An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Русский язык
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Nhà Lữ Hành

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Kiếm Đơn

Không

——

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

10875

P.Ngự Căn Bản

683

Tấn Công Căn Bản

212

Tấn Công%

24%

Active Talents

Tấn Công Thường: Gió Sắt Nơi Xa
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, đánh ra hai kiếm về phía trước trong chớp mắt.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

44.5%

Sát Thương Lần 2

43.4%

Sát Thương Lần 3

53.0%

Sát Thương Lần 4

58.3%

Sát Thương Lần 5

70.8%

Sát Thương Trọng Kích

55.9%+72.2%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

20.0 điểm

Sát Thương Khi Đáp

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Kiếm Gió Lốc
Kỹ Năng Nguyên Tố
Nắm giữ sức mạnh của gió, trong tay hội tụ xoáy chân không, gây cho địch phía trước Sát Thương Nguyên Tố Phong liên tục.
Khi kỹ năng kết thúc, xoáy chân không sẽ nổ, gây Sát Thương Nguyên Tố Phong ở phạm vi lớn hơn và uy lực mạnh hơn.

Nhấn Giữ

Sát thương và phạm vi ảnh hưởng sẽ tăng dần.

Chuyển hóa nguyên tố

Nếu trong thời gian duy trì xoáy chân không có tiếp xúc Nguyên Tố Thủy/Nguyên Tố Hỏa/Nguyên Tố Băng/Nguyên Tố Lôi, thì sẽ nhận được thuộc tính nguyên tố tương ứng, gây thêm sát thương kèm theo của nguyên tố đó.
Chuyển hóa nguyên tố chỉ phát sinh một lần trong thời gian duy trì kỹ năng.

Thảo luận với Paimon cách để nắm bắt ngọn gió vô hình.

Lv.

Sát Thương Cắt Ban Đầu

12.0%

Sát Thương Cắt Lớn Nhất

16.8%

ST Bạo Phong Ban Đầu

176%

ST Bạo Phong Lớn Nhất

192%

CD Căn Bản

5.0s

CD Tụ Lực Tối Đa

8.0s

Khuấy Động Gió Tàn
Kỹ Năng Nộ
Gió dẫn ra con đường, triệu hồi lốc xoáy về phía trước, cuốn vật thể và địch bên đường vào, duy trì gây Sát Thương Nguyên Tố Phong.

Chuyển hóa nguyên tố

Nếu trong thời gian duy trì kỹ năng lốc xoáy có tiếp xúc Nguyên Tố Thủy/Nguyên Tố Hỏa/Nguyên Tố Băng/Nguyên Tố Lôi, sẽ nhận được thuộc tính nguyên tố tương ứng, gây thêm sát thương kèm theo của nguyên tố đó.
Loại chuyển hóa này chỉ phát sinh một lần trong thời gian duy trì kỹ năng.

Cùng Paimon nghiên cứu cách vỗ cánh của bướm.

Lv.

Sát Thương Gió Lốc

80.8%

Sát Thương Nguyên Tố Kèm Theo

24.8%

Thời Gian Kéo Dài

6.0s

CD

15.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

60

Passive Talents

Ngọn Gió Xé Trời
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Chiêu cuối trong tấn công thường sẽ phóng ra 1 đạo phong đao, gây sát thương Nguyên Tố Phong với lực tấn công 60% cho địch trên đường đi.
Gió Phục Sinh
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Trong 5s sau khi dùng Kiếm Gió Lốc đánh bại địch, mỗi giây hồi 2% HP.
Hiệu quả này mỗi 5s chỉ được dùng 1 lần.

Cung Mệnh

Gió Giận Dữ
Cung Mệnh Tầng 1
Kiếm Gió Lốc có thể khiến địch và vật thể trong phạm vi 5m bị dẫn đến trước mặt nhân vật.
Gió Lốc Đổi Mới
Cung Mệnh Tầng 2
Hiệu quả Nạp Nguyên Tố tăng 16%
Gió Trong Trời Đất
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Khuấy Động Gió Tàn +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Ngọn Gió Bảo Vệ
Cung Mệnh Tầng 4
Trong thời gian Kiếm Gió Lốc tồn tại, sát thương phải chịu sẽ giảm 10%.
Vòng Xoáy Sao Rơi
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Kiếm Gió Lốc +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Gió Mùa Hỗn Loạn
Cung Mệnh Tầng 6
Những mục tiêu bị sát thương bởi Khuấy Động Gió Tàn, Kháng Nguyên Tố Phong giảm 20%.
Nếu sinh ra chuyển hoá nguyên tố thì kháng Nguyên Tố tương ứng cũng giảm 20%.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Mặt Nạ Vỡ

1

Vụn Kim Cương Bạc

3

Cúc Cánh Quạt

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Mặt Nạ Vỡ

3

Mảnh Kim Cương Bạc

10

Cúc Cánh Quạt

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Mặt Nạ Bẩn

6

Mảnh Kim Cương Bạc

20

Cúc Cánh Quạt

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Mặt Nạ Bẩn

3

Miếng Kim Cương Bạc

30

Cúc Cánh Quạt

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Mặt Nạ Xui Xẻo

6

Miếng Kim Cương Bạc

45

Cúc Cánh Quạt

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Mặt Nạ Xui Xẻo

6

Kim Cương Bạc

60

Cúc Cánh Quạt

This website is supported by ads.