An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Русский язык
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Yanfei

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Pháp Khí

Hỏa

Văn Phòng Tư Vấn Luật Yanfei

Nhà cố vấn luật nổi tiếng hoạt động tại Liyue, là một thiếu nữ thông minh hoạt bát mang trong người huyết thống tiên thú.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

9352

P.Ngự Căn Bản

587

Tấn Công Căn Bản

240

Tăng ST Nguyên Tố Hỏa

24%

Active Talents

Tấn Công Thường - Hỏa Ấn
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Bắn cầu lửa liên tục, gây tối đa 3 lần Sát Thương Nguyên Tố Hỏa.
Khi đánh thường trúng địch sẽ tạo cho Yanfei 1 Đan Hỏa Ấn. Ban đầu tối đa chỉ được 3 Đan Hỏa Ấn, mỗi lần kích hoạt sẽ làm mới thời gian duy trì Đan Hỏa Ấn đã có.
Mỗi Đan Hỏa Ấn sẽ giảm thể lực tiêu hao cho Yanfei, đồng thời sẽ biến mất khi Yanfei rời trận.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực, sau khi tụ lực, tiêu hao tất cả Đan Hỏa Ấn để gây Sát Thương Nguyên Tố Hỏa về phía trước.
Dựa vào số lượng Đan Hỏa Ấn tiêu hao để cường hóa phạm vi và sát thương của trọng kích lần này.

Tấn Công Khi Đáp

Ngưng tụ sức mạnh Nguyên Tố Hỏa, xung kích từ trên không xuống đất, tấn công kẻ địch trên đường đi, gây sát thương phạm vi Nguyên Tố Hỏa khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

58.3%

Sát Thương Lần 2

52.1%

Sát Thương Lần 3

76.0%

Sát Thương Trọng Kích

98%/116%/133%/150%/168%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

50.0 điểm

Giảm tiêu hao thể lực Đan Hỏa Ấn

Mỗi cái 15.0%

Thời Gian Đan Hỏa Ấn Kéo Dài

10.0s

Sát Thương Khi Rơi

56.8%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

114%/142%

Sắc Lệnh Đã Ký
Kỹ Năng Nguyên Tố
Triệu hồi liệt hỏa, gây Sát Thương Nguyên Tố Hỏa diện rộng.
Khi đánh trúng kẻ địch sẽ cung cấp số lượng Đan Hỏa Ấn tối đa cho Yanfei.

Ngoài hiệu lực pháp lý ra, ngọn lửa còn mang những điều khoản bổ sung riêng của Yanfei. Suy cho cùng thì quy luật tự nhiên sẽ không thể thay đổi bởi một mình tổng bộ.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

170%

CD

9.0s

Khế Ước Đã Định
Kỹ Năng Nộ
Kích hoạt liệt hỏa xung kích kẻ địch xung quanh, gây Sát Thương Nguyên Tố Hỏa diện rộng, cung cấp số lượng Đan Hỏa Ấn tối đa và hiệu ứng Bỏng Cháy cho Yanfei.

Bỏng Cháy

Hiệu quả:
  • Mỗi cách một khoảng thời gian sẽ cung cấp 1 Đan Hỏa Ấn cho Yanfei;
  • Tăng sát thương trọng kích tạo thành.
  • Hiệu ứng Bỏng Cháy sẽ mất khi Yanfei rời trận hoặc ngã xuống.

    "Điều khoản đã đủ, lập khế ước sinh tử nào. Đương nhiên, ta sống ngươi chết!"

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

182%

Giãn cách cung cấp Đan Hỏa Ấn

1.0s

Sát Thương Trọng Kích Tăng

33%

Thời Gian Kéo Dài

15.0s

CD

20.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

80

Passive Talents

Điều Khoản Liên Quan
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Khi Yanfei tiêu hao Đan Hỏa Ấn thông qua trọng kích, mỗi Đan Hỏa Ấn sẽ tăng 5% buff sát thương Nguyên Tố Hỏa của Yanfei, kéo dài 6s. Nếu thi triển lại trọng kích trong thời gian duy trì hiệu ứng này, sẽ hủy hiệu ứng ban đầu trước.
Pháp Thú Chước Nhãn
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Khi Yanfei chủ động thi triển Trọng Kích gây ra bạo kích sẽ gây thêm 1 lần sát thương phạm vi Nguyên Tố Hỏa bằng 80% tấn công. Sát thương này xem như sát thương Trọng Kích.
Thông Minh Uyên Bác
Hiển thị vị trí đặc sản xung quanh khu vực Liyue trên bản đồ nhỏ.

Cung Mệnh

Được Nước Làm Tới
Cung Mệnh Tầng 1
Khi Yanfei thực hiện trọng kích, mỗi khi sở hữu 1 Đan Hỏa Ấn sẽ tăng khả năng kháng gián đoạn trong thời gian tụ lực, đồng thời giảm thêm thể lực tiêu hao bằng với 10% Trọng Kích của lần này.
Quyền Giải Thích Cuối Cùng
Cung Mệnh Tầng 2
Khi Yanfei thi triển trọng kích lên kẻ địch có HP dưới 50%, tỷ lệ bạo kích tăng 20%.
Chân Hỏa Luyện Bảo Ấn
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Sắc Lệnh Đã Ký +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Đan Thư Kim Thiết Quyển
Cung Mệnh Tầng 4
Khi thi triển Khế Ước Đã Định:
Hình thành tấm khiên hấp thu sát thương tương đương với 45% giới hạn HP, kéo dài 15s.
Khiên có hiệu quả hấp thụ 250% sát thương Nguyên Tố Hỏa.
Tuân Pháp Thiết Kết Thư
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Khế Ước Đã Định +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Điều Khoản Đi Kèm
Cung Mệnh Tầng 6
Số lượng tối đa của Đan Hỏa Ấn mà Yanfei sở hữu tăng thêm 1.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Ấn Quạ Tầm Bảo

1

Vụn Mã Não Cháy

3

Dạ Phách Thạch

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Ấn Quạ Tầm Bảo

2

Ngọc Chưa Chín

3

Mảnh Mã Não Cháy

10

Dạ Phách Thạch

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Ấn Quạ Bạc Ẩn

4

Ngọc Chưa Chín

6

Mảnh Mã Não Cháy

20

Dạ Phách Thạch

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Ấn Quạ Bạc Ẩn

8

Ngọc Chưa Chín

3

Miếng Mã Não Cháy

30

Dạ Phách Thạch

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Ấn Quạ Trộm Vàng

12

Ngọc Chưa Chín

6

Miếng Mã Não Cháy

45

Dạ Phách Thạch

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Ấn Quạ Trộm Vàng

20

Ngọc Chưa Chín

6

Mã Não Cháy

60

Dạ Phách Thạch

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Ấn Quạ Tầm Bảo

3

Bài Giảng Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Ấn Quạ Bạc Ẩn

2

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Ấn Quạ Bạc Ẩn

4

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Ấn Quạ Bạc Ẩn

6

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Ấn Quạ Bạc Ẩn

9

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Ấn Quạ Trộm Vàng

1

Nhánh Huyết Ngọc

4

Triết Học Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Ấn Quạ Trộm Vàng

1

Nhánh Huyết Ngọc

6

Triết Học Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Ấn Quạ Trộm Vàng

2

Nhánh Huyết Ngọc

12

Triết Học Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Ấn Quạ Trộm Vàng

2

Nhánh Huyết Ngọc

16

Triết Học Của "Hoàng Kim"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.