6

72.8%

Ngắm Bắn

43.9%

Tụ Lực Ngắm Bắn

124%

Sát Thương Đoạn Lưu - Né

12.4%*3

Sát Thương Đoạn Lưu - Phá

62.0%

Thời gian duy trì Đoạn Lưu

10.0 giây

Sát Thương Khi Rơi

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều
Kỹ Năng Nguyên Tố
Giải phóng vũ trang cấu tạo từ nước tinh khiết, gây cho địch xung quanh Sát Thương Nguyên Tố Thủy, và vào trạng thái cận chiến.
Ở trạng thái này, tấn công thường và trọng kích của Tartaglia sẽ chuyển thành sát thương Nguyên Tố Thủykhông thể bị đính kèm thay thế, và có thay đổi như sau:

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 6 lần chém liên tiếp Nguyên Tố Thủy.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực, đánh ra hai kiếm về phía trước trong chớp mắt, gây Sát Thương Nguyên Tố Thủy.

Đoạn Lưu - Chém

Tấn công gần, đánh trúng kẻ địch bị Đoạn Lưu ảnh hưởng sẽ thi triển Đoạn Lưu - Chém 1 lần, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy. Sát thương do Đoạn Lưu - Chém gây ra được coi là sát thương kỹ năng nguyên tố, mỗi 1.5s mới có hiệu quả 1 lần.

Sau 30s, hoặc thi triển để hủy hiệu quả kỹ năng lần nữa, sẽ trở về trạng thái đánh xa, kỹ năng cũng sẽ vào thời gian chờ. Trạng thái cận chiến kéo dài càng lâu, thời gian chờ càng dài.
Kéo dài sau 30s sẽ tự động trở về trạng thái đánh xa, kỹ năng cũng sẽ bước vào thời gian chờ lâu hơn

Để khắc phục nhược điểm dùng cung không tốt, anh đã chọn cung làm vũ khí. Nhưng khi chiến đấu thực sự, ắt sẽ lấy ra sức mạnh thực sự...

Lv.

Trạng thái gây ra sát thương

72%

Sát Thương Lần 1

38.9%

Sát Thương Lần 2

41.6%

Sát Thương Lần 3

56.3%

Sát Thương Lần 4

59.9%

Sát Thương Lần 5

55.3%

Sát Thương Lần 6

35.4%+37.7%

Sát Thương Trọng Kích

60.2%+72.0%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

20.0 điểm

Sát Thương Đoạn Lưu - Chém

60%

Thời Gian Kéo Dài Tối Đa

30.0s

CD

6.0 đến 36.0s

CD sau khi dùng hết thời gian kéo dài

45.0s

Kỹ năng Thượng Thừa - Ánh Sáng Tận Diệt
Kỹ Năng Nộ
Dựa theo trạng thái hiện tại của Tartaglia, thực hiện tấn công khác nhau:

Trạng thái đánh xa - Đạn Ma

Bắn ra mũi tên tràn đầy nguyên tố thủy về phía trước, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy, và thi triển hiệu quả Đoạn Lưu.
Sau khi thi triển, trả lại một phần Năng Lượng Nguyên Tố.

Trạng thái cận chiến - Tận Diệt Thủy Quang

Trảm kích phạm vi lớn, gây Sát Thương Nguyên Tố Thủy cho tất cả địch ở gần và kích hoạt Đoạn Lưu - Nổ.

Đoạn Lưu - Nổ

Tận Diệt Thủy Quang đánh trúng địch trong trạng thái Đoạn Lưu sẽ tiêu hao hiệu quả Đoạn Lưu và tung tóe nước, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thủy. Sát thương của Đoạn Lưu - Nổ được xem như sát thương kỹ năng nộ.

Dòng nước chảy vội, rất hiếm gặp trên quê hương được tuyết bao phủ của anh ấy. Có lẽ là do hiểu được sự quý giá của nó nên anh ấy có thể điều khiển nó.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng - Cận Chiến

464%

Sát Thương Kỹ Năng - Đánh Xa

378%

Sát Thương Đoạn Lưu - Nổ

120%

Kỹ năng trả lại năng lượng Nguyên Tố (đánh xa)

20

CD

15.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

60

Passive Talents

Kéo Dài Bất Tận
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Thời gian hiệu quả Đoạn Lưu kéo dài 8 giây.
Thủy Hình Kiếm
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Khi ở trạng thái cận chiến của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều, tấn công thường và trọng kích tạo thành bạo kích sẽ tạo ra thêm hiệu quả Đoạn Lưu cho kẻ địch bị đánh trúng.
Tinh Thông Võ Thuật
Tăng 1 cấp tấn công thường cho nhân vật của bản thân trong đội.

Cung Mệnh

Trang Phục Ma Vương - Ngăn Sóng
Cung Mệnh Tầng 1
Giảm 20% CD của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều.
Trang Phục Ma Vương - Sóng Ngầm
Cung Mệnh Tầng 2
Khi kẻ địch bị đánh bại và chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Đoạn Lưu, sẽ hồi phục 4 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho Tartaglia.
Tai Họa Vực Sâu - Nguồn Gốc Tranh Giành
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Tai Họa Vực Sâu - Bắn Nước
Cung Mệnh Tầng 4
Mỗi 4s, khi trong trận xuất hiện hiệu quả Đoạn Lưu do Tartaglia thi triển, nếu Tartaglia đang trong trạng thái cận chiến của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều, sẽ kích hoạt Đoạn Lưu - Chém; Nếu không Đoạn Lưu - Né sẽ được kích hoạt.
Đoạn Lưu - Né và Đoạn Lưu - Chém được kích hoạt bằng cung mệnh này sẽ không bị giới hạn bởi thời gian kích hoạt của hai loại Đoạn Lưu này và cũng không ảnh hưởng đến thời gian kích hoạt của chúng.
Kỹ Năng Thượng Thừa - Chém Nước Chặt Mưa
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Kỹ Năng Thượng Thừa - Ánh Sáng Tận Diệt +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Kỹ Năng Thượng Thừa - Thiên Sứ Tai Ương
Cung Mệnh Tầng 6
Khi thi triển Kỹ Năng Thượng Thừa - Ánh Sáng Tận Diệt trong trạng thái cận chiến, hủy CD của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều.
Hiệu quả này sẽ được kích hoạt khi anh quay trở lại trạng thái đánh xa.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Phù Hiệu Tân Binh

1

Vụn Thanh Kim Sạch

3

Ốc Sao

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Phù Hiệu Tân Binh

2

Trái Tim Thuần Khiết

3

Mảnh Thanh Kim Sạch

10

Ốc Sao

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Phù Hiệu Sĩ Quan

4

Trái Tim Thuần Khiết

6

Mảnh Thanh Kim Sạch

20

Ốc Sao

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Phù Hiệu Sĩ Quan

8

Trái Tim Thuần Khiết

3

Miếng Thanh Kim Sạch

30

Ốc Sao

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Phù Hiệu Hiệu Úy

12

Trái Tim Thuần Khiết

6

Miếng Thanh Kim Sạch

45

Ốc Sao

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Phù Hiệu Hiệu Úy

20

Trái Tim Thuần Khiết

6

Thanh Kim Sạch

60

Ốc Sao

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Phù Hiệu Tân Binh

3

Bài Giảng Của "Tự Do"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Phù Hiệu Sĩ Quan

2

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Phù Hiệu Sĩ Quan

4

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Phù Hiệu Sĩ Quan

6

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Phù Hiệu Sĩ Quan

9

Hướng Dẫn Của "Tự Do"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Phù Hiệu Hiệu Úy

1

Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ

4

Triết Học Của "Tự Do"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Phù Hiệu Hiệu Úy

1

Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ

6

Triết Học Của "Tự Do"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Phù Hiệu Hiệu Úy

2

Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ

12

Triết Học Của "Tự Do"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Phù Hiệu Hiệu Úy

2

Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ

16

Triết Học Của "Tự Do"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.