An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Xiangling

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Vũ Khí Cán Dài

Hỏa

Vạn Dân Đường

Thiếu nữ đầu bếp đến từ Liyue, rất nổi tiếng, có sự nhiệt tình vô hạn với việc nấu nướng, đặc biệt là những món tê cay.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

10875

P.Ngự Căn Bản

669

Tấn Công Căn Bản

225

Tinh Thông Nguyên Tố

96

Active Talents

Tấn Công Thường: Tài Nghệ Làm Bánh
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 5 lần đánh liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, xông về phía trước, gây sát thương cho kẻ địch trên đường đi.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

42.1%

Sát Thương Lần 2

42.1%

Sát Thương Lần 3

26.1%+26.1%

Sát Thương Lần 4

14.1%*4

Sát Thương Lần 5

71.0%

Sát Thương Trọng Kích

122%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

25.0 điểm

Sát Thương Khi Rơi

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Guoba Xuất Kích
Kỹ Năng Nguyên Tố
Triệu hồi Guoba phun lửa, trong thời gian tồn tại, không ngừng phun lửa vào kẻ địch, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa.

Guoba thích ăn thực phẩm cay. Nhưng lại chịu không nổi thực phẩm cay như vậy.

Lv.

Sát Thương Phun Lửa

111%

CD

12.0s

Bánh Xe Lửa
Kỹ Năng Nộ
Với kỹ năng tinh tế điều khiển lửa và thương, vung ra Bánh Xe Lửa xoay tròn quanh mình.
Trong thời gian tồn tại, Bánh Xe Lửa sẽ đi theo nhân vật, gây Sát Thương Nguyên Tố Hỏa cho kẻ địch trên đường.

Hỏa lực vĩnh viễn không đủ. Vĩnh viễn không đủ.

Lv.

Sát Thương Chém Lần 1

72.0%

Sát Thương Chém Lần 2

88.0%

Sát Thương Chém Lần 3

110%

Sát Thương Bánh Xe Lửa

112%

Thời Gian Kéo Dài

10.0s

CD

20.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

80

Passive Talents

Hỏa Lực Đan Chéo
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Cự ly Guoba phun lửa tăng 20%.
Ớt Chỉ Thiên Cay Xè
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Khi hiệu quả của Guoba Xuất Kích kết thúc, nơi Guoba biến mất sẽ bỏ lại quả ớt. Thu thập ớt sẽ tăng 10% tấn công, kéo dài 10s.
Đầu Bếp Vạn Dân Đường
Nấu hoàn mỹ món ăn thuộc loại tấn công, có 12% tỷ lệ x2 sản lượng.

Cung Mệnh

Ngoài Giòn Trong Mềm
Cung Mệnh Tầng 1
Kẻ địch bị Guoba tấn công sẽ giảm 15% Kháng Nguyên Tố Hỏa, kéo dài 6s.
Thêm Dầu Vào Lửa
Cung Mệnh Tầng 2
Đòn cuối của tấn công thường sẽ gây hiệu quả khiến kẻ địch nổ tung, duy trì 2s, khi kết thúc sẽ phát nổ, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa bằng 75% tấn công.
Nấu Ăn Cấp Bách
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Bánh Xe Lửa +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Hầm Lửa Nhỏ
Cung Mệnh Tầng 4
Thời gian duy trì Bánh Xe Lửa kéo dài thêm 40%.
Guoba Hung Dữ
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Guoba Xuất Kích +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Bánh Xe Lửa Rồng Cuộn
Cung Mệnh Tầng 6
Trong thời gian Bánh Xe Lửa tồn tại, tất cả thành viên trong đội nhận 15% Buff Sát Thương Nguyên Tố Hỏa.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Dịch Slime

1

Vụn Mã Não Cháy

3

Ớt Tuyệt Vân

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Dịch Slime

2

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

3

Mảnh Mã Não Cháy

10

Ớt Tuyệt Vân

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Tinh Slime

4

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

6

Mảnh Mã Não Cháy

20

Ớt Tuyệt Vân

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Tinh Slime

8

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

3

Miếng Mã Não Cháy

30

Ớt Tuyệt Vân

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Bột Slime

12

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

6

Miếng Mã Não Cháy

45

Ớt Tuyệt Vân

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Bột Slime

20

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

6

Mã Não Cháy

60

Ớt Tuyệt Vân

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Dịch Slime

3

Bài Giảng Của "Chăm Chỉ"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Tinh Slime

2

Hướng Dẫn Của "Chăm Chỉ"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Tinh Slime

4

Hướng Dẫn Của "Chăm Chỉ"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Tinh Slime

6

Hướng Dẫn Của "Chăm Chỉ"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Tinh Slime

9

Hướng Dẫn Của "Chăm Chỉ"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Bột Slime

1

Móng Vuốt Đông Phong

4

Triết Học Của "Chăm Chỉ"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Bột Slime

1

Móng Vuốt Đông Phong

6

Triết Học Của "Chăm Chỉ"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Bột Slime

2

Móng Vuốt Đông Phong

12

Triết Học Của "Chăm Chỉ"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Bột Slime

2

Móng Vuốt Đông Phong

16

Triết Học Của "Chăm Chỉ"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.