An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Italiano
Русский язык
Türkçe
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Xiao

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Vũ Khí Cán Dài

Phong

Tiên Nhân Liyue

Tiên nhân Dạ Xoa bảo vệ Liyue. Hiệu là "Hàng Ma Đại Thánh", biệt danh "Hộ Pháp Dạ Xoa Đại Tướng".

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

12736

P.Ngự Căn Bản

799

Tấn Công Căn Bản

349

Tỷ Lệ Bạo Kích

19.2%

Active Talents

Tấn Công Thường - Cuốn Quét Bụi Trần
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 6 lần đánh liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định để tấn công hướng lên trên.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.
Khi Xiao tiến hành tấn công khi đáp, sẽ không phải chịu sát thương rơi.

Lv.

Sát Thương Lần 1

27.5%+27.5%

Sát Thương Lần 2

56.9%

Sát Thương Lần 3

68.6%

Sát Thương Lần 4

37.7%+37.7%

Sát Thương Lần 5

71.5%

Sát Thương Lần 6

95.8%

Trọng Kích Sát Thương

121%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

25.0 điểm

Sát Thương Khi Rơi

82%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

164%/204%

Đôi Bánh Xe Gió
Kỹ Năng Nguyên Tố
Lao đến cực nhanh, gây Sát Thương Nguyên Tố Phong cho kẻ địch trên đường.
Có thể thi triển trên không trung.
Ban đầu có 2 lần sử dụng.

Theo truyền thuyết của nơi nào đó, thế giới sẽ bị nghiền nát bởi hai bánh xe gió. Thương pháp của Xiao đã đạt trình độ xuất thần nhập quỷ, đi lại giống như hai cỗ bánh xe gió xé nát phe địch.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

253%

CD

10.0s

Vũ Điệu Trừ Yêu
Kỹ Năng Nộ
Phơi bày Mặt Nạ Dạ Xoa mà hàng nghìn năm trước đã khiến yêu ma quỷ quái run sợ.

Mặt Nạ Dạ Xoa

  • Tăng khả năng nhảy của Xiao;
  • Tăng phạm vi tấn công và sát thương;
  • Chuyển sát thương thành Sát Thương Nguyên Tố Phong, chuyển hóa nguyên tố này không thể bị đính kèm thay thế.
Ở trạng thái này, Xiao sẽ liên tục mất HP.
Hiệu quả sẽ mất khi Xiao rời trận.

Đeo lên mặt nạ Hàng Ma, Hộ Pháp Dạ Xoa xuất hiện khiến tất cả yêu ma run sợ, hàng ma diệt quái. Nhận được sức mạnh to lớn, cũng đem đến đau đớn cùng cực. Tên gọi là Vũ Điệu Trừ Yêu.

Lv.

Tăng ST Tấn Công Thường/Trọng Kích/Tấn Công Khi Đáp

58.5%

Mất HP

Mỗi giây 3.0% HP hiện tại

Thời Gian Kéo Dài

15.0s

CD

18.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

70

Passive Talents

Hàng Ma - Bình Yêu Đại Thánh
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Trong trạng thái Vũ Điệu Trừ Yêu, tất cả sát thương Xiao gây ra tăng 5%. Sau đó, trong thời gian duy trì của kỹ năng, mỗi 3s, sát thương gây ra sẽ tăng thêm 5%.
Tối đa nhận 25% sát thương tăng thêm.
Hoại Kiếp - Quốc Thổ
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Sau khi thi triển Đôi Bánh Xe Gió, trong vòng 7s sau đó sẽ khiến cho sát thương của Đôi Bánh Xe Gió tăng 15%.
Hiệu quả kéo dài 7s, tối đa cộng dồn 3 lần, khi cộng dồn sẽ làm mới thời gian kéo dài.
Thần Thông - Không Trung Tự Tại
Giảm 20% tiêu hao thể lực khi leo trèo cho nhân vật trong đội của bản thân.
Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú cố định có cùng hiệu quả.

Cung Mệnh

Hoại Kiếp - Hủy Hoại Tam Giới
Cung Mệnh Tầng 1
Số lần dùng Đôi Bánh Xe Gió tăng thêm 1.
Không Kiếp - Hư Không Hoa Khai
Cung Mệnh Tầng 2
Khi ở trong đội nhưng không ra trận, hiệu quả nạp nguyên tố của Xiao sẽ tăng 25%.
Hàng Ma - Phẫn Nộ Hiện Rõ
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Đôi Bánh Xe Gió +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thần Thông - Chư Khổ Diệt Tận
Cung Mệnh Tầng 4
Khi HP của Xiao dưới 50%, tăng 100% phòng ngự.
Thành Kiếp - Vô Minh Tăng Trưởng
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Vũ Điệu Trừ Yêu +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Hàng Ma - Hộ Pháp Dạ Xoa
Cung Mệnh Tầng 6
Trong trạng thái Vũ Điệu Trừ Yêu, khi tấn công khi đáp đánh trúng ít nhất 2 kẻ địch, Đôi Bánh Xe Gió lập tức nhận được 1 lần sử dụng, và trong 1s tiếp theo, có thể bỏ qua CD thi triển Đôi Bánh Xe Gió.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Dịch Slime

1

Vụn Tùng Thạch Tự Tại

3

Thanh Tâm

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Dịch Slime

2

Ngọc Chưa Chín

3

Mảnh Tùng Thạch Tự Tại

10

Thanh Tâm

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Tinh Slime

4

Ngọc Chưa Chín

6

Mảnh Tùng Thạch Tự Tại

20

Thanh Tâm

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Tinh Slime

8

Ngọc Chưa Chín

3

Miếng Tùng Thạch Tự Tại

30

Thanh Tâm

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Bột Slime

12

Ngọc Chưa Chín

6

Miếng Tùng Thạch Tự Tại

45

Thanh Tâm

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Bột Slime

20

Ngọc Chưa Chín

6

Tùng Thạch Tự Tại

60

Thanh Tâm

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Dịch Slime

3

Bài Giảng Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Tinh Slime

2

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Tinh Slime

4

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Tinh Slime

6

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Tinh Slime

9

Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Bột Slime

1

Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc

4

Triết Học Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Bột Slime

1

Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc

6

Triết Học Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Bột Slime

2

Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc

12

Triết Học Của "Phồn Vinh"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Bột Slime

2

Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc

16

Triết Học Của "Phồn Vinh"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.