An update is available. Please close all instances of Genshin Center in order to get the updated version.

Tiếng Việt

CENTER

Tiếng Việt
English
Bahasa Indonesia
Deutsch
Español
Français
Português
Русский язык
Tiếng Việt
ภาษาไทย
简体中文
繁體中文
日本語
한국어

Zhongli

Dùng vũ khí

Vision

Thuộc

Vũ Khí Cán Dài

Nham

Cảng Liyue

Là vị khách thần bí được "Vãng Sinh Đường" mời đến, kiến thức uyên bác, có sự hiểu biết sâu rộng đối với nhiều sự vật sự việc.

This website is supported by ads.

This website is supported by ads.

Stats

Lv.

HP Căn Bản

14695

P.Ngự Căn Bản

738

Tấn Công Căn Bản

251

Tăng ST Nguyên Tố Nham

28.8%

Active Talents

Tấn Công Thường - Mưa Đá
Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 6 lần đánh liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, lao nhanh về phía trước, ném thương đá trên đường đi và điểm cuối.

Tấn Công Khi Đáp

Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường, đồng thời gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Lv.

Sát Thương Lần 1

30.8%

Sát Thương Lần 2

31.2%

Sát Thương Lần 3

38.6%

Sát Thương Lần 4

42.9%

Sát Thương Lần 5

10.8%*4

Sát Thương Lần 6

54.5%

Sát Thương Trọng Kích

111%

Thể lực Trọng Kích tiêu hao

25.0 điểm

Sát Thương Khi Đáp

63.9%

Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao

128%/160%

Tâm Trái Đất
Kỹ Năng Nguyên Tố
Trong rặng núi, trên mặt đất, giữa những tảng đá đều chất chứa sức mạnh của nham. Nhưng rất ít người có thể điều khiển được sức mạnh này.

Nhấn

Ra lệnh cho các nguyên tố Nham trên mặt đất tụ hợp lại, kết thành vách đá.

Nhấn Giữ

Lệnh cho nguyên tố Nham xung quanh phát nổ, gây hiệu quả như sau:
  • Nếu số lượng vách đá chưa đạt giới hạn, thì sẽ tạo ra vách đá;
  • Tạo ra Khiên Ngọc, lượng hấp thu sát thương phụ thuộc vào giới hạn HP của Zhongli;
  • Gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Nham;
  • Nếu bên cạnh có mục tiêu Nguyên Tố Nham, sẽ tiêu hao lượng lớn Nguyên Tố Nham của tối đa 2 mục tiêu. Hiệu quả này sẽ không gây sát thương.

Vách Đá

Khi tạo vách đá sẽ gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Nham.
Ngoài ra, trong thời gian vách đá tồn tại, thỉnh thoảng sẽ tạo thành cộng hưởng với tạo vật Nguyên Tố Nham khác ở xung quanh, gây sát thương Nguyên Tố Nham cho kẻ địch xung quanh.
Vách đá được xem là tạo vật Nguyên Tố Nham, có thể ngăn chặn tấn công, có thể leo trèo.
Ban đầu chỉ được tồn tại đồng thời 1 vách đá duy nhất do Zhongli tạo ra.

Khiên Ngọc

Có hiệu quả hấp thu 150% tất cả sát thương nguyên tố và sát thương vật lý.
Nhân vật đang được Khiên Ngọc bảo vệ, sẽ khiến cho kẻ địch trong phạm vi nhỏ bị giảm 20% tất cả kháng nguyên tố và kháng vật lý, hiệu quả này không được cộng dồn.

Đá kiên cố có thể đánh ngọc khắc vàng.

Lv.

ST Vách Đá/ST Cộng Hưởng

16.0%/32.0%

CD Nhấn

4.0s

Sát Thương Nhấn Giữ

80%

Lượng hấp thu cơ bản của khiên

1232

Khiên hấp thụ thêm

12.8% lượng HP tối đa

Thời Gian Khiên Kéo Dài

20.0s

CD Nhấn Giữ

12.0s

Thiên Tinh
Kỹ Năng Nộ
Thiên thạch cực lớn rơi xuống, gây Sát Thương Nguyên Tố Nham cực lớn cho kẻ địch trong phạm vi rơi, và khiến địch Hóa Thạch.

Hóa Thạch

Kẻ địch trong trạng thái Hóa Thạch không thể chuyển động.

Dùng ngôi sao trên cao soi sáng cho người đang mê muội.

Lv.

Sát Thương Kỹ Năng

401%

Thời Gian Hóa Thạch

3.1s

CD

12.0s

Năng Lượng Nguyên Tố

40

Passive Talents

Huyền Nham Thần Đoạn
Nhân vật đột phá Cấp 1 sẽ mở
Khi Khiên Ngọc chịu sát thương sẽ tạo ra hiệu quả kiên cố:
  • Nhân vật khi đang được Khiên Ngọc bảo vệ, hiệu quả khiên +5%.
  • Hiệu quả này tối đa cộng dồn 5 lần, duy trì đến khi Khiên Ngọc mất đi.
Xuy Kim Soạn Ngọc
Nhân vật đột phá Cấp 4 sẽ mở
Sát thương gây ra bởi những đòn tấn công dưới đây của Zhongli sẽ tăng tùy theo giới hạn HP:
  • Lượng tăng sát thương của tấn công thường, trọng kích và tấn công khi đáp: 1.39% giới hạn HP
  • Lượng tăng sát thương của nhấn giữ, sát thương cộng hưởng và Vách Đá của Tâm Trái Đất: 1.9% giới hạn HP
  • Lượng tăng sát thương của Thiên Tinh: 33% giới hạn HP
Mệnh Lý Tinh Thạch
Khi rèn vũ khí cán dài, hoàn trả 15% Khoáng Thạch tiêu hao.

Cung Mệnh

Nham, Lục Hợp Dẫn Thành Cốt
Cung Mệnh Tầng 1
Vách đá tạo thành từ Tâm Trái Đất có thể tồn tại cùng lúc 2 cái.
Thạch, Bát Hoang Ngọc Minh
Cung Mệnh Tầng 2
Khi Thiên Tinh rơi xuống, các nhân vật trong trận hiện tại ở lân cận sẽ nhận được Khiên Ngọc bảo vệ.
Khuê Chương, Khó Khăn Không Lùi Bước
Cung Mệnh Tầng 3
Cấp kỹ năng Tâm Trái Đất +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Hoàng Tông, Phá Nhưng Không Mất Kiên Cường
Cung Mệnh Tầng 4
Tăng 20% phạm vi ảnh hưởng của Thiên Tinh.
Đồng thời hiệu quả Hóa Thạch của Thiên Tinh sẽ kéo dài thêm 2s.
Thương Bích, Kiên Cường Như Lẽ Trời
Cung Mệnh Tầng 5
Cấp kỹ năng Thiên Tinh +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thiên Ngọc, Lễ Thiên Địa Tứ Phương
Cung Mệnh Tầng 6
Khi Khiên Ngọc chịu sát thương, sẽ hồi HP cho nhân vật hiện tại, lượng hồi phục bằng 40% sát thương.
Lượng hồi phục của 1 lần không vượt quá 8% HP tối đa của nhân vật.

Ascension Materials

Ascension Phase 1

20,000 Mora

3

Dịch Slime

1

Vụn Hoàng Ngọc Cứng

3

Thạch Phách

Ascension Phase 2

40,000 Mora

15

Dịch Slime

2

Tháp Huyền Nham

3

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng

10

Thạch Phách

Ascension Phase 3

60,000 Mora

12

Tinh Slime

4

Tháp Huyền Nham

6

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng

20

Thạch Phách

Ascension Phase 4

80,000 Mora

18

Tinh Slime

8

Tháp Huyền Nham

3

Miếng Hoàng Ngọc Cứng

30

Thạch Phách

Ascension Phase 5

100,000 Mora

12

Bột Slime

12

Tháp Huyền Nham

6

Miếng Hoàng Ngọc Cứng

45

Thạch Phách

Ascension Phase 6

120,000 Mora

24

Bột Slime

20

Tháp Huyền Nham

6

Hoàng Ngọc Cứng

60

Thạch Phách

Talent Materials

Talent Lv. 2

12,500 Mora

6

Dịch Slime

3

Bài Giảng Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 3

17,500 Mora

3

Tinh Slime

2

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 4

25,000 Mora

4

Tinh Slime

4

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 5

30,000 Mora

6

Tinh Slime

6

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 6

37,500 Mora

9

Tinh Slime

9

Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 7

120,000 Mora

4

Bột Slime

1

Thôn Thiên Kình - Sừng

4

Triết Học Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 8

260,000 Mora

6

Bột Slime

1

Thôn Thiên Kình - Sừng

6

Triết Học Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 9

450,000 Mora

9

Bột Slime

2

Thôn Thiên Kình - Sừng

12

Triết Học Của "Hoàng Kim"

Talent Lv. 10

700,000 Mora

12

Bột Slime

2

Thôn Thiên Kình - Sừng

16

Triết Học Của "Hoàng Kim"

1

Vương Miện Trí Thức

This website is supported by ads.