An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Xianyun

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Pháp Khí

Phong

Âu Tàng Sơn

Một trong "Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân" của tiên chúng Tuyệt Vân, biệt danh "Lưu Vân Tá Phong Chân Quân". Sở trường dùng cơ quan thuật, tâm hướng về trần thế, nên đã dùng tên "Xianyun" để hành tẩu nhân gian.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

10409

P.Ngự Căn Bản

573

Tấn Công Căn Bản

335

Tấn Công%

28.8%

Active Talents

Tấn Công Thường - Ngôn Từ Hoa Và Gió
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Nổi gió để tấn công tối đa bốn lần, gây Sát Thương Nguyên Tố Phong.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, thi triển Vòng Gió Thoảng bay theo đường thẳng, gây Sát Thương Nguyên Tố Phong cho kẻ địch trên đường.

Tấn Công Khi Đáp

Ngưng tụ sức mạnh nguyên tố Phong, từ trên trời tấn công xuống mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Phong.

Lv.

Sát Thương Lần 1

40.3%

Sát Thương Lần 2

38.9%

Sát Thương Lần 3

48.9%

Sát Thương Lần 4

64.9%

Sát Thương Trọng Kích

123.1%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

50.0 điểm

Sát Thương Khi Rơi

56.8%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

114%/142%

Mây Trắng Bình Minh
Kỹ Năng Nguyên Tố
Xianyun tiến vào trạng thái Mây Hạc Ảo Hóa, sẽ không phải chịu sát thương đáp đất, đồng thời thi triển một lần Bộ Thiên Thê.
Trong trạng thái này, Tấn Công Khi Đáp của Xianyun sẽ chuyển hóa thành Sóng Xung Kích Mây Trôi, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Phong, đồng thời kết thúc trạng thái Mây Hạc Ảo Hóa. Sát thương này được tính là sát thương Tấn Công Khi Đáp.
Trong trạng thái này, mỗi lần thi triển Bộ Thiên Thê đều sẽ tăng sát thương và phạm vi của Sóng Xung Kích Mây Trôi lần sau.

Bộ Thiên Thê

Có thể thi triển ở trên không. Xianyun sẽ nhảy về phía trước, gây Sát Thương Nguyên Tố Phong cho mục tiêu trên đường.
Trong một lần trạng thái Mây Hạc Ảo Hóa tối đa thi triển 3 lần Bộ Thiên Thê, đồng thời chỉ gây được một lần sát thương Bộ Thiên Thê cho cùng một kẻ địch.
Nếu trong thời gian ngắn không thi triển Bộ Thiên Thê thì trạng thái Mây Hạc Ảo Hóa sẽ bị xóa.

Nếu không dùng Sóng Xung Kích Mây Trôi trong trạng thái Mây Hạc Ảo Hóa thì thời gian chờ của Mây Trắng Bình Minh sẽ rút ngắn 3s.

Đừng nên bắt tay Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, cô ấy có bộ vuốt của loài hạc đấy.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

24.80%

Sát Thương Sóng Xung Kích Mây Trôi

116.0%/148.0%/337.6%

CD

12.0s

Hái Sao Chạng Vạng
Kỹ Năng Nộ
Triệu hồi gió tiên, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Phong, hồi phục HP cho tất cả nhân vật trong đội gần đó, lượng hồi phục căn cứ theo Tấn Công của Xianyun, đồng thời triệu hồi "Trúc Tinh".

Trúc Tinh

  • Bay theo nhân vật trong trận hiện tại, đồng thời hồi phục HP theo từng đợt cho toàn bộ nhân vật trong đội gần đó dựa trên Tấn Công của Xianyun;
  • Ban đầu có 8 tầng Tiên Lực Trợ Giúp. Khi có Tiên Lực Trợ Giúp, sẽ tăng độ cao khi nhảy của nhân vật ra trận trong đội gần đó.
  • Khi nhân vật ra trận hiện tại hoàn thành Tấn Công Khi Đáp, Trúc Tinh sẽ tiêu hao một tầng Tiên Lực Trợ Giúp, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Phong.
  • Trong trận chỉ tồn tại tối đa một "Trúc Tinh".

    Đây là phát minh mới sau Cơ Quan Nấu Nướng Thần Kỳ, Cơ Quan Trượt Tuyết, Cơ Quan Tạp Vụ, Cơ Quan Vận Chuyển Đồ Vật, Cỗ Máy Hoa Cỏ Thần Thánh. Nó thuộc dòng phát minh "Tinh Nguyệt Tạo Hóa". Dòng phát minh này dùng để tặng cho loài người mà Lưu Vân Tá Phong tán thưởng, cho nên không có phần cho vị bán tiên nào đó. Nhưng khi đối diện với món Trúc Tinh này, vị nữ đệ tử nào đó đã nói một cách lạnh lùng: "Không cần."
    Cho nên Lưu Vân Tá Phong chỉ đành giữ Trúc Tinh lại bên mình.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

108.0%

Sát thương Trúc Tinh

39.2%

Lượng Trị Liệu

92.2% Tấn Công +578

Lượng Trị Liệu Duy Trì

43.0% Tấn Công +270

Thời Gian Duy Trì

16.0s

CD

18.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

70

Passive Talents

Phong Thái Bất Phàm Đuổi Theo Gió
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Sóng Xung Kích Mây Trôi của Mây Trắng Bình Minh mỗi trúng một kẻ địch, sẽ sản sinh một tầng hiệu quả Phong Linh cho tất cả nhân vật trong đội gần đó trong 20s, tối đa cộng dồn 4 tầng, khiến Tỷ Lệ Bạo Kích từ Tấn Công Khi Đáp của nhân vật tăng 4%/6%/8%/10%.
Thời gian tồn tại của Phong Linh sản sinh ra từ mỗi lần trúng kẻ địch sẽ tính giờ riêng.
Thầm Nghĩ Hẳn Là Tiên Trong Động
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Trúc Tinh của Hái Sao Chạng Vạng khi có Tiên Lực Trợ Giúp, sẽ tăng sát thương xung kích từ Tấn Công Khi Đáp của nhân vật ra trận trong đội gần đó, mức tăng tương đương với 200% Tấn Công của Xianyun. Thông qua cách thức này, tối đa có thể khiến sát thương xung kích từ Tấn Công Khi Đáp của nhân vật ra trận trong đội gần đó tăng 9000.
Trong một lần sát thương xung kích của Tấn Công Khi Đáp, chỉ có thể gây sát thương nêu trên cho một kẻ địch. Mỗi nhân vật mỗi 0.4s tối đa kích hoạt một lần.
Thân Hình Như Hạc
Nhân vật trong đội khi lướt, tốc độ di chuyển tăng 15%.
Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú có cùng hiệu quả.

Cung Mệnh

Tá Phong Tẩy Trần Duyên
Cung Mệnh Tầng 1
Số lần sử dụng Mây Trắng Bình Minh tăng thêm 1 lần.
Hạc Lệ Viễn Nhân Gian
Cung Mệnh Tầng 2
Sau khi thi triển Bộ Thiên Thê của Mây Trắng Bình Minh, Tấn Công của Xianyun tăng 20% trong 15s.
Ngoài ra, hiệu quả của thiên phú cố định "Thầm Nghĩ Hẳn Là Tiên Trong Động" sẽ được cường hóa: Trúc Tinh của Hái Sao Chạng Vạng khi có Tiên Lực Trợ Giúp, sẽ tăng sát thương xung kích từ Tấn Công Khi Đáp của nhân vật ra trận trong đội gần đó, mức tăng tương đương với 400% Tấn Công của Xianyun. Thông qua cách thức này, tối đa có thể khiến sát thương xung kích từ Tấn Công Khi Đáp của nhân vật ra trận trong đội gần đó tăng 18000.
Trong một lần sát thương xung kích của Tấn Công Khi Đáp, chỉ có thể gây sát thương nêu trên cho một kẻ địch. Mỗi nhân vật mỗi 0.4s tối đa kích hoạt một lần.
Hiệu quả này cần mở khóa thiên phú cố định "Thầm Nghĩ Hẳn Là Tiên Trong Động".
Tạo Hóa Hữu Tinh Nguyệt
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Hái Sao Chạng Vạng +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Áo Diệu Phanh Thử Châu
Cung Mệnh Tầng 4
Trong một lần Mây Hạc Ảo Hóa của Mây Trắng Bình Minh, sau khi thi triển 1/2/3 lần Bộ Thiên Thê, nếu lần Sóng Xung Kích Mây Trôi trong thời gian Mây Hạc Ảo Hóa đó trúng kẻ địch, sẽ hồi phục HP cho tất cả nhân vật trong đội gần đó, mức hồi phục sẽ tương ứng với 50%/80%/150% Tấn Công của Xianyun. Hiệu quả này mỗi 5s tối đa kích hoạt một lần.
Toàn Bộ Hà Úy Thượng
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Mây Trắng Bình Minh +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Tri Thị Lưu Vân Tiên
Cung Mệnh Tầng 6
Sau khi thi triển 1/2/3 lần Bộ Thiên Thê trong một lần Mây Hạc Ảo Hóa của Mây Trắng Bình Minh, Sát Thương Bạo Kích của Sóng Xung Kích Mây Trôi trong lần Mây Hạc Ảo Hóa đó tăng 15%/35%/70%.
Trong 16s sau khi Xianyun thi triển Hái Sao Chạng Vạng, kỹ năng Mây Trắng Bình Minh sẽ không vào thời gian chờ. Hiệu quả này sẽ bị xóa sau khi Xianyun thi triển 8 lần Mây Trắng Bình Minh.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Bản Vẽ Hướng Dẫn

1

Vụn Tùng Thạch Tự Tại

3

Ngọc Thanh Thủy

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Bản Vẽ Hướng Dẫn

2

Vảy Giáp Tụ Mây

3

Mảnh Tùng Thạch Tự Tại

10

Ngọc Thanh Thủy

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Bản Vẽ Phong Ấn

4

Vảy Giáp Tụ Mây

6

Mảnh Tùng Thạch Tự Tại

20

Ngọc Thanh Thủy

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Bản Vẽ Phong Ấn

8

Vảy Giáp Tụ Mây

3

Miếng Tùng Thạch Tự Tại

30

Ngọc Thanh Thủy

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Bản Vẽ Cấm Chú

12

Vảy Giáp Tụ Mây

6

Miếng Tùng Thạch Tự Tại

45

Ngọc Thanh Thủy

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Bản Vẽ Cấm Chú

20

Vảy Giáp Tụ Mây

6

Tùng Thạch Tự Tại

60

Ngọc Thanh Thủy

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Bản Vẽ Hướng Dẫn

3

Bài Giảng Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Bản Vẽ Phong Ấn

2

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Bản Vẽ Phong Ấn

4

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Bản Vẽ Phong Ấn

6

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Bản Vẽ Phong Ấn

9

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Bản Vẽ Cấm Chú

1

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

4

Triết Học Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Bản Vẽ Cấm Chú

1

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

6

Triết Học Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Bản Vẽ Cấm Chú

2

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

12

Triết Học Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Bản Vẽ Cấm Chú

2

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

16

Triết Học Của "Hoàng Kim"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.