An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Русский язык
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Venti

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Cung

Phong

Mondstadt

Một trong các nhà thơ thành Mondstadt, tự do tự tại đi khắp hang cùng ngõ hẻm.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

10531

P.Ngự Căn Bản

669

Tấn Công Căn Bản

263

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

32%

Active Talents

Tấn Công Thường: Xạ Thuật Của Thần
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 6 lần bắn tên liên tiếp.

Trọng Kích

Tiến hành ngắm bắn chuẩn hơn, có sát thương cao hơn.
Khi ngắm bắn, gió sẽ tích tụ trên mũi tên. Mũi tên đầy gió sẽ gây Sát Thương Nguyên Tố Phong.

Tấn Công Khi Đáp

Bắn mưa tên liên tiếp xuống mặt đất, gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

20.4%+20.4%

Sát Thương Lần 2

44.4%

Sát Thương Lần 3

52.4%

Sát Thương Lần 4

26.1%+26.1%

Sát Thương Lần 5

50.7%

Sát Thương Lần 6

71.0%

Ngắm Bắn

43.9%

Tụ Lực Ngắm Bắn

124%

Sát Thương Khi Đáp

56.8%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

114%/142%

Bài Ca Trời Cao
Kỹ Năng Nguyên Tố
Triệu hồi ngọn gió kết hợp thơ và nhạc, cuốn mọi thứ trong bụi mù lên không trung.

Nhấn

Tại vị trí của mục tiêu gọi ra ngọn gió, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Phong, và đánh bay địch.

Nhấn Giữ

Lấy bản thân làm trung tâm gọi ra ngọn gió, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Phong, và đánh bay địch.
Sau khi nhấn giữ, Venti cưỡi gió bay lên không trung.

Địch bị Bài Ca Trời Cao đánh bay, trong thời gian ngắn sẽ rơi chậm.

Trong thời đại mà thần cùng con người cùng sống trên trái đất, có vô số bài hát truyền khắp bốn phương. Đây là giai điệu đã sớm bị lãng quên.

Lv.

Sát Thương Nhấn

276%

CD Nhấn

6.0s

Sát Thương Nhấn Giữ

380%

CD Nhấn Giữ

15.0s

Bài Thơ Thần Gió
Kỹ Năng Nộ
Bắn ra mũi tên được tạo thành từ hàng nghìn ngọn gió, tạo thành bão lớn, cuốn địch vào, duy trì gây Sát Thương Nguyên Tố Phong.

Chuyển hóa nguyên tố

Nếu cơn bão trong thời gian duy trì kỹ năng có tiếp xúc Nguyên Tố Thủy/Nguyên Tố Hỏa/Nguyên Tố Băng/Nguyên Tố Lôi, sẽ nhận được thuộc tính nguyên tố tương ứng, tạo thêm sát thương thuộc tính.
Chuyển hóa nguyên tố chỉ phát sinh 1 lần.

Có rất nhiều bài thơ ca ngợi Phong Thần đã biến mất. Trong đó bài thơ này miêu tả sức mạnh của ngài ấy cùng với gió.

Lv.

Sát Thương Kéo Dài

37.6%

Sát Thương Nguyên Tố Kèm Theo

18.8%

Thời Gian Kéo Dài

8.0s

CD

15.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

60

Passive Talents

Cái Ôm Của Gió
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Nhấn giữ Bài Ca Trời Cao, sẽ tạo ra luồng gió lên cao, kéo dài 20s.
Mắt Bão
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Sau khi kết thúc hiệu quả Bài Thơ Thần Gió, hồi phục 15 điểm năng lượng Nguyên Tố cho Venti;
Nếu xảy ra chuyển hoá nguyên tố, hồi phục 15 điểm năng lượng Nguyên Tố cho tất cả nhân vật trong đội có nguyên tố tương ứng.
Đi Theo Cơn Gió
Giảm 20% tiêu hao thể lực nhân vật của bản thân trong đội khi bay lượn.
Đối với buff Thiên Phú cố định có hiệu quả hoàn toàn giống sẽ không thể cộng dồn.

Cung Mệnh

Mũi Tên Gió
Cung Mệnh Tầng 1
Ngắm bắn sẽ phóng thêm 2 mũi tên, lần lượt gây sát thương bằng 33% sát thương gốc.
Tình Yêu Gió Lạnh
Cung Mệnh Tầng 2
Bài Ca Trời Cao sẽ khiến kháng Nguyên Tố Phong và kháng vật lý của địch giảm 12%, kéo dài 10s.
Địch bị Bài Ca Trời Cao đánh bay trước khi rơi xuống đất, kháng Nguyên Tố Phong và kháng vật lý giảm thêm 12%.
Tập Thơ Thiên Phong
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Bài Thơ Thần Gió +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Cơn Gió Tự Do
Cung Mệnh Tầng 4
Sau khi Venti nhận Nguyên Tố Tinh Cầu hoặc Nguyên Tố Hạt Nhân, sẽ nhận được 25% Buff Sát Thương Nguyên Tố Phong, kéo dài 10s.
Hợp Tấu Trời Cao
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Bài Ca Trời Cao +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Bão Chiến Tranh
Cung Mệnh Tầng 6
Kẻ địch bị Bài Thơ Thần Gió sát thương, kháng Nguyên Tố Phong giảm 20%.
Nếu chuyển hoá nguyên tố xảy ra, sẽ giảm 20% kháng nguyên tố đã chuyển.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Dịch Slime

1

Vụn Tùng Thạch Tự Tại

3

Hoa Cecilia

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Dịch Slime

2

Hạt Giống Bão

3

Mảnh Tùng Thạch Tự Tại

10

Hoa Cecilia

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Tinh Slime

4

Hạt Giống Bão

6

Mảnh Tùng Thạch Tự Tại

20

Hoa Cecilia

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Tinh Slime

8

Hạt Giống Bão

3

Miếng Tùng Thạch Tự Tại

30

Hoa Cecilia

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Bột Slime

12

Hạt Giống Bão

6

Miếng Tùng Thạch Tự Tại

45

Hoa Cecilia

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Bột Slime

20

Hạt Giống Bão

6

Tùng Thạch Tự Tại

60

Hoa Cecilia

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Dịch Slime

3

Bài Giảng Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Tinh Slime

2

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Tinh Slime

4

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Tinh Slime

6

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Tinh Slime

9

Hướng Dẫn Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Bột Slime

1

Lông Vũ Bắc Phong

4

Triết Học Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Bột Slime

1

Lông Vũ Bắc Phong

6

Triết Học Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Bột Slime

2

Lông Vũ Bắc Phong

12

Triết Học Của "Thơ Văn"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Bột Slime

2

Lông Vũ Bắc Phong

16

Triết Học Của "Thơ Văn"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.